КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Кафедра режисури телебачення


Завідувач кафедри -
Вітер Василь Петрович, заслужений діяч мистецтв України, доцент,
професор кафедри, сценарист, режисер, продюсер.

Завідувач навчальної лабораторії -
заслужений працівник культури України Глоба Алла Григорівна.На початку нового століття особливо очевидним постає абсолютне значення медіа як одного з провідних інструментів сучасної цивілізації з надзвичайно нагальною проблемою підготовки висококваліфікованих кадрів.

Фактично, історія кафедри режисури телебачення розпочинається ще з 60-х років, коли «в надрах» єдиної на той час кафедри майстерності актора та режисури кіно (очолюваної народним артистом України, професором В.І. Івченком) були зроблені перші кроки щодо підготовки фахівців для телебачення.

1969 року був вперше здійснений прийом на курс режисури телевізійного фільму на замовлення тодішнього Державного комітету з радіомовлення та телебачення УРСР.

Впродовж 1972 – 1974 років було здійснено організаційну, методичну та кадрову підготовку, а з 1975 року розпочався прийом студентів по новій в Україні спеціалізації – «режисура телебачення» (денна форма навчання – вперше в тодішньому Радянському Союзі). Художнім керівником першого набору майбутніх режисерів телебачення був доцент В.Л. Чубасов. Відтоді підготовка фахівців цієї спеціалізації не припинялася.

1990 року розпочато підготовку спеціалістів режисерів для телебачення за вечірньою та заочною формами навчання. 2007 року вперше було здійснено випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». В 2018 році випускники кафедри вперше захистили дипломи за освітнім ступенем «магістр».

У 1991 році, зважаючи на невпинне зростання запиту на фахівців для телебачення, було утворено самостійну кафедру режисури телебачення, яку очолив відомий практик, теоретик і педагог, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор В.Б. Кісін. Він здійснював керівництво незмінно до самої своєї смерті у вересні 1997 року.

Майже 14 років (1997-2011) кафедрою керував відомий кінорежисер і письменник, заслужений діяч мистецтв України, доцент В.В. Ілляшенко.

З травня 2011 року кафедру очолив відомий кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України, доцент В. П. Вітер.

Кафедрі режисури телебачення з моменту її утворення притаманний пошук нових форм навчання і підходів, пов’язаних із специфікою роботи у сфері медіа. Так, 1992 року запроваджено нову спеціалізацію – «Режисура відеофільму» (художній керівник А.Д. Борсюк),  1993 року – «Телерепортер» (художній керівник Ю.М. Терещенко).

Кафедра режисури телебачення була випускаючою з трьох спеціалізацій: «Режисура телебачення», «Звукорежисура», «Диктор та ведучий програм ТБ» (тільки у вересні 2002 року спеціалізація «Звукорежисура» утворила самостійну кафедру).

1996 року здійснено перший прийом студентів на надзвичайно складну і важливу спеціалізацію – «Диктор та ведучий програм  телебачення». Майстерню очолила народна артистка України Т.В. Цимбал.

Багато випускників кафедри режисури телебачення стали відомими теле- та кінорежисерами, зробили чималий внесок у розвиток не лише українського, а й світового екранного мистецтва. Серед них такі відомі режисери, як Анатолій Борсюк, Володимир Бортко, Вадим Кастеллі, Микола Малецький, Борис Небієрідзе, Володимир Попков, Наталія Андрійченко, Андрій Дончик, Євген Солнцев, Ігор Кобрин, Василь Вітер, Мирослав Слабошпицький, Аркадій Непиталюк, Олена Дем’яненко, Дмитро Томашпольський, Руслан Батицький, Вікторія Трофіменко, Марина Горбач, Олег Туранський, Філіп Сотниченко та багато інших.

