КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми фахових іспитів (ІІ курс) спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" 2022
Програми фахових ІСПИТІВ (ІІ курс) 2021

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми (частина 1):
Освітньо-професійна програма
«Режисура анімаційного фільму
» (комп’ютерна графіка)

[НАВЕРХ]

Вступне випробування проводиться для виявлення певних практичних і теоретичних здібностей вступника проводиться у вигляді фахового іспиту на базі університету.

Вступники, які претендують навчатися за означеною спеціальністю мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі іспиту практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі перед викладачами, які приймають іспит, стоїть завдання скласти такі умови, в котрих творчо перспективний вступник може розкрити свої здібності з режисури.

Головним методологічним принципом іспиту є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

Вступне випробування носить комплексний арактер. Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину іспиту. Система оцінювання описана нижче.

Програма вступних фахових іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись з метою одержання ступеня бакалавра за освітньою програмою «Режисура анімаційного фільму (комп’ютерна графіка)».

Запроваджений іспит носить комплексний характер і має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських здібностей, певного життєвого досвіду.

До подання документів усім вступникам бажано відвідати попередні творчі консультації.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Фаховий іспит зі спеціальності

1. Майстерність актора

Вступник має виконати 4 літературні та драматичні твори (вірш, уривок з прозового твору, байку та монолог з п'єси) тривалістю не більше 2-3 хвилин кожний, підготовлені за власним вибором. Також вступникові може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події, вірша чи іншого уривку. Ці завдання можуть виконуватися вступником як імпровізаційно, так і з наданням мінімального часу на їх підготовку (до 5 хвилин). Крім того, вступникові можуть бути запропоновані вправи для перевірки музичного слуху, ритму та пластичних даних (вправи виконуються імпровізаційно).

2. Співбесіда

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на два додаткових питання з боку приймальної комісії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

0-99 бали (незадовільно) – відсутність музичних і пластичних даних (слуху, ритму), неосмислене читання прозових і віршованих творів, неспроможність проявити своє ставлення до змісту твору. Неспроможність виразно пояснити за якими критеріями був сформований представлений до іспиту репертуар. Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).

100-139 балів (задовільно) – часткова відсутність музично-пластичних даних, осмисленого читання прозових та віршованих творів, або невміле виділення авторської мови та мови персонажів, нерозуміння підтексту твору, нездатність до імпровізації. Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.

140-179 (добре) – наявність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми та ідеї, здатність до імпровізації. Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

180-200 (відмінно) – осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, присутність літературного смаку у виборі репертуару, демонстрація акторських здібностей, прояв імпровізації. Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

  1. Коли народилося мистецтво анімації.
  2. Що таке анімація як мистецтво.
  3. Шляхи розвитку анімації.
  4. Чим мистецтво анімації відрізняється від кінематографу, і що є спільного між ними.
  5. Умовність анімації.
  6. Види анімації (перерахувати декілька видів та назвати їх основні ознаки).
  7. Мальована та об’ємна анімація.
  8. Комп’ютерна та «ручна» анімація, преваги та недоліки.
  9. Різниця між авторською та комерційною анімацією.
  10. Анімація та образотворче мистецтво.
  11. Анімація та музика.
  12. Екранізація літературного твору в анімації.
  13. Що таке анімаційний фільм?
  14. Жанрові різновиди анімаційного кіно.
  15. Гумор та перебільшення в анімаційному фільмі.
  16. Основні принципи драматургічної композиції фільму (експозиція, зав’язка, кульмінація, розв’язка).
  17. Як ви розумієте термін "мізансцена"?
  18. Новітні технології в виробництві мультфільмів.
  19. Що таке ідея та тема.
  20. Що таке жанр та стиль.
  21. Що таке фабула та сюжет.
  22. Що таке ритм в анімації.
  23. Хто такий режисер-постановник анімаційного фільму, в чому відмінність його діяльності від діяльності режисера-постановника ігрового фільму.
  24. Багатогранність професії режисера анімаційного кіно.
  25. Роль кінодраматурга у створенні фільму.
  26. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму.
  27. Що таке режисерський сценарій, чим він відрізняється від літературного сценарію.
  28. Що таке розкадровка анімаційного фільму.
  29. Фантазія автора в анімаційному фільмі.
  30. Режисер і художник в анімаційному фільмі.
  31. Хто такий художник-постановник анімаційного фільму, його діяльність.
  32. Хто такий художник-аніматор, його діяльність.
  33. Актор в анімаційному фільмі.
  34. Характер героя. Засоби донесення характеру героя до глядача.
  35. Визначні зарубіжні анімаційні фільми (назвати декілька фільмів, що відіграли значну роль в історії світової анімації).
  36. Визначні анімаційні фільми радянської доби (назвати декілька фільмів, що відіграли значну роль в історії світової анімації).
  37. Режисери та художники світової та вітчизняної анімації.
  38. Що таке піксель?
  39. Що таке роздільна здатність зображення?
  40. Уолт Дісней та його фільми.
  41. Програмне забезпечення для 3Д моделювання.
  42. Мультфільми PIXAR.
  43. Технології Motion capture в анімації.
  44. Мультфільми Disney.
  45. Видатні режисери-аніматори 90-х років 20-го сторіччя та початку 21-го сторіччя (2-3 режисери та їх фільми).
  46. Видатні сучасні режисери-аніматори (2-3 режисери та їх фільми).
  47. Unreal Engine та сфери його застосування.
  48. Етапи створення мультфільму.
  49. Визначні українські анімаційні фільми. (Назвати декілька фільмів, призерів міжнародних фестивалів та їхніх авторів).
  50. Де і коли виник кінематограф. Коли і де відбувся перший кінопоказ.
  51. В чому полягає різниця між векторною та растровою графікою?
  52. Першопроходьці кінематографа.
  53. Що вам відомо про ігрові рушії?
  54. Видатні постаті режисерів в історії вітчизняного та світового кіно (ігрового та анімаційного).
  55. Кінематограф і споріднені мистецтва
  56. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.
  57. Кінематограф і театр.
  58. Кінематограф і література.
  59. Кінематограф і образотворче мистецтво.
  60. Звук в кіно.
  61. Музика в кіно, музичні фільми.
  62. Монтаж та його роль в кіно.
  63. Інформаційна та естетична функції кінематографа.
  64. Виховна функція кінематографа.
  65. Роль кінематографа в суспільному житті.
  66. Які існують примітивні 3Д об’єкти?
  67. Фотографія і кінокадр - в чому спільність і в чому різниця.
  68. Феномен Ч.Чапліна.
  69. Сергій Ейзенштейн – видатний кінорежисер та теоретик кіно.
  70. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
  71. Річард Уільямс та принципи анімації.
  72. Назвіть принаймні три мультфільми останнього періоду. Чим вони вам сподобались?
  73. Комп’ютерні технології, їх вплив на сучасне кіномистецтво.
  74. Розшифруйте термін "віртуальна реальність".
  75. Поясніть термін «композиція».
  76. Відомі анімаційні персонажі.
  77. Назвіть та розкажіть про відомі ігрові студії та їх ігри
  78. Які ігри були розроблені на базі Unreal Engine 4?
  79. Дайте визначення терміну «монтаж».
  80. Вертекс, точка, ребро, полігон - що об’єднує ці поняття?
  81. Назвіть і розкажіть про принаймні 3-х визначних художників - епохи відродження.
  82. Назвіть і розкажіть про принаймні 3-х визначних художників - 17-18-го сторіччя.
  83. Назвіть і розкажіть про принаймні 3-х визначних художників періоду імпресіонізму та постімпресіонізму.
  84. Назвіть і розкажіть про принаймні 3-х визначних художників 20-го сторіччя.
  85. Назвіть і розкажіть про принаймні 3-х композиторів класиків всесвітньої музики.
  86. Назвіть і розкажіть про принаймні 3-х письменників класиків всесвітньої літератури.
  87. Назвіть і розкажіть про не менше ніж 3-х митців, творча діяльність яких всесвітньо відома (художники, композитори, письменники, співаки, танцівники, музиканти-виконавці, архітектори).
  88. Українські художники «примітивісти».
  89. Основні типи 3Д моделювання.
  90. Улюблені анімаційні фільми. Назвати режисерів, проаналізувати фільми.

