КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Кафедра організації театральної справи імені І. Д. БезгінаБЕЗГІН Ігор Дмитрович,
(1936 – 2014 рр.)

засновник кафедри,
дійсний член (академік)
Національної академії мистецтв України,
доктор мистецтвознавства,
професор,
заслужений діяч
науки і техніки України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
лауреат Премії імені Івана Франка
в галузі журналістики
та інформаційної діяльності


Завідувач кафедри
організації театральної справи
імені І.Д. Безгіна –

БЕЗГІН Олексій Ігорович,

дійсний член (академік)
Національної академії
мистецтв України,
кандидат мистецтвознавства, професор,
заслужений діяч мистецтв України


Завідувач навчальної лабораторії
ГРОМАДСЬКИЙ Ростислав Анатолійович

Адреса кафедри:
тел.:
e-mail:
facebook:
вул. Ярославів Вал, 40, Київ, 01054
+380 (44) 272-23-25
ots@knutkt.edu.ua
/KafedraOTS.KNUTKiT


Історія кафедри

З метою забезпечення театральної мережі кваліфікованими фахівцями – організаторами театральної справи у 1972 році в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого (нині – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого) було здійснено перший набір студентів-театрознавців денного відділення за спеціалізацією «Організація, планування та управління театральною справою», а в 1974 році започатковано підготовку таких кадрів на заочному відділенні інституту, куди прийшли здебільшого здібні молоді адміністративні театральні практики із певним професійним досвідом, які, однак, не мали спеціальної вищої театральної освіти.

У 1975 році на базі цієї спеціалізації був створений окремий науково-педагогічний підрозділ – кафедра організації, планування та управління театральною справою, що нині має назву кафедра організації театральної справи імені І. Д. Безгіна (далі – ОТС). Це була перша така кафедра у закладах вищої театральної освіти СРСР.

Створював кафедру ОТС дійсний член (академік) і віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії імені Івана Франка в галузі журналістики та інформаційної діяльності Ігор Дмитрович Безгін (1936 – 2014) – видатний театральний діяч, талановитий педагог і вчений, який став автором нового перспективного напрямку мистецтвознавчої науки, першим у вітчизняному та радянському театрознавстві багатоаспектно дослідив проблеми організації колективної художньої творчості.

І. Д. Безгін автор наукових праць «Визначення рівня організації творчо-виробничого процесу в театрі» (1972), «Об’єкт управління – театр» (1976), «Театральне мистецтво: організація і творчість» (1986, у співавторстві), «Соціально-художня ефективність діяльності театральних колективів УРСР» (1986, у співавторстві), «Організаційні проблеми театру» (1993), «Нагороди України» (1996, у 3-х тт., у співавторстві), «Театр і глядач у сучасній соціокультурній реальності» (2003, у співавторстві), «Мистецтво і ринок» (2005), «Глядач і театр: соціодинаміка взаємовідносин» (у співавторстві, 2006) та ін.

За роки існування кафедри тут докладали своїх педагогічних зусиль відомі фахівці з економіки, соціології, управління і права: дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор І. А. Зязюн, доктор економічних наук, професор Ю.А. Лебединський, доктор юридичних наук, професор В. В. Копейчиков, доктор філософських наук, професор О. М. Семашко, кандидат мистецтвознавства, доцент П. І. Тернюк, кандидат економічних наук, доцент В. Б. Мосаковський, кандидат технічних наук, доцент В.Л. Шестаков, заслужений економіст України І. С. Полховський, доктор економічних наук, професор М. М. Клименюк, доктор технічних наук, професор В. А. Пасічник, досвідчені практики театру і кіно – заслужені діячі мистецтв України С. В. Петелько і В. Д. Туркевич, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України П. М. Білаш, заслужені працівники культури України О. Г. Старостін та І. В. Чаленко, І. С. Іртель, О. О. Тимошенко, О. С. Васильєв, Л. І. Васильєва, О.В. Кучер, О.М. Письменна, Л. П. Дудченко та багато інших.Про кафедру

Кафедра ОТС здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Організація театральної справи» (за освітнім рівнем бакалавра – 4 роки) і «Продюсерство сценічного мистецтва» (за освітнім рівнем магістра – 1,5 роки), а також – підготовку докторів філософії за спеціальністю «Сценічне мистецтво».