На кафедрі з часу її заснування у різні періоди працювали  відомі діячі телебачення та кіно, більшість з яких мали великий досвід творчої та педагогічної роботи, значний стаж викладання у вищій школі: заслужений діяч мистецтв України, професор В.Б. Кісін; доцент  В.Л. Чубасов; народні артисти України: Т.В. Цимбал, Г.Р. Кохан, І.М. Дука; член-кореспондент Академії мистецтв України, доцент О.О. Сердюк;  лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор М.І. Мерзлікін; заслужені діячі мистецтв України: доценти В.З.Довгань, В. В. Ілляшенко; заслужений працівник культури України  Р.О Синько; заслужені діячі мистецтв України: О.Ю. Роднянський, В.О. Шулаков, В.М. Попков, А.О. Бенкендорф; заслужені артисти України І.О. Буніна, Ю.Г.Критенко, О.М.Писар, І.А.Кравченко, Т.В.Денисенко; заслужені працівники культури України, старші викладачі Л.А.Бильчинський, М.І.Єдомаха, Р.Р.Єфіменко, 3.В.Кулик; заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка А.Д. Борсюк; провідні практики телебачення О.М. Бородіна, А.С. Васянович, І.К. Дніпренко, А.Ф. Жилінський, О.І. Косяченко, Г.М. Чесноков, Є.Г. Солнцев; відомі журналісти, телеведучі В.В. Михайлов, С.В. Набока, О.А. Кривенко; кіно-, телеоператори:  заслужений діяч мистецтв України В.І. Кріпченко, М.Г. Лебедєв; сценаристи А.Ю. Курков, М.М. Лебедєв, В.Л. Копилець, Б.О. Жолдак та ін.

На сьогоднішній день потужний науковий і творчий потенціал кафедри складають:
дійсний член (академік) Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор В.Л. Скуратівський;  народний артист України, доцент В.Д. Талашко; засл. працівник культури України  А.І. Степаненко; заслужені діячі мистецтв України: професор, доктор мистецтвознавства В.Л. Скуратівський, професор Ю.М. Терещенко, доцент В.П. Вітер, доцент О.П. Кочнєв;  заслужений журналіст України П.В. Богдан; кандидати наук, доцент Л.М. Наумова,  доцент кафедри Н.К. Дніпренко; старші викладачі: доцент кафедри В.Д. Оселедчик,  І. Б. Довженко, В.А. Костилєва, А.А. Непиталюк, О.М. Шапаренко, І.Б. Довженко, С.Б. Чернілевський, Є.В. Непиталюк, В.В., О.В. Цимбал, доцент кафедри І.О. Правило, І.А. Канівець, В, Ф. Образ; молоді педагоги: О А. Пономаренко, А. В. Квітка-Ступак, А.М. Бортник, А. М. Бірюлін, В. Д. Гармаш, І. А. Колтовський.

З 1993 року кафедра розпочала навчання аспірантів та асистентів-стажистів. Успішно працювали та працюють нині  в університеті випускники асистентури-стажування: Мирослав Гай, Тетяна Осико, Євгенія Непиталюк,Тетяна Бура,  Ірина Правило, Інна Барановська, Андрій Кіршин, Анастасія Квітка-Ступак та інші.

2019 року кафедра здійснила перший набір до творчої аспірантури.

Тільки за останні роки кафедра організувала та провела  шість   Міжнародних науково-практичних конференцій: «Екранна творчість в сучасному медіакультурному просторі» (куратори: доцент, кандидат філософських наук Л. М.Наумова, ст. викладач Довженко І. Б.) та «Режисура екранних мистецтв, методологія навчання, інновації та досвід» (куратор: ст. викладач, доцент кафедри Н. К. Дніпренко). Кожного року збирає усіх зацікавлених арт-фестиваль пластичного мистецтва «Без зайвих слів» (куратор: ст. викладач, доцент кафедри Н. К. Дніпренко).

З ініціативи та під наглядом кафедри створено навчальні фільми: «Антологія українського кіно», «Хрестоматія українського німого кіно» (режисер та автор сценарію заслужений діяч мистецтв України А.О. Серебренников) та «С.М. Ейзенштейн: уроки монтажу» (І та II частини; режисер та автор сценарію доцент В.Л. Чубасов). Обидва навчальні посібники широко використовуються в навчальному процесі.

Кафедра в своїй роботі орієнтується на Програму виховання та навчання режисерів телебачення, розроблену заслуженим діячем мистецтв України, професором В.Б. Кісіним, який створив цю програму на основі своїх багатогранних теоретичних знань, викладацької роботи та практичного досвіду в театрі, кіно і на телебаченні. Посмертно видано його монографії «Режисура як мистецтво та професія» та «Із творчої спадщини».

Мозковим центром та одним з фундаторів кафедри понад 30 років був доцент В.Л. Чубасов. Саме він разом із В.Б. Кісіним розробив перший Навчальний план режисерів телебачення, програму з історії режисури театру, кіно і телебачення.