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

   1. Асенин С. Волшебники экрана, М., 1974.
   2. Асенин С. Фантастический мир Карела Зеемана, М., 1979.
   3. Арнольд Э. Жизнь и сказка Уолта Диснея, Л., 1968.
   4. Бабаченко Д. Искусство мультипликации, М., 1964.
   5. Гамбург Е. Тайны рисованного мира. М., 1966.
   6. Гамбург Е., Пекарь В. Художники оживленного рисунка. М., 1984.
   7. Бартон К. Как снимают мультфильмы, М., 1981.
   8. Иванов-Вано И. Рисованный фильм, М., 1980.
   9. Иванов-Вано И. Кадр за кадром, М., 1980
   10. Крижанівський Б. Мальоване кіно України, К., 1968.
   11. Крижанівський Б. Мистецтво мультиплікації, К., 1981.
   12. Сивоконь Е. Если вы любите мультипликацию, К., 1984.
   13. Іллєнко Ю. Парадигма кіно, К., 1999.
   14. Іллєнко М. Кіно. Шпори для абітурієнтів, К., 2005.
   15. Корнієнко І.С. Про кіномистецтво, К., Мистецтво 1985.
   16. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л., Искусство, 1986.
   17. Кулешов Л.В. Искусство кино, Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987.
   18. Митта А.Н. Кино между раем и адом, М., “Подкова”, 2000.
   19. Хітрук Ф.С. "Прфоесія-аніматор", М., 2007.
   20. Річард Вільямс «Анімація. Посібник з виживання», К., 2019
   21. Кравцов М. «Історія анімації. Як народжується мистецтво», К., 2019
   22. Уайтекер Г. “Таймінг в анімації”, К., 1981
   23. Леві Л. “Планета PIXAR”, К., 2016

   P.S. Деяка частина з вище перелічених книжок є в електронному вигляді в інтернеті. Відповіді на запитання по історії мистецтв також знайдуться там же.

   Рекомендовані сайти: https://multtov.net.ua/article; https://arzamas.academy/; https://www.mifinarodov.com/

   Публікації: Діни Годер, Марії Терещенко, Анатолія Лінника та ін.

   [НАВЕРХ]
   Освітньо-професійна програма
   «Драматургія кіно і телебачення»

   [НАВЕРХ]

   Вступне випробування для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступника проводиться у вигляді фахового іспиту.

   Вступник має бути творчо обдарованим, наділеним розвинутим баченням, фантазією та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі іспиту практичних роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі перед викладачами, які приймають іспит, стоїть завдання скласти такі умови, в котрих творчо перспективний вступник зможе розкрити свої здібності з кінодраматургії.

   Головним методологічним принципом запропонованого іспиту є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення. Система оцінювання описана нижче.

   ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

   Запропонований іспит носить комплексний характер та складається з усного випробування зі спеціальністі. Іспит має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

   До подання документів усі вступники проходять попередні відбірні консультації. Для цього вступник подає шість-сім власних літературних творів, написані на основі власного життєвого досвіду у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна робота обсягом до 1-1,5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором. У роботах, що подаються на відбірні консультації, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

   Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

   СТРУКТУРА ФАХОВОГО ІСПИТУ

   Спеціальність (співбесіда)

   Співбесіда проводиться з широкого кола питань, що стосуються обраної професії, і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини та основ сучасного мистецтва. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на два додаткові питання від приймальної комісії. Вступник має обґрунтувати вибір професії, зробити аналіз екзаменаційної письмової роботи, власних творів, наданих на попередній творчий конкурс, виявити здібності до імпровізації, вигадки, образно-візуального мислення, до філософсько-творчого узагальнення художнього матеріалу.

   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

   0-99 бали (незадовільно) – невміння формулювати відповіді на питання комісії та висловлювати власну думку. Повна відсутність загальних знань з фаху, незнання імен визначних кінодраматургів та кінорежисерів, їхніх творів.

   100-139 балів (задовільно) – неконкретні відповіді на питання комісії, узагальнені знання та приблизна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа. Відсутність власної позиції в осмисленні матеріалу.

   140-179 балів (добре) – чіткі відповіді на питання з переліку і додаткові ‑ від комісії, але допущені 1-2 помилки або неточності. Наявність власної позиції.

   180-200 балів (відмінно) – уміння конструювати відповідь максимально стисло та змістовно. Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові від комісії. Розвинуте асоціативне мислення, широка ерудиція та світогляд. Чітке власне бачення і позиція, що ґрунтується на глибокому осмисленні матеріалу.

   КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

   1. Що таке «кінодраматургія»?
   2. Як ви розумієте поняття кінематографічне мислення.
   3. Роль кінематографа в суспільному житті?
   4. В чому полягає вихована та ідеологічна функція кінематографу?
   5. Що таке пропаганда – добре це для кіно, чи погано?
   6. Інформаційна та естетична роль кінематографа?
   7. Що таке «ігрове кіно»?
   8. Що таке документалістика?
   9. Чи потрібен сценарій для документального фільму?
   10. Які документальні фільми ви дивилися і чим вони запам‘яталися?
   11. Відмінні та спільні риси кіно- та теледраматургії?
   12. Жанри в кіно?
   13. Який жанр в кіно вам подобається найбільше?
   14. Основні жанри телебачення?
   15. ТВ – ставлення до серіалів, новин, реклами, кліпів та іншої продукції?
   16. Роль серіалів в сучасному кінематографі?
   17. Яка роль сценариста в кінопроцесі?
   18. З чого починається робота сценариста?
   19. Що таке «ідея» драматургічного твору?
   20. Роль ідеї в побудові драматургічного твору?
   21. Що таке конфлікт і чому він виступає рушієм сюжету?
   22. Різновиди конфлікту в драматургічному творі?
   23. Головний конфлікт та допоміжні? Скільки їх має бути на вашу думку?
   24. Якщо герой не буде потрапляти до драматичних ситуацій, що відбудеться на вашу думку?
   25. Навіщо потрібне переродження героя в сценарії? Чи обов’язково це на вашу думку?
   26. Яким чином відбувається монтаж в роботі над сценарієм?
   27. Що таке композиція в драматургічному творі?
   28. Поворотні пункти в структурі драматургічного твору, сценарію?
   29. Діалог. Роль діалогів у створені образів. Побудова діалогу.
   30. Мова в сценарії. Закадровий текст. Спогади.
   31. Деталь в кіно? Приклади.
   32. Образ. Функції образу. Різновиди.
   33. Хто знімав перші фільми в Україні? Де?
   34. Українське кіно – видатні фільми, відомі митці?
   35. Яких акторів театру і кіно ви знаєте і любите – чому? Українських.
   36. Що на вашу думку варто покращити в сучасному вітчизняному кінематографі?
   37. Кого знаєте із сучасних українських письменників, кінодраматургів?
   38. Які особливі ознаки українського кіно?
   39. Що означає поняття «поетичне кіно»?
   40. Хто стояв у витоків українського кінематографу?
   41. Хто, на вашу думку, був новатором в українському кіно і чому саме?
   42. Кіно радянських часів – чий досвід здається цікавим і чому?
   43. Відомі іноземні режисери, сценаристи? Аналіз.
   44. Класика закордонного кіно? Аналіз.
   45. Кіно яких країн здається вам цікавим?
   46. Яких акторів театру і кіно ви знаєте і любите – чому? Зарубіжних.
   47. Що ви знаєте про свого улюбленого сценариста? Якщо такий є.
   48. Проаналізуйте свій улюблений фільм?
   49. Проаналізуйте свою улюблену телепрограму?
   50. Літературний твір, як основа сценарію.
   51. У чому полягає кінематографічність літературного твору?
   52. Чим відрізняється сценарій фільму і п’єса для театру?
   53. Чим сценарій фільму відрізняється від художнього твору?
   54. Які екранізації художніх творів ви знаєте?
   55. Роль читання у вашій майбутній професії?
   56. Твори яких сучасних авторів, на вашу думку, надаються екранізації і чому саме?
   57. Чи є улюблений роман? Чому він подобається?
   58. Чим рідниться і чим різниться праця сценариста і прозаїка?
   59. Улюблений поет, письменник.  Особиста бібліотека – склад, улюблені книжки? Аналіз.
   60. Адаптація. Основні принципи.
   61. Література про кіно. На що ви звернули увагу, як на «підручник» і чому?
   62. Яких теоретиків кінодраматургії ви знаєте? Українських, іноземних.
   63. Чи впливає образотворче мистецтво на роботу драматурга?
   64. Зображальне мистецтво – живопис, скульптура. Взаємовплив мистецтв.
   65. Кіно, танець, живопис, театр, музика, скульптура —  визначте споріднені види мистецтв. Чому?
   66. Музичні уподобання. Яку б музику обрали для екранізації улюбленого твору?
   67. Роль музики в кіно?
   68. Яке музичне оформлення в якому кінофільмі ви запам‘ятали найбільше і чому?
   69. Яких композиторів, що плідно і успішно працювали в кіно, ви можете назвати?
   70. Роль художника в кіно?
   71. Художнє оформлення фільму. Наведіть вдалі, на вашу думку, приклади роботи художника в кіно.
   72. Що таке, на вашу думку, «продюсерське кіно»?
   73. Що таке «артхаузне кіно»? Приклади.
   74. Особливості артхаузного кіно.
   75. Що таке «прокатне кіно»? Приклади.
   76. Фестивальне кіно і його особливості. Приклади.
   77. Що таке штамп? Як ви це розумієте?
   78. Які українські кіностудії вам відомі?
   79. Хто зняв перший в світі фільм? Де? Коли?
   80. Де може працювати сценарист у сучасному світі?
   81. Що таке драматична ситуація? Для чого вона потрібна і як з нею працювати?
   82. Як створити антагоніста?
   83. Перше враження від героїв, яким воно повинно бути? Як його створити?
   84. Перешкоди для героя.
   85. Як створити ціль/мету для героя/протагоніста. Типи цілей.
   86. Що таке внутрішня та зовнішня мотивація?
   87. Яка різниця між зовнішною/внутрішньою мотивацією та зовнішнім/внутрішнім конфліктом?
   88. Може головна історія сценарію спиратися лише на внутрішній конфлікт героя з реальністю, в який він існує?
   89. Сучасний підхід в роботі з антагоністом? Приклади світового сучасного кіно.
   90. Що таке поворот (не поворотна подія)? Навіщо він потрібен? Скільки їх має бути?

   РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


   1. Алов А.А., Наумов В.Н. “Статьи, свидетельства, высказывания”, М: “Искусство”, 1989 г.
   2. Аристотель «Поэтика. Риторика», М., «Азбука-классика», 2014 г.
   3. Большак Л. “Науково-популярний кінематограф”. Навчальний посібник, 1 ч. – К.: КДІТМ. – 1995. – 73 с.
   4. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М.: “Искусство”, 1981 г.
   5. Брюховецька Л. “Приховані фільми: Українське кіно 1990-х” [Б-ка журналу КіноТеатр] – К.: АртЕк; 2003 р. – 384 с.
   6. Вертов Дзига; Статьи. Дневники. Замыслы", М.: “Искусство”, 1966 г.
   7. Воглер К., Маккена Д. «Memo: Секреты создания структуры и персонажей в сценарии», М., «Альпина Диджитал», 2011 г.
   8. Воглер Кристофер «Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино», М., «Альпина Паблишер», 2018 г.
   9. Вольф Юрген «Школа литературного и сценарного мастерства. От замысла до результата», М., АНФ, 2016 г.
   10. Габрилович Е.И. «Избранные сочинения в трех томах», М., «Искусство», 1982 г.
   11. Герасимов С. А. Собрание сочинений в 3 томах, М.: “Искусство”, 1983 г.
   12. Говард Дэвид, Мабли Эвард, Даниэль Фрэнк «Как работают над сценарием в Южной Калифорнии”, М. «Альпина Паблишер», 2016 г.
   13. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К.: Мистецтво, 1984 р.
   14. Госейко Л. “Історія українського кінематографа”, 1986-1995 – К.: KINO-КОЛО, 2005 р.
   15. Довженко О.П. Твори в 5 томах, К.: “Дніпро”, 1966 р.
   16. Довженко О.П. “Україна в огні: Кіноповість, щоденник” К.: “Радянський письменник”, 990 р.
   17. Дуглас Памела «Искусство сериала: как стать успешным автором на ТV», М., «Альпина нон-фикшн», 2017 г.
   18. Ейзенштейн С. Естетика кіномистецтва. Дослідження, статті, лекції. / Ейзенштейн С. -К.: Мистецтво, 1978. – 310 с.
   19. Іллєнко Юрій "Парадигма кіно", К.:Абрис, 1999 р.
   20. Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005 р.
   21. Индик Уильям «Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете», М.: «Альпина нон-фикшн», 2014 г.
   22. Загданский Е.П. “От мысли к образу”, 2-е изд., К.: Мистецтво, 1990 р.
   23. Карцева Е.Н. «Вестерн. Эволюция жанра», М., «Искусство», 1978 г.
   24. «Квентин Тарантино Интервью», СПб, «Азбука-классика», 2008 г.
   25. Кісін В.Б. “Із творчої спадщини”, К., ”КМ Academia”, 1999 р.
   26. Кісін В. “Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини”, К.: Видавничий дім "КМ Academia", 1999 р.
   27. Кінг Стівен “Про письменство”, Харків, КСД, 2017 р.
   28. Кинг Стивен «Как писать книги»: ООО "Издательство «АСТ»; Москва; 2001 г.
   29. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К., “Мистецтво”, 1985 р.
   30. Корнієнко І.С. “Мистецтво кіно. Принципи і художні засоби”, К.: “Мистецтво”, 1974 р.
   31. Козинцев Г.М. “Собрание сочинений в 5 томах”, Л-д, “Искусство”, 1986 р.
   32. Кракауер З. “Природа фильма. Реабилитация физической реальности”, М, 1974 г.
   33. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собрание сочинений в З томах, М.: Искусство, 1987 г.
   34. Кэмпбелл Джозеф «Тысячеликий герой». «Питер», 2021 г.
   35. Лаврентьев Сергей «Красный вестерн», М., «Алгоритм», 2009 г.
   36. Ландау Нил «Дорожная карта шоураннера», М., «Э», 2016 г.
   37. Левчук Т., Ілляшенко В., "Кінорежисура", К., 1981 р.
   38. Люмет Сидни «Как делается кино», М., «Манн, Иванов и Фербер», 2019 г.
   39. Макки Роберт «История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только», М., “Альпина Паблишер”, 2018 г.
   40. Макки Роберт “Диалог. Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов”, М., “Альпина Паблишер”, 2018 г.
   41. Мащенко І. Г. “Телевізійні аномалії: мас-медійні історії в деталях”, К.: ЗАТ "Телекур’єр" 2005 р.
   42. Миславский В. Н. “Кино в Украине (1896 - 1921). Факты. Фильмы. Имена”, Харьков: Торгсинг, 2005 г.
   43. Миславський В. Н. “Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми”, Харків, 2007 р.
   44. Мусієнко О. «Українське кіно: тексти і контекст», К.: Глобус-Прес, 2009 р.
   45. Митта А.Н. “Кино между раем и адом”, М., “Подкова”, 2000 г.
   46. Мэмет Дэвид «О режиссуре фильма», «Ад Маргинем», 2016 г.
   47. Пропп Владимир «Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки», М., «КоЛибри», 2019 г.
   48. Пудовкин В.И. «Собрание сочинений в 3 томах», М., Искусство, 1975 г.
   49. Ромм М.И. «Избранные произведения в 3 томах», М., Искусство, 1980 г.
   50. Рэнд Айн “Романтический манифест: Философия литературы”, М. : Альпина Паблишер, 2011 г.
   51. Садуль Ж. «Всеобщая история кино в 4 томах», М.: «Искусство», 1958 г.
   52. Снайдер Блейк “Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства”, М., “Манн, Иванов и Фербер”, 2018 г.
   53. Станиславский К.С. «Собрание сочинений в 8 томах», М., “Искусство”.
   54. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98 рр.
   55. Талал Александр «Миф и жизнь в кино. Смыслы и инструменты драматургического языка», М.: Альпина нон-фикшн, 2019 г.
   56. Тарковський А. «Закарбований час» (пер. з рос. та упорядник Н. Соболєва) – К.: Альтекспрес, 201 р.
   57. Тримбач С. “Олександр Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі”, Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2007 р.
   58. Труби Джон «Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария», М.: Альпина нон-фикшн, 2018 г.
   59. Филд Сил «Киносценарий. Основы написания», М., «Э», 2018 г.
   60. Фількевич Г.М. “Співдружність муз. Театр - музика - кіно: Монографія”, К.: Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка –Карого. – 76 с.
   61. Фрейлих С. “Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского», М., 1992 г.
   62. Фрумкин Г.М., «Сценарное мастерство», М., «Академический проект», 2007 г.
   63. Хейг Майкл «Голливудский стандарт: Как написать сценарий для кино и ТВ, который купят», М., «Альпина нон-фикшн», 2017 г.
   64. Эйзенштейн С.М., «Избранные произведения в 3 томах», М., “Искусство”, 1964 г.
   65. Цвіркунов В. В. “Сюжет (деякі питання теорії)”, К.: Вид-во АН УРСР, 1963 р.
   66. Шимон О. “Сторінки з історії кіно на Україні”, К.: “Мистецтво”, 1964 р.
   67. Юнг Карл Густав «Архетипи і колективне несвідоме», Львів, «Астроябія», 2013 р.
   68. Юнг Карл Густав «Архетип и символ», «Ренессанс» СП ИВО-СиД", 1991 г.
   69. Юткевич С.И. «Собрание сочинений в 3 томах», М., Искусство, 1990 г.

