КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Програми творчих конкурсів (ІІ курс) спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" 2023 / частина 3Програми ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ (ІІ курс) 2023

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми (частина 3):Освітньо-професійна програма
«Режисура телебачення»

[НАВЕРХ]

Вступне випробування для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступників проводиться у вигляді творчого конкурсу.

Вступники за освітньо-професійною програмою «Режисура телебачення» мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі вступного випробування практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі перед екзаменаційною комісією стоїть завдання скласти такі умови, в яких творчо перспективний вступник зможе "розкрити" свої здібності з режисури.

Головним методологічним принципом творчого конкурсу є виявлення у вступників творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Завдання творчого конкурсу охоплюють коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, яка бажає навчатись з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою "Режисура телебачення".

Запроваджений творчий конкурс має комплексний характер та складається з двох частин:

– спеціальність – Майстерність актора (практично);

– спеціальність – Співбесіда (усно).

Вступне випробування має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, здібностей, певного життєвого досвіду.

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Перший етап творчого конкурсу

Спеціальність – Майстерність актора (практично)

І. Виконання літературних творів (за власним вибором):

– вірш;

– байка, в якій є авторський текст та мінімально двоє алегоричних персонажів;

уривок з прозового твору (тривалість 3-5 хвилин);

– монолог з драматичного твору (п’єси).

Оцінюється як вибір творів (в тому числі літературний смак, начитаність, коло літературних інтересів вступника), так і якість виконання. Монолог повинен бути «зіграний», а не прочитаний.

Вступник має бути готовим на прохання комісії стисло та вичерпно обґрунтувати, чому ним обрано саме такий репертуар, пояснити своє тлумачення.

ІІ. Вступник повинен показати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) режисерський сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями  інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення; знайти пластичне вирішення для запропонованого літературного уривка, вірша, пісні, музичного твору тощо.

Допускається попередня підготовка постановки режисерського етюду.

Вступник не має права особистої участі у власному режисерському етюді у ролі виконавця.

Другий етап творчого конкурсу

Спеціальність – Співбесіда (усно)

Співбесіда проводиться із запронованого кола питань і має на меті виявлення обізнаності вступника з питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного кінотелевізійного процесу, ЗМІ, глибини й чіткості уявлень про обрану вступником спеціальність. Вступник має відповісти на три питання з переліку наведених нижче питань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

100-120 балів (незадовільно)

Твори виконуються формально і невиразно, знання тексту невпевнене, відсутнє розуміння змісту, немає індивідуального бачення матеріалу.

Відсутність навичок сценічного і візуального мислення, розуміння драматургічних законів, принципів роботи з виконавцями.

Низький культурний рівень, відсутність мінімальної обізнаності в запропонованих питаннях, неспроможність сформулювати власну думку.

121-150 балів (задовільно)

Зміст тексту донесено, але є багато помилок в логіці та композиційній побудові, вступник скований у фізичній дії, відсутній сценічний темперамент.

Слабка творча уява, слабке вміння побудувати дію на майданчику, неточна робота з виконавцями.

Поверхова і безсистемна обізнаність в питаннях культури і мистецтва, низька культура викладу думок, відсутність власної оцінки і розуміння творів,  нечітке розуміння аспектів обраної професії.

151-180 балів (добре)

Розуміння твору з точки зору смислів творів,  концепції, є природність виконання, індивідуальне рішення змісту і форми, але бракує темпераменту, спілкування з глядачем/партнером, вміння оперувати темпом, ритмом, паузою.

Вміння “розповісти акторами історію”,  але недоліки її драматургічної побудови, відсутність бачення деталей поведінки, приблизність у постановці творчих завдань виконавцям

Наявність базових знань і розумінь “програмних” питань, але обмежені можливості індивідуального, особистого осмислення та оцінки,  невпевнена  риторика.

181-200 балів (відмінно)

Чітке розуміння змістовного спрямування твору, емоційної логіки та композиції. Контакт з глядачем/партнером. Адекватний темперамент. Осмислене використання виразних засобів. Наявність смаку в змістовних та формальних рішеннях, сценічна свобода, здатність до імпровізації.

Уміння знайти і переконливо донести силами виконавців точне і оригінальне змістовне і формальне рішення. Цікава індивідуальна фантазія. Володіння ритмом, увага до деталей, здатність до імпровізації.