Колишній завідувач кафедри – заслужений діяч мистецтв України В.В. Іляшенко видав три книги «Етюдів про кіно», підручник «Кінорежисура» (у 2-х томах), монографію «Теорія смислів світового кіно» (у 8-ми томах).

Працюючи на кафедрі, докторами мистецтвознавства і професорами стали В.Л. Скуратівський та В.Г. Горпенко

Важко переоцінити роль академіка АМУ, доктора мистецтвознавства, професора В.Л. Скуратівського у формуванні духовного світу студентів. Він є не лише автором монографій «Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX ст. Генеза. Структура. Функція» (І та II частини), «Скуратівський Вадим:  у KINO-KOLI (1997-2008 рр), «Проблема авторства "Протоколов сионских мудрецов"»,  збірників статей «З кінознавчого записника»,  сотень публікацій у часописах та на сторінках газет; а також

автором-ведучим телепрограм «Монологи», «Бачу землю» та ін., виконавцем головних ролей у фільмах С.Маслобойщикова «Співачка Жозефіна та мишачий народ», «Шум вітру», за що був відзначений на численних фестивалях.

Теперішній завідувач кафедри В.П. Вітер – режисер фільмів «Тризна. Іван Миколайчук», «Далі польоту стріли», «Підземні води» та інших. Він є автором перших документальних фільмів в Україні, створених у звуковій технології Dolby Digital. З 2005 року  працює над циклом документальних фільмів «Гра долі» (створено понад 100 фільмів; студія ВІАТЕЛ). Він  також автор  сценаріїв та режисер повнометражних документально- постановочних фільмів «Тарас  хвилюючий» (5 серій), «Ольга Кобилянська», «Михайло Грушевський», «Дорога. Василь Стефаник», документальних фільмів «Євген Гуцал. Куди біжить дорога», «Феномен  Рижака». Також він є режисером-постановником вистави  «Безталанна: Нездійсненне» (за п’єсою  І. К. Карпенка-Карого). Вітер В.П. нагороджений медаллю Президента Республіки Італії «За внесок у розвиток кіномистецтва» під час проведення Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів у м. Монтекатіні (Італія, 2012).

Лише за 2020 рік  В. П. Вітер  відзняв сім документальних  фільмів: «Тарновські», «Королева екрану», «Останнє літо і остання зима. Тарас Шевченко», «Євген Чикаленко. До глибини кишені», «Іван та Аріадна», «Олександр Довженко. Загублена любов», «Характерник Дмитро Яворницький».

Василь Вітер також входить до складу Комітету з присудження Державної премії  імені Олександра Довженка.

Володимир Давидович Оселедчик, доцент кафедри – з моменту створення в 1995 р. – виконавчий продюсер, а з 2002 до 2005 року – генеральний продюсер телеканалу 1+1. Саме він 2003 року започаткував і впродовж 10 років був продюсером успішного проекту «Найрозумніший» (телеканали 1+1 та ІНТЕР, Україна; СТС, Росія), з 2011 – продюсував проект «Мільйонер: гаряче крісло» (телеканал ІНТЕР); автор та ведучий телевізійного проекту «Світ на смак» (телеканал Україна); виступав продюсером численних художніх, документальних фільмів і серіалів. В.Д. Оселедчик отримав премію ТЕФІ Російської телевізійної академії «За найкращу ігрову програму 2004 р.» та «За найкращу ігрову програму 2009 р.» («Найрозумніший»; ІНТЕР), шестикратний лауреат премії «ТЕЛЕТРІУМФ» (Україна) «За найкращу програму».

Юрій Михайлович Терещенко, професор, засл. діяч мистецтв України – режисер понад 40 документальних фільмів: «Реконструкція», «Протистояння», «Врубай бітлів», «Сім сльозин», «Володимир Шевченко. Від  Кулунди до Чорнобиля», «Богдан Ступка. Львівські хроніки», «Пейзаж після мору»  та ін.; співавтор підручника «Режисура. Морфологія та синтаксис екранних мистецтв. Частина 1». Кавалер ордена   «За заслуги».   Також Ю.М. Терещенко – художній керівник і продюсер студентського документального альманаху «Чорний зошит Майдану».