   [НАВЕРХ]
   Освітньо-професійна програма «Режисура телебачення»

   [НАВЕРХ]


   На спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади Ш-ІУ рівня акредитації.

   Вступник має бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі вступного випробування практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі перед викладачами, які приймають іспит, стоїть завдання скласти такі умови, в котрих творчо перспективний абітурієнт зможе розкрити свої здібності з режисури.

   Головним методологічним принципом вступного випробування є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

   Професійна придатність оцінюється за стобальною шкалою. Критерії оцінювання наводяться нижче. Обидва етапа фахового іспиту проходить за один день.

   ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

   Запроваджений фаховий іспит носить комплексний характер та складається з двох частин: практична частина – майстерність актора та теоретична частина – співбесіда. Випробування має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

   Усі бажаючі вступити до Університету для навчаня на 2-ому курсі за освітньо-професійною програмою «Режисура телебаченя» (заочна форма навчання) до подання документів для вступу проходять попередні консультації, на які вони мають подати:

   есе «Хто я і чому  хочу бути режисером?»;

   фоторепортаж «Ранок мого міста» (до 10 фотографій, можна в електронному вигляді);

   наліз кінофільму чи літературного твору (на вибір майстра).

   Додатково можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

   СТРУКТУРА  ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ

   Практична частина

   Майстерність актора

   Виконання літературних творів (за власним вибором): вірш, байка, прозовий твір (уривок тривалість 3-5 хвилин), монолог з п’єси.

   Оцінюється як вибір творів (в тому числі літературний смак, начитаність, коло літературних інтересів вступника), так і якість виконання. Монолог повинен бути «зіграний», а не прочитаний.

   Вступник має бути готовим на прохання комісії стисло та вичерпно обґрунтувати, чому ним обрано саме такий репертуар, пояснити своє тлумачення.

   Практична частина (етюд)

   Вступник повинен показати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) режисерський сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення;

   Знайти екранне (пластичне) вирішення для запропонованого літературного уривку, вірша, пісні, музичного твору тощо.

   Допускається попередня підготовка постановки режисерського етюду.

   Вступник не має права особистої участі у власному режисерському етюді у ролі виконавця.

   Теоретична частина

   Співбесіда

   Проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення обізнаності з питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного кінотелевізійного процесу, ЗМІ, глибини й чіткості уявлень про обрану вступником спеціальність. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для вступників.

   КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ

   01-99 балів (незадовільно) твори виконуються формально і невиразно, знання тексту невпевнене, відсутнє розуміння змісту, немає індивідуального бачення матеріалу.

   Відсутність навичок сценічного і візуального мислення, розуміння драматургічних законів, принципів роботи з виконавцями.

   Низький культурний рівень, відсутність мінімальної обізнаності в запропонованих питаннях, неспроможність сформулювати власну думку.

   100-139 балів (задовільно) зміст тексту донесено, але є багато помилок в логіці та композиційній побудові, вступник скований у фізичній дії, відсутній сценічний темперамент.

   Слабка творча уява, слабке вміння побудувати дію на майданчику, неточна робота з виконавцями.

   Поверхова і безсистемна обізнаність в питаннях культури і мистецтва, низька культура викладу думок, відсутність власної оцінки і розуміння творів,  нечітке розуміння аспектів обраної професії.

   140-179 балів (добре) – розуміння твору з точки зору смислів творів, концепції, є природність виконання, індивідуальне рішення змісту і форми, але бракує темпераменту, спілкування з глядачем/партнером, вміння оперувати темпом, ритмом, паузою.

   Вміння «розповісти акторами історію», але недоліки її драматургічної побудови, відсутність бачення деталей поведінки, приблизність у постановці творчих завдань виконавцям

   Наявність базових знань і розумінь “програмних” питань, але обмежені можливості індивідуального, особистого осмислення та оцінки,  невпевнена  риторика.

   180-200 балів (відмінно) чітке розуміння змістовного спрямування твору, емоційної логіки та композиції. Контакт з глядачем/партнером. Адекватний темперамент. Осмислене використання виразних засобів. Наявність смаку в змістовних та формальних рішеннях, сценічна свобода, здатність до імпровізації.

   Уміння знайти і переконливо донести силами виконавців точне і оригінальне змістовне і формальне рішення. Цікава індивідуальна фантазія. Володіння ритмом, увага до деталей, здатність до імпровізації.

   Широка і переконлива ерудиція в широкому колі питань культури і мистецтва, здатність до нестандартного бачення і оцінок, яскраве особисте осмислення, цікавий виклад власних думок, чітке розуміння себе в майбутній професії.

   КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ


   1. Основні способи документальної зйомки: репортаж, спостереження, інтерв’ю.
   2. Документальне кіно початку ХХІ століття: особливості стилю, особистості, фільми.
   3. «Синема веріте» - зміст, стиль, особистості       
   4. Кіномова нового покоління 50-60-х: Франція, «Новий Голівуд», СРСР.
   5. Творчість Олександра Довженка.
   6. Зародження кінематографу, як дійового видовища.
   7. Чому українське кіно 60-х називають «поетичним»?
   8. Драматургія стародавньої Греції: видовище і автори.
   9. Творчість Леся Курбаса.
   10. Шекспір як особистість, Шекспір як мова театру.
   11. Режисура як мистецтва створення видовища.
   12. Різновиди конфліктів в кінодраматургії.
   13. Розуміння композиції: структурна, лінійна, сюжетна.
   14. Тема та ідея. Розробка теми.
   15. Сценарій як літературна основа екранного твору.
   16. Розуміння бренду в телебаченні.
   17. Поняття «телевізійного простору», різновиди телеканалів.
   18. Інструменти вивчення телевізійної аудиторії.
   19. Інформаційні програми: складові елементи, жанри журналістики.
   20. Види та жанри сучасного телебачення.
   21. Дія, її різновиди і структура.
   22. Атмосфера – що це і як створюється?
   23. Режисерське рішення. Приклади в кіно та телебаченні.
   24. Мізансцена в театрі, кіно і ТБ.
   25. Режисерський сценарій.
   26. Розуміння «непомітного», «експресивного», «авторитарного» монтажу.
   27. 10 принципів сумісності кадрів.
   28. Види планів та їх функції.
   29. Поняття мізанкадру.
   30. Внутрішньокадровий монтаж: зміст і прийоми.
   РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
   1. Robert Knopf «The theater and cinema of Baster Keaton», Princeton university press, 1999.
   2. Андрій Плахов «Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры» , Аквілон, 1999.
   3. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984.
   4. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966.
   5. Ілляшенко В.В. "Книга режисури", К. "ВІК", 2002.
   6. Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999.
   7. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К. Мистецтво 1985.
   8. Скуратівський В. "Екранні мистецтва в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98.
   9. Ширман Р.Н. «Телевізійна режисура», Телелерадіокур’єр, Київ, 2004.
   10. А. Ефрос. Профессия – режиссер.
   11. Роберт Маккі. Сценарій на мільйон доларів: Видавництво «Искусство», М. 2018 р.
   12. Александр Молчанов. Сценарий телесериала: Школа сценарного мастерства. 2019 г.
   13. Оксана Кирилова. Идеальный сценарий. Електронна книжка. 2019р.

