КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми фахових іспитів (ІІ курс) спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" 2022
Програми фахових ІСПИТІВ (ІІ курс) 2022

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми (частина 2):Освітньо-професійна програма «Кінознавство»

[НАВЕРХ]

Мета фахового іспиту – виявлення базових знань та вмінь вступника, які необхідні для опанування ним програм підготовки за ступенем бакалавра зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за освітньо-професійною програмою «Кінознавство», а також для їх участі у конкурсному відборі для зарахування на програму підготовки.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до вступника ставляться вимоги щодо професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом «Культура і мистецтво».

Програма розроблена відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та відповідає функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з означеної програми.

Завданням вступного іспиту є: оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки вступників; виявлення рівня й глибини практичних умінь і навичок щодо професійних функцій кінознавця, визначення здатності застосування ними набутих знань, умінь і навичок:

 1. вміти логічно і доказово викласти свої думки;
 2. проаналізувати основні компоненти фільму і кінотвір як певну естетичну цінність;
 3. мати знання з питань кінотелемистецтва.

Під час формування даної програми враховувались дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені освітньо-професійною програмою «Кінознавства» підготовки бакалавра за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програму розроблено у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Оцінювання знань вступників відбувається під час співбесіди зі спеціальності, де має бути  виявлено загальні знання вступника про основні  тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про жанрово-стильові особливості, вміння характеризувати найважливіші творчі постаті у світовому та вітчизняному кінематографі, взаємозв’язки та взаємодію кіно і телебачення, їхні особливі відмінності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно) – відсутність елементарних знань з питань кінотелемистецтва, невміння сформулювати свою думку, збіднена мова. Відсутність мінімальної аргументації під час розгляду творчості кіномитців, аналізу фільмів.

100-139 балів (задовільно) – приблизне уявлення про загальну картину сучасного кінотелемистецтва. Проте, відсутність аналітичного інструментарію, погана обізнаність в галузі категоріально-понятійного апарату кінознавчої науки. Погане уявлення про види і жанри кіно, творчість провідних кіномитців.

140-179 балів  (добре) – при загальному вірному уявленні про явища і процеси, що відбуваються в кінотелемистецтві, вступник не завжди може точно виявити місце того чи іншого митця в ньому; визначити його творчий внесок в кінопроцес. Загальні, проте не повні уявлення про види, жанри, тематичні напрями кіномистецтва, художні особливості телебачення. Недостатнє знання категоріально-понятійного апарату кінознавчої науки.

