КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми творчих конкурсів спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" 2022
Програми творчих конкурсів 2022

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми (частина 1):
Освітньо-професійна програма
Майстерність актора кіно»

[НАВЕРХ]

На спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації.

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі іспиту практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі перед викладачами, які приймають творче випробування, стоїть завдання скласти такі умови, в котрих творчо перспективний вступник зможе розкрити свої здібності з майстерності актора.

Головним методологічним принципом екзамену є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину творчого конкурсу окремо. Система оцінювання описана нижче. Творчий конкурс проходить у два етапи, які відбуваються в один день.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програма творчих конкурсів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись з метою одержання ступеня бакалавра за освітньою програмою «Майстерність актора кіно».

Запроваджене випробування носить комплексний характер та складається з трьох частин: спеціальність (майстерність актора) – виконання літературних творів; спеціальність (майстерність актора) – практично та співбесіда – усно. Випробування має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

До подання документів усі вступники проходять попередні відбірні консультації.

Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Спеціальність

І. Співбесіда

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії.

ІІ. Майстерність актора (читання літературних творів різних жанрів)

Вступник має виконати 4 літературні та драматичні твори (вірш, уривок з прозового твору, байку та монолог з п'єси) тривалістю не більше 2-3 хвилин кожний, підготовлені за власним вибором. Обов’язково з собою вступник має мати той же монолог, записаний на відео, на мобільному носії (до 1,5 хв.). Також вступникові може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події, вірша чи іншого уривку. Ці завдання можуть виконуватися вступником як імпровізаційно, так і з наданням мінімального часу на їх підготовку (до 5 хвилин). Крім того, вступникові можуть бути запропоновані вправи для перевірки музичного слуху, ритму та пластичних даних (вправи виконуються імпровізаційно).

ІІІ. Майстерність актора (практично)

Вокал. Вступник має за власним вибором заспівати пісню: народну, класичну або сучасну. Бажано володіти навичками гри на будь-якому музичному інструменті. Пісня виконується а капела або з музичним супроводом, який вступник приносить з собою. Вступникові може бути запропоновано виконання вправи на вистукування ритму, повторення запропонованої мелодії.

Танець. Демонстрація умінь і навичок народного, сюжетного, бального або сучасного танцю. Абітурієнту можуть запропонувати вправи на перевірку координації рухів, на перевірку реакції, уваги тощо.

Етюд (підготований заздалегідь) з метою виявлення природного існування у запропонованих обставинах та органічної імпровізації.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівень знань та практичних навичок вступників оцінюється екзаменаційною комісією за результатами творчого випробування, який складається з трьох етапів.

Випробування зорієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок вступника щодо особливостей та принципів діяльності у галузі кіномистецтва.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння виконувати професійні функції актора кіно.

Оцінюються не тільки необхідні сценічні дані але й змістовність відповідей, активність і чіткість життєвої позиції вступника, його здатність художньо яскраво сприймати явища культури і мистецтва, емоційно відгукуватись на твори мистецтва, спостережливість, вольові якості, які розкривають характерологічні особливості абітурієнта.

І. Співбесіда

0-99 балів (незадовільно) – виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно) – виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати його.

140-179 балів (добре) – виставляється вступникуу, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу на достатньому рівні, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати його.

180-200 балів (відмінно) – виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється високим рівнем самостійного критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу на високому рівні, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати його.

ІІ. Майстерність актора (читання літературних творів різних жанрів)

0-99 бали (незадовільно): виставляється вступнику, який не знає текст, почувається розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування; читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість, відсутність природних даних щодо голосу, слуху, почуття ритму. Неспроможність виразно пояснити за якими критеріями був сформований представлений до іспиту репертуар з майстерності актора та неспроможність проявити своє ставлення до змісту твору. Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).

100-139 балів (задовільно): мовний апарат природно розвинений; розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск»; присутні органічні недоліки; грація та пластичність невиразні; слабкі природні дані.

Осмислене читання прозових та віршованих творів, але невміле виділення авторської мови та мови персонажів, нерозуміння підтексту твору, нездатність до імпровізації.

Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографу.

140-179 балів (добре): у вступника чітка дикція, високі природні голосові данні; розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору; реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем; гарні зовнішні дані, відсутність органічних недоліків; виразна грація та пластичність.

Осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми та ідеї, здатність до імпровізації.

Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

180-200 балів (відмінно): відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору; контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом; вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні ліричних і епічних творів; вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді; має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість; яскраві виразні риси обличчя, сценічна привабливість, відсутність органічних недоліків, високі природні дані, виразна грація та пластичність.

Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, присутність літературного смаку у виборі репертуару, демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації.

Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.

ІІІ. Майстерність актора (практична робота)

0-99 бали (незадовільно):

У вступника відсутня координація між голосом, слухом і ритмом, він не вміє без помилок повторити запропонований ритмічний малюнок або мелодію.

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності.

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова).

Невміння побудувати сюжет сценічного етюду та відсутність засобів сценічної реалізації. Невміння або невиразне розкриття теми та ідеї сценічного етюду, неспроможність проявити своє ставлення до змісту твору. Відсутні зовнішні та внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається «м’язовий затиск».

100-139 балів (задовільно):

У вступника присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення ритмічного малюнку або запропонованої пісні виконується з помилками.

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність.

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (не достатньо емоційно, але виразно, композиційно побудовано).

Вміння побудувати сюжет сценічного етюду, але відсутність засобів сценічної реалізації. Невиразне розкриття теми та ідеї сценічного етюду. Неконкретне виявлення свого ставлення до змісту твору. Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та почуттям правди.

140-179 балів (добре):

Гарні вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

Добре володіння голосом.

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні помилки при виконанні танцю.

Розкриття теми та ідеї сценічного етюду, використання засобів сценічної реалізації, але відсутність яскравого творчого бачення, не досить впевнене виявлення свого ставлення до змісту твору. Виставляється вступникові з гарними психофізичними природними даними, який демонструє достовірність, віру у запропоновані обставини, логіку та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання; гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні даного етюду абітурієнт не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

180-200 балів (відмінно):

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

Гарне володіння природним голосом, висока культура виконання.

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

Прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми та ідеї сценічного етюду, усвідомлене використання засобів сценічної реалізації, наявність яскравого творчого бачення, впевнене виявлення свого ставлення до змісту твору. Вступник демонструє яскраві психофізичні природні дані, віру у запропоновані обставини, логіку та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання; гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Що таке ігрове кіно?
 2. Витоки кіномистецтва.
 3. Кінематографічний та реальний простір: спільне та відмінне.
 4. Кінематограф та телебачення: в чому спільність, в чому різниця.
 5. Естетика німого кіно.
 6. Художній образ у кіно.
 7. Екранний образ та реальне явище: спільне та відмінності.
 8. Музика в кіно.
 9. Звук у кіно.
 10. Як вирозумієте термін "мізансцена"?
 11. Українська школа ігрового кіно.
 12. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
 13. Ваш улюблений режисер. Аналіз фільму.
 14. Класична українська література. Аналіз улюбленого твору.
 15. Класична зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 16. Сучасна українська література. Аналіз улюбленого твору.
 17. Сучасна зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 18. Живопис класичний та сучасний. Аналіз улюбленого твору.
 19. Комп’ютерні технології. Вплив на сучасне кіномистецтво.
 20. Актор в ігровому фільмі.
 21. Характер героя.
 22. Жанрові різновиди кіно.
 23. Фотографія і кінокадр - в чому спільність і в чому різниця.
 24. Кінематограф і література.
 25. Кінематограф і театр.
 26. Кінематограф і образотворче мистецтво.
 27. Видатні актори українського кіно.
 28. Видатні актори кіно радянської доби.
 29. Видатні актори світового кінематографа.
 30. Кінофільми українського режисера Івана Миколайчука
 31. Акторські кіноролі І.Миколайчука. Фільм "Тіні забутих предків".
 32. Кінофільми українського кінорежисера Леоніда Бикова.
 33. Акторські кіноролі І.Миколайчука.
 34. Феномен Ч.Чапліна.
 35. Роль американського кінематографа в сучасному світі.
 36. Українські фільми 2000-2022 років.
 37. Фільми-казки.
 38. Сучасний український кінематограф.
 39. Назвіть твори І.К.Карпенка-Карого
 40. Що ви можете сказати про творчість У.Шекспіра? Назвіть його твори.
 41. Що ви знаєте про творчість Т.Г.Шевченка?
 42. Які п'єси А.Чехова ви знаєте?
 43. Адаптація української класичної літератури в кіно. Акторські образи.
 44. Адаптація світової класичної літератури в кіно. Акторські образи.
 45. Твори Гоголя в кіно. Актори.
 46. Розкажіть про театри вашого міста.
 47. Творчість І.Франка. Твори втілені в кіно.
 48. Драматургія Л.Українки. Втілення в кіно.
 49. Назвіть українських драматургів та їх п'єси першої половини ХХ ст.
 50. Назвіть українських драматургів та їх п'єси другої половини ХХ ст.
 51. Хто такі брати Люмєри?
 52. Що ви знаєте про творчість К.С.Станіславського?
 53. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 54. Назвіть видатних режисерів, акторів другої половини ХХ ст.
 55. Назвіть сучасних українських акторів та режисерів.
 56. Назвіть сучасних світових акторів та режисерів.
 57. Які драматичні театри Києва ви знаєте?
 58. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 59. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 60. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 61. Які фільми створив О.Довженко?
 62. Що ви знаєте про фільм «Тіні забутих предків»?
 63. Що ви знаєте про творчість Б.Ступки?
 64. Яких зарубіжних композиторів ви знаєте?
 65. Яких українських композиторів ви знаєте?
 66. Скільки театрів опери і балету в Україні і де вони знаходяться?
 67. Хто автор музики і тексту гімну України?
 68. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 69. Які картинні галереї ви знаєте?
 70. Які художні музеї є у м. Києві?
 71. Що ви знаєте про Софію Київську?
 72. Що ви знаєте про Києво-Печерську лавру?
 73. Де і коли відбулося хрещення Русі?
 74. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 75. Хто такий Богдан Хмельницький?
 76. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 77. Коли проголошена незалежність України?
 78. Коли прийнята Конституція України?
 79. Назвіть президентів України.
 80. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 81. Яку літературу ви читаєте? Улюблені твори і автори.
 82. Які кінострічки вас вразили?
 83. Ваші театральні потрясіння.
 84. Чому ви обрали професію актора?
 85. Ваше ставлення до сучасних подій.
 86. Фільм «Україна. Повернення своєї історії»
 87. Улюблений український актор.
 88. Улюблена вистава в українському театрі.
 89. Імпровізація в акторській професії.
 90. Ваше розуміння червоної доріжки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М., Искусство, 1981
 2. Братья Васильевы Собрание сочинений в 3т., М., Искусство, 1981
 3. Герасимов С. "Воспитание кинорежиссера", М., 1978
 4. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984
 5. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966
 6. Іллєнко Ю. "Парадигма кіно", К., 1999
 7. Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005
 8. Ілляшенко В.В. "Книга режисури", К., "ВІК", 2002
 9. Левчук Т., Ілляшенко В., "Кінорежисура", К., 1981
 10. Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999
 11. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К., Мистецтво 1985
 12. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л., Искусство, 1986
 13. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987
 14. Митта А.Н. "Кино между раем и адом", «АСТ», 2019
 15. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
 16. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980
 17. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство
 18. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98
 19. Тарковский А.А. "Лекции по режиссуре", "Искусство кино", № 10//1990
 20. Ширман Р. "Телевізійна режисура", К., 2004
 21. Эйзенштейн С.М., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964
 22. Кокорин А. «Вам привет от Станиславского», М., 2002
 23. М. Чехов «Путь актера», Транзит-книга, 2003

П’єси:

 • Карпенко-Карий І.
 • Франко І.
 • Українка Л.
 • Кропивницький М.
 • Куліш М.
 • Вінниченко В.
 • Гоголь М.
 • Островський О.
 • Чехов А.
 • Вампілов А.
 • Шекспір У.
 • Бомарше Ж.П.
 • Шерідан Р.
 • Ібсен Г.
 • Брехт Б.
 • Лорка Г.