Зараз практично немає театру або іншої організації виконавського мистецтва в Україні, де б не докладали своїх адміністративно-управлінських зусиль випускники кафедри ОТС. За роки її існування було підготовлено (за денною та заочною формами навчання) близько 1500 бакалаврів, спеціалістів і магістрів – фахівців організації театральної справи. Вони працюють на посадах директорів – художніх керівників, директорів, заступників директорів, головних адміністраторів, адміністраторів, керівників планово-фінансових служб, керівників художньо-постановочних частин театрів і концертних організацій України; є керівниками та іншими відповідальними працівниками центральних і місцевих органів державного управління, зокрема у галузі культури; працюють на адміністративних посадах в системі кінематографії, телебачення та радіомовлення України, а також – у науково-дослідних установах, вищих закладах освіти, комерційних та інших структурах. За межами України вихованці кафедри працюють у різних напрямках управлінської діяльності в  США, Ізраїлі, Німеччині, Болгарії, Угорщині, Словаччині, Ефіопії, Латвії, Вірменії, Казахстані, Грузії та інших країнах.

Протягом багатьох років випускники, які набули фаху організаторів театральної справи, успішно працювали (продовжують працювати) у театрах та інших театрально-видовищних закладах на посадах директорів (О. Андрушко, Г. Білоножко, Я. Биструшкін, Н. Братусь, О. Герасимов, І. Дорошенко, В. Жила, О. Ігнатовський, В. Ковтуненко, І. Константинова, М. Кошовий, А. Майданюк, В. Меленчуков, М. Морозов, В. Московенко, Є. Овчаренко, І. Пандул, О. Перепелиця, М. Рудник, Н. Савчин, І. Туз, С. Філіпов, П. Чорний, В. Шабатько, Г. Шевченко, Л. Шуляк та ін.) і заступників директорів (О. Андрієнко, В. Білан, Г. Бойченко, І. Василенко, О. Воронько, А. Глива, В. Данилюк, О. Дончак, Л. Дудченко, М. Ігнатенко, К. Кашліков, А. Кожуховський, Г. Козак, В. Макаренко, М. Марущак, М. Розстальна, В. Печерський, О. Петренко, В. Пономаренко, Є. Серединський та ін.) у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Севастополі, Сімферополі, Сумах, Черкасах, Чернігові, Харкові, Хмельницькому, Ялті. За межами України очолювали театри випускники кафедри ОТС Г. Хейранян (Єреван, Вірменія), В. Капустін (Алмати, Казахстан) та ін. П. Фекете був директором театру м. Бекешчаба (Угорщина) та Угорського національного цирку у м. Будапешт.


За освітньо-професійною програмою
«Організація театральної справи»
студенти вивчають такі дисципліни:

 • вступ до фаху;
 • інформатика;
 • менеджмент у виконавському мистецтві;
 • організація та аналіз виробничо-фінансової діяльності ТВП;
 • виробничо-експлуатаційна діяльність ТВП;
 • ринок художньої культури;
 • теоретичні основи економіки культури і мистецтва;
 • галузеві особливості економіки мистецької сфери;
 • переддипломний семінар;
 • організація культурного дозвілля;
 • історія виконавського мистецтва;
 • вступ до макроекономіки;
 • документальне забезпечення;
 • актуальні проблеми управління ТВП;
 • пошук джерел фінансування театральних проектів;
 • основи авторського права;
 • основи банківської справи;
 • основи виконавського мистецтва;
 • організація виробництва фільму.


За освітньо-професійною програмою
«Продюсерство сценічного мистецтва»
студенти вивчають такі дисципліни:

 • педагогіка вищої школи;
 • методика викладання фахових дисциплін;
 • методика та методологія науково-дослідницької роботи;
 • правові аспекти в продюсуванні;
 • продюсерська діяльність у сценічному мистецтві;
 • економічні аспекти та фінансове забезпечення продюсерської діяльності;
 • зарубіжний досвід продюсування творчих проектів;
 • мистецтво і ринок;
 • сучасні інформаційні та освітні технології;
 • особливості продюсерської діяльності в музично-концертній сфері;
 • технологія роботи з інвесторами при створенні творчого проекту;
 • маркетинг, зв’язки з громадськістю та реклама в продюсерській діяльності;
 • кінотелепроцес і продюсерство.