180-200 балів (відмінно) – достатньо повне уявлення про кінопроцес, закономірності його розвитку в контексті соціокультурних тенденцій. Вміння визначити роль і місце конкретного кіномитця в історії кінематографу, простежити еволюцію його творчості, лаконічно і аргументовано охарактеризувати кінотвір. Мова образна і грамотна.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Структурна модель кінознавчої науки.
 2. Ваше уявлення про завдання кінокритики. Провідні критики сучасного українського кінознавства.
 3. Рецензія. Види рецензії.
 4. Теорія кіномистецтва: коло проблем.
 5. Історія кіномистецтва. Провідні історики світового, вітчизняного кінематографу.
 6. Кінематограф в системі інших видів мистецтва.
 7. Зображально-виразні засоби кіномистецтва.
 8. Види і жанри кінематографу.
 9. Документальне кіно. Кого з режисерів ви знаєте?
 10. Науково-популярне кіно. Які фільми ви дивились?
 11. Анімаційний фільм і його особливості.
 12. Художній (ігровий ) фільм: провідні теми, жанри.
 13. Екранізація (художні особливості, приклади).
 14. Кінорежисер як автор фільму (головні функції і завдання).
 15. Сценарій – літературна основа фільму. Кого зі сценаристів ви знаєте?
 16. Операторська майстерність в кіно. Кого з операторів ви знаєте?
 17. Творчість актора в кіно (розповідь про представника даної професії).
 18. Олександра Довженко – його місце в кіно.
 19. Фільми Сергія Ейзенштейна.
 20. Творчість Льва Кулєшова.
 21. Фільми Всеволода Пудовкіна.
 22. Радянський кінематограф 30-х рр. Провідні режисери, фільми.
 23. Фільми Ігоря Савченка.
 24. Поетичне кіно України, його представники.
 25. Творчість Івана Миколайчука.
 26. Творчість Юрія Іллєнка.
 27. Фільми Леоніда Осики.
 28. Фільми Кіри Муратової.
 29. Фільми Романа Балаяна.
 30. Творчість Леоніда Бикова.
 31. Ваші роздуми з приводу сучасного стану вітчизняного кінематографу.
 32. Фільми Марлена Хуциєва.
 33. Фільми Андрія Тарковського.
 34. Творчість Василя Шукшина.
 35. Головні драматургічні категорії.
 36. Яких західних режисерів ви знаєте? Їхні фільми.
 37. Сучасний кінематограф США. (Кого з режисері ви знаєте, найбільш відомі фільми).
 38. Специфіка телебачення.
 39. Форми телевізійних передач.
 40. Чим відрізняється телефільм від кінофільму. Психологія сприйняття.
 41. Особливості відео творчості.
 42. Види реклами на телебаченні, її функції.
 43. Форми існування кіно на телебаченні.
 44. Роль ведучого в структурі телепрограм (назвіть найбільш відомі імена українського телебачення)
 45. Назвіть найбільш популярні телепередачі на українському телебаченні.
 46. Інформаційна і культурно-просвітницька роль телебачення в суспільстві.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966.
 2. Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: ИЛ, 1960.
 3. Базен А. Что такое кино? М. Искусство, 1972.
 4. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс. 1968.
 5. Делез Ж. Кино «Ад Маргинем» - М., 2004.
 6. Зміна парадигми: 3б. статей. – К., 1995.
 7. Карцева Е. Вестерн. Эволюция жанра. М.: Искусство, 1976.
 8. Кракауер 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
 9. Краснова Г. Кино ФРГ. М. – Искусство, 1987.
 10. Мусієнко О.С. Новаторські течії у французькому кінематографі. – К.,2005.
 11. Режиссерская энциклопедия кино США. М.: Материк , 2000.
 12. Режиссерская энциклопедия кино Европы. М.: Материк, 2002.
 13. Режиссерская энциклопедия стран Азии, Африки, Австралии и Латинской Америки. М.: Материк, 2001.
 14. Садуль Ж. Всеобщая история кино. – Т. Саппак В. С. Телевидение и мы. – М., 1968.
 15. Теплиц Е. Кино и телевидиние В США., Сб. – М., 1966.
 16. Брюховецька Л.І. Молоді режисери українського кіно .К., 1987
 17. Встреча с Х музой. М.: 1981., в 2 томах
 18. Гинзбург С. Очерки теории кино . М., 1974
 19. Госейко Л. Історія українського кінематографа .К. 2000
 20. Журнал “Кино. Телевидение. Видео.”
 21. Журнал „Кіно-Театр”
 22. Киноэнкциклопедический словарь (гл. ред. С.Юткевич) М., 1986
 23. Корнієнко І.С. Мистецтво кіно . К., 1974
 24. Корнієнко І.С. Кіно радянської України. К., 1976
 25. Конієнко І.С. Про кіномистецтво 1 і 2 том
 26. Лемещева Л. Украинское кино: проблемы одного поколения. М., 1987.
 27. Нечай О.Ф. Фильм у нас дома .Минск 1971
 28. Сборник “Тележурналистика.”
 29. Сборник “Журналістика на телебаченні”
 30. Саппак В. Телевидение и мы. М. 1961
 31. Слободян В.Р. Актор і кіно. К., 1975
 32. Фрадкин Л. Второе рождение .М., 1967
 33. Юренев Р.Н. Краткая история советского кино М., 1979
 34. Борецький Р.А. Беседы об истории телевидения. – Икар, 2-11.
 35. Брюховецька Л. Кіномистецтво. – К.. 2009.
 36. Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Ілленка. – К., 2010.
 37. Вайсфельд И. Кино как вид искусства. – М., 1983.
 38. Довженко в воспоминаниях современников. – М., 1982.
 39. Зубавіна І.Б. Українське кіно незалежної України – К., 2007.
 40. Кино: Энцеклопедический словар. – М., 1986.
 41. Копылова Р. Кинематограф плюс телевидение. – М., 1977.
 42. Миславський В. Кінословник. Харків, 2007.
 43. Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст. – 2009.
 44. Поетичне кіно: заборонена школа. – К., 2001.
 45. Слободян В. Р. Актор і кіно. – 1975.
 46. ТВ – времена перемен. – Икар, 2010.
 47. Тримбач С. Олександр Довженко6 Загибель богів.
 48. Фількевич Г.М. Співдружність муз. – К., 2005.Фрадкын Л. Второе рождение. – М., 1967.