[НАВЕРХ]
Освітньо-професійна програма
«Режисура кіномонтажу
»

[НАВЕРХ]

На навчання за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації.

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі іспиту практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі перед викладачами, які приймають творчі конкурси, стоїть завдання скласти такі умови, в котрих творчо перспективний вступник зможе розкрити свої здібності з режисури.

Головним методологічним принципом екзаменів є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину творчого конкурсу окремо. Система оцінювання описана нижче. Творчий конкурс складається з двох етапів, які відбуваються в один день.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за освітньо-професійною програмою "Режисура кіномонтажу".

Запроваджене конкурсне випрбування носить комплексний характер та складається з двох етапів: спеціальність (майстерність актора та співбесіда – усно) та спеціальність (фотофільм –практичний монтаж). Випробування мають на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного та монтажного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Спеціальність (майстерність актора та співбесіда)

І. Майстерність актора

Вступник має виконати 4 літературні та драматичні твори (вірш, уривок з прозового твору, байку та монолог з п'єси) тривалістю не більше 2-3 хвилин кожний, підготовлені за власним вибором. Також вступникові може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події, вірша чи іншого уривку. Ці завдання можуть виконуватися вступником як імпровізаційно, так і з наданням мінімального часу на їх підготовку (до 5 хвилин). Крім того, вступникові можуть бути запропоновані вправи для перевірки музичного слуху, ритму та пластичних даних (вправи виконуються імпровізаційно).

ІІ. Співбесіда

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на два додаткових питання з боку приймальної комісії.

Спеціальність (фотофільм – практичний монтаж)

З добірки запропонованих фотографій відібрати, осмислити та організувати (змонтувати) оригінальний сюжет із залученням початкового і (по необхідності) міжкадрових титрів. Вступники мають не меньше 20 хвилин на вказану підготовку. Кожна фотографія має свій номер, тому вступник у процесі відбору записує тільки номер фотографії та використовує власне фотографію вже під час відповіді на іспиті (зрозуміло, що певні фотографії можуть бути використані декількома вступниками, але сюжети мають бути оригінальними).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

1-99 бали (незадовільно): повна відсутність музичних і пластичних даних (слуху, ритму), неспроможність виразно пояснити за якими критеріями був сформований представлений до іспиту репертуар з майстерності актора неосмислене читання прозових і віршованих творів, неспроможність проявити своє ставлення до змісту твору.

Невміння розкрити тему та ідею фотофільму, невідповідність назви до зображення.

Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).

100-139 балів (задовільно): часткова відсутність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, але невміле виділення авторської мови та мови персонажів, нерозуміння підтексту твору, нездатність до імпровізації.

Неповне розкриття теми та ідеї фотофільму, невиразність назви зображення на фотографії.

Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.

140-179 балів (добре): наявність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми та ідеї, здатність до імпровізації.

Розкриття теми та ідеї фотофільму, але відсутність яскравого творчого бачення.

Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

180-200 балів (відмінно): осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, присутність літературного смаку у виборі репертуару, демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації.

Прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми та ідеї фотофільму, влучне надання назви до зображення фотографії, наявність яскравого авторського бачення.

Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

  1. Що таке кіно?
  2. Витоки кіномистецтва.
  3. Сучасні форми екранних мистецтв.
  4. Роль кінематографу як засобу відображення життя.
  5. Кінематографічний та реальний час: спільне та відмінне.
  6. Кінематографічний та реальний простір: спільне та відмінне.
  7. Кінематограф та телебачення: в чому спільність, в чому різниця.
  8. Природа кіновидовища.
  9. Ступінь умовності кіновидовища як мистецтва.
  10. Що таке ідея та тема.
  11. Що таке жанр та стиль.
  12. Що таке фабула та сюжет.
  13. Шляхи розвитку кінематографу.
  14. Зародження кінематографу.
  15. Естетика німого кіно.
  16. Зміна парадигми або трансформація функції і ролі "героя" в неігровому кіно від 30-50-х років до сьогодні.
  17. Мова кіно.
  18. Класифікація неігрового фільму ( науково-дослідницький, учбовий, науково-популярний, документальний, фільм-портрет, видовий, музичний, рекламний). Тематика і жанрова розмаїтість.
  19. Дві течії, "дві школи" українського неігрового кіно – документальне та науково-популярне. Спільне та відмінне.
  20. Неігрове кіно як "дзеркало часу" та матриця формування суспільної свідомості.
  21. Телевізійний фільм. Основні принципи побудови.
  22. Телевізійні формати, що стали органічним продовженням напрацьованих прийомів та естетики неігрового кіно.
  23. Майкл Мур – феномен чи закономірність на стику телевізійного та неігрового кіно.
  24. Ігровий елемент у неігровому фільмі.
  25. Кіностудія як виробнича структура. “Продакшн” та “пост-продакшн”.
  26. "Пост-продакшн" – суто технічний чи творчий період роботи над проектом?
  27. Порівняння переваг та недоліків традиційної (плівкової) та цифрової (безплівкової) технологій фільмовиробництва.
  28. Сучасні відео- та кіносистеми і формати (High Definition, 2K, 4K, цифровий кінематограф).
  29. Комп’ютерна графіка та спеціальні ефекти в кіно.
  30. Застосування візуальних ефектів, комп’ютерного дизайну, спеціальних ефектів, 2D та 3D анімації в неігровому кіно.
  31. Середовище "YouTube" – як комунікація та платформа креативу для кінематографа.
  32. Склад знімальної групи.
  33. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму. Сценарний задум.
  34. Екранізація літературного твору.
  35. Сценарій - основа фільму. Ігровий та неігровий фільм - загальне і відмінність у засобах вираження технічних шляхів реалізації.
  36. Багатогранність професії режисера кіно.
  37. Режисер як організатор знімального процесу. Його функції та завдання.
  38. Режисерський сценарій як основний виробничо-творчий документ - проект майбутнього фільму.
  39. "Проектне мислення". Цикл: "ідея – синопсис – режисерська експлікація – фінансові можливості реалізації – девелопмент – дистрибуція".
  40. Режисер-документаліст – продюсер власних кінопроектів. Основні засади просування малобюджетних фільмів.
  41. Режисура, як процес оперування часом і простором.
  42. Режисура – як практична психологія.
  43. Режисер – як творчий організатор аудіовізуальної дії.
  44. Продюсер у кіно.
  45. Художній образ у кіно.
  46. Екранний образ та реальне явище: спільне та відмінності.
  47. Подія та її екранний еквівалент.
  48. Місце кіно в системі сучасних каналів інформації.
  49. Інформаційна та естетична функції кінематографу.
  50. Учбове кіно як один із засобів освіти.
  51. Види реклами та її функції.
  52. Сюжетна та несюжетна реклама. Вплив на глядача.
  53. Роль та функції соціальної реклами. Соціальна кінореклама– дієвість у вирішенні проблем суспільства.
  54. Різновид та специфіка рекламного фільму.
  55. Звукове вирішення фільму. Музичне та шумове оформлення фільму.
  56. Музика в кіно.
  57. Музика драматургічна та фонова.
  58. Монтаж фонограм.
  59. Посилення ролі звукового компоненту в середовищі сучасних виражальних засобів кіно- і відеофільмів.
  60. Відеокліп. Музика на кіно-відеоекрані.
  61. Художник у кіно.
  62. Документальний кінорепортаж.
  63. Соціальна післядія сучасного фільму.
  64. Українська школа науково-популярного кіно.
  65. Матеріал у кіно.
  66. Науковий експеримент у кіно.
  67. Науковий факт та його кінематографічна подача.
  68. Публіцистичність фільму та його соціальна спрямованість.
  69. Сергій Ейзенштейн – видатний кінорежисер та теоретик кіно.
  70. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
  71. Поетичне кіно України.
  72. Творчість Сергія Параджанова. Аналіз фільму "Тіні забутих предків".
  73. Творчість Юрія Іллєнка. Аналіз його фільму (за вибором абітурієнта).
  74. Творчість Фелікса Соболєва. Аналіз його фільму (за вибором).
  75. Виразність спеціальних видів зйомки (мікро-макро, цетрафер, рапід)
  76. Епізод - головна драматургічна одиниця побудови фільму. Побудова епізоду. Функція епізоду.
  77. Що таке сценографія?
  78. Як ви розумієте термін "мізансцена"?
  79. Точка зору и ракурс. Нерухомий і рухомий кадри.
  80. Монтажна фраза. Крупний, середній і загальний плани.
  81. Рух і простір в кіномізансцені. Роль крупного плану. Принцип використання панорам та зйомки з рухом. Мізансцена та оптика.
  82. Кадр як частина загального розвитку фільму. Змістовний зв'язок кадрів між собою.
  83. Монтаж та його роль у кінематографі.
  84. Монтаж як головний принцип утворення кіновидовища. Час, простір, рух у монтажі. Еволюція монтажу.
  85. Монтаж, як засіб художньої виразності.
  86. Монтаж, як естетична категорія. Девід Гріффіт, Лев Кулєшов, Дзига Вертов , Сергій Ейзенштейн… Спільне та відмінне.
  87. Ваш улюблений режисер. Аналіз фільму.
  88. Класична українська література. Аналіз улюбленого твору.
  89. Класична зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
  90. Сучасна українська література. Аналіз улюбленого твору.
  91. Сучасна зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
  92. Український живопис: класичний та сучасний. Аналіз улюбленого твору.
  93. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

   1. Алов А.А., Наумов В.Н. "Статьи, свидетельства, высказывания", М., Искусство, 1989
   2. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М., Искусство, 1981
   3. Братья Васильевы Собрание сочинений в 3т., М., Искусство, 1981
   4. Вертов Дзига "Статьи. Дневники. Замыслы", М., Искусство, 1966
   5. Герасимов С. Собрание сочинений в 3 т., М., Искусство, 1983
   6. Герасимов С. "Воспитание кинорежиссера", М., 1978
   7. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984
   8. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966
   9. Іллєнко Ю. "Парадигма кіно", К., 1999
   10. Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005
   11. Ілляшенко В.В. "Книга режисури", К., "ВІК", 2002
   12. Левчук Т., Ілляшенко В., "Кінорежисура", К., 1981
   13. Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999
   14. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К., Мистецтво 1985
   15. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л., Искусство, 1986
   16. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987
   17. Мачерет А.В. "Художественные течения в советском кино", М., Искусство.
   18. Митта А.Н. "Кино между раем и адом", М., "Подкова", 2000
   19. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
   20. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980
   21. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство
   22. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98
   23. Ширман Р. "Телевізійна режисура", К., 2004
   24. Эйзенштейн С.М., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964
   25. Юткевич С.И. Собр.соч. в 3 т. М., Искусство, 1990.

