КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Кафедра кінорежисури та кінодраматургії


**

Завідувач кафедри

Марченко Валентин Віталійович

Завідувач навчальної лабораторії
Бендовська Ольга Петрівна


Адреса кафедри:
e-mail:
01133, Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 18
directing@knutkt.edu.ua


Історія кафедри

[НАВЕРХ]

У 1961 році при Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого було організовано кінофакультет, при якому заснована кафедра кінорежисури. Першим завідувачем кафедри було призначено В.І. Івченка. Пізніше кафедру очолювали заслужені діячі мистецтв УРСР доцент В.П. Небера (1972-1984); кандидат мистецтвознавства, доцент В.Б. Кісін (1985-1991).

На той час для викладання на кафедрі були залучені видатні майстри кінематографа України – такі, як народний артист України та СРСР, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, професор Т.В. Левчук; народні артисти України, доценти, лауреати Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, В.Т. Денисенко, М.П. Мащенко; заслужені діячі мистецтв України А.Й. Войтецький, В.З. Довгань, Ф.М. Соболєв; доцент А.А. Народицький.

З 1975 року кафедра почала готувати спеціалістів для телебачення – телережисерів.

До 1990 року кафедра здійснила 25 випусків кінорежисерів. Серед випускників – відомі майстри кіномистецтва, лауреати і дипломанти вітчизняних та зарубіжних кінофестивалів, такі як: В. Криштофович, О. Гойда, Я. Лупій, В. Новак, Б. Савченко, О. Бійма, Б. Квашньов, В. Артеменко, Г. Бульдо, В. Жилко, О. Фіалко, А. Борсюк, В. Бортко, В. Руденко, М. Малецький, В. Попов, О. Янчук, А. Бенкендорф, Я. Ланчак, С. Маслобойщиков, О. Роднянський, А. Загданський, В. Шматолоха, Ю. Терещенко, В. Оселедчик, С. Буковський, Н. Мотузко, А. Праченко, С. Чернілевський – випускники різних років з майстерень В.Т. Денисенка, А.Й. Войтецький, В.П. Небери, М.П. Мащенка, В.І. Івченка, А.О. Серебренникова, Ю.С. Лисенка, А.А. Народицького, Ф.М. Соболєва.

У 1990 році кафедру було роздільно на дві самостійна кафедри: перша – кінорежисури та кінодраматургії і друга – режисури телебачення. Кафедру кінорежисури і кінодраматургії з 1991 р. очолював академік Академії мистецтв України, народний артист України, професор Ю.Г. Іллєнко, з 2002 р. її очолював член-кореспондент Академії мистецтв України, народний артист України, професор О.І. Коваль.

Саме на кафедрі кінорежисури і кінодраматургії у 1991 році було започатковано нову спеціалізацію "Організація виробництва фільмів", перший набір якої зробив заслужений працівник культури України Б.П. Остахнович. У 2000 році цю спеціалізацію було передано кафедрі кінознавства. За час діяльності кафедри кінорежисури і кінодраматургії з 1990 року було зроблено 12 випусків кінорежисерів.

На кафедрі проводять підготовку науково-педагогічних кадрів через асистентуру-стажування за спеціальністю 17.00.04 – "Кіно-, телемистецтво" – режисура.

Наразі кафедру очолює заслужений діяч мистецтв України Марченко Валентин Віталійович.


До складу кафедри входять штатні викладачі:

[НАВЕРХ]

 • доценти: Б.І. Савченко (народний артист України), М.Г. Іллєнко (заслужений діяч мистецтв України), В.В. Марченко (заслужений діяч мистецтв України);
 • старші викладачі: Н.В. Богданенко, Т.Г. Ілліна, О.Б. Касавіна, С.М. Марченко (кандидат мистецтвознавства), Ю.В. Помазков (кандидат технічних наук),О.Б. Прімогенов, В.В. Карасьов (псевдонім В.В. Трубай), Г.М. Шигаєва, І.В. Роздобудько;