   [НАВЕРХ]
   Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»

   [НАВЕРХ]

   Програма фахового іспиту охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Звукорежисура» та вступають на 2-ий курс очної /заочної форм навчання. Програму розроблено у відповідності до ступеня бакалавра в галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

   Фаховий іспит має на меті визначити рівень теоретичної та практичної підготовки вступника, а також виявити наявність розвинутого слуху, професійної пам’яті на звукові та зорові компоненти кіно і телефільму, виявити здібності до роботи  звукорежисера.

   Програма складена для перевірки теоретичних знань та практичних навичок вступника на означену освітньо-професійну програму.

   Фаховий іспит складається з двох етапів.

   Перший етап  творчого  випробування з фаху (практично)

   Перевірка музичних та творчих даних.

   Виконання одного-двох музичних творів за власним вибором: спів або гра на будь-якому музичному інструменті. Репертуар має бути надрукований на аркуші формату А4.

   Виконання напам'ять невеликі за обсягом літературні твори (всі обов’язково): байка, вірш, уривок з прози. Репертуар має бути надрукований на аркуші формату А4.

   Другий етап творчого випробування з фаху (практично)

   Співбесіда

   Виконання вступником звукорежисерського етюду тривалістю 3-5 хв. (одиночного чи із залученням інших вступників) з музично-шумовим оформленням, яке представив вступник за власним вибором з використанням фонограм (носії – СD). Сценарій етюду має бути надрукований на аркуші формату А4. Диск та сценарій здаються в архів. (Фонограму для демонстрації на іспиті приности на флешці).

   – Співбесіда, що виявляє загальноосвітній і культурний рівень вступника (у галузі літератури, музики, театру, кіно і телебачення) та світогляд вступника (у галузі мистецтв, які співіснують у кіно і телебаченні: театр, живопис).

   – Відповіді на декілька питань з фізики за розділами «Механіка», «Основи електродинаміки», «Коливання та хвилі.

   КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

   Питання загальноосвітнього та культурного рівня

   1. Чому Ви хочете обрати фах звукорежисури?
   2. Яких Ви знаєте українських кінорежисерів та їх фільми?
   3. Назвіть відомих Вам зарубіжних кінорежисерів  (західноєвропейських, російських, американських) та їх кіно-твори.
   4. Які кінострічки Ви дивились останнім часом (у кінотеатрі чи  по телебаченню) і що можете сказати про їх звуковий ряд.
   5. Чи подобається Вам  жанр кіно мюзиклу: так чи ні і чому саме?
   6. Назвіть відомих Вам українських письменників (минулого і сучасності) та їхні твори.
   7. Яких Ви знаєте зарубіжних письменників (західноєвропейських, російських та ін.)?
   8. Які книжки Ви читали останнім часом?
   9. Яких Ви знаєте українських композиторів минулого і сучасності та їхні твори?
   10. Назвіть відомих Вам російських композиторів класиків та їх твори?
   11. Яких Ви знаєте західноєвропейських композиторів-класиків та їх твори?
   12. Назвіть відомих Вам кіно композиторів (вітчизняних, зарубіжних) та їхні роботи?
   13. Які Вам відомі композитори ХХ століття (зарубіжні, українські) та їхні твори?
   14. Чи відвідуєте Ви театр? Що бачили в останнє?
   15. Які театри є в Києві? Які театри Ви відвідували?
   16. Чи відвідуєте Ви театрально-концертні видовища? Які саме?
   17. Назвіть відомих Вам акторів театру і кіно (вітчизняних, зарубіжних).
   18. Яких Ви знаєте українських живописців (минулого чи сучасності) та їхні картини.
   19. Назвіть відомих Вам зарубіжних художників (російських, західноєвропейських) та їх роботи.
   20. Які Ви знаєте всесвітньо відомі музеї чи галереї образотворчого мистецтва?
   21. Які телевізійні серіали Вам подобаються?
   22. Назвіть  режисерів та композиторів, які працюють в телесеріалах, які Вам подобаються.
   23. Які кінострічки Ви бачили по телебаченню? Назвіть режисерів, композиторів, звукорежисерів, операторів.
   24. Які телеканали працюють на телепросторах України?  Назвіть їх.
   25. Які художні кінофільми ви дивились останнім часом?

   Питання з фізики

   1. Механічний рух.Траєкторія, шлях переміщення, швидкість, прискорення тіла
   2. Рівномірний і рівноприскорений рухи
   3. Закони ньютона,
   4. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.
   5. Деформація тіл. Сила пружності. Закон гука.
   6.  Сила, скільки різних типів сил Ви знаєте. Маса, вага.
   7. Момент сили. Умові рівноваги тіла.
   8. Механічна робота, потужність, Коефіцієнт корисної дії.
   9. Імпульс тіла і імпульс сили. Другий закон Ньютона в імпульсній формі.
   10. Закони збереження енергії, імпульсу. Навести приклади.
   11. електричний заряд.  Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона.
   12. Електричне поле. Вектор напруженості електричного поля. Графічне зображення електричного поля.
   13. Робота сил електричного поля по переміщенню заряду.
   14. Потенціал і різниця потенціалів електричного поля.
   15. Ємність конденсатора. Батареї конденсаторів
   16. Електричний струм, сила струму. Опір провідників. З’єднання провідників.
   17. Закони Ома для ділянки електричного кола і для повного кола.
   18. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца
   19. Електричний струм у напівпровідниках.
   20. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури.
   21. Магнітне поле.  Магнітна індукція. Сила Ампера.
   22. Магнітне поле. Сила Лоренца
   23. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.
   24. Явище самоіндукції.
   25. Змінний струм. Діюче значення змінного струму.
   26. Активний, реактивний і повний опір в колах змінного струму.
   27. Коливальний рух. Гармонійні коливання.
   28. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях.
   29. Поширення коливань у пружних середовищах. Довжина хвилі.

   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

   Перший етап творчого конкурсу

   Перевірка музичних та творчих даних (практично)

     виконати один-два музичних твори за власним вибором: спів або гра на будь-якому музичному інструменті (за всласним вибором);

     виконати напамять невеликі за обсягом літературні твори (всі обов’язково): байку, вірш, уривок з прози. Репертуар має бути роздрукований (на аркушах формату А4).

   1-99 балів (незадовльно)

   Виконання музичних п’єс: виконав на ниькому виконавському рівні.

   Спів: не чітке інтонування.

   Виконання літературних творів: не прочитав, або прочитав не виразно, не осмисленно, без відтворення образів.

   100-139 балів (задовільно)

   Виконання музичних п’єс: виконав посередньому рівні з помилками.

   Спів: деякі хиби в інтонуванні, без відчуття стилю.

   Виконання літературних творів: прочитав з помилками, але виявив своє ставлення до змісту твору.

   140-179 балів (добре)

   Виконання музичних п’єс: виконав з відчуттям стилю музики і без значної кількості помилок.

   Спів: чітке інтонування мелодії, виконання з розумінням стилю музики.

   Виконання літературних творів: прочитав осмислено, проте не достатньо вміло виділив авторську мову та мову персонажів, без осить впевненого визначення теми та ідеї.

   180-200 балів (відмінно)

   Виконання музичних п’єс: виконав із відчуттям стилю музики без помилок.

   Спів: артистичне виконання з розумінням стилю музики.

   Виконання літературних творів: прочитав впевнено, вміло виділив тему та ідею твору, володіє знаннями віршування, виявив своє ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності.

   Другий етап творчого конкурсу

   Спеціальність (співбесіда).

   Виконання звукорежисерського етюду тривалістю 4-5 хв. (одиночного чи із залученням інших вступників) з музично-шумовим оформленням, яке представив вступник за власним вибором з використанням фонограм (на носіях СD). Сценарій етюду має бути надрукований на аркуші формату А4. Диск та сценарій здаються в архів. Фонограма для демонстрації на іспиті записана на флешці;

   співбесіда, що виявляє загальноосвітній і культурний рівень вступника (у галузі літератури, музики, театру, кіно і телебачення) та світогляд вступника (у галузі мистецтв, які співіснують у кіно і телебаченні: театр, живопис);

     відповіді на декілька питань з фізики за розділами «Механіка», «Основи електродинаміки», «Коливання та хвилі».

   1-99 балів (незадовльно)

   Виконання етюду: не виконав.

   Відповідь на питання з літератури і мистецтва: відсутність загальних знань з питань мистецтва.