Олександр Павлович Кочнєв, доцент зробив значний внесок у справу навчання та виховання дикторів та ведучих програм телебачення, успішно поєднував викладацьку діяльність з акторською, дикторською та режисерською практикою, працював художнім керівником Державної театральної школи-студії. У його творчому доробку головні ролі у виставах столичних театрів, ролі у численних телевиставах. О.П. Кочнєв активно співпрацював з режисерами-документалістами. Його голос звучить у фільмах Р. Сергієнка «Сповідь перед учителем», С. Чернілевського «Просвітлої дороги свічка чорна. Пам’яті Василя Стуса» , І. Кобрина «Хлібна гільйотина» та «1941». Він – автор сценарної основи та режисер-постановник вистав «Місячне сяйво» за О. Олесем, «Карнавал» за С.Мрожеком та віршованої композиції за творами Т. Шевченка.

Володимир Дмитрович Талашко, доцент, народний артист України – засновник фонду Леоніда Бикова та фестивалю «Старий фільм про головне», автор і ведучий програми «Будемо жити», ведучий дитячої програми «Добре слово» (телеканал «Глас»), ведучий численних концертів, член журі багатьох зарубіжних та вітчизняних кінофестивалів.

Аркадій Анатолійович Непиталюк, старший викладач  як в теоретичних лекційних  заняттях, так і у практичних навчальних завданнях вміло поєднує традиційні та новітні підходи до професії режисера. Він – режисер-постановник короткометражних фільмів «Кров’янка», «Int. Kitchen. Night» та повнометражних ігрових фільмів «Припутні», «11 дітей з Моршина», 12-серійного фільму «І будуть люди»; переможець української національної кінопремії «Золота Дзиґа», національного конкурсу міжнародного кінофестивалю «Молодість», лауреат Міжнародного Одеського кінофестивалю та міжнародного фестивалю в м. Коттбус, Німеччина, володар призу за найкращу режисуру МКФ «Корона Карпат» та міжнародного фестивалю  Red Cross and Health Films, Болгарія, Варна.

Павло Дмитрович Богдан, доцент кафедри, заслужений журналіст України – автор та ведучий телепрограми «Формула успіху» на інтернет-телебаченні, автор ідеї та ведучий тематичного блоку «Політична риторика» (телеканал СТБ), продюсер та один з виконавців  проекту «Аудіокнига». П.Б. Богдан виступає також науковим консультантом установ, підприємств та організацій з питань ефективних комунікацій та PR.

Валентина Андріївна Костилєва,  старший викладач - за 55 років творчого стажу як режисер створила понад 30 анімаційних фільмів і 500 телепередач на Першому національному. Деякі з них були відзначені різними нагородами на міжнародних фестивалях. З 1999 року – художній керівник курсу режисерів телебачення. Видала навчальні посібники: «Основи режисури монтажу», «Режисура та дизайн багатосторінкового ілюстрованого видання», «Екранний твір. Шлях від задуму до глядача». Член журі численних міжнародних кінофестивалів, де проводить майстер-класи серед учасників.

Наталія Костянтинівна Дніпренко, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління – режисер телебачення, актриса, ведуча ток-шоу та телепрограм, голова організаційного комітету Міжнародного арт-фестивалю пластичного мистецтва «Без зайвих слів/Еxstra words» та оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Режисура екранних мистецтв: методологія навчання, технології та досвід», головний редактор наукового видання «Комунікація».

Євгенія Володимирівна Непиталюк,  старший викладач – актриса, універсальний телевізійний фахівець, майстерно поєднує свою телевізійну професійну діяльність із викладацькою роботою та акторською практикою в незалежних театрах «Дикий Театр» та «PostPlay Театр»; здійснює науково-теоретичні пошуки в напрямку розвитку вербальної креативності телеведучого. Впродовж практики на телебаченні реалізувала себе як телеведуча, журналіст, автор та сценарист, редактор телевізійних програм. В її доробку – створення сценаріїв кількох сезонів найпопулярнішого тревел-шоу «Орел і Решка» та  масштабних документальних фільмів: «Depeche Mode в Україні», «Незалежність.7300 днів».