   [НАВЕРХ]
   Освітньо-професійна програма
   «Драматургія кіно і телебачення»

   [НАВЕРХ]

   На навчання за спеціальністю "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації.

   Вступник має бути творчо обдарованим, наділеним розвинутим баченням, фантазією та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі вступного випробування практичних роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі перед викладачами, які приймають іспит, стоїть завдання скласти такі умови, в котрих творчо перспективний абітурієнт зможе «розкрити» свої здібності з кінодраматургії.

   Головним методологічним принципом творчого конкурсу є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення. Професійна придатність оцінюється певними балами за кожен етап частину творчого конкурсу окремо. Система оцінки вправ описана нижче. Творчий конкурс проходить у два етапи, які відбуваються в один день.

   ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

   Програма творчого конкурсу охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатися з метою одержання ступеня бакалавра за освітньою-професійною програмою "Драматургія кіно і телебачення".

   Запроваджене вступне випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: спеціальність (письмово) та спеціальність (усно) і має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

   СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

   Спеціальність (письмово)

   Авторський твір на одну із запропонованих комісією тем – написання невеликого кіносценарію (не менше 1-1,5 сторінок). Робота виконується протягом 120 хв. у присутності членів фахової атестаційної комісії Сценарний етюд має відповідати основним вимогам кіносценарного тексту: теперішній час, лаконізм зорового ряду та діалогів (за необхідності), які розкривають обрану вступником тему. (Відсутність авторських роздумів та «закадрових» пояснень).

   Це може бути особисте спостереження, коротка історія, випадок з життя (підглянутий чи почутий).

   Після кількагодинної перерви, під час якої екзаменаційна комісія прочитає та оцінить вступні роботи, вступники переходять до наступного етапу творчого конкурсу.

   Спеціальність (співбесіда)

   Співбесіда проводиться з широкого кола питань, що стосуються обраної професії, і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини та основ сучасного мистецтва. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на два додаткові питання від приймальної комісії. Абітурієнт має обґрунтувати вибір професії, зробити аналіз екзаменаційної письмової роботи, власних творів, наданих на попередній творчий конкурс, виявити здібності до імпровізації, вигадки, образно-візуального мислення, до філософсько-творчого узагальнення художнього матеріалу.

   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

   0-99 бали (незадовільно): відсутність літературних здібностей, авторського бачення теми, повне нерозуміння основ кінодраматургії, невміння розкрити задану тему, бідний словниковий запас. Невміння формулювати відповіді на питання комісії та висловлювати власну думку. Повна відсутність загальних знань з фаху, незнання імен визначних кінодраматургів та кінорежисерів, їхніх творів.

   100-139 балів (задовільно): літературні здібності посередні, неповне розуміння основ кінодраматургії, часткове розкриття заданої теми, відсутність авторського бачення теми. Неконкретні відповіді на питання комісії, узагальнені знання та приблизна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа. Відсутність власної позиції в осмисленні матеріалу.

   140-179 (добре): демонстрація літературних здібностей, розуміння основ кінодраматургії, розкриття теми та ідеї, але відсутність яскравого авторського вирішення. Чіткі відповіді на питання з переліку і додаткові ‑ від комісії, але допущені 1-2 помилки або неточності. Наявність власної позиції.

   180-200 (відмінно): дуже добрий літературний хист, розуміння основ кінодраматургії, повне розкриття теми та ідеї, уміння оперувати образами, метафорами, деталями, наявність яскравого авторського бачення. Уміння конструювати відповідь максимально стисло та змістовно. Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові від комісії. Розвинуте асоціативне мислення, широка ерудиція та світогляд. Чітке власне бачення і позиція, що ґрунтується на глибокому осмисленні матеріалу.

   ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

   1. Що таке «кінодраматургія»?
   2. Як ви розумієте поняття кінематографічне мислення.
   3. Роль кінематографа в суспільному житті?
   4. В чому полягає вихована та ідеологічна функція кінематографу?
   5. Що таке пропаганда – добре це для кіно, чи погано?
   6. Інформаційна та естетична роль кінематографа?
   7. Що таке «ігрове кіно»?
   8. Що таке документалістика?
   9. Чи потрібен сценарій для документального фільму?
   10. Які документальні фільми ви дивилися і чим вони запам‘яталися?
   11. Відмінні та спільні риси кіно- та теледраматургії?
   12. Жанри в кіно?
   13. Який жанр в кіно вам подобається найбільше?
   14. Основні жанри телебачення?
   15. ТВ – ставлення до серіалів, новин, реклами, кліпів та іншої продукції?
   16. Роль серіалів в сучасному кінематографі?
   17. Яка роль сценариста в кінопроцесі?
   18. З чого починається робота сценариста?
   19. Що таке «ідея» драматургічного твору?
   20. Роль ідеї в побудові драматургічного твору?
   21. Що таке конфлікт і чому він виступає рушієм сюжету?
   22. Різновиди конфлікту в драматургічному творі?
   23. Головний конфлікт та допоміжні? Скільки їх має бути на вашу думку?
   24. Якщо герой не буде потрапляти до драматичних ситуацій, що відбудеться на вашу думку?
   25. Навіщо потрібне переродження героя в сценарії? Чи обов’язково це на вашу думку?
   26. Яким чином відбувається монтаж в роботі над сценарієм?
   27. Що таке композиція в драматургічному творі?
   28. Поворотні пункти в структурі драматургічного твору, сценарію?
   29. Діалог. Роль діалогів у створені образів. Побудова діалогу.
   30. Мова в сценарії. Закадровий текст. Спогади.
   31. Деталь в кіно? Приклади.
   32. Образ. Функції образу. Різновиди.
   33. Хто знімав перші фільми в Україні? Де?
   34. Українське кіно – видатні фільми, відомі митці?
   35. Яких акторів театру і кіно ви знаєте і любите – чому? Українських.
   36. Що на вашу думку варто покращити в сучасному вітчизняному кінематографі?
   37. Кого знаєте із сучасних українських письменників, кінодраматургів?
   38. Які особливі ознаки українського кіно?
   39. Що означає поняття «поетичне кіно»?
   40. Хто стояв у витоків українського кінематографу?
   41. Хто, на вашу думку, був новатором в українському кіно і чому саме?
   42. Кіно радянських часів – чий досвід здається цікавим і чому?
   43. Відомі іноземні режисери, сценаристи? Аналіз.
   44. Класика закордонного кіно? Аналіз.
   45. Кіно яких країн здається вам цікавим?
   46. Яких акторів театру і кіно ви знаєте і любите – чому? Зарубіжних.
   47. Що ви знаєте про свого улюбленого сценариста? Якщо такий є.
   48. Проаналізуйте свій улюблений фільм?
   49. Проаналізуйте свою улюблену телепрограму?
   50. Літературний твір, як основа сценарію.
   51. У чому полягає кінематографічність літературного твору?
   52. Чим відрізняється сценарій фільму і п’єса для театру?
   53. Чим сценарій фільму відрізняється від художнього твору?
   54. Які екранізації художніх творів ви знаєте?
   55. Роль читання у вашій майбутній професії?
   56. Твори яких сучасних авторів, на вашу думку, надаються екранізації і чому саме?
   57. Чи є улюблений роман? Чому він подобається?
   58. Чим рідниться і чим різниться праця сценариста і прозаїка?
   59. Улюблений поет, письменник.  Особиста бібліотека – склад, улюблені книжки? Аналіз.
   60. Адаптація. Основні принципи.
   61. Література про кіно. На що ви звернули увагу, як на «підручник» і чому?
   62. Яких теоретиків кінодраматургії ви знаєте? Українських, іноземних.
   63. Чи впливає образотворче мистецтво на роботу драматурга?
   64. Зображальне мистецтво – живопис, скульптура. Взаємовплив мистецтв.
   65. Кіно, танець, живопис, театр, музика, скульптура —  визначте споріднені види мистецтв. Чому?
   66. Музичні уподобання. Яку б музику обрали для екранізації улюбленого твору?
   67. Роль музики в кіно?
   68. Яке музичне оформлення в якому кінофільмі ви запам‘ятали найбільше і чому?
   69. Яких композиторів, що плідно і успішно працювали в кіно, ви можете назвати?
   70. Роль художника в кіно?
   71. Художнє оформлення фільму. Наведіть вдалі, на вашу думку, приклади роботи художника в кіно.
   72. Що таке, на вашу думку, «продюсерське кіно»?
   73. Що таке «артхаузне кіно»? Приклади.
   74. Особливості артхаузного кіно.
   75. Що таке «прокатне кіно»? Приклади.
   76. Фестивальне кіно і його особливості. Приклади.
   77. Що таке штамп? Як ви це розумієте?
   78. Які українські кіностудії вам відомі?
   79. Хто зняв перший в світі фільм? Де? Коли?
   80. Де може працювати сценарист у сучасному світі?
   81. Що таке драматична ситуація? Для чого вона потрібна і як з нею працювати?
   82. Як створити антагоніста?
   83. Перше враження від героїв, яким воно повинно бути? Як його створити?
   84. Перешкоди для героя.
   85. Як створити ціль/мету для героя/протагоніста. Типи цілей.
   86. Що таке внутрішня та зовнішня мотивація?
   87. Яка різниця між зовнішною/внутрішньою мотивацією та зовнішнім/внутрішнім конфліктом?
   88. Може головна історія сценарію спиратися лише на внутрішній конфлікт героя з реальністю, в який він існує?
   89. Сучасний підхід в роботі з антагоністом? Приклади світового сучасного кіно.
   90. Що таке поворот (не поворотна подія)? Навіщо він потрібен? Скільки їх має бути?

   ЛІТЕРАТУРА

   Основна література:

   1. «Історії навколо нас: класична драматургія», Ю.М. Голіченко, посібник з кінодраматургії. Київ: Центр учбової літератури. 2017. Ч1. – 92 с.

   2. Стівен Кінг. «Як писати романи» - М., вид. «АСТ», 2004р.

   3. Сід Філд. «Сценарій: основи сценарної майстерності» М., «Материк», 2009р.