 • викладачі: Ю.В.Домбругова, О.А. Мартиросян, В.О. Коновалова, С.М. Коваль, О.В.Терешкова;
 • викладачі-суміники: Р.С. Адамович (заслужений діяч мистецтв України), Ю.М. Голіченко, І.А. Капінос (заслужена артистка України), А.І. Стулій, О.М. Григор’єв (кандидат філологічних наук), С.Ю.Доронченко, В.А. Грабовська, В.В. Харченко, В.В. Галицький (заслужений діяч мистецтв України), М.М. Литвин;
 • викладачі-погодинники, серед них: В.М. Гукайло, О.Ю. Мавлатова, Н.В. Стефанова, Г.О. Десятник, І.М. Черніченко, М.І. Павлов (заслужений діяч мистецтв України), А.І. Бабік., В.К. Любий.

Усього в складі кафедри 36 високопрофесійних викладачів.

Враховуючи специфіку кафедри, до викладання циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін широко залучаються відомі фахівці-практики на засадах погодинної роботи.

Викладачі-погодинники забезпечують навчальний процес як на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії, так і на інших кафедрах Інституту екранних мистецтв.

Художнє керівництво курсами нині забезпечують видатні майстри українського кінематографа, такі як

 • М.Г. Іллєнко, Б.І. Савченко, Г.М. Шигаєва, В.В. Харченко – режисура ігрового кіно;
 • В.В. Марченко, М.І. Павлов – режисура неігрового кіно;
 • Р.С. Адамович, О.Б. Касавіна, С.М. Коваль – режисура анімаційного фільму;
 • С.М. Марченко, В.В. Карасьов, Ю.М. Голіченко, І.В. Роздобудько, О.В.Терешкова, А.І. Бабік – драматургія кіно і телебачення.

Творчий колектив кафедри складається з науковців і практиків, які здійснюють теоретичну і практичну підготовку студентів і мають фундаментальну освіту за фахом.

Викладачами кафедри ведеться активна творчо-виконавська робота поза межами університету. Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів через творчу аспірантуру. Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь в організації і роботі фестивалів, конкурсів, оглядах студентських робіт. Так фестивалі, як "Молодість", "Крок", "Відрита ніч", "Пролог", "Кінокімерія", "Коронації слова" широковідомі за межами України.

Все це, безумовно, сприяє позитивному іміджу кафедри і свідчить про високий фаховий рівень науково-педагогічних кадрів та професійну підготовку студентів.


Про кафедру

[НАВЕРХ]

Кафедра готує фахівців за напрямом підготовки "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" за освітньо-професійними програмами "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно", "Режисура кіномонтажу", "Режисура анімаційного фільму" та "Драматургія кіно і телебачення". Термін навчання – 3 роки 10 місяців (освітній ступень – "бакалавр") та 1 рік і 5 місяців (освітній ступень "магістр").

Процес навчання здійснюється за окремими навчальними програмами і планами. Велика увага надається практичним методам навчання та самостійній роботі студентів.

В основі учбових програм закладено низку дисциплін для вивчення форми мистецтва і отримання практичного досвіду. Тематика і кількість збалансовані задля того, щоб наші студенти могли добитися найкращих результатів кіновиробництва. У рамках цього процесу студенти не лише вчаться працювати з камерою, встановлювати світло або здійснювати монтаж. Вони вчаться тому, як усі аспекти кіновиробництва відносяться один до одного, взаємодіють один з одним і залежать один від одного. Це досягається завдяки насиченому розкладу, який включає лекції, практичні та семінарські зайняття і безпосередньо процес кіновиробництва. В ході програми студенти пишуть сценарій, знімають, режисують і монтують свої учбові, курсові і дипломні фільми.