Лариса Миколаївна Наумова, доцент, кандидат філософських наук – режисер, автор циклу документальних фільмів на екологічну тематику, які були представлені на міжнародному екологічному форумі у Гаазі й показувались у програмах міжнародних кіно- і телефестивалів, та циклу «Непереможені», нагородженого дипломом VІІІ МФ документальних фільмів «Кінолітопис-2009» (Україна, Київ), окремі фільми брали участь у МКФ, зокрема, фільм «Тиша» – лауреат МФ телевізійних програм та фільмів «Золотой бубен» (Росія, Ханти-Мансійськ). Л.М. Наумова є автором монографії «Видовище як феномен культури. Соціокультурний вимір», навчального посібника «Філософія культури та художнє сприйняття творів мистецтва», більше сотні публікацій на сторінках наукових та науково-популярних видань України, Німеччини, Польщі, Грузії.

Станіслав Болеславович Чернілевський, заслужений діяч мистецтв України – відомий як поет, перекладач, кінорежисер, кіносценарист; режисер фільмів «Грамотний» та документальної кінотрилогії «Просвітлої дороги свічка чорна. Пам’яті  Василя Стуса». Його поема  про Г. Сковороду екранізована Станіславом Клименком у документальному фільмі про Богдана Ступку «І знову не належу я собі».  Співавтор книжкових проектів «Ти не один!» (Харків, Фоліо). Він є автором поетичних збірок «Чеський зошит», «SILENT FORM». Вивчення  творчості С.Б. Чернілевського входить до шкільної програми з української літератури.

Іван Анатолійович Канівець, старший викладач – автор, режисер та продюсер фільмів «Тризуб Нептуна» (спеціальна відзнака фестивалю «Кінолев 2010»), «Українська революція за спогадами Всеволода Петріва», «Генерація волі» (перший український документальний історичний 3D фільм), режисер інших документальних стрічок; лауреат фестивалю «Кіноскрипт 2014»  (II місце за повнометражний ігровий сценарій «Останній виклик»). І.А. Канівець  – автор навчального посібника «Варіативне кіно: режисура екранних творів з сюжетами, що змінюються».

Ірина Олександрівна Правило, доцент кафедри – режисер-постановник міжнародної кінотрилогії-альманаху короткометражних ігрових фільмів «Моє дитинство» (Україна-Грузія-Італія): «Кров», «Мужицький ангел», «Мій університет». За роботу над проектом отримала: Орден Честі від Президента Грузії «за внесок у культурну співпрацю між Україною та Грузією» (Україна, 2012 р.), Золоту медаль Національної академії мистецтв України «за значні творчі досягнення», Головну нагороду за кращий фільм/проект національної програми Одеського міжнародного дитячого фестивалю "NEXT" (Україна, 2016 р.), Срібну подяку " La chiave della fortuna" від жителів міста Таварнелле Валь ді Пеза (Італія) за фільм "Мій університет" (Італія, 2017 р.).

Олена Миколаївна Шапаренко, старший викладач - вміло поєднує традиційні та новітні підходи до професії, вдало створює творчу атмосферу під час занять із студентами, веде наполегливий подальший пошук у створенні власної методики викладання дисципліни «майстерність актора». Актриса, режисер, автор проектів «Трійця Лідії» (3 п’єси Лідії Чупіс), «Дикий мед в рік Чорного півня» за О. Миколайчуком, «Дивна і повчальна історія Каспара Гаузера…» за О. Клименко – в напрямку   першопрочитання  п’єс сучасних авторів  НЦТМ ім. Леся Курбаса.  Вела наукові дослідження творчості Леся Курбаса та Тадеуша Кантора.  Режисер-постановник вистав: «Емілі», «Інкрустації» (Молодий театр), «1+1=3» (т. м. «Сузір’я»),  «Хлібчик для ангелика» (Музей жертв голодомору), низки вистав у Кропивницькому, Івано-Франківську, Харкові.

Оксана Володимирівна Цимбал, старший викладач - працює зі студентами над оволодінням майстерністю різних акторських шкіл і напрямків, розробляє власну методику акторських, голосових та пластичних тренінгів. Актриса з багаторічним досвідом роботи в театрі, вона – автор ідеї та постановник вистави «У цьому полі, синьому як льон» за творами В. Стуса, режисер-постановник вистави «Я – Медея» (драматичні ігри за текстами Евріпіда та Ж. Ануйя), співрежисер-постановник вистави «Гра в «Чайку» Чехова» зі студентами  телережисерського курсу.