Широка і переконлива ерудиція в широкому колі питань культури і мистецтва, здатність до нестандартного бачення і оцінок, яскраве особисте осмислення, цікавий виклад власних думок, чітке розуміння себе в майбутній професії.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Чому ви обрали саме цю професію?
 2. Як ви розумієте професію режисера?
 3. Режисура сценічна та екранна – що їх об’єднує і що різнить?
 4. Які знання та вміння є головною умовою успіху режисера?
 5. Кого ви знаєте з сучасних режисерів кіно?
 6. Які театральні режисери вам відомі та цікаві?
 7. Яку виставу ви б хотіли поставити на сцені?
 8. Який твір ви б хотіли втілити на екрані?
 9. Які документальні фільми ви дивились?
 10. Ваш улюблений драматург?
 11. Ваш улюблений письменник або літературний твір?
 12. Які види музичних творів ви можете назвати?
 13. Які п’ять музичних творів ви вважаєте найвизначнішими?
 14. «Надзавдання», «наскрізна дія», «підтекст», «внутрішній монолог» - що це?
 15. Основні способи документальної зйомки: репортаж, спостереження, інтерв’ю.
 16. Документальне кіно початку ХХІ століття: особливості стилю, особистості, фільми.
 17. Творчість Олександра Довженка.
 18. Зародження кінематографу, як дійового видовища.
 19. Чому українське кіно 60-х називають «поетичним»?
 20. Драматургія стародавньої Греції: видовище і автори.
 21. Творчість Леся Курбаса.
 22. Шекспір як особистість, Шекспір як мова театру.
 23. Режисура як мистецтво створення видовища.
 24. Різновиди конфліктів в кінодраматургії.
 25. Розуміння композиції: структурна, лінійна, сюжетна.
 26. Тема та ідея. Розробка теми.
 27. Сценарій як літературна основа екранного твору.
 28. Розуміння бренду в телебаченні.
 29. Поняття «телевізійного простору», різновиди телеканалів.
 30. Інструменти вивчення телевізійної аудиторії.
 31. Інформаційні програми: складові елементи, жанри журналістики.
 32. Види та жанри сучасного телебачення.
 33. Дія, її різновиди і структура.
 34. Атмосфера – що це і як створюється?
 35. Режисерське рішення. Приклади в кіно та телебаченні.
 36. Мізансцена в театрі, кіно і ТБ.
 37. Режисерський сценарій.
 38. Розуміння «непомітного», «експресивного», «авторитарного» монтажу.
 39. 10 принципів сумісності кадрів.
 40. Види планів та їх функції.
 41. Поняття мізанкадру.
 42. Внутрішньокадровий монтаж: зміст і прийоми.
 43. Що нового приніс в театр режисер Лесь Курбас?
 44. Що ви знаєте про Бертольда Брехта?
 45. Феномен довготривалості телесеріалів.
 46. Олександр Довженко: чому його вважають творцем поетичного кіно?
 47. Що ви можете розповісти про творчу особистість Івана Миколайчука?
 48. Сергій Параджанов: "Тіні забутих предків".
 49. Юрій іллєнко:"Білий птах з чорною ознакою"
 50. Леонід Осика: «Камінний Хрест»

