КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Кафедра сценічної мови

***


З 2007 року кафедру очолює Підлісна Любов Андріївна – заслужений діяч мистецтв України, доцент, професор кафедри.

Продовжуючи традиції, сформовані не одним поколінням педагогів зі сценічної мови, вона дбає про збереження здорової творчої атмосфери.

Орієнтує кафедру на опрацювання сучасних форм викладання, залучення нового методичного та хрестоматійного матеріалу.

Послідовна у своєму прагненні залучати до роботи на кафедрі молодих фахівців.

Акцентує увагу педагогів кафедри на залучення до роботи як класичних так і сучасних творів українських, російських та світових авторів.


Адреса кафедри:
01001 м.Київ, Вул.Хрещатик, 52, ауд.16
Тел/факс: 044 234 82 86
e-mail: speech@knutkt.edu.uaВИКЛАДАЧІ

[НАВЕРХ]

У складі кафедри -29 кваліфікованих викладачів. Серед них 5 доцентів, 1 заслужений діяч мистецтв України, 6 заслужених артистів України, 1 заслужений артист АР Крим, 1 народний артист України, 1 заслужений працівник культури України, 1 кандидат мистецтвознавства, 1 кандидат педагогічних наук.

Основний науково-педагогічний склад кафедри:

 • Віхарева Зоя Олександрівна – доцент, заслужена артистка України
 • Крайня Галина Михайлівна – ст. викладач, доцент кафедри
 • Завальський Олександр Васильович, доцент кафедри, заслужений артист України
 • Кобзар Тетяна Василівна - доцент, заслужена артистка України,
 • Тимошенко Віра Василівна – ст. викладач, заслужений працівник культури України,
 • Губерначук Володимир Григорович - ст.викладач
 • Огороднійчук Олена Іванівна – ст. викладач
 • Свириденко Катерина Сергіївна – ст. викладач
 • Овчієва Леся Петрівна – ст. викладач
 • Гринчак Ганна Сергіївна – ст. викладач, заслужена артистка України
 • Коленко Анфіса Володимирівна – ст. викладач
 • Гринько Оксана Юріївна – ст.викладач
 • Бура Тетяна Іванівна - ст. викладач
 • Собіщанська Олена Миколаївна - ст. викладач
 • Кравченко Тетяна Олександрівна – ст. викладач, доцент кафедри, кандидат мистецтвознавства
 • Короткова Раїса Іванівна – доцент, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України
 • Мартишева Катерина Андріївна - викладач

Сумісники кафедри

 • Гулякіна Євгенія Олександрівна – доцент, професор кафедри, заслужена артистка України
 • Костроба Катерина Іванівна – ст. викладач, заслужена артистка АР Крим
 • Шаповал Юлія Станіславівна – викладач
 • Дадукевич Ольга В’ячеславівна - ст. викладач
 • Ажнов Віталій Сергійович – викладач
 • Недін Лариса Миколаївна – ст. викладач, заслужена артистка України
 • Кондратовська Надія Дмитрівна – ст. викладач, народна артистка України
 • Новіков Віталій Анатолійович – ст. викладач

Викладач на умовах погодинної оплати праці

Балан Аліса Юріївна – викладач

Асистенти-стажисти

Лазер Ірина Валеріївна - викладач


Сидять( з ліва на право ):

Гулякіна Є. О. – доцент, професор кафедри,
заслужена артистка України
Тимошенко В. В. – ст. викладач,
заслужений працівник культури України
Віхарева З. О. – доцент,
заслужена артистка України
Підлісна Л. А. – завідувач кафедри, доцент,
професор кафедри, засл. діяч мист. України
Кобзар Т. В. – доцент,
заслужена артистка України
Крайня Г. М. – ст. викладач, доцент кафедри
Власенко З. Т. – завідувач навчальної
лабораторії кафедри
Завальський О. В. – ст. викладач, доцент
кафедри,
заслужений артист України
Кравченко Т. О. – ст. викладач, доцент кафедри,
кандидат мистецтвознавства

Стоять( з ліва на право ):

Собіщанська О. М. – ст. викладач
Гринько О. Ю. – ст. викладач
Ажнов В. С. – викладач
Сухорукова К. С. – ст. лаборант навчальної лабораторії
Коленко А. В. – ст. викладач
Огороднійчук О. І. – ст. викладач
Бура Т. І. – ст. викладач
Лазар І. В. – асистент – стажист
Овчієва Л. П. – ст. викладач
Кондратовська Н. Д. - ст. викладач, народна артистка України
Короткова Р. І. – доцент, кандидат педагогічних наук
Дадукевич О. В. – ст. викладач
Гринчак Г. С. – ст. викладач, заслужена артистка України
Новіков В. А. – ст. викладач

