КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми усних індивідуальних співбесід для вступу за ОС "Бакалавр" 2022


***

Програми УСНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СПІВБЕСІД
за освітнім ступенем бакалавра
для ОСІБ, які мають спеціальні умови вступу
до Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого
Вступ 2022 року


Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (далі – Університет) у 2022 році здійснює набір за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» за ступенем бакалавр за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

Спеціальність 026 – «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»Для вступників до Університету протягом року і перед початком творчого конкурсу проводяться попередні творчі консультації. Мета консультацій – ознайомлення вступника з Правилами прийому та Програмами творчих конкурсів з кожної освітньо-професійної програми, визначення фахових здібностей та рівня підготовки осіб, які бажають вступити до Університету.

Під час творчих консультацій для вступників педагоги знайомляться з творчими даними та творчим доробком вступника, висловлюють рекомендації щодо можливості та доцільності його навчання за обраною професією.

Консультації для вступників за зазначеними освітньо-професійними програмами проводяться в Університет за графіком, який заздалегідь оприлюднюється Приймальною комісією.

Для участі у консультаціях не потрібно подавати документи, передбачені правилами прийому. Письмові роботи, подані на попередні консультації поштою, не повертаються і можуть бути одержані вступниками, які не вступили до Університету, особисто в Приймальній комісії протягом року після закінчення вступних випробувань.

Вступники за освітньо-професійними програмами «Акторське мистецтво театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок», «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення», «Майстерність актора кіно» готують репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів, а саме: вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси і пісню.

Викладачі Університету, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного ним літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура драматичного театру», «Театрознавство», «Кінознавство» для проходження консультацій подають особисто або надсилають поштою на адресу приймальної комісії письмові роботи, передбачені Програмами творчих конкурсів. До робіт, що надсилаються, додаються короткі біографічні дані вступника: відомості про вік, освіту, місце роботи, посаду, домашню адресу, мобільний телефон.

Вступники за освітньо-професійною програмою «Режисура кіномонтажу», «Драматургія кіно і телебачення» подають дві літературні роботи, написані на основі власного життєвого досвіду у жанрі оповідання, художнього нарису, новели, казки, сценарію (кожна робота обсягом до 5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором. У роботах, що подаються на творчі консультації, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника. Обов’язковим для вступників є знайомство з творами, зазначеними у списку літератури.

Рівень знань та практичних навичок вступників оцінюється спеціальною комісією за результатами співбесіди, яка органічно поєднує теоретичні та практичні питання.

У випадку, якщо вступник за результатами вступного отримав «не зараховано»  він не може претендувати на участь у подальшому конкурсі.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений у розкладі час, до участі у конкурсі не допускаються.


*** УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

    ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


    © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
    Розробка сайту bo-co