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Арістотель. Поетика. – К.: Фоліо, 2018. – 160 с.
 2. Безклубенко С. Відеологія : основи теорії екранних мистецтв. – К.: Альтерпрес, 2004. – 327 с.
 3. Вакуленко К.С. Людина в кадрі: (Нотатки режисера про документ. ТБ). – К.: Мистецтво, 1974. – 112 с.
 4. Василько В. Лесь Курбас. Спогади сучасників. –  К.: Мистецтво, 1969. – 358 с.
 5. Горпенко В.Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища: В 5 т. – К.: ДІТМ, 2000. – Т. 2: Дія: Драматург, засади архітектоніки. – 117 с; Т.З: Монтажна архітектоніка фільму. 4.1: Кадрозчеплення. – 156 с; Ч. 2: Сюжетотворення. – 145 с.
 6. Десятник Г.О., Полешко С.М. Майстерність телевізійного ведучого: навчальний посібник; К.: КиМУ, 2012.
 7. Довженко О.П. Лекції на сценарному факультеті // Твори: У 5 т. - Т. 4. – К.: Дніпро, 1984. – 632 с.
 8. Загданський Є. Від думки до образу / Є. Загданський. – К., 1990.
 9. Зініч С. Г. Кінокомедія. Конфлікт, характер, жанри / С. Г. Зініч. – К., 1966.
 10. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя, актор, образ. – К.: КМ Academia, 1999. – 267 с.
 11. Крег Г. Про мистецтво театру / Гордон Крег. – К.: Мистецтво, 1974.
 12. Мащенко І. Українське телебачення: штрихи до портрета. –    К.:Ай-Пі-Київ, фірма «Чорлі»,книговидавничий центр «Посередник» Ltd, 1995. – 294 с.
 13. Мащенко І. Електронний старт телебачення. – К.: Тетра, 1997. – 148 с.
 14. Неллі В.А. Робота режисера / В.А. Неллі. – К.: ДВОМ. МЛУ, 1962.
 15. Пацунов В.П. Експериментальна режисура: Програма / В.П. Пацунов. – К.: КНУКіМ, 2000.
 16. Роберт Маккі. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. – К.: АРК.ЮЕЙ,  2021. – 520 с.
 17. Рибак-Акімов В. В. Зображення, слово, звук у художньому фільмі. –  К., 19
 18. Соболев Р. Как кино стало искусством. – К., 1975.
 19. Чубасов В.Л. Вступ до спеціальності ≪Кінотелемистецтво≫: Навч. посібник. – К.: КиМУ, 2005. – 484 с
 20. Ширман Р. Телевизионная режиссура [Мастер-класс]. – К.: ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2004. – 200 с.
 21. Ширман Р. Алхимия режиссуры [Мастер-класс]. – К.: ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2008. – 440 с.
 22. Шкляревський Г., Терещенко Ю. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. – К.: Альма-Прес, 2004.
Додаткова
 1. Барабан Л.І. Український тлумачний словник театральної лексики / Л.І. Барабан, В.В. Дятчук. – К.: Вид. “СВС”, 1999.
 2. Безручко О. В. Курсові, бакалаврські, магістерські роботи студентів кафедри Кіно-, телемистецтва ІТКТ КиМУ: методичні вказівки та приклади: навчальний посібник. – К. : КиМУ, 2014. – Том. 1: Бакалаврат. – 275 с.
 3. Брюховецька Л. І. Поетична хвиля українського кіно. – К., 1989.
 4. Брехт Б. Про мистецтво театру: Збірка / Бертольд Брехт. – К.: Мистецтво, 1977.
 5. Горпенко В.Г. Пластика фільму: Кінообраз і пластичні засоби виразності. – К.: Мистецтво, 1984. – 99 с
 6. Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Інститут проблем сучасно го мистецтва Академії мистецтв України. – К.: ФЕНІКС,  2007. – 296 с.
 7. Едвард Росс. Кіношно. Графічна мандрівка світом кіно К.: Рідна мова,  2019. – 200 с.
 8. Капельгородська Н. Український телефільм у контексті вітчизняної культури XX ст. / Н. Капельгородська, Є. Глущенко. –  К., 2003.
 9. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – К.: Либідь, 1999.
 10. Мащенко І. Г. Українське ТБ: штрихи до портрету. – К., 1995.
 11. Мащенко І. Електронний старт телебачення. – К.: Тетра, 1997. – 148 с.
 12. Мащенко І. Телевізійні аномалії: Мас-медійні історії в деталях. – К.: ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2005. – 216 с
 13. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних проце­сах XX століття. Генеза, структура, функція: в 2 ч. – К., 1997.
 14. Телевізійний репортаж: практичний посібник для професіоналів. – К., 1998.
 15. Френсіс Форд Коппола. Живе кіно – К.: Фортуна, 2021. – 208 с.
 16. Френкель М. Пластика сценического пространства / Михайло Френкель. – К.: Мистецтво, 1987.
 17. Френкель М. Современная сценография / Михайло Френкель. – К.: Мистецтво, 1987.
 18. Марк Рендольф. NETFLIX. Ця ідея ніколи не спрацює – К.: BookChef,  2020. – 31

Освітньо-професійна програма
«Майстерність диктора та ведучого програм телебачення»

[НАВЕРХ]

Вступне конкурсне випробування для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступників проводиться у вигляді творчого конкурсу.

Вступники на означену освітньо-професійною програмою повинні мати відповідні до фаху зовнішні та голосові дані, виявити акторські здібності, знання мови, володіння словом, бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю, мати хист до образного мислення і творчого відображення навколишнього світу. Також вони повинні довести, що добре обізнані у суспільно-політичному та мистецькому житті країни.

Тому, крім співбесіди, абітурієнтам пропонуватимуться завдання у вигляді вправ на увагу, творче бачення, уяву, спілкування, логіку дії та пластичної поведінки у запропонованих обставинах етюду; читання художніх творів, виконуючи які вступник демонструє творчі здібності, що засвідчують його професійну придатність до навчання за обраною освітньо-професійною програмою.

Головним методологічним принципом вступного випробування є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Вступне випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, яка бажає навчатися з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення".

Зміст вступних випробувань випливає з телевізійної специфіки професійної діяльності диктора та ведучого програм телебачення.

Запроваджений творчий конкурс має комплексний характер та складається з двох етапів:

спеціальність: майстерність актора – читання художніх творів (вірш, байка, монолог, проза), виконуючи які, вступник демонструє природні здібності, голосові дані, виявляє власне емоційне ставлення до художніх творів);

спеціальність: практична частина – виступ перед телекамерою та співбесіда.

Вступні випробування мають на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських,  здібностей, певного життєвого досвіду.