[НАВЕРХ]

Освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва»

[НАВЕРХ]

Метою вступного фахового іспиту є виявлення базових знань та вмінь вступників, які необхідні для опанування ними програм підготовки за ступенем бакалавра зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації «Організація кінотелевиробництва», а також для їх участі у конкурсному відборі.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, до вступників ставляться вимоги щодо професійних здібностей та підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за напрямом «Культура і мистецтво» і підтверджених результатами державної атестації.

Завданням вступного фахового випробування є: оцінка теоретичної та практичної підготовки вступників; виявлення рівня й глибини практичних умінь і навичок щодо професійних функцій організатора кінотелевиробництва, визначення здатності застосування ними набутих знань, умінь і навичок, а саме:

– вміння розв’язувати логічні завдання;

– безпомилково аналізувати конкретні ситуації, пов’язані з сучасним кіно процесом;

– орієнтуватися у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами;

– мати високий загальний культурний рівень та професійну обдарованість.

Вступники, які вступають на навчання на старші курси, складають ті ж етапи вступного випробування, що і вступники на перший курс: аналіз конкретних ситуацій (практично) та співбесіда (усно).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання знань носить комплексний характер та складається з двох частин фахового випробування: логіка та аналіз конкретних ситуацій (усно) та спеціальність (співбесіда).

Перша частина вступного випробування має на меті виявити знання з логіки та вміння проаналізувати конкретну ситуацію, пов’язану з сучасним кінематографічним процесом та діяльністю кінознімальних груп.

Друга частина складається з виявлення вступником загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кінотелемистецтва, в тому числі в Україні, виявлення загального культурного рівня вступника, вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та права, знання стану національної кіноіндустрії.

1. Аналіз конкретних ситуацій

Рівень знань вступників оцінюється екзаменаційною комісією за результатами фахових випробувань. Екзаменаційна картка (аналіз конкретних ситуацій) містить три питання. Метою цієї частини випробування є виявлення загальної обізнаності та цілеспрямованості вступника, вміння розв’язувати логічні завдання та безпомилково аналізувати конкретні ситуації, які пов’язані з сучасним кінопроцесом та діяльністю кінознімальної групи.

1-99 балів (незадовільно) – повна відсутність уявлення про кінопроцес як такий. Нездатність логічно і доказово викласти свої думки, повна відсутність організаторських здібностей, що проявляється у відповіді на питання з аналізу конкретних ситуацій, не розвинене логічне мислення. Допущено ряд суттєвих помилок.

100-139 балів (задовільно) – нечіткі відповіді на питання, які пов’язані з сучасним станом кінотелевиробництва, діяльністю кінопродюсера. Неконкретні відповіді на завдання з логіки. Певна обмеженість мислення.

140-179 балів (добре) – надані вірні відповіді, проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчий пошук. Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди чіткі висновки.

180-200 балів (відмінно) – впевнені відповіді на поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. Безпомилковий аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з сучасним кінопроцесом. Вступник має перспективи професійної діяльності.

2. Спеціальність (співбесіда)

Під час співбесіди зі спеціальності вступнику ставляться три питання, зорієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі кінотелевиробництва.

1-99 балів (незадовільно) – відсутність елементарних знань з питань кіномистецтва, невміння формулювати свою думку, збіднена мова. Повністю відсутнє уявлення щодо проблем сучасної економіки та права.