Науково-педагогічний склад кафедриБЕЗГІН Олексій Ігорович,

завідувач кафедри (з 2014 року),

дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор,

заслужений діяч мистецтв України,

ректор КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого у 2003 – 2021 роках


БІЛАН
Василь Вікторович,

доцент,

заслужений працівник культури України,

декан факультету театрального мистецтваВАСИЛЬЄВ
Сергій Сергійович
,

кандидат мистецтвознавства,

старший викладач

(доцент кафедри)


ВОВК
Вячеслав Володимирович,

кандидат технічних наук,

старший викладач


ВОРОБЙОВ
Євгеній Васильович,

старший викладач

ГРОМАДСЬКИЙ
Ростислав Анатолійович,

старший викладач,

завідувач навчальної лабораторії

ЗАХАРЕВИЧ
Михайло Васильович,

член-кореспондент
Національної академії мистецтв України,
кандидат мистецтвознавства,
доцент (професор кафедри),
народний артист України,
генеральний директор–художній керівник
Національного академічного драматичного
театру імені Івана ФранкаЗАВАДСЬКА
Ганна Анатоліївна,

викладач,
головний бухгалтер Національної заслуженої академічної капели України «Думка»


КОЧАРЯН
Інна Сергіївна,

ректор КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого,
доктор економічних наук,
доцент (професор кафедри),
заслужений працівник культури України

КОРНІЄНКО
Владислав Вікторович,

член-кореспондент Національної академії мистецтв України,
доктор культурології,
професор, заслужений діяч мистецтв України,
генеральний директор Національного цирку України

КОТОРОБАЙ
Станіслав Васильович,

кандидат юридичних наук,
старший викладач (доцент кафедри),
заслужений економіст України

КОМАР
Надія Олександрівна,

викладач

КУРІЦИН
Борис Олександрович,

доцент кафедри, заслужений діяч мистецтв України,
керівник літературно-драматургічної частини
Національного академічного
драматичного театру імені Лесі Українки


ЛЯГУЩЕНКО
Андрій Геннадійович,

кандидат мистецтвознавства,
доцент (професор кафедри),
заслужений діяч мистецтв України


МИЛЕНЬКИЙ Владислав Миколайович,

доктор економічних наук,

заслужений економіст України


ОСТАПЕНКО
Дмитро Іванович,

член-кореспондент
Національної академії мистецтв України,
професор, народний артист України,
генеральний директор
Національної філармонії України


ПАХАРЧУК
Олександр Сергійович,

викладач,
заслужений артист України


ПОЛЯНОВСЬКА
Людмила Олександрівна,

старший викладач


СТАСЕНКО
Андрій Анатолійович,

викладач


СТ
ЬОПІН
Євген Васильович,

викладач, заслужений працівник культури УкраїниСУСЛЕНСЬКА
Олена Віталіївна,

кандидат мистецтвознавства,
доцент (професор кафедри),
заслужений діяч мистецтв України


УСПЕНСЬКА
Ольга Юріївна,

викладач


ЯЛОХА
Тетяна Олександрівна,

доцент,
заслужений працівник культури України


ЯНЧУК
Олесь Спиридонович,

член-кореспондент
Національної академії мистецтв України,
викладач, народний артист України

генеральний директор Національної кіностудії
художніх фільмів імені О. П. Довженка,
голова Національної спілки кінематографістів України
 • Бенюк Богдан-Гордій Богданович, аспірант ІІ року навчання, науковий керівник В. В. Корнієнко;
 • Буздиган Тарас Михайлович, аспірант ІІІ року навчання, науковий керівник М. В. Захаревич;
 • Василенко Катерина Олександрівна, аспірантка ІІІ року навчання, науковий керівник А. Г. Лягущенко;
 • Кухар Катерина Ігорівна, аспірантка ІІІ року навчання, науковий керівник  О. І. Безгін;
 • Мельник Віктор Володимирович, аспірант ІІ року навчання, науковий керівник М. В. Захаревич;
 • Сє Чан, аспірантка ІІІ року навчання, науковий керівник О.І. Безгін;
 • Слуцький Віталій Сергійович, аспірант ІІІ року навчання, науковий керівник М. В. Захаревич;
 • Фен Баоцзян, аспірант ІІІ року навчання, науковий керівник А.Г. Лягущенко;
 • Хоптинець Євгенія Андріївна, аспірантка ІV року навчання, науковий керівник О. І. Безгін.Наукова робота кафедри