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Перший етап творчого конкурсу

Спеціальність: майстерність актора

Художнє читання творів різних жанрів (прозовий уривок, байка, вірш, монолог із драматичного твору).

Вступник має самостійно підготувати (за власним вибором) уривок з прозового твору, вірш, байку, монолог із п’єси. Оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційної схвильованості, уміння визначити стиль автора; при виконанні монологу оцінюється також здатність абітурієнта до перевтілення у дійову особу п’єси. Загальні вимоги до читання: логічність викладання тексту, емоційність, бачення образу твору, відчуття подій, їх розуміння, передача роду подій, чітка дикція, сила голосу, органічність.

Оцінюється розуміння змісту твору, багатство уяви, міра емоційної схвильованості, уміння визначити стиль автора; при виконанні монологу оцінюється також здатність вступника до перевтілення у дійову особу п’єси.

Оцінка зовнішніх та внутрішніх природних даних вступника.

До зовнішніх даних належать фактурні дані – статура, риси обличчя, наявність слуху, почуття ритму, вокальні дані, координованість і пластичність.

До внутрішніх даних належать: здатність до образного і логічного мислення, творча уява, емоційна збудженість, здатність заражати інших своєю творчістю, рівень загального розвитку, спостережливість, вразливість, людська змістовність.

Другий етап творчого конкурсу

Спеціальність: практична частина

І. Виступ перед телекамерою

Виконання вступником виступу перед телекамерою тривалістю 3-5 хв. на запропоновану комісією тему, який повинен базуватися на власних життєвих спостереженнях з метою виявлення природної імпровізації. Вступник повинен вміло висловлювати свою думку.

ІІ Співбесіда.

Співбесіда виявляє загальноосвітній рівень вступника, його світогляд, знання загальних та спеціальних питань за обраною освітньо-професійною програмою. Виявлення вступником загальних знань у галузі  мистецтва, телебачення, ЗМІ. Вміння орієнтуватися у видах сучасного телевізійного процесу, в питаннях культури, мистецтва, літератури, творчості відомих драматургів, режисерів, акторів, композиторів, художників, виявляти фахові дані до літературної творчості, проявляти відповідальність у виборі майбутньої професії.

Вступник має відповісти на три питання із переліку питань, наведених нижче.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

100-120 балів (незадовільно)

Невиразна зовнішність, тьмяний, невиразний голос; відсутність чарівливості, нерозвинений мистецький смак, неосмисленість вибору та виконання літературного твору, штучність виконання, незнання української мови, яскраво виражені діалектична говірка або сленг, невивчений напам’ять репертуар; відсутність віри в запропоновані обставини, награвання, загальна скутість або надмірна розв’язність, відсутність уяви, відсутність відчуття темпоритму.

Відсутні зовнішні та внутрішні природні дані, які необхідні для майбутньої професії. Нетелегенічність, відсутність комунікабельності, низький рівень загального розвитку, незнання української мови, яскраво виражені діалектична говірка або сленг, невміння укласти розповідь, нездатність висловити власну думку, відсутність власної позиції, відсутність почуття гумору, відсутність креативності, низький смак у поводженні, відсутність відчуття такту.

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

121-150 балів (задовільно)

Вступник має виразну зовнішність за відсутності чарівливості, приємний голос, наявність незначної кількості алогізмів під час виконання літературних творів, нестійкість смакових уподобань, слабко розвинену уяву, слабку віру в запропоновані обставини.

Посередня телегенічна зовнішність, приємний голос, середній рівень загального розвитку, наявність комунікабельності, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність відчуття такту, посередній рівень спостережливості та вразливості

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

151-180 балів (добре)

Вступник демонструє яскраві психофізичні природні дані, віру у запропоновані обставини, логіку та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру.

Приємна телегенічна зовнішність, чітка дикція, приємні голосові дані, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність комунікабельності, хороший рівень спостережливості та вразливості, наявність відчуття такту.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

181-200 балів (відмінно)

Вступник має виразну зовнішність, чарівливість, чітку дикцію, приємні голосові дані, розвинений мистецький смак, цікавість і осмисленість виконання репертуару, відчуття темпоритму, пластичність, яскраво розвинену уяву, розвинена реактивність, стійку віру в запропоновані обставини.