   Відповідь на питання з фізики: неправильна відповдь на всі питання.

   100-139 балів (задовільно)

   Виконання етюду: виконав без належного музично-шумового супроводу.

   Відповідь на питання з літератури і мистецтва: не чіткі вдовіді, проте присутній мінімум ерудиції з питань кіно- телемистецтва.

   Відповідь на питання з фізики: не чітка відповідь і неправильна на додаткові питання.

   140-179 балів (добре)

   Виконання етюду: виконав з відтворенням звукової партитури на художньому рівні, але не в повному обсязі.

   Відповідь на питання з літератури і мистецтва: більш чіткі відповіді на коло питань з кіно- телемистецтва, та наявність ерудиції в галузі мистецтва.

   Відповідь на питання з фізики: чітка відповдь на питання, окрім додаткових.

   180-200 балів (відмінно)

   Виконання етюду: артистичне виконання етюду за власним оригінальним сценарієм з цікавим музично-шумовим оформленням.

   Відповідь на питання з літератури і мистецтва: впевнені і чіткі відповіді на запропоновані питання з мистецтва (музики, літератури, кіно).

   Відповідь на питання з фізики: впевнена і чітка відповдь на всі питання.

   РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

   1. Зофья Лисса. Естетика кіно музики.
   2. Корганов Т., Фролов І. Кіно і музика.
   3. Мееерзон Б. Я. Основи звукорежисури та обладнання студій звукозапису.
   4. Глухов А. Основи звукового мовлення.
   5. Никалмин В. А. Цифровий звукозапис.
   6. Никалмин В. А. Формати звукозапису.
   7. Никалмин В. А. Система просторового звучання.
   8. Медведев Є. В., Трусова В. А.. Секрети віртуального звуку.
   9. Севашко А. В.  Звукорежисура.
   10.  Римський - Корсаков А. В. Електроакустика.
   11. Ньюэлл Ф. Project –студії.
   12. Маньковский В.С. Основи звукооператорської роботи.
   13. Нісбет А. Звукова студія. Техніка і методи використання.
   14. Ковалгин Ю. А. Стереофонія.
   15. Алдошина І.А. Вологди Е.І. Електроакустика і звукове мовлення.
   16. Козюренко Ю. Звукорежисура театру.
   17. Алдошина І.А. Історія просторового звуку.
   18. Альошина І.А. Багатоканальні просторові системи рекомендації міжнародних стандартів.
   19. Чернецький М. Психоакустичні процесори - що це таке.

   [НАВЕРХ]


   Освітньо-професійна програма «Кінооператорство»

   [НАВЕРХ]

   На старші курси за спеціальністю “Аудіовізуальне мистецтво і виробництво”, освітньо-професійна програма «Кінооператорство» приймаються особи, які мають освіту молодшого спеціаліста, або бакалавра, або спеціаліста, або магістра.

   Для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступників, проводиться фаховий іспит, який складається з двох етапів: -

   - перший етап фахового іспиту (практичний) – фотозйомка, яка проводиться під час творчого випробування (аналіз фоторобіт); розгляд попередньо представлених (обовязково!) 20-30 творчих фотографій різних жанрів (аналіз фоторобіт);

   - другий етапфахового іспиту (теоретичний) – співбесіда, що має за мету виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису.

            До творчих фотографій, які надсилаються заздалегідь (електронна адреса буде вказана на сайті університету) входять знімки зроблені:

            в жанрі портрета подаються знімки 2-х видів: постановочний портрет, знятий з використанням освітлювальних приладів, і портрет знятий з природним освітленням. В цих знімках вступник має продемонструвати своє уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини - за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення;

            в жанрі натюрморту - тематично фактурні предметні композиції на яких має місце гармонійно доцільне розташування елементів в просторі та на картинній площинні кадру і оптимальне світлотональне вирішення – за для виявлення їх пластично-виразної сутності. Вони можуть складатися з аксесуарів праці, побуту, виробів прикладних мистецтв, чи то з об’ємних геометричних фігур.

            Пейзаж. Пейзаж може бути сільським, міським, індустріальним, в нього можуть бути включені елементи архітектури.

            Інтер’єр. Знімки можуть бути також виконані в інтер‘єрі музею, громадських чи житлових будівель. В цих знімках відшукується візуально-живописне рішення, яке розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонструються можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, які допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

            Репортажні й жанрові знімки мають показати, як вступник вибирає тему й сюжет, чим виявляє своє розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, одночасно демонструючи прийоми й засоби відтворення подій на знімку - вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо. Матеріалом для таких знімків можуть стати значні суспільні події, побут, праця чи відпочинок людей.

   За фаховий іспит виставляється одна оцінка.

   Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам’яттю та мати здібність до відображення навколишнього світу у своїх наданих та виконаних в процесі іспиту фотороботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання за освітньо-професійною програмою «Кінооператорство» приймаються особи, які виявили природні здібності до обраного фаху.

   Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину. Система оцінювання подана нижче.

   ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

   Головним методологічним принципом іспиту є виявлення у вступника творчих здібностей, певної реакції на явища та події, розкриття авторського задуму, відповідного композиційного мислення, відчуття світла і кольору, володіння фотографічною технікою і технологічними процесами.

   Робота на натурі має за мету виявити здатність зйомок жанрових знімків, портрету, пейзажу, тематичного фоторепортажу.

   ЗМІСТ І СТРУКТУРА ФАхОВОГО ІСПИТУ

   Зміст представленого випробування випливає з професійних норм кіно- фотомистецтва та основних вимог професійної діяльності оператора кіно і телебачення і складається із завдань, які включають в себе фотозйомку. На етапі побудову композиції кадру вступник вибирає необхідну оптику, її фокусну відстань, розраховує глибину різкозображувального простору, відповідно дистанції до об’єкту зйомки, визначає ракурс.

   Специфіка майбутньої фахової діяльності вимагає наявності у вступників як художніх, так і технічних даних.

   Під час першого етапу фахового іспиту (практично) вступник повинен виконати на своїй знімальній апаратурі і представити:

   – жанрові знімки (три знімки);

   – пейзажні знімки (два знімки);

   – натюрморт (два знімки);

   – документальний та постановочний портрет (три знімки), або гіпсові скульптури.

            Виконані фотороботи повинні розкрити авторський задум того чи іншого знімку.

   Розкрити творчі здібності і обдарованість вступників, а також виявити їх схильність і вміння до творчої роботи з фотографічним зображенням дозволить розгляд та аналіз попередньо представлених 20-30 творчих фотографій різних жанрів та практично виконаної роботи. Вступник повинен чітко і переконливо пояснити вибір композиції, прийомів зйомки, його світло і тональне вирішення.

   Другий етапу фахового іспиту (теоретично) має за мету виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису. Вступник повинен дати відповідь на питання, які стосуються:

   – фотографічних плівочних і цифрових процесів, матеріалів та апаратури у чорно-білій та кольоровій фотографії;

   – розділів з фізики: «оптика», «світло», «електрика» (за програмою середньої школи).

   Вступник має бути ознайомлений з визначними творами вітчизняного фото та кіномистецтва, роботами провідних вітчизняних та зарубіжних кінооператорів, характерні риси їх творчості, виявити обізнаність у галузі образотворчого мистецтва.

   Випробування ставить за мету виявити у вступника знання про мистецькі засади кінематографу і телебачення, володіння технікою та технологією фотографічного зображення.

   КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ

   1-99 бали (незадовільно) - повне нерозуміння поставленого завдання для зйомки на натурі. Відсутність загальних знань у галузі фото процесів і матеріалів. Відсутність знань основних положень у розділах курсу фізики.

            Відсутність загальних знань з історії і розвитку кіно фотомистецтва і живопису.

            Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей у представленому домашньому завданні.

   100-139 балів (задовільно) - невміння розкрити авторський задум у фотографіях відзнятих на натурі.

   Відсутність конкретних відповідей на запитання, що подані у переліку. Лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кіно фотомистецтва і живопису. Невпевнені відповіді на запитання щодо розділів курсу фізики «Оптика», «Світло».

   Неповний перелік фоторобіт в домашньому завданні.

   140-179 балів (добре) – розуміння поставленого завдання для зйомки на натурі з одним, або двома порушеннями побудови фотознімку.

   Надані чіткі відповіді, але допущені 1-2 помилки.