Василь Федорович  Образ, старший викладач - кінорежисер, сценарист, член Української Кіноакадемії. Закінчив кінофакультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (майстерня Віктора Борисовича Кісіна). Режисер 335 фільмів та телепрограм різних жанрів – документальних, науково-популярних, музичних, рекламних, ігрових.

Кінематографічні та телевізійні твори Образа В.Ф відзначені численними нагородами національних та міжнародних кінофестивалів. Серед них: „Софія Київська” –Почесний диплом ЮНЕСКО; „Милосердя” („Магнолія ТВ”) – Головний приз І міжнародного фестивалю „Україна єдина”(м. Одеса);  „Це Україна” – Головний приз телеканалу „ІНТЕР +”; „Гра долі” – Головний приз   Всеукраїнського телевізійного фестивалю „Відкрий Україну”(2007); „Село, в якому народжуться казки” – дипломи Міжнародного кінофестивалю „Кінолітопис” (2013).

З 2018 року працює на кафедрі режисури телебачення Інституту екранних мистецтв.

Студенти Василя Образа неодноразово отримували нагороди на міжнародних та вітчизняних кінофестивалях і успішно працюють на провідних українських телеканалах та кіностудіях, очолюють творчі колективи.

Ірина Борисівна Довженко, доктор філософії в культурології, професор культурології, член Національної спілки кінематографістів України.
2008 року закінчила докторантуру Міжнародного Відкритого Університету, Міжнародної кадрової Академії, Міжрегіональної академії управління персоналом і захистила дисертацію на тему «Монтаж як засіб авторської кіномови», здобула науковий ступінь доктора філософії в культурології. У 2008 році присвоєно вчене звання професора культурології.

Автор культурологічних проектів і наукових праць в іноземних і фахових виданнях України.

Напрям наукової діяльності: дослідження культурологічних аспектів кіно- і телемистецтва, проблем екранної мови аудіовізуальної творчості.
Викладає дисципліни: «Теорія і практика монтажу», «Драматургія телебачення» з 1987 року.

Вячеслв Дмитрович Гармаш, старший викладач - автор та ведучий телевізійного історичного шоу «У пошуках істини» (телеканал «СТБ», 2007-2011). У 2011 році став Фулбрайтером та здобув другу вищу освіту в США.  Захистив магістерську роботу «В напрямку самодостатнього телебачення в Україні» та став магістром наук зі спеціальності «телевізійний менеджмент» (Університеті Дрексель, Філадельфія, 2013). Засновник кінокомпанії «Маніфесто18». Автор сценаріїв, режисер та продюсер ігрового та документального кіно, анімаційних та телевізійних проектів. Зокрема, документальний фільм «Треба ще вижити» (2021), анімаційний 3D фільм «Дім» (2021), ігрові фільми «Кегельбан» (2019) та «Love» (2020).

Кіно- та відеороботи студентів і випускників кафедри беруть участь у численних вітчизняних та міжнародних фестивалях. За останній час нагородами відзначені: Дмитро Непочатов (МКФ документальних фільмів, Каліфорнія, США); Ігор Висневський (New York city International Film Festival, США; МКФ, Монреаль, Канада; VII МКФ «Корона Карпат»); Філіп Сотниченко (Одеський МКФ); Юрій Катинський (МКФ «ВІЗ-АРТ», МКФ короткометражних фільмів KISFF); Антон Скрипець, Сергій Данилевський (МКФ «Пролог»); Едуард Томільченко, Олександра Пономаренко, О.Степашко (IV Міжнародний фестиваль театральних та кінематографічних шкіл Class Fest, Молдова); Ольга Несвітайлова, Максим Люков, Рената Бобарчук (Х Всеукраїнський Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» ім. В. Чубасова); Назарій Носенко (Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Талановиті діти України»); Олександр Ратій (МКФ «Молодість», МКФ SmitaPatil, Індія, Одеський МКФ, Short Film Corner Cannes); Нікон Романченко (МКФ «Молодість»); Батицький Руслан (ХХ міжнародний фестиваль «Crossroad»); Слабошпицький Мирослав (Канни-2014) та інші.

Це далеко не повний перелік досягнень викладачів, студентів і випускників кафедри.
Кафедра продовжує свою плідну роботу.


Адреса: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 18,
тел.: (044) 529-51-95.
e-mail: tv@knutkt.edu.ua
 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co