Дисципліни по спеціальності, які вивчають студенти напрямку підготовки
за освітнім ступенем "Бакалавр"

[НАВЕРХ]

За всіма освітньо-професійними програмами викладаються:

Обов’язкові для навчання загальноосвітні дисципліни:

 1. Культура української мови
 2. Стилістика української мови
 3. Історія української літератури
 4. Історія зарубіжної літератури
 5. Історія музики
 6. Музика в кіно
 7. Релігіознавство
 8. Психологія
 9. Політологія
 10. Історія зарубіжного театру
 11. Істрія українського театру

Загальноосвітні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Культура української мови
 2. Історія української літератури
 3. Історія зарубіжної літератури
 4. Історія костюму і побуту
 5. Психологія
 6. Соціологія
 7. Правознавство
 8. Політологія
 9. Релігієзнавство


На ОПП "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно" студенти вивчають такі профільні дисципліни:

[НАВЕРХ]

Обов’язкові профільні дисципліни:

 1. Режисура
 2. Драматургія та сценарій фільму
 3. Робота режисера з актором та не актором
 4. Теорія і практика кіномонтажу
 5. Звукове вирішення фільму
 6. Кінооператорська майстерності
 7. Фотографія
 8. Принципи побудови серіалу
 9. Кіно та сучасне медіавиробництво
 10. Авторський кінематограф та мейнстрим
 11. Режисура серіалів, музичного та рекламного відео

Профільні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Кіномонтаж
 2. Відеомонтаж
 3. Технологія цифрового монтажу
 4. Публіцистика на кіно- телеекрані
 5. Стилістика та редагування
 6. Основи журналістики
 7. Зображальна культура фільму
 8. Жанри і форми аудіовізуального мистецтва
 9. Мультимедійне екранне мистецтво
 10. Майстерність художника в кіно
 11. Семінар сучасного фільму
 12. Історія костюму і побуту
 13. Психологія медійної творчості
 14. Психологія сприйняття
 15. Психологічна основа створення і сприйняття кінореклами
 16. Екранне образотворче мистецтво
 17. Історія світового образотворчого мистецтва
 18. Українське образотворче мистецтво в світовому контексті
 19. Медійні технології
 20. Sound-дизайн
 21. IT-технологія як невід’ємна частина кіновиробництва
 22. Маркетинг в аудіовізуальній сфері
 23. Основи реклами
 24. Основи продюсерства

Свої майстерні з "Режисури ігрового кіно" ведуть:

Доцент, Народний артист України – Б.І.Савченко,
Доцент, заслужений діяч мистецтв України – М.Г.Іллєнко,
Старший викладач – Г.М. Шигаєва,
Викладач –В.В.Харченко

Свої майстерні з "Режисури неігрового кіно" ведуть:

Доцент, завідувач кафедри, заслужений діяч мистецтв України – В.В.Марченко,
Старший викладач, заслужений діяч мистецтв України – М.І. Павлов


На ОПП "Режисура анімаційного фільму" студенти вивчають такі

[НАВЕРХ]

Обов’язкові профільні дисципліни:

 1. Режисура
 2. Анімація
 3. Драматургія та сценарій фільму
 4. Майстерність художника в анімаційному фільмі
 5. Акторська майстерність
 6. Медійні технології
 7. Звукове вирішенняанімаціного фільму
 8. Теорія і практика монтажу
 9. Малюнок
 10. Історія образотворчого мистецтва
 11. Прикладна анімація
 12. 3D-анімація
 13. Теорія і практика комп’ютерні графіки

Профільні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Предметна анімація
 2. Анімація лялькового фільму
 3. Колористика в анімаційному фільмі
 4. Історія і теорія анімаційного фільму
 5. Основи анімації
 6. Антологія сучасної анімації
 7. Основи продюсерства
 8. Маркетинг в аудіовізуальній сфері
 9. Основи реклами
 10. Відеомонтаж
 11. Майстерність художника в кіно
 12. Візуальне рішення анімаційного фільму
 13. Історія костюму і побуту
 14. Семінар сучасного театру ляльок
 15. Документальна анімація
 16. Зображальна культура фільму
 17. Фотографія
 18. Операторська майстерність
 19. Психологія медійної творчості
 20. Психологія сприйняття
 21. Психологічна основа створення і сприйняття кінореклами
 22. Особливості екранізації літературного твору
 23. Семінар сучасного фільму
 24. Стилістика та редагування