Приваблива телегенічна зовнішність, чітка дикція, приємні голосові дані, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність комунікабельності, наявність самостійного та критичного мислення, хороша енергетика, органічність поведінки, наявність власної позиції, яскраве відчуття такту, високий рівень спостережливості та вразливості, наявність почуття гумору, присутність смаку у поводженні, виявлення індивідуальності.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Чому ви обрали саме цю професію?
 2. Як ви розумієте професію ведучого програм телебачення?
 3. Які програми УТБ вам подобаються найбільше? Чому?
 4. Які телеканали УТБ вам подобаються найбільше? Чому?
 5. Яких телеведучих УТБ ви знаєте?
 6. Які політичні передачі УТБ ви знаєте?
 7. Як Ви оцінюєте роботу різних телевізійних каналів к спільному інформаційному марафоні, що існує від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора?
 8. Які пізнавальні передачі УТБ вам подобаються? Чому?
 9. Яким програмам ТБ ви надаєте перевагу (вітчизняним, зарубіжним)?
 10. Кого з телеведучих, які працюють у жанрі «ток-шоу» ви знаєте?
 11. Які українські стрімінгові платформи на кшталт Netflix, HBO, Amazon Prime ви знаєте?
 12. Чи є на вашу думку майбутнє в онлайн телебачення?
 13. Які онлайн-проєкти Ви дивитесь і чому?
 14. Чи можна блогерство порівняти з професією телеведучого?
 15. Яких ведучих онлайн-шоу ви знаєте?
 16. Проаналізуйте одну з відомих вам соцмереж (instagram, facebook, Тік-Ток та ін). Що в ній є позитивного і негативного?
 17. Як Ви оцінюєте роботу опозиційних телевізійних каналів, що не ввійшли до спільного інформаційного марафону?
 18. Які аналітичні програми УТБ ви вважаєте вдалими? Чому?
 19. Розкажіть про останній ігровий фільм українського виробництва, який ви подивились.
 20. Які документальні фільми українського виробництва ви бачили?
 21. В чому відмінність і в чому схожість документального кіно та ігрового?
 22. Яку останню книгу ви прочитали?
 23. Які українські театри вам відомі? Яку останню театральну виставу ви подивились?
 24. Яких українських художників ви знаєте?
 25. Імена яких українських композиторів вам відомі?
 26. Які музичні, театральні колективи, що популяризують українську культуру ви знаєте?
 27. Твори яких сучасних українських письменників ви читали?
 28. Які стилі живопису вам відомі? Що найбільш до душі?
 29. Які радіопередачі вам відомі і який власний проєкт для радіоефіру ви хотіли б створити?
 30. Творчість яких українських акторів Вам цікава?
 31. Кого із ведучих політичних програм УТБ ви знаєте?
 32. Які програми УТБ ви вважаєте найцікавішими? Чому?
 33. Чи хотіли б ви взяти участь у «ток-шоу»? В якості кого і чому?
 34. Чи хотіли б ви взяти участь у ранковій інформаційній програмі й на якому телеканалі?
 35. Уявіть, що ви ведучий авторської програми. Про яку людину ви б хотіли розповісти глядачам?
 36. Яку тему ви обрали б для своєї авторської телепередачі?
 37. Про яку найважливішу подію ви хотіли б розповісти в інформаційній програмі?
 38. У кого з історичних особистостей України Ви б хотіли взяти інтерв’ю?
 39. Чим відрізняються телепередачі, які йдуть в ефір «наживо» від інших передач?
 40. Яка різниця між діяльністю ведучого на ТБ і на радіо?
 41. Яка різниця між професіями телеведучого та актора?
 42. Що таке перформанс на вашу думку? З якими прикладами перформативного мистецтва ви знайомі?
 43. Фільми яких українських режисерів вам відомі?
 44. Назвіть імена акторів, які успішно виступають у ролі телеведучих.
 45. Які серіали вам подобаються і чому?
 46. Які вади сучасного телебачення ви примітили?
 47. Які епізоди з історії вашого міста (селища) вам видаються найяскравішими?
 48. Які телеканали доступні для широкого кола глядачів у вашому місті, селі?
 49. Яких телепередач, на вашу думку, не вистачає на УТБ? Чому?
 50. Ведучим яких програм ТБ ви хотіли б бути?
 51. Які програми УТБ, на вашу думку, мають найбільший вплив на глядачів?
 52. Які програми ТБ, на вашу думку, справляють негативний вплив на аудиторію?
 53. Які програми УТБ, на вашу думку, найпопулярніші? Чому?
 54. Назвіть спільні риси та відмінності між  кіно і телебаченням.
 55. Назвіть спільні риси та відмінності між кінематографом і театром.
 56. Якими навичками, на вашу думку, має володіти сучасний актор?
 57. Чи потрібна, на вашу думку, акторська майстерність телевізійному журналісту? Чому?
 58. Якими рисами характеру, на вашу думку, має володіти телеведучий?
 59. Які здібності та освітній рівень треба мати для роботи телеведучим?
 60. Що найголовніше, на вашу думку, в професії телеведучо
 61. Яким ви бачите майбутнє УТБ? Чому?
 62. Які передачі (програми) ви хотіли б створити в майбутньому? Чому?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Арістотель. Поетика. – К.: Фоліо, 2018. – 160 с.
 2. Вакуленко К.С. Людина в кадрі: (Нотатки режисера про документ. ТБ). – К.: Мистецтво, 1974. – 112 с.
 3. Василько В. Лесь Курбас. Спогади сучасників. – К.: Мистецтво, 1969. – 358
 4. Десятник Г.О., Полешко С.М. Майстерність телевізійного ведучого: навчальний посібник; К.: КиМУ, 2012.
 5. Загданський Є. Від думки до образу / Є. Загданський. – К., 1990.
 6. Крег Г. Про мистецтво театру / Гордон Крег. – К.: Мистецтво, 1974.
 7. Мащенко І. Українське телебачення: штрихи до портрета. – К.:Ай-Пі-Київ, фірма «Чорлі», книговидавничий центр «Посередник» Ltd, 1995. – 294 с.
 8. Мащенко І. Електронний старт телебачення. – К.: Тетра, 1997. – 148 с.
 9. Роберт Маккі. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. – К.: АРК.ЮЕЙ, 2021. – 520 с.
 10. Чубасов В.Л. Вступ до спеціальності «Кінотелемистецтво»: Навч. посібник. – К.: КиМУ, 2005. – 484 с
 11. Ширман Р. Телевизионная режиссура [Мастер-класс]. – К.: ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2004. – 200 с.
 12. Ширман Р. Алхимия режиссуры [Мастер-класс]. – К.: ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2008. – 440 с.
 13. Барабан Л.І. Український тлумачний словник театральної лексики / Л.І. Барабан, В.В. Дятчук. – К.: Вид. “СВС”, 1999.