   Додаткова література:

   1. Арістотель. «Поетика». Про мистецтво поезії. Серія: Пам’ятки світової естетичної та  критичної думки. Вид.:   ДІХЛ, 1951 р.
   2. Лінда Сегер. «Як хороший сценарій зробити великим» , М. 2004 р.
   3. Юрген Вольф «Школа літературної майстерності», М., вид.   «Альпіна нон-фікшн», 2011р.
   4. Червінський А. «Як вигідно продати хороший сценарій». Додаток до  журналу «Кіносценарії», 1993р.
   5. Маккі Р. «Історія на мільйон доларів»: Мастер-клас для сценаристів,  письменників і не тольки / Роберт Маккі ; Пер. з англ. — М.:  Альпіна нон-фікшн, 2008. — 456 с.
   6. Іллєнко М. «Кіно. Шпори для абітурієнтів», К., 2005
   7. Левчук Т., Ілляшенко В., «Кінорежисура», К., 1981
   8. Алов А.А., Наумов В.Н. «Статті, спостереження, висловлювання», М., Мистецтво, 1989
   9. Бондарчук С.Ф. «Прагнення чуда», М., Мистецтво, 1981
   10. Вертов Дзига «Статті. Щоденники. Задуми», М., Мистецтво, 1966
   11. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966
   12. Іллєнко Ю. «Парадигма кіно», К., 1999
   13. Мета О.М. “Кіно між раєм та адом”, М., “Подкова”, 2000
   14. Скуратівський В. «Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя», К., Мистецтво, 1997-98

   Інтернет-джерела:

   https://kino-teatr.ua/interview/linda-seger-nevozmojno-pisat-stsenarii-ne-znaya-osnov-25.phtml

   https://mrm.ua/ru/project/media_events/seminarForWriters/1

   http://teatre.com.ua/upload/all/lib/iskustvo_dramaturgii.pdf

   http://booksonline.com.ua/view.php?book=130121

   https://www.litmir.me/br/?b=579282&p=1

   [НАВЕРХ]
   Освітньо-професійна програма
   «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення»

   [НАВЕРХ]

   Для вступу за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» приймаються особи, які мають повну загальну середню або вищу освіту. Вступники за освітньо-професійною програмою «Диктор та ведучий програм телебачення» повинні мати відповідні зовнішні та голосові дані, виявити акторські здібності, знання мови, володіння словом. Також вони повинні довести, що добре обізнані у суспільно-політичному та мистецькому житті країни.

   Тому, крім співбесіди, абітурієнтам пропонуватимуться завдання у вигляді вправ на увагу, творче бачення, уяву, спілкування, логіку дії та пластичної поведінки абітурієнта у запропонованих обставинах етюду; читання художніх творів, виконуючи  які абітурієнт демонструє творчі здібності, що засвідчують його професійну придатність до навчання за відповідною освітньо-професійною програмою.

   Зміст вступних випробувань випливає з професійних норм телемистецтва та основних вимог професійної діяльності диктора та ведучого телепрограм.

   Творчий конкурс проводиться в два етапи. Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину творчого конкурсу окремо.

   СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

   Вступні випробування складаються з індивідуальних завдань, які включають в себе виконання переліку вправ на елементи сценічної дії (уваги, творчого бачення, уяви, спілкування, логіки дії та пластичної поведінки абітурієнта у запропонованих обставинах етюду), імпровізація творчого самопочуття, як гарантії органіки абітурієнта, ритмічної здібності абітурієнта; читання художніх творів (прозовий уривок, монолог із драматичного твору, вірш, байка), виконуючи які, абітурієнт демонструє природні здібності, голосові дані, виявляє власне емоційне ставлення і вміння мислити в системі художнього твору, демонструє здатність прийняти і відтворити запропоновані обставити при виконанні етюду, який абітурієнт підготував самостійно; створення етюду на задану тему.

   Специфіка майбутньої трудової діяльності вимагає наявності у вступників необхідних зовнішніх та внутрішніх даних.

   Протипоказанням для вступу можуть бути: слабо розвинута уява, відсутність здатності впливати на слухача, відсутність сценічної привабливості, відсутність почуття ритму, низький рівень загальної культури, слабкий голос.

   Перший етап творчого конкурсу

   Виконання абітурієнтом етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

   Художнє читання творів різних жанрів (прозовий уривок, байка, вірш, монолог із драматичного твору).

   Вступник має самостійно підготувати (на власний вибір) уривок з  прозового твору, вірш, байку, монолог з п’єси. Оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційної схвильованості, уміння визначити стиль автора; при виконанні монологу оцінюється також здатність абітурієнта до перевтілення у дійову особу п’єси. Загальні вимоги до читання: логічність викладання тексту, емоційність, бачення образу твору, відчуття подій, їх розуміння, передача роду подій, чітка дикція, сила голосу, органічність.

   Оцінюється розуміння змісту твору, багатство уяви, міра емоційної схвильованості, уміння визначити стиль автора; при виконанні монологу оцінюється також здатність абітурієнта до перевтілення у дійову особу п’єси.

   Також оцінюються зовнішні та внутрішні природні дані абітурієнта. До зовнішніх даних належать фактурні дані – статура, риси обличчя, наявність слуху, почуття ритму, вокальні дані, координованість і пластичність. До внутрішніх даних належать: здатність до образного і логічного мислення, творча уява, емоційна збудженість, здатність заражати інших своєю творчістю, рівень загального розвитку, спостережливість, вразливість, людська змістовність.

   Другий етап творчого конкурсу

   Практична частина.

   Виконання абітурієнтом виступу перед телекамерою тривалістю 3-5 хв. на запропоновану комісією тему, який повинен базуватися на власних життєвих спостереженнях з метою виявлення природної імпровізації. Вступник повинен вміло висловлювати свою думку.

   Теоретична частина (співбесіда).

   Співбесіда, що виявляє загальноосвітній рівень абітурієнта, його світогляд, знання загальних та спеціальних питань за обраною освітньо-професійною програмою. Виявлення абітурієнтом загальних знань у галузі  мистецтва, телебачення, ЗМІ. Вміння орієнтуватися у видах сучасного телевізійного процесу, в питаннях культури, мистецтва, літератури, творчості відомих драматургів, режисерів, акторів, композиторів, художників, виявляти фахові дані до літературної творчості, проявляти відповідальність у виборі майбутньої професії.

   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

   Перший етап вступного випробування

   1-99 балів (незадовільно) – невиразна зовнішність, тьмяний, невиразний  голос; відсутність чарівливості, нерозвинений мистецький смак, неосмисленість вибору та виконання літературного твору, штучність виконання, незнання української мови, яскраво виражені діалектична говірка або сленг, невивчений напам’ять репертуар; відсутність віри в запропоновані обставини, награвання, загальна скутість або надмірна розв’язність, відсутність уяви, відсутність відчуття темпоритму.

   Невиразні зовнішні дані, повільна і неконтрольована реакція, відсутність віри в запропоновані обставини, награвання, відсутність уяви, загальмованість реакцій, відсутність пластичності, тілесний затиск, неорганічність поведінки, нездатність до імпровізації, нездатність виконати завдання комісії.

   100-139 балів (задовільно) – виразна зовнішність за відсутності чарівливості, приємний голос, наявність незначної кількості алогізмів під час виконання літературних творів, нестійкість смакових уподобань, слабко розвинена уява, слабка віра в запропоновані обставини.

   Посередні зовнішні дані, недостатність органічного поводження під час виконання етюду, слабко розвинена уява. Має віру в запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сценічному майданчику, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою. Посередні природні дані, які можна поступово розвинути.

   140-179 балів (добре) – яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус як показник внутрішнього психічного самопочуття. Під час виконання заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру.

   Гарні психофізичні природні дані, достовірність, наявність віри в запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, недостатня здатність імпровізаційної дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні етюду абітурієнт не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії, виявляється несміливість, нерішучість при виконанні завдань комісії.

   180-200 балів (відмінно) – виразна зовнішність, чарівливість, чітка дикція, приємні голосові дані, розвинений мистецький смак, цікавість і осмисленість виконання репертуару, відчуття темпоритму, пластичність, яскраво розвинена уява, розвинена реактивність, стійка віра в запропоновані обставини.

   Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус як показник внутрішнього психічного самопочуття.  При виконанні заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру.

   Другий етап вступного випробування

   Практична частина. Співбесіда.

   1-99 балів (незадовільно) – відсутні зовнішні та внутрішні природні дані, які необхідні для майбутньої професії. Нетелегенічність, відсутність комунікабельності, низький рівень загального розвитку, незнання української мови, яскраво виражені діалектична говірка або сленг, невміння укласти розповідь, нездатність висловити власну думку, відсутність власної позиції, відсутність почуття гумору, відсутність креативності, низький смак у поводженні, відсутність відчуття такту.

   Виставляється абітурієнту у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

   100-139 балів (задовільно) – посередня телегенічна зовнішність, приємний голос, середній рівень загального розвитку, наявність комунікабельності, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність відчуття такту, посередній рівень спостережливості та вразливості.

   Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

   140-179 балів (добре) – приємна телегенічна зовнішність, чітка дикція, приємні голосові дані, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність комунікабельності, хороший рівень спостережливості та вразливості, наявність відчуття такту.

   Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

   180-200 балів (відмінно) – приваблива телегенічна зовнішність, чітка дикція, приємні голосові дані, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність комунікабельності, наявність самостійного та критичного мислення, хороша енергетика, органічність поведінки, наявність власної позиції, яскраве відчуття такту, високий рівень спостережливості та вразливості, наявність почуття гумору, присутність смаку у поводженні, виявлення індивідуальності.

   Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

   КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

   1. Які програми УТБ вам подобаються найбільше? Чому?
   2. Які телеканали УТБ вам подобаються найбільше? Чому?
   3. Яких телеведучих УТБ ви знаєте?
   4. Які політичні передачі УТБ ви знаєте?
   5. Які спортивні передачі УТБ вам подобаються? Чому?
   6. Які розважальні передачі УТБ вам подобаються? Чому?
   7. Які пізнавальні передачі УТБ вам подобаються? Чому?
   8. Яким програмам ТБ ви надаєте перевагу (вітчизняним, зарубіжним)? Чому?
   9. Чим відрізняються інформаційні програми від розважальних?
   10. Які дитячі програми УТБ ви знаєте? Проаналізуйте їх.
   11. Кого з телеведучих новин ви знаєте?
   12. Кого з телеведучих, які працюють у жанрі «ток-шоу» ви знаєте?
   13. Які українські стрімінгові платформи на кшталт Netflix, HBO, Amazon Prime ви знаєте?
   14. Чи є на вашу думку майбутнє в онлайн телебачення?
   15. Які онлайн-проєкти ви дивитесь і чому?
   16. Чи можна блогерство порівняти з професією телеведучого?
   17. Яких ведучих онлайн-шоу ви знаєте?
   18. Проаналізуйте одну з відомих вам соцмереж (instagram, facebook, Тік-Ток та ін). Що в ній є позитивного і негативного?
   19. Які «шоу» УТБ Ви вважаєте найвдалішими? Чому?
   20. Які аналітичні програми УТБ ви вважаєте вдалими? Чому?
   21. Назвіть три українських фільми, які останнім часом вийшли в прокат.
   22. Розкажіть про останній ігровий фільм українського виробництва, який ви подивились.
   23. Які документальні фільми українського виробництва ви бачили?
   24. В чому відмінність і в чому схожість документального кіно та ігрового?
   25. Який анімаційний фільм вас вразив? Чому?
   26. Яку останню книгу ви прочитали?
   27. Які українські театри вам відомі?
   28. Яку останню театральну виставу ви подивились?
   29. Яких українських художників ви знаєте?
   30. Імена яких українських композиторів вам відомі?
   31. Які музичні, театральні колективи, що популяризують українську культуру  ви знаєте?
   32. Твори яких сучасних українських письменників ви читали?
   33. Твори яких сучасних музикантів ви слухаєте?
   34. Які історико-культурні пам’ятки України ви знаєте? Що бачили на власні очі, що вас вразило?
   35. Які визначні пам’ятки світу ви знаєте? Що б хотіли побачити на власні очі?
   36. Які стилі живопису вам відомі? Що найбільш до душі?
   37. Які музичні стилі ви знаєте? Що найбільш до вподоби? Чому?
   38. Які радіостанції ви слухаєте? Чому?
   39. Які радіопередачі вам відомі і який власний проект для радіоефіру ви хотіли б створити?
   40. Кого із ведучих розважальних програм УТБ ви знаєте?
   41. Кого із ведучих політичних програм УТБ ви знаєте?
   42. Які програми УТБ ви вважаєте найцікавішими? Чому?
   43. Які програми УТБ можна вважати освітніми? Чому?
   44. Які програми УТБ можна назвати інформаційними? Чому?
   45. Які програми УТБ можна назвати розважальними? Чому?
   46. Які програми УТБ можна назвати політичними? Чому?
   47. Які ранкові програми УТБ ви вважаєте найвдалішими? Чому?
   48. Чи хотіли б ви взяти участь у програмі УТБ? В якій саме? Чому?
   49. Чи хотіли б ви взяти участь у «ток-шоу»? В якості кого і чому?
   50. Чи хотіли б ви взяти участь у ранковій інформаційній програмі й на якому телеканалі ?
   51. Чи хотіли б ви взяти участь у шоу талантів? В якості кого? Чому?
   52. Які тревел-шоу вам відомі і в чому їх популярність?
   53. Уявіть, що ви ведучий авторської програми. Про яку людину ви б хотіли розповісти глядачам?
   54. Яку тему ви обрали б для своєї авторської телепередачі?
   55. Про яку найважливішу подію ви хотіли б розповісти в інформаційній програмі?
   56. Який національний склад громадян України?
   57. Якими мовами транслюються телепередачі на території України?
   58. У кого з історичних особистостей України Ви б хотіли взяти інтерв’ю?
   59. Чим відрізняються телепередачі, які йдуть в ефір «наживо» від інших передач?
   60. Яка різниця між діяльністю ведучого на ТБ і на радіо?
   61. Яка різниця між професіями телеведучого та актора?
   62. Які театральні вистави вам подобаються? Чим?
   63. Що таке перформанс на вашу думку? З якими прикладами перформативного мистецтва ви знайомі?
   64. Фільми яких українських режисерів вам відомі?
   65. Назвіть імена акторів, які успішно виступають у ролі телеведучих.
   66. Які серіали вам подобаються і чому?
   67. Які вади телебачення ви примітили?
   68. Які епізоди з історії вашого міста (селища) вам видаються найяскравішими?
   69. Які видатні люди народилися у вашому місті, селі, області?
   70. Назвіть  акторів українського кіно, які вам подобаються.
   71. Які оперні спектаклі вам відомі?
   72. Імена яких театральних акторів вам відомі?
   73. Які телеканали доступні для широкого кола глядачів у вашому місті, селі?
   74. Яких телепередач, на вашу думку, не вистачає на УТБ? Чому?
   75. Яких телеведучих сьогодні бракує на УТБ?
   76. Ведучим яких програм ТБ ви хотіли б бути?
   77. Які програми УТБ, на вашу думку, мають найбільший вплив на глядачів?
   78. Які програми ТБ, на вашу думку, справляють негативний вплив на аудиторію?
   79. Які програми УТБ, на вашу думку, найпопулярніші? Чому?
   80. Чиї імена ви вважали б гідними для програми «100 видатних українців»?
   81. Назвіть спільні риси та відмінності між  кіно і телебаченням.
   82. Назвіть спільні риси та відмінності між кінематографом і театром.
   83. Якими навичками, на вашу думку, має володіти сучасний актор?
   84. Чи потрібна, на вашу думку, акторська майстерність телевізійному журналісту? Чому?
   85. Якими рисами характеру, на вашу думку, має володіти телеведучий?
   86. Які здібності та освітній рівень треба мати для роботи телеведучим?
   87. Що найголовніше в професії телеведучого?
   88. Чий образ телеведучого, на вашу думку, найбільше  співпадає з темою передачі?
   89. Яким ви бачите майбутнє УТБ? Чому?
   90. Які передачі (програми) ви хотіли б створити в майбутньому? Чому?

   РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

    1. Азаріна В. Від задуму до екрану. М., 1995.
    2. Авраменко О. 100 експрес-уроків української. К.: Книголав, 2016.
    3. Береза Т. Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови. – Львів: Апріорі, 2015.
    4. Борецький Р. Телевізійна програма. М., 1967.
    5. Борецький Р. Телебачення на роздоріжжі. М., 1998.
    6. Борецький Р., Кузнецов Г. Журналіст ТВ: за кадром і в кадрі, М. 1990.
    7. Борецький Р. У Бермудському трикутнику ТБ. М., 1999.
    8. Вертов Д. Статті. Щоденники. Задуми. М., 1966.
    9. Вільчек В. Під знаком ТБ. М., 1987.
    10. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Секреты развития психики. – СПб: прайм-Еврознак, 2003.
    11. Голдовський М. Людина крупним планом. М., 1981.
    12. Голдовський М. Творчість і техніка. М., 1986.
    13. Голядкин Н. ТВ-інформація в США. М., 1995.
    14. Дробашенко С. Простір екранного документа. М., 1986.
    15. Навчальний посібник. – Рівне, 2006.
    16. Крип’якевич Н. Історія української культури – К., 2000.
    17. Культура української мови /За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь.-1990.
    18. Кузнєцов Г. Так працюють журналісти ТБ. М., 2000.
    19. Керівництво для творців передач Бі-бі-сі. М., 1995.
    20. Отт У. Питання + відповідь = інтерв'ю. М., 1991.
    21. Почепцов Г. Від Facebook’у і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації. – К.: Спадщина, 2012.
    22. Саппак В. Телебачення і ми. М., 1988.
    23. Словник труднощів української мови. – Х.: Торсінг плюс, 2012.
    24. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Вагриус, 2003.
    25. Синіцин Є. Я веду репортаж. М., 1983.
    26. Юровський А. Телебачення - пошуки і рішення М., 1983.

    [НАВЕРХ]    Освітньо-професійна програма «Режисура телебачення»

    [НАВЕРХ]

    На навчання за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або закінчили вищі навчальні заклади. Мета творчого конкурсу – виявити серед абітурієнтів особистостей з яскравою творчою обдарованістю, уявою та фантазією, із схильністю та прагненням до творчості в аудіо-візуальних жанрах, що і має бути продемонстровано у виконанні іспитових творчих завдань. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, головним завданням випробувань викладачі бачать створення умов для «розкриття» у абітурієнтів здібностей, які є засадничими при навчанні режисурі, зокрема – формування авторського задуму, оригінального мислення, розуміння специфіки професійних вмінь, організаційних здібностей, особистісного, індивідуального бачення змістовних та формальних компонентів твору.

    Програма вступних творчих випробувань охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого з метою одержання ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Режисура телебачення».

    Вступні випробування носять комплексний характер та складаються з двох етапів:

    перший етап творчого конкурсу – майстерність актора (усно),

    другий етап творчого конкурсу – спеціальність (практичне завдання) та співбесіда (усно).

    Мета вступного випробування: виявити у вступників нахил до образного мислення, спостережливість, рівень естетичного смаку, акторських, організаторських та педагогічних здібностей, здатність осмислювати власний життєвий досвід та розуміти специфіку обраної професії.

    До подання документів усі вступники проходять попередні творчі консультації, в ході яких абітурієнт подає:

    – власні літературні роботи різних жанрів, але обов’язково на основі власного життєвого досвіду;

    – фотографії, які можуть дати уявлення про наявність індивідуального візуального сприйняття світу;

    – додатково – оригінальні вірші, малюнки, інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

    В ході консультацій абітурієнт отримує детальну інформацію щодо процедури складання творчого випробування та змісту завдань.


    СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

    Перший етап творчого конкурсу

    Майстерність актора (усно)

    Абітурієнт виконує за власним вибором:

    – байку, в якій є авторський текст та мінімально двоє алегоричних персонажів;

    – вірш обсягом до 2-х хвилин;

    – уривок з прозового твору (2-3 хвилини), в якому є описовий та діалоговий фрагменти;

    – монолог з драматичного твору.

    Перші три твори «розповідаються», монолог – «грається», причому вступник має продемонструвати осмисленість трактовки творів, розуміння, чому персонаж має певні риси характеру, в чому мета його дії,

    В ході випробування оцінюється і якість акторського виконання, і власне вибір творів (літературний смак, широта кола літературних інтересів).

    КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

    1-99 балів (незадовільно): твори виконуються формально і невиразно, знання тексту невпевнене, відсутнє розуміння змісту, немає індивідуального бачення матеріалу.

    100-139 балів (задовільно): зміст тексту донесено, але є багато помилок в логіці та композиційній побудові, вступник скований у фізичній дії, відсутній сценічний темперамент.

    140-179 балів (добре): розуміння твору з точки зору смислів творів, концепції, є природність виконання, індивідуальне рішення змісту і форми, але бракує темпераменту, спілкування з глядачем/партнером, вміння оперувати темпом, ритмом, паузою.

    180-200 балів (відмінно): чітке розуміння змістовного спрямування твору, емоційної логіки та композиції. Контакт з глядачем/партнером. Адекватний темперамент. Осмислене використання виразних засобів. Наявність смаку в змістовних та формальних рішеннях, сценічна свобода, здатність до імпровізації.

    Другий етап творчого конкурсу

    Спеціальність (усно)

    На цьому етапі вступник повинен представити режисерський сценічний етюд на одну із запропонованих комісією тем із залученням інших вступників.

    Співбесіда передбачає відповідь на три питання з числа затверджених кафедрою 90 питань для абітурієнтів, з метою виявлення обізнаності вступника з широким колом питань світоглядного, культурного, професійного рівня.

    КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

    1-99 балів (незадовільно): в практичних завданнях – відсутність навичок сценічного і візуального мислення, розуміння драматургічних законів, принципів роботи з виконавцями;

    в теоретичних завданнях – низький культурний рівень, відсутність мінімальної обізнаності в запропонованих питаннях, неспроможність сформулювати власну думку.

    100-139 балів (задовільно): в практичних завданнях – слабка творча уява, слабке вміння побудувати дію на майданчику, неточна робота з виконавцями;

    в теоретичних завданнях – поверхова і безсистемна обізнаність в питаннях культури і мистецтва, низька культура викладу думок, відсутність власної оцінки і розуміння творів, нечітке розуміння аспектів обраної професії.

    140-179 балів (добре): в практичних завданнях – вміння «розповісти акторами історію», але недоліки ії драматургічної побудови, відсутність бачення деталей поведінки, приблизність у постановці творчих завдань виконавцям;

    в теоретичних завданнях – наявність базових знань і розумінь «програмних» питань, але обмежені можливості індивідуального, особистого осмислення та оцінки, невпевнена риторика.