100-139 балів (задовільно) – приблизне уявлення про загальну картину сучасного кінотелемистецтва. Відсутність аналітичного інструментарія при розгляді питань, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку кінотелемистецтва.

140-179 балів (добре) – загальна обізнаність в галузі історії кіно, театру, живопису, музики та у проблемах сучасної економіки і права, проте допущено 2 помилки. Не досить чітке уявлення про місце в системі кінематографа професії, яку вибрав вступник.

180-200 балів (відмінно) – безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватись у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Обґрунтувати, чому кіновиробництво є творчо-виробничим процесом.
 2. Продюсер в кіновиробництві: визначення та принцип роботи.
 3. Перелічити основні періоди (етапи) створення фільму.
 4. Функціональні продюсери, орієнтовний перелік та обов`язки.
 5. Дати визначення термінів «Продюсер» та «Інвестор» в кінематографі. Пояснити, в чому полягають спільність та протилежність напрямків їх діяльності.
 6. Види державної підтримки українського кіно-виробництва. Законодавча база.
 7. Кошторис витрат на виробництво фільму.
 8. Закон України «Про кінематографію», основні положення.
 9. Авторське право при створенні аудіовізуального продукту. Законодавча база.
 10. Майнові та немайнові права автора фільму.
 11. Продюсерська система в Україні. Визначення, нормативна база.
 12. Підприємницькі ризики при створенні аудіовізуального продукту.
 13. Аудіовізуальний продукт як нематеріальний актив та об`єкт права інтелектуальної власності.
 14. Інвестиції у кіновиробництво, їх специфіка та особливості.
 15. Витрати на просування кіно-теле продукції. Надайте орієнтовний перелік витрат.
 16. Спільне кіновиробництво. Загальні поняття, нормативна база.
 17. Характеристика, складові та значення аудіовізуальної сфери.
 18. Кінематографія – галузь культури. Складові галузі.
 19. Поняття про фільм. Види і жанри фільмів.
 20. Характеристика знімальної групи. Її склад.
 21. Ринки розповсюдження фільмів.
 22. Кіно проект ї його складові. Бізнес-план кінотелепроекту.
 23. Базові технології кінематографії і телебачення.
 24. Характеристика сучасних кінотеатрів.
 25. Секрети успіху фільмів.
 26. Специфіка менеджменту аудіовізуальної сфери.
 27. Суспільні функції телебачення. Види телеорганізацій.
 28. Міжнародна діяльність в аудіовізуальній сфері.
 29. Охарактеризуйте поняття «телеформат». Наведіть приклади.
 30. Специфічні особливості аудіовізуального бізнесу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. «Основи продюсерства. Аудіовізуальна сфера», підручник для вузів. Під редакцією Г. П .Іванова , П. К. Огурчикова , В. І . Сидоренко. М. ЮНІТІ-ДАНА , 2003
 2. «Професія – продюсер кіно і телебачення» , Сидоренко В. І., М. ЮНІТІ-ДАНА , 2010
 3. «Кіно як бізнес», Кокарев І. Є., Мінськ , 1991
 4. «Професія – директор фільму», Криштул Б. І., М. «Кіноцентр», 1990
 5. «Створення кіно й відеофільмів від А до Я» Розенталь А.М.Тріумф, 2003
 6. «Майстерність продюсера кіно і телебачення» ,Огурчиков П.К., М.2008
 7. «Медіа економіка зарубіжних країн», Є. Вартанова, М. 2003
 8. «Про творчість художника в кінофільмі», Богданов М. А., М. ВГИК,1976
 9. «Створення кіно і відеофільмів як захопливий бізнес», А. Розенталь, М. 2000
 10. «Аудіовізуальний бізнес. Договірне регулювання», Чуковська О.Є., М. 1999
 11. Закони України: «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу».
 12. «Бізнес – пан: Технологія розробки та обґрунтування», Покропивний С.Ф., К. 2002
 13. «Організація виробництва фільмів», Г.Н.Горюнова, М. 1983
 14. «Основи підприємницької діяльності в кінематографії», В.К. Кокошкін
 15. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників кінематографії».

[НАВЕРХ]


 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co