Освітньо-професійна програма «Кіноператорство»

[НАВЕРХ]

Вступне випробування для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступників, проводиться у вигляді творчого конкурсу, та складається з двох етапів:

перший етап (практичний) – фотозйомка, яка проводиться під час творчого випробування (аналіз фоторобіт); розгляд попередньо представлених (обовязково!) 20-30 творчих фотографій різних жанрів (аналіз фоторобіт);

другий етап (теоретичний) – співбесіда. Має на меті виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису.

До творчих фотографій, які надсилаються заздалегідь (електронна адреса вказана на сайті Університету) входять знімки зроблені в різних жанрах, а саме:

портрет – подаються знімки 2-х видів: постановочний портрет, знятий з використанням освітлювальних приладів, і портрет знятий з природним освітленням. В цих знімках вступник має продемонструвати своє уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення;

натюрморт – тематично фактурні предметні композиції на яких має місце гармонійно доцільне розташування елементів в просторі та на картинній площинні кадру, а також оптимальне світлотональне вирішення – за для виявлення їх пластично-виразної сутності. Вони можуть складатися з аксесуарів праці, побуту, виробів прикладних мистецтв, або ж об’ємнихгеометричних фігур;

пейзаж – може бути сільським, міським, індустріальним, в нього можуть бути включені елементи архітектури;

інтер’єр – знімки можуть бути виконані в інтер‘єрі музею, громадських чи житлових будівель. В цих знімках відшукується візуально-живописне рішення, яке розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонструються можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, які допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі;

репортажні й жанрові знімки мають показати, як вступник вибирає тему й сюжет, чим виявляє своє розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, одночасно демонструючи прийоми й засоби відтворення подій на знімку – вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо. Матеріалом для таких знімків можуть стати значні суспільні події, побут, праця чи відпочинок людей.

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам’яттю та мати здібності до відображення навколишнього світу у своїх наданих та виконаних в процесі вступного творчого конкурсу фотороботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання за освітньо-професійною програмою «Кінооператорство» приймаються особи, які виявили природні здібності до обраного фаху.

Обидва етапі творчого конкурсу оцінюються однією оцінкою.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програма фахових випробувань охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, яка бажає навчатися з метою одержання ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Кінооператорство».

Робота на натурі має за мету виявити здатність зйомок жанрових знімків, портрету,пейзажу, тематичного фоторепортажу.

Головним методологічним принципом означеного вступного випробування є виявлення у вступника творчих здібностей, певної реакції на явища та події, розкриття авторського задуму, відповідного композиційного мислення, відчуття світла і кольору, володіння фотографічною технікою і технологічними процесами.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Зміст творчого випробування випливає з професійних норм кіно- фотомистецтва та основних вимог професійної діяльності оператора кіно і телебачення.

Запропоноване випробування складається із завдань, які включають в себе фотозйомку. На етапі побудови композиції кадру вступник вибирає необхідну оптику, її фокусну відстань, розраховує глибину різко зображувального простору, відповідно дистанції до об’єкту зйомки, визначає ракурс.