    180-200 балів (відмінно): в практичних завданнях – уміння знайти і переконливо донести силами виконавців точне і оригінальне змістовне і формальне рішення. Цікава індивідуальна фантазія. Володіння ритмом, увага до деталей, здатність до імпровізації;

    в теоретичних завданнях – широка і переконлива ерудиція в широкому колі питань культури і мистецтва, здатність до нестандартного бачення і оцінок, яскраве особисте осмислення, цікавий виклад власних думок, чітке розуміння себе в майбутній професії.

    КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

    1. Розуміння режисури як професії.
    2. Чому обрано саме цю професію?
    3. Розуміння особливостей екранної режисури.
    4. Розуміння етичних вимог до особи режисера.
    5. Які знання необхідні режисерові?
    6. Найвідоміші нагороди світового кінематографу.
    7. Відомі театральні режисери.
    8. Відомі режисери кіно.
    9. Ваші улюблені актори і актриси
    10. Улюблені кінофільми.
    11. Режисер як організатор творчого процесу. Його функції та завдання.
    12. Як із кінофільмів переглянутих в цьому році, запам’яталися  і чим?
    13. Які із переглянутих недавно кінофільмів не сподобалися. І чому?
    14. Останній переглянутий документальний фільм.
    15. Останній переглянутий сучасний ігровий фільм.
    16. Улюблений театр.
    17. Остання переглянута театральна вистава. Про що у ній йшлося?
    18. Що запам’яталося після останніх відвідин музею?
    19. Яку п’єсу хотілося б здійснити як режисеру на сцені?
    20. Який літературний твір хотілося б втілити на екрані?
    21. Про хотілося б відзняти документальну телепрограму?
    22. Основна життєва тема для особистої творчості.
    23. Улюблений письменник
    24. Улюблений поет
    25. Відомі сучасні українські театри.
    26. Інформаційна та естетична функція кінематографу.
    27. Основні принципи композиції фільму ( експозиція, зав’язка, перипетії, кульмінація, розв’язка.
    28. Український драматичний театр. Видатні режисери.
    29. Режисер Лесь Курбас.
    30. Український драматичний театр. Видатні актори.
    31. Ейзенштейн. Розповідь про творчість.
    32. Поетичне кіно України.
    33. Довженко. Біографія. Розповідь про творчість.
    34. Творчість Юрія Іллєнка. Аналіз його фільму (за вибором абітурієнта).
    35. Монтаж та його роль у кіно.
    36. Будь-який фільм Ф.Фелліні.
    37. Будь-який фільм Хічкока.
    38. Будь-який фільм Івана Миколайчука
    39. Будь-який фільм українського поетичного кіно.
    40. Будь-який фільм Параджанова
    41. Шекспір. Будь-який твір: п’єса, сонет.
    42. Ж.-Б. Мольєр. «Хворий та й годі». Аналіз п’єси.
    43. Ваш улюблений режисер  Аналіз будь-якого з його фільмів.
    44. У.Шекспір. «Ромео і Джульєтта». Аналіз п’єси.
    45. О.Пушкін. «Маленькі трагедії».
    46. М. Гоголь. «Ревізор». Аналіз п’єси.
    47. Леся Українка. «Лісова пісня». Аналіз п’єси.
    48. І. Франко. «Украдене щастя». Аналіз п’єси.
    49. А.Чехов. «Три сестри». Аналіз п’єси.
    50. В.Шукшин як письменник, режисер і актор
    51. Т.Шевченко. Назар Стодолі. Аналіз п’єси
    52. Леся Українка. Драматургія
    53. І.Карпенко-Карий. «Хазяїн». Аналіз п’єси.
    54. М,Старицький. «За двома зайцями». Аналіз п’єси
    55. Комп’ютерні технології та їхній вплив на сучасне екранне мистецтво.
    56. Сьогоденні телеканали України. Їх особливості.
    57. Ваш улюблений телеканал.
    58. Перегляду яких телепрограм віддається перевага?
    59. Які телепрограми не сприймаються особисто?
    60. Спроба аналізу різниці кіно і телепродукції.
    61. Як розуміти: телебачення як засіб масової інформації та комунікації?
    62. Чого на Ваш особистий погляд не вистачає сучасному УТБ?
    63. Режисерське бачення. Приклади в кіно і на телебаченні.
    64. Актор – інструмент чи співавтор режисера?
    65. Режисер та оператор – особливості співтворчості.
    66. Чи існує прогрес у мистецтві?
    67. Документальний кінематограф, що Ви про це знаєте?
    68. Фотографія і кінокадр: в чому спільність і різниця.
    69. Музика: її роль у Вашому житті.
    70. Види і жанри в екранному мистецтві. Приклади.
    71. Національна опера України. Особистий досвід.
    72. Де і коли виник кінематограф. Основні етапи становлення нового мистецтва.
    73. Епоха українського бароко.
    74. Феномен довготривалості серіалу.
    75. Карта Києва як довідник з історії мистецтва.
    76. Роль кінодраматурга у створенні фільму.
    77. Які «шоу» програми УТБ Ви вважаєте найбільш вдалими?
    78. Які аналітичні програми УТБ Ви вважаєте найбільш вдалими?
    79. В якому історичному періоді Ви хотіли б народитися?
    80. Кого із ведучих розважальних програм УТБ Ви знаєте?
    81. Кого із ведучих політичних програм УТБ Ви знаєте?
    82. Які програми УТБ  Ви вважаєте найбільш цікавими? Чому?
    83. Які програми УТБ можна вважати освітніми? Чому?
    84. Які програми УТБ можна назвати інформаційними? Чому?
    85. Які програми УТБ можна назвати розважальними? Чому7
    86. Які програми УТБ можна назвати політичними? Чому?
    87. Класичний живопис. Епоха Відродження.
    88. Класичний живопис. Імпресіоністи.
    89. Класичний живопис. ХХ століття.
    90. Яких телепередач, на Вашу думку, не вистачає на УТБ? Чому ?

    РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

    1. Довженко О.П. Твори в 5 т.,  К., Дніпро, 1966
    2. Станіславський К.С. «Моє життя у мистецтві»
    3. Кісін В.Б. “Із творчої спадщини”, К., ”КМ  Academia”, 1999
    4. Ромм М.И.  Избранные произведения в 3 т.,  М., Искусство, 1980
    5. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены», або «О профессии режиссера»
    6. Саппак Вл. Телевидение и мы: 4 беседы. – М., 1988
    7. Франк Г. «Карта Птолемея» «Искусство», 1975.
    8. Ілляшенко В. «Теорія смислів світового кіно» Київ,2007.
    9. Шкляревський Г. «Вікно у реальність.Режисура аудіовізуальних мистецтв» Київ, 2014.
    10. Сідні Люмет. Как снимать кино.
    11. Фрумкин Т. М. "Телевизионная режиссура. Введение в профессию" изд-во Академический проект. 2009.
    12. Андрей Ангелов "Практическая режиссура кино"изд-во Delux, 2013.
    13. Анашкина Н.А. "Режиссура телевизионной рекламы" изд-во Юнити-Дана, 2008.
    14. Скуратівський В.Л. «Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття. Генеза, структура, функція» І та ІІ частина, Київський державний інститут театрального мистецтва, 1997.
    15. Ширман Р.Н. «Телевізійна режисура», Телелерадіокур’єр, Київ, 2004.
    16. Ефрос А. Профессия – режиссер.
    17. Роберт Маккі. Сценарій на мільйон доларів: Видавництво «Искусство», М. 2018 р.
    18. Александр Молчанов. Сценарий телесериала: Школа сценарного мастерства. 2019 г.
    19. Оксана Кирилова. Идеальный сценарий. Електронна книжка.2019 р.

    [НАВЕРХ]


    Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»

    [НАВЕРХ]

    Вступні випробування для виявлення певних практичних творчих здібностей абітурієнтів, які вступають на навчання за освітнім ступенем бакалавра, проводяться у вигляді творчого конкурсу.

    На навчання за освітньо-професійною програмою «Звукорежисура» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або закінчили вищі навчальні заклади І–II рівня акредитації, неповну музичну освіту (незакінчена музична семирічна школа), приватний музичний коледж, дитячу музичну академію, музичне училище, консерваторію .

    Абітурієнти мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим творчим баченням, фантазією, музичною пам'яттю, володіти хорошими фізичними даними. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, за даною освітньо-професійною програмою приймаються особи, які мають природні музичні здібності і гарний слух. У запропонованій програмі перед екзаменаційною комісією стоїть завдання скласти такі психолого-педагогічні умови, в котрих творчо перспективний абітурієнт зможе «розкрити» свої здібності.

    Обов’язковою умовою є наявність неповної музичної освіти (не менше 3-х класів) музичної семирічної школи.

    Співбесідою за обраною освітньо-професійною програмою є професійно зорієнтоване завдання у вигляді переліку вправ, що засвідчують професійну придатність вступника до навчання. Головним принципом у цій частині випробування є виявлення у абітурієнта закономірностей людської поведінки у «запропонованих обставинах».

    СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

    Програма вступних випробувань охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К Карпенка-Карого з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Звукорежисура».

    Програма складена для перевірки теоретичних знань та практичних навичок вступників. Творче випробування має на меті визначити рівень теоретичної та практичної підготовки, а також виявити наявність розвинутого слуху, професійної пам’яті на звукові та зорові компоненти кіно і телефільму, виявити здібності студента до роботи  звукорежисера.

    Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину творчого конкурсу окремо.

    КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

    Перший етап творчого конкурсу

    Перевірка музичних та творчих даних (практично)

    – написання музичного диктанту (одноголосся, 8 тактів, до 2 ключових знаків);

    – пройти перевірку слухових даних: визначення на слух інтервалів (до октави), акордів (тризвуку мажорний та мінорний, їх обернення; домінант- септакорд, його обернення);

    – виконати один-два музичних твори за власним вибором: спів або гра на будь-якому музичному інструменті;

    – виконати напам’ять невеликі за обсягом літературні твори (всі обов’язково): байку, вірш, уривок з прози. Репертуар має бути роздрукований (на аркушах формату А4).

    1-99 балів (незадовльно)

    Написання музичного диктанту: не написав.

    Перевірка слухових даних: не визначив.

    Виконання музичних п’єс: виконав на ниькому виконавському рівні.

    Спів: не чітке інтонування.

    Виконання літературних творів: не прочитав, або прочитав не виразно, не осмисленно, без відтворення образів.

    100-139 балів (задовільно)

    Написання музичного диктанту: написав з великою кількістю помилок.

    Перевірка слухових даних: не визначив більшу частину інтервалів та акордів.

    Виконання музичних п’єс: виконав посередньому рівні з помилками.

    Спів: деякі хиби в інтонуванні, без відчуття стилю.

    Виконання літературних творів: прочитав з помилками, але виявив своє ставлення до змісту твору.

    140-179 балів (добре)

    Написання музичного диктанту: одна-дві незначні помилки.

    Перевірка слухових даних: визначив з незначними помилками.

    Виконання музичних п’єс: виконав з відчуттям стилю музики і без значної кількості помилок.

    Спів: чітке інтонування мелодії, виконання з розумінням стилю музики.

    Виконання літературних творів: прочитав осмислено, проте не достатньо вміло виділив авторську мову та мову персонажів, без осить впевненого визначення теми та ідеї.

    180-200 балів (відмінно)

    Написання музичного диктанту: без помилок за короткий час..

    Перевірка слухових даних: все визначив.

