КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Кафедра суспільних наук


Завідувач кафедри —


Оніщенко Олена Ігорівна,
доктор філософських наук, профессор
,
заслужений діяч науки і техніки України
Завідувач лабораторії – Гайдай Раїса Дмитрівна.


Адреса кафедри: 01054, м. Київ, вул. Ярославів вал, 40,
тел.:(044) 272-02-27
e-mail: social@knutkt.edu.ua

Суспільні дисципліни викладалися з 20-х років у Музично-драматичному інституті імені М.Лисенка, потім —у театральному інституті до і після війни . Окрема кафедра марксизму-ленінізму була створена в 1947 році, де крім філософських на ній викладалися історичні та економічні дисципліни. Кафедру очолював кандидат економічних наук А.Ю.Шевченко. У 1952—1953 рр. нею завідувала кандидат філософських наук (згодом — член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР) М. М. Підтиченко, у 1953—1965 рр. — кандидат історичних наук Г. А. Ніколаєнко, у 1965—1976 рр. — кандидат філософських наук, доцент В. Ф .Безпальчий (згодом — доктор філософських наук, професор), у 1976— 1979 рр. — кандидат філософських наук, доцент А. М. Макаров, у 1980—1981 рр. — кандидат філософських наук, доцент В. А. Лукеренко, у 1981—1983 рр. — кандидат філософських наук, доцент М. П. Савчук, у 1984—1999 рр. — кандидат філософських наук, доцент А .М.Феоктистов, у 1999 -. 2005 рр.- доктор філософських наук, професор А. К. Бичко, а з 2005 р. до цього часу кафедру очолює доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О. І. Оніщенко.
У середині 60-х — 70-х рр. XX ст. на кафедрі працювали доктори філософських наук, професори В. О. Кудін, В. Ф. Безпальчий,

В. Ф. Передерій, кандидати філософських наук, доценти І .А. Зязюн (пізніше — доктор філософських наук, професор, академік Академії педагогічних наук України), А. М .Макаров (пізніше — доктор наук, професор).

В. О. Кудін і В. Ф. Безпальчий згодом були призначені ректорами Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого, І. А. Зязюн — ректором Полтавського державного педагогічного інституту, В. Ф. Передерій — ректором Рівненського державного інституту культури.

Наприкінці 80- х на початку 90-х рр. на кафедрі Київського державного інституту театрального мистецтва було вперше запроваджено курс історії України, який читав тоді кандидат історичних наук О. П. Реєнт (тепер — доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України).
У 1990 р. кафедра була перейменована на кафедру суспільних наук. Того ж року до складу кафедри були включені викладачі історії образотворчого мистецтва, серед яких відомий мистецтвознавець Д. О. Горбачов..

Кафедра суспільних наук – багатопрофільна, її НПП забезпечують читання 17 суспільствознавчих дисциплін: історія України, філософія, естетика, релігієзнавство, політологія, правознавство, психологія, психологія творчості, психологія екранного мислення, історія та теорія художньої творчості, історія образотворчого мистецтва, міфологія як феномен культури, філософія мистецтва та ін.

Сьогодні на кафедрі працюють 10 штатних викладачів: доктор філософських наук, професор О. І. Оніщенко; кандидат істоичних наук , доцент ( професор кафедри) С.В.Кушинська, ; кандидат філософських наук наук, доцент ( професор кафедри) А.П.Голуб, кандидат історичних наук, доцент Кушинська Л.А., кандидат філософських наук, доцент Миропольська Є.В., кандидат філософських наук, доцент Щербатюк О.В.; ст. викл. (доцент кафедри) О.О.Буднікова, ст.викл. Романова Н.В., кандидат філософських наук, ст.викл. Тернова М.В.
За сумісництвом працюють: кандидат психологічних наук, доцент Живоглядов Ю. О. та ст.викладач Хайдар Н.О.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову та науково-методичну роботу, є авторами монографій, підручників, посібників, статей у провідних фахових виданнях України.

О.І.Оніщенко – автор монографій: «Художня творчість у контексті гуманітарного знання» (К., 2001); «Художня творчість: проект некласичної естетики» (К., 2008); «Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О.Уайльд, Т.Манн, А.Франс, І.Франко, С.Цвейг)» (К., 2011), «Культурологічний потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.» ( К., 2017) ; навчальних посібників: «Основи естетики» ( у співавторстві, К., 2000, 2006); «Художня культура світу: європейський культурний регіон» (у співавторстві, К., 2001, 2010); «Художня культура світу: арабо-мусульманський, африканський, далекосхідний, латиноамериканський та північноамериканський культурні регіони (у співавторстві, К., 2003, 2010); «Художня культура України ( у співавторстві, К., 2006, 2010); підручників «Естетика (для вищих навчальних закладів – у співавторстві, К., 2005, 2006, 2010), «Художня культура» (для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – у співавторстві, 2011).

Доц. Є. В. Миропольська – автор монографії «Естетичні засади «філософії абсурду» в мистецьких практиках ХХ ст.». – К.: Вид-во Ліра-К, 2019 р.

Доц. Кушинська С.В. і доц. Кушинська Л.А. підготували до друку навчальний посібник «Нариси історії України».

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях і симпозіумах, а також виступають їх організаторами та співорганізаторами, зокрема: університет і кафедра є співзасновником асоціації «Новий Акрополь», в щорічних міжнародних наукових конференціях якого беруть участь викладачі кафедри; в 2018 р. проф. Оніщенко О. І. була учасником Міжнародної наукової конференції в Зеленій Гурі (Польща).

Науково-педагогічні працівники кафедри суспільних наук мають високий науковий авторитет, є членами спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій у провідних наукових та навчальних закладах України, постійно виступають опонентами дисертаційних досліджень, рецензентами бакалаврських та магістерських робіт, головами Державних екзаменаційних комісій.


Завідувач кафедри суспільних наук

Олена Ігорівна Оніщенко після закінчення у 1989 р. Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого навчалась в аспірантурі (1989-1992 рр.), у 1993 р. захистила дисертацію: «Творча спадщина О.П.Довженка. Естетико-мистецтвознавчий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України), у 1996 р. їй присвоєно вчене звання доцента; у 2002 р. захистила дисертацію: «Художня творчість у контексті гуманітарного знання» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України), а у 2004 р. їй присвоєно вчене звання професора.

О.І.Оніщенко – один з провідних фахівців у галузі естетики, культурології та мистецтвознавства. Потужною є її науково-методична діяльність, що налічує понад 200 публікацій – 4 монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні програми, статті та ін.

О.І.Оніщенко – член 2-х спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій з естетики: в Київському Національному університеті

імені Т.Шевченка та Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України; у 2021 р. призначена Головою Державної екзаменаційної комісії філософського факультету Національного університету імені Тараса Шевченка.

За вагомий внесок у виховання національних мистецьких кадрів України відзначена Подякою мера Києва (2004 р.), а у 2009 р. присуджено почесне звання « Заслужений діяч науки і техніки України»

 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

    ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


    © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
    Розробка сайту bo-co