Специфіка майбутньої фахової діяльності вимагає наявності у вступників як художніх, так і технічних даних.

Під час першого (практичного) етапу творчого випробування вступник повинен виконати на своїй знімальній апаратурі і представити:

– жанрові знімки (три знімки);

пейзажні знімки(два знімки);

натюрморт (два знімки);

документальний та постановочний портрет (три знімки), або гіпсові скульптури.

Виконані фотороботи повинні розкрити авторський задум того чи іншого знімку.

Розкрити творчі здібності і обдарованість абітурієнтів, а також виявити їх схильність і вміння до творчої роботи з фотографічним зображенням дозволить розгляд та аналіз попередньо представлених 20-30 творчих фотографій різних жанрів та практично виконаної роботи. Вступник повинен чітко і переконливо пояснити вибір композиції, прийомів зйомки, його світло і тональне вирішення.

Другий (теоретичний) етап творчого випробування має за мету виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису. Вступник повинен дати відповідь на питання, які стосуються:

фотографічних плівочних і цифрових процесів, матеріалів та апаратури у чорно-білій та кольоровій фотографії;

розділів з фізики: «оптика», «світло», «електрика» (за програмою середньої школи).

Вступник має бути ознайомлений з визначними творами вітчизняного фото- та кіномистецтва, роботами провідних вітчизняних та зарубіжних кінооператорів, характерні риси їх творчості, виявити обізнаність у галузі образотворчого мистецтва.

Випробування ставить за мету виявити у вступника знання про мистецькі засади кінематографу і телебачення, володіння технікою та технологією фотографічного зображення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

100-120 балів (незадовільно): повне нерозуміння поставленого завдання для зйомки на натурі.

Відсутність загальних знань у галузі фото процесів і матеріалів. Відсутність знань основних положень у розділах курсу фізики.

Відсутність загальних знань з історії і розвитку кіно фотомистецтва і живопису.

Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей у представленому домашньому завданні.

121-150 балів (задовільно): невміння розкрити авторський задум у фотографіях відзнятих на натурі.

Відсутність конкретних відповідей на запитання, що подані у переліку. Лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кіно фотомистецтва і живопису. Невпевнені відповіді на запитання щодо розділів курсу фізики «Оптика», «Світло».

Неповний перелік фоторобіт у домашньому завданні.

151-180 балів (добре): розуміння поставленого завдання для зйомки на натурі з одним, або двома порушеннями побудови фотознімку.

Надані чіткі відповіді на питання, але допущені 1-2 помилки.

Розуміння основних законів фізики у розділах «Оптика», «Світло», але нечітке формулювання теоретичних положень. Загальна обізнаність в галузі історії фотографії та образотворчого мистецтва, але невміння виділити характерні риси творчості видатних кінооператорів.

Наявність (за переліком) усіх фотознімків в домашньому завданні.

181-200 балів (відмінно): повне розуміння поставленого завдання для зйомки на натурі. Різноманітність прийомів фотозйомки.

Впевнені відповіді на поставлені запитання. Безпомилкове формулювання основних положень фізики у розділах «Оптика», «Світло». Досконалий аналіз творчості видатних кінофотомитців. Ґрунтовні знання образотворчого мистецтва.