    Виконання музичних п’єс: виконав із відчуттям стилю музики без помилок.

    Спів: артистичне виконання з розумінням стилю музики.

    Виконання літературних творів: прочитав впевнено, вміло виділив тему та ідею твору, володіє знаннями віршування, виявив своє ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності.

    Другий етап творчого конкурсу

    Спеціальність (співбесіда).

    – Виконання звукорежисерського етюду тривалістю 4-5 хв. (одиночного чи із залученням інших вступників) з музично-шумовим оформленням, яке представив вступник за власним вибором з використанням фонограм (на носіях СD). Сценарій етюду має бути надрукований на аркуші формату А4. Диск та сценарій здаються в архів. Фонограма для демонстрації на іспиті записана на флешці;

    – співбесіда, що виявляє загальноосвітній і культурний рівень вступника (у галузі літератури, музики, театру, кіно і телебачення) та світогляд вступника (у галузі мистецтв, які співіснують у кіно і телебаченні: театр, живопис);

    – відповіді на декілька питань з фізики за розділами «Механіка», «Основи електродинаміки», «Коливання та хвилі».

    1-99 балів (незадовльно)

    Виконання етюду: не виконав.

    Відповідь на питання з літератури і мистецтва: відсутність загальних знань з питань мистецтва.

    Відповідь на питання з фізики: неправильна відповдь на всі питання.

    100-139 балів (задовільно)

    Виконання етюду: виконав без належного музично-шумового супроводу.

    Відповідь на питання з літератури і мистецтва: не чіткі вдовіді, проте присутній мінімум ерудиції з питань кіно- телемистецтва.

    Відповідь на питання з фізики: не чітка відповідь і неправильна на додаткові питання.

    140-179 балів (добре)

    Виконання етюду: виконав з відтворенням звукової партитури на художньому рівні, але не в повному обсязі.

    Відповідь на питання з літератури і мистецтва: більш чіткі відповіді на коло питань з кіно- телемистецтва, та наявність ерудиції в галузі мистецтва.

    Відповідь на питання з фізики: чітка відповдь на питання, окрім додаткових.

    180-200 балів (відмінно)

    Виконання етюду: артистичне виконання етюду за власним оригінальним сценарієм з цікавим музично-шумовим оформленням.

    Відповідь на питання з літератури і мистецтва: впевнені і чіткі відповіді на запропоновані питання з мистецтва (музики, літератури, кіно).

    Відповідь на питання з фізики: впевнена і чітка відповдь на всі питання.

    КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

    Питання з загальноосвітнього та культурного рівня

    1. Чому Ви хочете обрати фах звукорежисури?
    2. Яких Ви знаєте українських кінорежисерів та їх фільми?
    3. Назвіть відомих Вам зарубіжних кінорежисерів (західноєвропейських, російських, американських) та їх кіно-твори.
    4. Які кінострічки Ви дивились останнім часом (у кінотеатрі чи  по телебаченню) і що можете сказати про їх звуковий ряд.
    5. Чи подобається Вам  жанр кіно мюзиклу: так чи ні і чому саме?
    6. Назвіть відомих Вам українських письменників (минулого і сучасності) та їхні твори.
    7. Яких Ви знаєте зарубіжних письменників (західноєвропейських, російських та ін.)?
    8. Які книжки Ви читали останнім часом?
    9. Яких Ви знаєте українських композиторів минулого і сучасності та їхні твори?
    10. Назвіть відомих Вам російських композиторів класиків та їх твори?
    11. Яких Ви знаєте західноєвропейських композиторів-класиків та їх твори?
    12. Назвіть відомих Вам кіно композиторів (вітчизняних, зарубіжних) та їхні роботи?
    13. Які Вам відомі композитори ХХ століття (зарубіжні, українські) та їхні твори?
    14. Чи відвідуєте Ви театр? Що бачили в останнє?
    15. Які театри є в Києві? Які театри Ви відвідували?
    16. Чи відвідуєте Ви театрально-концертні видовища? Які саме?
    17. Назвіть відомих Вам акторів театру і кіно (вітчизняних, зарубіжних).
    18. Яких Ви знаєте українських живописців (минулого чи сучасності) та їхні картини.
    19. Назвіть відомих Вам зарубіжних художників (російських, західноєвропейських) та їх роботи.
    20. Які Ви знаєте всесвітньо відомі музеї чи галереї образотворчого мистецтва?
    21. Які телевізійні серіали Вам подобаються?
    22. Назвіть  режисерів та композиторів, які працюють в телесеріалах, які Вам подобаються.
    23. Які кінострічки Ви бачили по телебаченню? Назвіть режисерів, композиторів, звукорежисерів, операторів.
    24. Які телеканали працюють на телепросторах України?  Назвіть їх.
    25. Які художні кінофільми ви дивились останнім часом?

    Питання з фізики

    1. Механічний рух.Траєкторія, шлях переміщення, швидкість, прискорення тіла
    2. Рівномірний і рівноприскорений рухи
    3. Закони ньютона,
    4. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.
    5. Деформація тіл. Сила пружності. Закон гука.
    6. Сила, скільки різних типів сил Ви знаєте. Маса, вага.
    7. Момент сили. Умові рівноваги тіла.
    8. Механічна робота, потужність, Коефіцієнт корисної дії.
    9. Імпульс тіла і імпульс сили. Другий закон Ньютона в імпульсній формі.
    10. Закони збереження енергії, імпульсу. Навести приклади.
    11. електричний заряд.  Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона.
    12. Електричне поле. Вектор напруженості електричного поля. Графічне зображення електричного поля.
    13. Робота сил електричного поля по переміщенню заряду.
    14. Потенціал і різниця потенціалів електричного поля.
    15. Ємність конденсатора. Батареї конденсаторів
    16. Електричний струм, сила струму. Опір провідників. З’єднання провідників.
    17. Закони Ома для ділянки електричного кола і для повного кола.
    18. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца
    19. Електричний струм у напівпровідниках.
    20. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури.
    21. Магнітне поле.  Магнітна індукція. Сила Ампера.
    22. Магнітне поле. Сила Лоренца
    23. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.
    24. Явище самоіндукції.
    25. Змінний струм. Діюче значення змінного струму.
    26. Активний, реактивний і повний опір в колах змінного струму.
    27. Коливальний рух. Гармонійні коливання.
    28. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях.
    29. Поширення коливань у пружних середовищах. Довжина хвилі.

    РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

    1. Зофья Лисса. Естетика кіно музики.
    2. Корганов Т., Фролов І. Кіно і музика.
    3. Мееерзон Б. Я. Основи звукорежисури та обладнання студій звукозапису.
    4. Глухов А. Основи звукового мовлення.
    5. Никалмин В. А. Цифровий звукозапис.
    6. Никалмин В. А. Формати звукозапису.
    7. Никалмин В. А. Система просторового звучання.
    8. Медведев Є. В., Трусова В. А.. Секрети віртуального звуку.
    9. Севашко А. В. Звукорежисура.
    10. Римський - Корсаков А. В. Електроакустика.
    11. Ньюэлл Ф. Project –студії.
    12. Маньковский В.С. Основи звукооператорської роботи.
    13. Нісбет А. Звукова студія. Техніка і методи використання.
    14. Ковалгин Ю. А. Стереофонія.
    15. Алдошина І.А. Вологди Е.І. Електроакустика і звукове мовлення.
    16. Козюренко Ю. Звукорежисура театру.
    17. Алдошина І.А. Історія просторового звуку.
    18. Альошина І.А. Багатоканальні просторові системи рекомендації міжнародних стандартів.
    19. Чернецький М. Психоакустичні процесори - що це таке.

    [НАВЕРХ]
    Освітньо-професійна програма «Кінооператорство»

    [НАВЕРХ]

    На спеціальність “Аудіовізуальне мистецтво і виробництво”, за освітньо-професійною програмою «Кінооператорство» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту, або закінчили вищі навчальні заклади І – ІІ рівня акредитації.

    Вступне випробування для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступників проводиться у вигляді творчого конкурсу за програмою, розробленою і затвердженою кафедрою кінотелеоператорства.

    Вступники проходять один творчий конкурс, який складається з двох  етапів:

    перший етап (практичний) – фотозйомка, яка проводиться під час творчого випробування (аналіз фоторобіт); розгляд попередньо представлених (обов’язково!) 20-30 творчих фотографій різних жанрів (аналіз фоторобіт).

    другий етап (теоретичний) – співбесіда, що має на меті виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису.

    До творчих фотографій, які надсилаються заздалегідь на електронну пошту (електронна адреса буде вказана на сайті Університету) входять знімки зроблені:

    в жанрі портрета – знімки 2-х видів: постановочний портрет, знятий з використанням освітлювальних приладів, і портрет знятий з природним освітленням. В цих знімках вступник має продемонструвати своє уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення;

    натюрморта – тематично фактурні предметні композиції на яких має місце гармонійно доцільне розташування елементів в просторі та на картинній площинні кадру і оптимальне світлотональне вирішення – задля виявлення їх пластично-виразної сутності. Вони можуть складатися з аксесуарів праці, побуту, виробів прикладних мистецтв, чи то з об’ємних геометричних фігур;

    пейзаж –може бути сільським, міським, індустріальним, в нього можуть бути включені елементи архітектури;

    інтер’єр – знімки можуть бути виконані в інтер‘єрі музею, громадських чи житлових будівель. В цих знімках відшукується візуально-живописне рішення, яке розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонструються можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, які допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі;

    репортажні й жанрові знімки мають показати, як вступник вибирає тему й сюжет, чим виявляє своє розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, одночасно демонструючи прийоми й засоби відтворення подій на знімку - вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо. Матеріалом для таких знімків можуть стати значні суспільні події, побут, праця чи відпочинок людей.

    Вступник має бути творчо обдарованим, наділеним розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам’яттю та мати здібність до відображення навколишнього світу у своїх наданих та виконаних в процесі іспиту фотороботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання за освітньо-професійною програмою «Кінооператорство» приймаються особи, які виявили природні здібності до обраного фаху.

    Робота на натурі має за мету виявити здатність зйомок жанрових знімків, портрету, пейзажу, тематичного фоторепортажу.

    Головним методологічним принципом вступного випробування є виявлення у вступника творчих здібностей, певної реакції на явища та події,  розкриття авторського задуму, відповідного композиційного мислення, відчуття світла і кольору, володіння фотографічною технікою і технологічними процесами.

    Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину творчого конкурсу окремо. Система оцінки вправ описана нижче.

    ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

    Творчий конкурс складається із завдань, які включають в себе фотозйомку. На етапі побудову композиції кадру вступник вибирає необхідну оптику, її фокусну відстань, розраховує глибину різкозображувального простору, відповідно дистанції до об’єкту зйомки,  визначає ракурс.

    Специфіка майбутньої фахової діяльності вимагає наявності у вступників як художніх, так і технічних даних.

    Перший етап творчого конкурсу – фотозйомка (практично)

    Вступник повинен виконати на своїй знімальній апаратурі і представити:

    – жанрові знімки (три знімки);

    – пейзажні знімки (два знімки);

    – натюрморт (два знімки);

    – документальний та постановочний портрет (три знімки) або гіпсові скульптури;

    Виконані фотороботи повинні розкрити авторський задум того чи іншого знімку.