Кафедра ОТС щорічно проводить науково-практичні конференції «Актуальні проблеми мистецького менеджменту» (для викладачів і аспірантів) та «Актуальні проблеми організації, економіки та соціології театру» (для аспірантів і студентів).

Побачили світ такі збірники наукових та методичних праць викладачів кафедри ОТС: «Актуальні проблеми організації театральної справи» (1994), «Театральний менеджмент. 25» (1996), «Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект» (2001), «Актуальні проблеми мистецького менеджменту» (2013).

У 2003 році вийшла друком монографія «Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності», створена на кафедрі ОТС групою авторів на чолі з І. Д. Безгіним на замовлення Головного управління культури і мистецтв КМДА, а 2010 року – колективна монографія «Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні» (О. І. Безгін, керівник, Л. О. Поляновська (Берунова), І. С. Кочарян, О. Ю. Успенська), створена на замовлення Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

За дозволом автора книги «Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід» професора Стівена Ленглі з Бруклін-коледжу Нью-Йоркського Сіті-університету і за редакцією І. Д. Безгіна 2000 року було видано українською мовою цей підручник, який у США жартома називають «Біблією менеджера». Також за науковою редакцією І. Д. Безгіна у перекладі на українську мову було видано монографії північноамериканських дослідників «Маркетинг у сфері культури і мистецтв» Франсуа Кольбера (2004) та «Кеш ін! Як залучати кошти для мистецтва та просувати його в суспільстві» Алвіна Г. Рейсса (2010).

О. І. Безгін є автором наукових праць «Система управління театральною справою» (2003), «Проблеми підготовки мистецьких кадрів» (2006, у співавторстві з М. М. Клименюком, І. С. Кочарян), «Проблеми мистецької освіти» (2008, у співавторстві з І. С. Кочарян, О.Ю. Успенською), «Фахові особливості театральної освіти» (2013), «Культурна політика і мистецька освіта: моделювання процесів» (2013, у співавторстві з І. С. Кочарян, О. Ю. Успенською), «Мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: тенденції розвитку» (2016, у співавторстві з О. Ю. Успенською). «Художня культура і мистецька освіта України: сучасні прояви і смисли» (2019, у співавторстві з О. Ю. Успенською).

І. С. Кочарян є автором наукових праць «Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах» (2011, у співавторстві з М.М. Клименюком), «Управління вищою освітою: методи, моделі та інформаційні технології» (2015), «Інноваційні технології антикризового управління вищою освітою: аналіз, методології і системні рішення» (2016, у співавторстві), «Менеджмент: експрес-підручник» (2017, у співавторстві з М. М. Клименюком), «Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою» (2018, у співавторстві з М. М. Клименюком), «Інформаційно-інноваційні технології управління в еколого-економічних системах» (2019, у співавторстві).

В. В. Корнієнко є автором наукових праць «Інституціональний розвиток французького драматичного театру в ХХ столітті» (2007), «Театральна палітра Франції в ХХ столітті: від творчості в мистецтві до мистецтва творчості» (2007), «Французькі театральні студії Владислава Корнієнка. Від тексту – до сцени (театрознавча розвідка)» (2009), «Театрально-драматичний словник ХХ століття» (2009, у співавторстві), «Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог» (2016).М. В. Захаревич є автором монографії «Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920 – 2001 років» (2016), праці «Щоденники директора театру» (2019), збірника вибраних статей «Національний театр» (2021).

У 2021 році вийшли друком монографія А. Г. Лягущенка «Український театр. Видатні діячі та менеджмент» та навчально-методичний посібник Д.І. Остапенка «Концертна діяльність. Менеджмент». 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co