НА КАФЕДРІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ТАКІ ДИСЦИПЛІНИ:

  [НАВЕРХ]

  • «Сценічна мова»
  • «Культура мовлення»
  • «Дикторська майстерність»
  • «Сценічна мова та орфоепія»
  • «Техніка мови»
  • «Мовно-голосовий тренінг»( за вибором студентів)
  • «Мовний тренінг» (за вибором студентів)
  • «Художньо-виконавські тренінгові форми сценічного мовлення»(за вибором студентів)

  Предмет «сценічна мова» є одним із найважливіших дисциплін в професійному навчанні молодих митців. Сценічна мова є надважливою складовою майстерності актора, тому між цими дисциплінами існує нерозривний зв'язок.


   КАФЕДРА СЬОГОДНІ

   [НАВЕРХ]

   КАФЕДРА БЕРЕ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

   • «акторське мистецтво театру і кіно»
   • «диктор і ведучий програм телебачення»
   • «акторське мистецтво театру ляльок»
   • «режисура театру ляльок»
   • «режисура драматичного театру»
   • «театрознавство»
   • «режисура телебачення»
   • «режисура ігрового кіно»
   • «звукорежисура»
   • «драматургія кіно і телебачення»

   ОСНОВНІ ЦІЛІ

   1. Розвиток і вдосконалення природних голосових і мовних можливостей студентів.
   2. Виховання дикційної, інтонаційно-мелодичної і орфоепічної культури мовлення.
   3. застосування здобутих навичок в класі майстерності актора

   ЗАВДАННЯ КУРСУ

   1. Набуття навичок професійного дихання.
   2. Розробка методичних вправ для розвитку сильного, гнучкого голосу.
   3. Вдосконалення культури мовлення через опанування орфоепічної нормативності та чіткої дикції.
   4. Засвоєння основ словесної дієвості.
   5. Розвиток фонематичного слуху.


   ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ КАФЕДРИ Є:

   [НАВЕРХ]

   • навчально-методична робота;
   • наукова робота;
   • творча робота;
   • організаційна робота;
   • профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями;
   • міжвузівська та міжнародна співпраця.

   Навчально-методична робота кафедри

   [НАВЕРХ]

   Навчально-методична робота кафедри має декілька напрямів: удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються з урахуванням європейських норм та стандартів; розробка методичних рекомендацій та посібників до існуючих циклів і курсів; підвищення якості поточного та підсумкового контролю й оцінювання знань студентів; інших інноваційних та сучасних методів навчання; стажування викладачів кафедри за кордоном і співпраця з зарубіжними вищими навчальними закладами тощо.


   Наукова робота кафедри

   [НАВЕРХ]

   Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку театру, кіно та телебачення , впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

   За результатами наукової та навчальної-методичної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано чимало підручників, посібників та монографій.

   У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій в театри, музеї Києва, тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям в галузі мистецтва здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.

   Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари, круглі столи, майстер-класи та ін. Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу кафедри є здобуті звання народних та заслужених артистів України, діячів мистецтва та працівників культури України, захищені дисертації, а також одержані відзнаки Міністерства освіти і Міністерства культури, тощо


   ТВОРЧА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, ВИХОВНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

   [НАВЕРХ]

   Кафедра багато років співпрацює з:

   • Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України,
   • Національним центром театрального мистецтва ім. Леся Курбаса,
   • Національним музеєм історії України,
   • Національним музеєм літератури України,
   • Музеєм видатних діячів української культури
   • Будинком вчених НАН України
   • Українським радіо «Культура»
   • Київським Національним Академічним театром опери,
   • Іншими театрами міста Києва.

   Педагоги кафедри готують студентів до участі у :

   • Всеукраїнських конкурсах читців:
   • Імені Лесі Українки «Лесині джерела» (Новоград-Волинський)
   • Імені Лесі Українки (Луцьк)
   • Імені Івана Франка (Київ)
   • Імені Романа Черкащина (Харків)
   • «Сила Слова» (Ірпінь)
   • Імені Тараса Шевченка (Київ)
   • Імені Олени Теліги (Київ)

   Ряд педагогів є головами чи членами журі цих конкурсів.

   Педагоги проводять профорієнтаційну роботу, підтримують тісні зв’язки з випускниками університету, виступають на радіо чи телебаченні, беруть активну участь у зйомках, озвучуваннях та дубляжах фільмів і залучають до цього своїх студентів,

   Колектив кафедри сценічної мови відрізняє творча інтелектуальна атмосфера, відкритість до комунікацій, модерне мислення та дбайливе ставлення до традицій минулого.

   Двері кафедри завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та глибинного спілкування.