    Розкрити творчі здібності і обдарованість вступника, виявити його схильність і вміння до творчої роботи з фотографічним зображенням, дозволить розгляд та аналіз попередньо представлених 20-30 творчих фотографій різних жанрів та практично виконаної роботи. Вступник повинен чітко та переконливо пояснити вибір композиції, прийомів зйомки, його світло і тональне вирішення.

    Другий етап творчого конкурсу – співбесіда (теоретично)

    Мета – виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису. Вступник повинен дати відповідь на питання, які стосуються:

    – фотографічних плівочних і цифрових процесів, матеріалів та апаратури у чорно-білій та кольоровій фотографії;

    – розділів з фізики: «Оптика», «Світло», «Електрика» (за програмою середньої школи).

    Вступник має бути ознайомлений з визначними творами вітчизняного фото- та кіномистецтва, роботами провідних вітчизняних та зарубіжних кінооператорів, характерні риси їх творчості, виявити обізнаність у галузі образотворчого мистецтва.

    Випробування ставить за мету виявити у вступника знання про мистецькі засади кінематографу і телебачення, володіння технікою та технологією фотографічного зображення.

    КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

    1-99 балів (незадовільно) – повне нерозуміння поставленого завдання для зйомки на натурі.

    Відсутність загальних знань у галузі фото процесів і матеріалів. Відсутність знань основних положень у розділах курсу фізики. Відсутність загальних знань з історії і розвитку кіно фотомистецтва і живопису.

    Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей у представленому домашньому завданні.

    100-139 балів (задовільно) – невміння розкрити авторський задум у фотографіях відзнятих на натурі.

    Відсутність конкретних відповідей на запитання, що подані у переліку питань, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кіно фотомистецтва і живопису. Невпевнені відповіді на запитання щодо розділів курсу фізики «Оптика», «Світло».

    Неповний перелік фоторобіт в домашньому завданні.

    140-179 балів (добре) – розуміння поставленого завдання для зйомки на натурі з одним, або двома порушеннями побудови фотознімку.

    Надані чіткі відповіді на питання, але допущені 1-2 помилки.

    Розуміння основних законів фізики у розділах «Оптика», «Світло», але нечітке формулювання теоретичних положень. Загальна обізнаність в галузі історії фотографії, та образотворчого мистецтва, але невміння виділити характерні риси творчості видатних кінооператорів.

    Наявність (за переліком) усіх фотознімків в домашньому завданні.

    180-200 балів (відмінно) – повне розуміння поставленого завдання для зйомки на натурі. Різноманітність прийомів фотозйомки.

    Впевнені відповіді на поставлені питання. Безпомилкове формулювання основних положень фізики у розділах «Оптика», «Світло». Досконалий аналіз творчості видатних кінофотомитців. Ґрунтовні знання образотворчого мистецтва.

    Максимальна кількість (за переліком) представлених фоторобіт в домашньому завданні. Відповідність вимогам композиційного та світлового рішення фотознімку.

    КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

    1. Поняття фоторепортаж та фотонарис.
    2. Образотворче мистецтво епохи Відродження. Основні майстри.
    3. Передача тональної перспективи чорно-білого та кольорового фотознімку.
    4. Видатні майстри портретного живопису.
    5. Негативний та позитивний процес у фотографії.
    6. Тональна перспектива та фактори, які її визначають.
    7. Поняття натюрморт. Зйомка натюрморту. Техніка зйомки натюрморту. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
    8. Живопис та графіка Тараса Шевченка.
    9. Спектральний склад світла при природному та штучному освітлені та його значення при фотозйомці.
    10. Творчість майстрів фотографії О.Родченка, Й.Судека, Анрі Картьє-Брессона, Б.А.Михайлова (на вибір).
    11. Світлотінь. Зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
    12. Образотворчі засоби фотомистецтва. Наведіть приклади зі своїх фоторобіт.
    13. Особливості проведення зйомки під час туману і дощу. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
    14. Документальний фотопортрет. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
    15. Суть хімічної дії світла та його використання у фотографії.
    16. Творчість кінооператора Д. Демуцького.
    17. Технічна побудова плівкового фотоапарата.
    18. Ракурс – визначення, застосування при зйомці. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
    19. Особливості та техніка зйомки у вечері, вночі.
    20. Професія – кінооператор.
    21. Тоновий контраст. Поняття високий та низький ключ при фотозйомці.
    22. Пентапризма та її призначення у фотоапараті.
    23. Творчість кінооператора С.Урусевського, або на вибір.
    24. Творчість кінооператора Ю. Іллєнка.
    25. Спеціальні види зйомки у фотографії. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
    26. Особливості та техніка зйомки під час руху при фотографуванні різних сюжетів Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
    27. Композиція, зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
    28. Поняття ефект освітлення. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
    29. Фотографічний спосіб одержання зображення. Можливості і сфери застосування фотографії. Документальна суть фотографії.
    30. 30 Глибина різко-зображувального простору на фотознімку. Гіперфокальна відстань.
    31. Лінійна перспектива та фактори, які її визначають.
    32. Масштаб зображення на фотознімку.
    33. Особливості освітлення в інтер’єрі.
    34. Особливості зйомки спортивних сюжетів та об'єктів, що швидко пересуваються.
    35. Кольорова фотографія. Технічні і творчо-мальовничі можливості кольорової фотографії.
    36. Типи об'єктивів у фотографічних апаратах.
    37. Світло в природі. Основні елементи освітлення.
    38. Особливості зйомки в горах. Умови освітлення та методика зйомки.
    39. Художньо-пластичні   можливості    фотографії.
    40. Силуетне освітлення.
    41. Голландський живопис XYII ст. Творчість та освітлення Рембрандта.
    42. Живопис імпресіонізму.
    43. Образотворчі  засоби фотографії.  Жанри фотографії.
    44. Методика визначення експозиції під час зйомки об’єктів з великим інтервалом яскравості.
    45. Живопис імпресіоністів, основні представники.
    46. Дзеркальний плівковий фотоапарат.
    47. Творчість кінооператора Ю. Іллєнка.
    48. Експозиція. Методи визначення експозиції при зйомці на натурі.
    49. Робота з освітленням. Види світла.
    50. Можливості сучасної фотоапаратури. Макрозйомка.
    51. Поняття «Золотий перетин». Особливості.
    52. Фотопортрет при штучному освітленні.
    53. Вибір точки зйомки. Вибір висоти точки зйомки.
    54. Вибір відстані до об’єкту зйомки. Визначення меж кадру.
    55. Фотопортрет при натурному освітленні.
    56. Двоточкова система освітлення при фотозйомці.
    57. Переваги і недоліки плівкових і цифрових фотоапаратів.
    58. Світлотональний малюнок освітлення.
    59. Умови освітлення та техніка натурної зйомки в похмуру погоду.
    60. Світлознімальні фільтри.
    61. Види аберацій в лінзах та їх усунення.
    62. Сферична аберація в лінзах.
    63. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дають лінзи.
    64. Дифракція світла.
    65. Послідовне та паралельне з’єднання проводників.
    66. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

    РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

    1. Головня А.Д., Дыко Л.П. Фотокомпозиция. "Искусство", 1962.
    2. Дыко Л. П., Иофис Е. А. Фотография, ее техника и  искусство. "Искусство", 1960.
    3. Морозов С. А. Фотография как искусство. «Знание», 1970.
    4. Морозов С. А. Советская художественная фотография. "Искусство", 1958.
    5. Общий курс фотографии / под редакцией М. М. Шахрова / "Высшая школа", 1976.
    6. Соколов А., Когин П. А. Фотоаппараты и оптика. "Искусство",1958.
    7. Ильин Р. Н. Фотографирование при естественном освещении. "Искусство", 1970.
    8. Симонов А. Г. Фотографирование при искусственном освещении. "Искусство", 1959.
    9. Иванов-Алилуев С. К. Фотосъемка пейзажа. "Искусство", 1958.
    10. Косматов Л. Свет в интерьере. "Искусство", 1973.
    11. Гальперин А. Определение фотографической экспозиции. "Искусство", 1955.
    12. Гальперин А. Глубина резкоизображаемого пространства при кино- и фото съемке. "Искусство", 1958.
    13. Мархилезик К. И., Яштольд-Говорко В. А. Фотографическая химия. "Искусство", 1958.
    14. Головня А. Д. Мастерство кинооператора. "Искусство", 1965.
    15. Горданов В. В. Записки кинооператора. "Искусство", 1979.
    16. История советского кино. В 4-х томах. "Искусство", 1973.
    17. Кинословарь. В 2-х томах. Советская энциклопедия, 1966.
    18. Л.Волков-Ланит. Александр Родченко. "Искусство", 1968.
    19. Десять операторских биографий. Сборник. "Искусство", 1964. /А. А. Левицкий, Э. К. Тиссе, А. Д. Головня, А. Н. Москвин, Д. П. Демуцкий, М. П. Магидсон, Б. И. Волчек, А. В. Гальперин, Л. В. Косматов, П. Урусевский/.
    20. Кохно Л. Данило Порфирович Демуцкий. Мистецтво, 1965.
    21. Меркель М. В сто сорок солнц... "Искусство", 1968.
    22. Ильин Р. Юрий Экельчик. "Искусство", 1962.
    23. Кинооператор Андрей Москвин. Сборник "Искусство", 1971.
    24. Морозов С.А. Искусство видеть. "Искусство", 1963.
    25. Журналы: Советское фото, Світло й тінь, Фотография, Техника кино и телевидения, D FOTO. и др.
    26. Физика /за среднюю школу/. Разделы: оптика, свет, злектричество.
    27. Панфiлов М.Д. Короткий словник кiнолюбителя. «Мистецтво» – Київ, 1971.
    28. История русского искусства. "Академия художеств СССР", 1961.
    29. Альбомы репродукций.
    30. История искусства зарубежных стран.
    31. ФотоКиноТехника в книгах издательства "Мир".
    32. Л.Гонт. Экспозиция в фотографии.
    33. Р.Рессинг. Увеличение фотоснимка.
    34. Э.Хокинс, Д.Зйвон. Фотография. Техника и искусство.
    35. К.Престон-Мзфем. Фотографирование живой природы.
    36. Р.Хеймен. Светофильтры.
    37. З.Митчел. Фотография.
    38. Д.Килпатрик. Свет и освещение.
    39. Дж.Уэйд. Техника пейзажной фотографии.
    40. Л.Пренгель. Практика цветной фотографии.
    41. Дж.Хеджкоу. Фотография.
    42. М.Лзнгфорд. Фотолабораторные работы.
    43. Джон Хеджко. Как делать фотографии hi класса. Издательство «Омега», 2004.
    44. Ли Фрост. Фотография. Вопросы и ответы. Издательство «Арт – родник» 2004.
    45. Ли Фрост. Черно – белая фотография. Издательство «Арт – родник» 2004.
    46. Тим Дейли. Основы фотографии. Издательство «Арт – родник» 2004.
    47. О. Л. Голубева. Основы композиции. Москва. «Изобразительное искусство» 2001.

    [НАВЕРХ]

         УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
    У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ    МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
    "МИР УКРАЇНІ!
    МИР СВІТУ!"
    /
    «PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

     ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


     © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
     Розробка сайту bo-co