Свої майстерні з "Режисури анімаційного фільму" ведуть:

Старший викладач, Заслужений діяч мистецтв України – Р.С. Адамович
Старший викладач– О.Б. Касавіна
Викладач – С.М. КовальНа ОПП "Режисура кіномонтажу" студенти вивчають такі профільні дисципліни:

[НАВЕРХ]

Обов’язкові профільні дисципліни:

 1. Режисура кіномонтажу
 2. Основи кінорежисури
 3. Драматургія кіно і телебачення
 4. Робота режисера з актором та не актором
 5. Звукове вирішення фільму
 6. Еволюція монтажної стилістики
 7. Теорія кольору та корекція кольору в кіно
 8. Цифровий кінематограф
 9. Інформаційні техології

Профільні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Перегляд з кіномонтажу
 2. Перегляд з режисури
 3. Основи кінооператорськоїмайстерністі
 4. Фотографія
 5. Практична кінорежисура
 6. Зображальні засоби кінематографа
 7. Інтерактивний кінематограф
 8. Сучасні форми відеоконтенту
 9. Цифрова реставрація кіноматеріалів
 10. Монтаж музичного відео
 11. Зображальна культура фільму
 12. Створення візуальної структури фільму
 13. Спецефекти у кінематографі
 14. Новітні технології в кінематографі
 15. Майстерність художника в кіно
 16. Екранне та образотворче мистецтво
 17. Маркетинг у медійних індустріях
 18. Основи продюсерства
 19. Режисура документального фільму
 20. Формати і жанри короткого метру
 21. Режисура музичного фільму
 22. Тенденції режисури сучасного кіно

Майстерню з "Режисури кіномонтажу" веде:

Кандидат технічних наук, старший викладач – Ю.В. Помазков.На ОПП "Драматургія кіно і телебачення" студенти вивчають такі

[НАВЕРХ]

Обов’язкові профільні дисципліни:

 1. Майстерність кінодраматурга
 2. Принципи побудови телевізійного серіалу
 3. Кінорежисура
 4. Теорія і практика монтажу
 5. Основи кінооператорської майстерності
 6. Акторська майстерність
 7. Стилістика та редагування
 8. Зображальна культура фільму
 9. Основи журналістики
 10. Сучасна театральна драматургія
 11. Специфіка сценарію неігрового кіно
 12. Специфіка сценарію телевізійних програм
 13. Драматургія анімаційного фільму
 14. Історія і теорія телебачення і медіа

Профільні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Технології цифрового монтажу
 2. Історія фотографії
 3. Історія і теорія телебачення
 4. Основи теорії літератури
 5. Семінар сучасного фільму
 6. Українська кінопроза
 7. Майстерність художника в кіно
 8. Історія матеріальної культури
 9. Історія костюму і побуту
 10. Психологія медійної творчості
 11. Психологія сприйняття
 12. Психологічна основа створення і сприйняття кінореклами
 13. Екранне образотворче мистецтво
 14. Історія світового образотворчого мистецтва
 15. Українське образотворче мистецтво в світовому контексті
 16. Публіцистика на кіно-телеекрані
 17. Звукова драматургія фільму
 18. Мова класичних екранних мистецтв
 19. Маркетинг в аудіовізуальній сфері
 20. Основи реклами
 21. Основи продюсерства
 22. Жанри та види екранних творів
 23. Мистецтво оповіді в документальному та ігровому кіно
 24. Аналіз та побудова короткометражного фільму
 25. Класична світова міфологія
 26. Фольклорні першооснови побудови сценарію
 27. Адаптація літературних творів для екрану