   ПОДІЇ

   [НАВЕРХ]

   10 вересня 2018 року Київський національний академічний театр оперети проводив тематичний круглий стіл для молодих режисерів в рамках ІІ міжнародного конкурсу - лабораторії Musical Art Project.

   Під час проведення круглого столу виступали провідні діячі музичного театру Укріїни (режисери, диригенти, музикознавці, актори). Основна тема круглого столу «Сучасний музичний театр. Український формат»

   В обговоренні та пошуку вирішення проблем вітчизняного музичного театру взяли участь студенти КНУТК і Т

   13 вересня 2018 року у місті Києві на Львівській площі біля книгарні «словники України» відбулося свято українського словника. Це громадський захід, який проводиться з ініціативи учених-мовознавців Національної академії наук України. Основним завданням його є популяризація національного словникового надбання в його розмаїтті,висвітлення історії українського словникарства і пропагування сучасних лінгвістичних технологій створення словників нового покоління.

   Приємно відзначити, що студенти нашого університету, вже вкотре запрошені до участі в цьому заході. Особливої популярності у учасників святкових дійств завжди викликали виступи наших студентів, які у формі старовинного українського вертепу, українських пісень та поезій пропагували українське слово.

   27 жовтня 2018 року у музеї Лесі Українки відбувся вечір «Сім струн я торкаю, струна по струні…», підготовлений до 125-річчя першої поетичної збірки Лесі Українки «На крилах пісень». Активну участь в організації та проведення цього заходу взяли викладачі та студенти нашої кафедри.

   За натхненний виступ та клопітку роботу над створенням глибокої, неповторної інтерпретації поезії Лесі Українки були відзначені старший викладач кафедри Олена Іванівна Огороднійчук та студентка 3-В акторського курсу Дарія Усипова. Подяку отримала також завідувач кафедри сценічної мови Підлісна Любов Андріївна.

   01 квітня 2019 року Національний музей літератури України проводив традиційне свято сміху « Язик до Києва доведе». Подяками за участь були нагороджені:
   Олена Іванівна Огороднійчук - старший викладач кафедри;
   Орест Пасічник - студент 3-В акторського курсу

   09 березня 2019 року Національний музей літератури України проводив захід до 205–ої річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Завідувач кафедри сценічної мови Любов Андріївна Підлісна була нагороджена Дипломом за участь у традиційних читаннях «Нас єднає Шевченкове слово».

   Дипломами також були нагороджені студенти 3-В акторського курсу:
   Орест Пасічник , Сергій Пащенко, Ніколета Мочані.

   15 березня 2019 року Громадська організація «Об’єднані піснею» за сприяння в поширенні ідей патріотизму та козацького духу, через творчість Т.Г.Шевченка винесла Подяку завідувачці кафедри, доценту, заслуженій діячці мистецтв України Любов Підлісній та старшому викладачеві кафедри, заслуженій артистці України, письменниці Ларисі Недін.

   19 та 20 квітня 2019 року проходив ХХV Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка. Студенти нашого університету стали лауреатами І-ІІІ ступенів та отримали дипломи в номінаціях «Співана поезія» та «Профксійні виконавці». Огороднійчук О.І. - старший викладач кафедри сцен.мови, отримала подяку від Національної академії керівних кадрів за підготовку студентів-лауреатів.


   НОВИНИ

    [НАВЕРХ]

    30 вересня в м.Одесі відбувся 15 міжнародний конкурс-фестиваль
    виконавців сатири і гумору імені Андрія Сови
    .

    Перше призове місце вибороли студенти 3-А акторського курсу
    Богдан Кривич та Марія Наземцева ( ст.викладач О.М. Собіщанська)

    Вітаємо переможців і бажаємо подальших перемог!

    *** *** *** ***

    Вітаємо лауреатів XXV Всеукраїнського конкурсу читців імені Т. Г. Шевченка

    1. В номінації літературно – музична композиція:
     I місце – студенти 2 – Б акторського курсу
     Дарія Хвостенко, Марія Штофа, Олександра Барсток, Ілля Ісаєнко, Олексій Сокур
     II місце – студенти 2 – А акторського курсу

     Катерина Чікіна, Валерія Фокіна, Валерія Савіна
    2. В номінації художнє читання:
     II місце – студентка 2 – А акторського курсу Анастасія Шпагіна

     III місце – студентка 3 МДВТ курсу Ася Марцинковська
    3. В номінації професійні виконавці:
     I місце – студенти 3 – В акторського курсу
     Ніколетта Мочані, Мішіко Кабалія, Орест Пасічник, Сергій Пащенко

    [НАВЕРХ]


         УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
    У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ    МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
    "МИР УКРАЇНІ!
    МИР СВІТУ!"
    /
    «PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

     ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


     © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
     Розробка сайту bo-co