   Розуміння основних законів фізики у розділах «Оптика», «Світло», але нечітке формулювання теоретичних положень. Загальна обізнаність в галузі історії фотографії, та образотворчого мистецтва.

   але невміння виділити характерні риси творчості видатних кінооператорів.

   Наявність (за переліком) усіх фотознімків в домашньому завданні.

   180-200 балів (відмінно) – повне розуміння поставленого завдання для зйомки на натурі. Різноманітність прийомів фотозйомки.

   Впевнені відповіді на поставлені запитання. Безпомилкове формулювання основних положень фізики у розділах «Оптика», «Світло». Досконалий аналіз творчості видатних кінофотомитців. Ґрунтовні знання образотворчого мистецтва.

   Максимальна кількість (за переліком) представлених фоторобіт в домашньому завданні. Відповідність вимогам композиційного та світлового рішення фотознімку.

   КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

   1. Голландський живопис XYII ст. Творчість та освітлення Рембрандта.
   2. Образотворче мистецтво епохи Відродження. Основні майстри.
   3. Живопис імпресіонізму. основні представники.
   4. Видатні майстри портретного живопису.
   5. Живопис та графіка Тараса Шевченка.
   6. Творчість майстрів фотографії О.Родченка, Й.Судека, Анрі Картьє-Брессона, Б.А.Михайлова (на вибір).
   7. Професія – кінооператор.
   8. Творчість кінооператора Д. Демуцького.
   9. Творчість кінооператора Ю. Іллєнка.
   10. Творчість кінооператора С.Урусевського, або на вибір
   11. Світлотінь. Зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
   12. Образотворчі засоби фотомистецтва. Наведіть приклади зі своїх фоторобіт.
   13. Особливості проведення зйомки під час туману і дощу. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
   14. Документальний фотопортрет. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
   15. Суть хімічної дії світла та його використання у фотографії.
   16. Негативний та позитивний процес у фотографії.
   17. Технічна побудова плівкового фотоапарата.
   18. Ракурс – визначення, застосування при зйомці. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
   19. Особливості та техніка зйомки у вечері, вночі.
   20. Тональна перспектива та фактори, які її визначають.
   21. Тоновий контраст. Поняття високий та низький ключ при фотозйомці.
   22. Пентапризма та її призначення у фотоапараті.
   23. Поняття натюрморт. Зйомка натюрморту. Техніка зйомки натюрморту. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
   24. Спектральний склад світла при природному та штучному освітлені та його значення при фотозйомці.
   25. Спеціальні види зйомки у фотографії. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
   26. Особливості та техніка зйомки під час руху при фотографуванні різних сюжетів Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
   27. Композиція, зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
   28. Поняття ефект освітлення. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
   29. Фотографічний спосіб одержання зображення. Можливості і сфери застосування фотографії. Документальна суть фотографії.
   30. Глибина різко-зображувального простору на фотознімку. Гіперфокальна відстань.
   31. Лінійна перспектива та фактори, які її визначають.
   32. Масштаб зображення на фотознімку.
   33. Особливості освітлення в інтер’єрі.
   34. Особливості зйомки спортивних сюжетів та об'єктів, що швидко пересуваються.
   35. Кольорова фотографія. Технічні і творчо-мальовничі можливості кольорової фотографії.
   36. Типи об'єктивів у фотографічних апаратах.
   37. Світло в природі. Основні елементи освітлення.
   38. Особливості зйомки в горах. Умови освітлення та методика зйомки.
   39. Художньо-пластичні  можливості  фотографії.
   40. Силуетне освітлення.
   41. Поняття фоторепортаж та фотонарис.
   42. Передача тональної перспективи чорно-білого та кольорового фотознімку.
   43. Образотворчі засоби фотографії. Жанри фотографії.
   44. Методика визначення експозиції під час зйомки об’єктів з великим інтервалом яскравості.
   45. Світлотональний малюнок освітлення.
   46. Переваги і недоліки плівкових і цифрових фотоапаратів..
   47. Світлознімальні фільтри.
   48. Експозиція. Методи визначення експозиції при зйомці на натурі.
   49. Робота з освітленням. Види світла.
   50. Можливості сучасної фотоапаратури. Макрозйомка.
   51. Поняття «Золотий перетин». Особливості.
   52. Фотопортрет при штучному освітленні.
   53. Вибір точки зйомки. Вибір висоти точки зйомки.
   54. Вибір відстані до об’єкту зйомки. Визначення меж кадру.
   55. Фотопортрет при натурному освітленні.
   56. Двоточкова система освітлення при фотозйомці.
   57. Умови освітлення та техніка натурної зйомки в похмуру погоду.
   58. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дають лінзи.
   59. Види аберацій в лінзах та їх усунення.
   60. Види аберацій в лінзах та їх усунення.

   РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

   1. Головня А.Д., Дыко Л.П. Фотокомпозиция. "Искусство", 1962.
   2. Дыко Л.П., Иофис Е.А. Фотография, ее техника и искусство. "Искусство", 1960.
   3. Морозов С.А. Фотография как искусство. "Знание", 1970.
   4. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. - М., 1977.
   5. Общин курс фотографии /под редакцией М.М. Шахрова/. "Высшая школа", 1976.
   6. Фрост Л. Совремкнная фотография. - М., 2003.
   7. Ильин Р.Н. Фотографирование при естественном освещении. – М., "Искусство", 1970.
   8. Симонов А.Г. Фотографирование при искусственном освещении. "Искусство", 1959.
   9. Иванов-Алилуев С.К. Фотосъемка пейзажа "Искусство", 1958.
   10. Косматов Л. Свет в интерьере. "Искусство", 1973.
   11. Дегтярев А. Фотокомпозиция. – М,. 2008
   12. Гальперин А. Глубина резкоизображаемого пространства при кино- и фото съемке. "Искусство", 1958.
   13. Мархилезик К. И., Яштольд-Говорко В. А. Фотографическая химия. "Искусство", 1958.
   14. Головня А.Д. О кинооператорском мастерстве. -М., 1970.
   15. Горданов В.В. Записки кинооператора. "Искусство", 1979.
   16. Клаус Г. Применение светофильтров в фотографии. - М., 1983.
   17. Кинословарь. В 2-х томах. Советская энциклопедия, 1966.
   18. Л.Волков-Ланит. Александр Родченко. "Искусство", 1968.
   19. Десять операторских биографий. Сборник. "Искусство", 1964. /А.А.Левицкий, Э.К,Тиссе, А.Д.Головня, А.Н.Москвин, Д.П.Демуцкий, М.П.Магидсон, Б.И.Волчек, А.В.Гальперин, Л.В.Косматов, П.Урусевский/
   20. Кохно Л. Данило Порфирович Демуцкий. Мистецтво, 1965.
   21. Меркель М. В сто сорок солнц... "Искусство", 1968
   22. Ильин Р. Юрий Экельчик "Искусство", 1962.
   23. Кинооператор Андрей Москвин. Сборник "Искусство", 1971.
   24. Морозов С.А. Искусство видеть. "Искусство", 1963.
   25. Екельчик Ю. Изобразительное мастерство в фотографии. - М., 1951
   26. Симонов А. Фотосъемка. - М, 1977.
   27. Панфiлов М.Д. Короткий словник кiнолюбителя. «Мистецтво» - Киiв, 1971.
   28. Курский Л.Д., Фельдман Я.Д. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке. – М. 1991.
   29. Альбомы репродукций.
   30. История искусства зарубежных стран.
   31. Фото КиноТехника в книгах издательства "Мир":
    • Л.Гонт. Экспозиция в фотографии.
    • Р.Рессинг. Увеличение фотоснимка.
    • Э.Хокинс, Д.Зйвон. Фотография. Техника и искусство.
    • К.Престон-Мзфем. Фотографирование живой природы.
    • Р.Хеймен. СветофильтрыІ.
    • З.Митчел. Фотография.
    • Д.Килпатрик. Свет и освещение.
    • Дж.Уэйд. Техника пейзажной фотографии.
    • Л.Пренгель. Практика цветной фотографии.
    • Дж.Хеджкоу. Фотография.
    • М.Лзнгфорд. Фотолабораторные работы.
   32. Джон Хеджко. Как делать фотографии hi класса. Издательство «Омега», 2004.
   33. Ли Фрост Фотография. Вопросы и ответы. Издательство «Арт – родник» 2004
   34. Ли Фрост Черно – белая фотография. Издательство «Арт – родник» 2004
   35. Тим Дейли Основы фотографии. Издательство «Арт – родник» 2004.
   36. Голубева О. Основы композиции. Москва. «Изобразительное искусство» 2001.
   37. Лапин А. Плоскость и пространство, или жизнь квадратом. – М., 2011.
   38. Эйнгорн Э. Основы фотографии - М., 1967.
   39. Ленгфорт М. Библия фотографи - М., 2007.
   40. Фізика /програма середньої школи. Розділи: оптика, світло/.