Свої групи з "Драматургії кіно і телебачення" (очне відділення) ведуть:

Викладачі:А.І. Бабік, О.В. Терешкова, В.В.Карасьов та І.В.Роздобудько

"Драматургії кіно і телебачення" (заочне відділення) ведуть:

Старший викладач – Ю.М.Голіченко
Викладач – О.В.Терешкова

Випускники різних майстерень з успіхом працюють не тільки в тимчасово обмеженому просторі українського кіновиробництва, але їх знання і досвід набуті під час навчання в студентських лавах Інституту екранних мистецтв дозволяє "знайти себе" в споріднених мистецьких просторах – телебаченні, театрі, радіо, рекламних агенціях, тощо.


Дисципліни по спеціальності, які вивчають студенти за освітнім ступенем "Магістр":

[НАВЕРХ]

На ОПП "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно", "Режисура кіномонтажу" студенти вивчають такі дисципліни:

Обов’язкові загальноосвітні дисципліни:

 1. Історія та теорія художньої творчості
 2. Іноземна мова (за спрямуванням)
 3. Педагогіка вищої школи
 4. Міжнародна кінофестивальна індустрія
 5. Психологія екранного мислення
 6. Методика та методологія науково-дослідницької роботи
 7. Естетично-художні напрямки ХХ ст.

Обов’язкові професійні дисципліни для ОПП "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно",
"Режисура кіномонтажу":

 1. Методика викладання фахових дисциплін
 2. Кінорежисура в системі сучасного аудіовізуального мистецтва
 3. Новітнє цифрове кіновиробництво
 4. Зображальне та звукове рішення аудіовізуального твору

Професійні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Кінематограф в умовах розвитку цифрових технологій
 2. Кінопроект від ідеї до реалізації
 3. Ринкоорієнтовні інструменти створення кінопроцесу
 4. Візуальні стилі в кінооператорській майстерності
 5. Технологічний процес СGI
 6. Сучасні тенденції фотографії в мас-медіа
 7. Музично-звукове оформлення аудіовізуального твору
 8. Цифрова обробка звуку
 9. Робота з семплерними бібліотеками музичних інструментів
 10. Психофізіологія сприйняття зображення
 11. Монтажна ритміка
 12. Особливості монтажної побудови кінотвору
 13. Екранна творчість і новітні технології виробництва
 14. Образна мова екранного твору
 15. Сучасний екранний контент і проблеми екранної творчості


На ОПП "Драматургія кіно і телебачення" студенти вивчають такі дисципліни:

Обов’язкові загальноосвітні дисципліни:

 1. Історія та теорія художньої творчості
 2. Іноземна мова за спрямуванням
 3. Державна підтримка в галузі культури і мистецтва
 4. Педагогіка вищої школи
 5. Міжнародна кінофестивальна індустрія
 6. Методика та методологія науково-дослідницької роботи
 7. Естетично-художні напрямки ХХ ст.

Обов’язкові професійні дисципліни для ОПП "Драматургія кіно і телебачення":

 1. Методика викладання фахових дисциплін
 2. Психологія екранного мислення
 3. Сучасна теорія кіномистецтва
 4. Майстерність кінодраматурга
 5. Українське кіно в контексті світового кінопроцесу

Професійні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Мистецтво в контексті культури
 2. Авторські моделі художньої творчості
 3. Сучасна аудіовізуальна індустрія
 4. Філософські напрями ХХ століття
 5. Історія політичної думки
 6. Історія української філософської думки
 7. Кінематографічні напрямки і школи ХХ століття
 8. Сучасний неігровий фільм
 9. Тенденції розвитку сучасного кінематографу
 10. Телебачення в контексті теорії масових комунікацій
 11. Сучасні інформаційні технології та РR
 12. Моделі авторського кіно
 13. Спортивне кіно і телебачення: історія і сучасність
 14. Психологія медійної творчості
 15. Мистецькі форми сучасної видовищної культури
  [НАВЕРХ]


 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co