Максимальна кількість (за переліком) представлених фоторобіт в домашньому завданні. Відповідність вимогам композиційного та світлового рішення фотознімку.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Голландський живопис XYIIст. Творчість та освітлення Рембрандта.
 2. Образотворче мистецтво епохи Відродження. Основні майстри.
 3. Живопис імпресіонізму. Основні представники.
 4. Видатні майстри портретного живопису.
 5. Живопис та графіка Тараса Шевченка.
 6. Творчість майстрів фотографії О. Родченка, Й. Судека, Анрі Картьє-Брессона, Б. А. Михайлова (на вибір).
 7. Професія – кінооператор.
 8. Творчість кінооператора Д. Демуцького.
 9. Творчість кінооператора Ю. Іллєнка.
 10. Світлотінь. Зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
 11. Образотворчі засоби фотомистецтва. Наведіть приклади зі своїх фоторобіт.
 12. Особливості проведення зйомки під час туману і дощу. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 13. Документальний фотопортрет. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 14. Суть хімічної дії світла та його використання у фотографії.
 15. Негативний та позитивний процес у фотографії.
 16. Технічна побудова плівкового фотоапарата.
 17. Ракурс – визначення, застосування при зйомці. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 18. Особливості та техніка зйомки у вечері, вночі.
 19. Тональна перспектива та фактори, які її визначають.
 20. Тоновий контраст. Поняття високий та низький ключ при фотозйомці.
 21. Пентапризма та її призначення у фотоапараті.
 22. Поняттянатюрморт. Зйомка натюрморту. Техніка зйомки натюрморту. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 23. Спектральний склад світла при природному та штучному освітлені та його значення при фотозйомці.
 24. Спеціальні види зйомки у фотографії. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 25. Особливості та техніка зйомки під час руху при фотографуванні різних сюжетів Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 26. Композиція, зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
 27. Поняття ефект освітлення. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 28. Фотографічний спосіб одержання зображення. Можливості і сфери застосування фотографії. Документальна суть фотографії.
 29. Глибина різко-зображувального простору на фотознімку. Гіперфокальна відстань.
 30. Лінійна перспектива та фактори, які її визначають.
 31. Масштаб зображення на фотознімку.
 32. Особливості освітлення в інтер’єрі.
 33. Особливості зйомки спортивних сюжетів та об'єктів, що швидко пересуваються.
 34. Кольорова фотографія. Технічні і творчо-мальовничі можливості кольорової фотографії.
 35. Типи об'єктивів у фотографічних апаратах.
 36. Світло в природі. Основні елементи освітлення.
 37. Особливості зйомки в горах. Умови освітлення та методика зйомки.
 38. Художньо-пластичні можливості фотографії.
 39. Силуетне освітлення.
 40. Поняття фоторепортаж та фотонарис.
 41. Передача тональної перспективи чорно-білого та кольорового фотознімку.
 42. Образотворчі засоби фотографії. Жанри фотографії.
 43. Методика визначення експозиції під час зйомки об’єктів з великим інтервалом яскравості.
 44. Світлотональний малюнок освітлення.
 45. Переваги і недоліки плівкових і цифрових фотоапаратів..
 46. Світлознімальні фільтри.
 47. Експозиція. Методи визначення експозиції при зйомці на натурі.
 48. Робота з освітленням. Види світла.
 49. Можливості сучасної фотоапаратури. Макрозйомка.
 50. Поняття «Золотий перетин». Особливості.
 51. Фотопортрет при штучному освітленні.
 52. Вибір точки зйомки. Вибір висоти точки зйомки.
 53. Вибір відстані до об’єкту зйомки. Визначення меж кадру.
 54. Фотопортрет при натурному освітленні.
 55. Двоточкова система освітлення при фотозйомці.
 56. Умови освітлення та техніка натурної зйомки в похмуру погоду.
 57. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дають лінзи.
 58. Види аберацій в лінзах та їх усунення.
 59. Види аберацій в лінзах та їх усунення.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Іан Гейдн Сміт. Коротка історія фотографії // Видавництво Старого лева, – Львів, 2019 р.
 2. Збірник Дома ДжоржаІстмена. Історія фотографії // "TASCHEN", 2010 р.
 3. Панфiлов М.Д. Короткий словник кiнолюбителя // «Мистецтво», – Київ, 1971 р.
 4. Українська кінооператорська школа. Кінематографічні студії. Випуск десятий. – К., Редакція журналу «Кіно-Театр». 2020 р. 240 с.
 5. Лариса Брюховецька. Майстри кінозображення. Кінематографічні студії. Випуск одинадцятий. – К., Редакція журналу «Кіно-Театр». 2020 р. 208 с.
 6. Енергія відродження. Українське кіно 2014–2020. Випуск тринадцятий. – К., Редакція журналу «Кіно-Театр». 2022 р. 248 с.
 7. Кохно Л. Данило Порфирович Демуцький // «Мистецтво», – Київ, 1965 р.
 8. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. – books.google.com.ua.
 9. Історія українського кіно // Видавництво ІМФЕ, – Київ, 2016 р.
 10. Джон Хеджко. Як робити фотографії hi-класу // Видавництво «Омега-Л», 2004 р.
 11. Журнали: Світло й тінь, Фотографія, FOTO.
 12. Вержбицький Б.В. Натюрморт // «Освіта України», – Київ, 2015 р.
 13. Вержбицький Б.В. Фотоетюди на натурі // «Освіта України», – Київ, 2015 р.
 14. Вержбицький Б.В. Основи освітлення // Київ, 2020 р.
 15. Вержбицький Б.В. Фотозйомка гіпсових фігур. Фотозйомка натюрмортів // Київ, 2020 р.
 16. Прядко О.М. Кінозйомочна техніка і оптика// Київ, КНУКіМ, 2017 р.
 17. Прядко О.М. Світлотехніка // Київ, КНУКіМ, 2017 р.
 18. Прядко О.М. Відеозйомочна техніка // Київ, КНУКіМ, 2021 р.
 19. Прядко О.М. Фотоапаратура та оптика // Київ, КНУКіМ, 2021 р.
 20. Прядко О.М. Освітлювальна та зйомочна техніка // Київ, КНУКіМ, 2021 р.

Освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва»


[НАВЕРХ]
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯКОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


[НАВЕРХ].
 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co