   [НАВЕРХ]

   1.   Алов А.А., Наумов В.Н. “Статьи, свидетельства, высказывания”, М: “Искусство”, 1989 г.

   2.   Аристотель «Поэтика. Риторика», М., «Азбука-классика», 2014 г.

   3.   Большак Л. “Науково-популярний кінематограф”. Навчальний посібник, 1 ч. – К.: КДІТМ. – 1995. – 73 с.

   4.   Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М.: “Искусство”, 1981 г.

   5.   Брюховецька Л. “Приховані фільми: Українське кіно 1990-х” [Б-ка журналу КіноТеатр] – К.: АртЕк; 2003 р. – 384 с.

   6.   Вертов Дзига; Статьи. Дневники. Замыслы", М.: “Искусство”, 1966 г.

   7.   Воглер К., Маккена Д. «Memo: Секреты создания структуры и персонажей в сценарии», М., «Альпина Диджитал», 2011 г.

   8.   Воглер Кристофер «Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино», М., «Альпина Паблишер», 2018 г.

   9.   Вольф Юрген «Школа литературного и сценарного мастерства. От замысла до результата», М., АНФ, 2016 г.

   10.    Габрилович Е.И. «Избранные сочинения в трех томах», М., «Искусство», 1982 г.

   11.    Герасимов С. А. Собрание сочинений в 3 томах, М.: “Искусство”, 1983 г.

   12.    Говард Дэвид, Мабли Эвард, Даниэль Фрэнк «Как работают над сценарием в Южной Калифорнии”, М. «Альпина Паблишер», 2016 г.

   13.    Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К.: Мистецтво, 1984 р.

   14.    Госейко Л. “Історія українського кінематографа”, 1986-1995 – К.: KINO-КОЛО, 2005 р.

   15.    Довженко О.П. Твори в 5 томах, К.: “Дніпро”, 1966 р.

   16.    Довженко О.П. “Україна в огні: Кіноповість, щоденник” К.: “Радянський письменник”, 990 р.

   17.    Дуглас Памела «Искусство сериала: как стать успешным автором на ТV», М., «Альпина нон-фикшн», 2017 г.

   18.    Ейзенштейн С. Естетика кіномистецтва. Дослідження, статті, лекції. / Ейзенштейн С. -К.: Мистецтво, 1978. – 310 с.

   19.    Іллєнко Юрій "Парадигма кіно", К.:Абрис, 1999 р.

   20.    Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005 р.

   21.    Индик Уильям «Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете», М.: «Альпина нон-фикшн», 2014 г.

   22.    Загданский Е.П. “От мысли к образу”, 2-е изд., К.: Мистецтво, 1990 р.

   23.    Карцева Е.Н. «Вестерн. Эволюция жанра», М., «Искусство», 1978 г.

   24.    «Квентин Тарантино Интервью», СПб, «Азбука-классика», 2008 г.

   25.    Кісін В.Б. “Із творчої спадщини”, К., ”КМ Academia”, 1999 р.

   26.    Кісін В. “Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини”, К.: Видавничий дім "КМ Academia", 1999 р.

   27.    Кінг Стівен “Про письменство”, Харків, КСД, 2017 р.

   28.    Кинг Стивен «Как писать книги»: ООО "Издательство «АСТ»; Москва; 2001 г.

   29.    Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К., “Мистецтво”, 1985 р.

   30.    Корнієнко І.С. “Мистецтво кіно. Принципи і художні засоби”, К.: “Мистецтво”, 1974 р.

   31.    Козинцев Г.М. “Собрание сочинений в 5 томах”, Л-д, “Искусство”, 1986 р.

   32.    Кракауер З. “Природа фильма. Реабилитация физической реальности”, М, 1974 г.

   33.    Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собрание сочинений в З томах, М.: Искусство, 1987 г.

   34.    Кэмпбелл Джозеф «Тысячеликий герой». «Питер», 2021 г.

   35.    Лаврентьев Сергей «Красный вестерн», М., «Алгоритм», 2009 г.

   36.    Ландау Нил «Дорожная карта шоураннера», М., «Э», 2016 г.

   37.    Левчук Т., Ілляшенко В., "Кінорежисура", К., 1981 р.

   38.    Люмет Сидни «Как делается кино», М., «Манн, Иванов и Фербер», 2019 г.

   39.    Макки Роберт «История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только», М., “Альпина Паблишер”, 2018 г.

   40.    Макки Роберт “Диалог. Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов”, М., “Альпина Паблишер”, 2018 г.

   41.    Мащенко І. Г. “Телевізійні аномалії: мас-медійні історії в деталях”, К.: ЗАТ "Телекур’єр" 2005 р.

   42.    Миславский В. Н. “Кино в Украине (1896 - 1921). Факты. Фильмы. Имена”, Харьков: Торгсинг, 2005 г.

   43.    Миславський В. Н. “Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми”, Харків, 2007 р.

   44.    Мусієнко О. «Українське кіно: тексти і контекст», К.: Глобус-Прес, 2009 р.

   45.    Митта А.Н. “Кино между раем и адом”, М., “Подкова”, 2000 г.

   46.    Мэмет Дэвид «О режиссуре фильма», «Ад Маргинем», 2016 г.

   47.    Пропп Владимир «Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки», М., «КоЛибри», 2019 г.

   48.    Пудовкин В.И. «Собрание сочинений в 3 томах», М., Искусство, 1975 г.

   49.    Ромм М.И. «Избранные произведения в 3 томах», М., Искусство, 1980 г.

   50.    Рэнд Айн “Романтический манифест: Философия литературы”, М. : Альпина Паблишер, 2011 г.

   51.    Садуль Ж. «Всеобщая история кино в 4 томах», М.: «Искусство», 1958 г.

   52.    Снайдер Блейк “Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства”, М., “Манн, Иванов и Фербер”, 2018 г.

   53.    Станиславский К.С. «Собрание сочинений в 8 томах», М., “Искусство”.

   54.    Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98 рр.

   55.    Талал Александр «Миф и жизнь в кино. Смыслы и инструменты драматургического языка», М.: Альпина нон-фикшн, 2019 г.

   56.    Тарковський А. «Закарбований час» (пер. з рос. та упорядник Н. Соболєва) – К.: Альтекспрес, 201 р.

   57.    Тримбач С. “Олександр Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі”, Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2007 р.

   58.    Труби Джон «Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария», М.: Альпина нон-фикшн, 2018 г.

   59.    Филд Сил «Киносценарий. Основы написания», М., «Э», 2018 г.

   60.    Фількевич Г.М. “Співдружність муз. Театр - музика - кіно: Монографія”, К.: Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка –Карого. – 76 с.

   61.    Фрейлих С. “Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского», М., 1992 г.

   62.    Фрумкин Г.М., «Сценарное мастерство», М., «Академический проект», 2007 г.

   63.    Хейг Майкл «Голливудский стандарт: Как написать сценарий для кино и ТВ, который купят», М., «Альпина нон-фикшн», 2017 г.

   64.    Эйзенштейн С.М., «Избранные произведения в 3 томах», М., “Искусство”, 1964 г.

   65.    Цвіркунов В. В. “Сюжет (деякі питання теорії)”, К.: Вид-во АН УРСР, 1963 р.

   66.    Шимон О. “Сторінки з історії кіно на Україні”, К.: “Мистецтво”, 1964 р.

   67.    Юнг Карл Густав «Архетипи і колективне несвідоме», Львів, «Астроябія», 2013 р.

   68.    Юнг Карл Густав «Архетип и символ», «Ренессанс» СП ИВО-СиД", 1991 г.

   69.    Юткевич С.И. «Собрание сочинений в 3 томах», М., Искусство, 1990 г.

       УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
   У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ   МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
   "МИР УКРАЇНІ!
   МИР СВІТУ!"
   /
   «PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

    ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


    © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
    Розробка сайту bo-co