КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Кафедра театрознавства


Завідувач кафедри

ВЛАДИМИРОВА Наталія Вікторівна, 
доктор мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент НАМ України


Завідувач лабораторії – 
САМОЙЛОВА Тетяна Гнатівна


Адреса кафедри: 
вул. Хрещатик, 52, Київ, 01001
тел.: +38 (044) 234-14-08
е-mail: theaterstudies@knutkt.edu.ua
facebook: /theaterstudy


Про кафедру

Кафедра театрознавства КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого є провідним науково-педагогічним осередком України з підготовки спеціалістів у галузі теорії, історії театру та театральної критики. Викладачі кафедри успішно поєднують наукову, театрально-критичну і педагогічну діяльність, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють широким діапазоном професійних навичок.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр (спеціальність 026 – сценічне мистецтво, спеціалізація «театрознавство»; 4 роки навчання, денна й заочна форми).
 • Магістр (спеціальність 026 – сценічне мистецтво, спеціалізація «театрознавство»; 1,5 роки навчання, денна й заочна форми).
 • Доктор філософії (4 роки навчання, денна й заочна форми).

Навчання здійснюється на засадах індивідуального підходу до кожного студента, адже у навчальній групі – до 10 осіб. Викладачі опікуються фаховим та творчим розвитком кожного студента персонально. Велика увага у навчальному процесі приділяється органічному поєднанню теоретичної та практичної підготовки. Студенти забезпечені можливістю проходити виробничу практику в театрах, в редакціях газет, журналів, на радіо і телебаченні, під час проведення театральних фестивалів та інших проектів. Вони беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, виступають з доповідями на мистецьких заходах та олімпіадах, активно співпрацюють із ЗМІ.

Серед фахових дисциплін, що включені до навчальних планів:

 • історія світового та українського театру;
 • теорія театру (Теорія драми, Історія театральних термінів, Основи театрознавства, Практикум з театрознавства, Основи наукових досліджень);
 • семінар з театральної критики;
 • музично-театральна культура (Історія музики, Музичний театр, Музика у виставі);
 • історія образотворчого мистецтва;
 • історія матеріальної культури, костюму і побуту;
 • історіографія театру;
 • історія сценографії;
 • основи журналістики;
 • театральний менеджмент;
 • феноменологія українського театру;
 • історія культури: текст, контекст, інтертекст;
 • методика та методологія науково-дослідницької роботи та ін.

Випускники кафедри успішно працюють керівниками літературно-драматичних підрозділів в театрах, викладачами в навчальних закладах різного рівня акредитації, науковими співробітниками в науково-дослідних установах і музеях, креативними продюсерами мистецьких проектів, журналістами, керівниками відділів культури у ЗМІ, менеджерами в дирекціях мистецьких фестивалів, фондів, продюсерських агенцій тощо.

Історія кафедри

Кафедра театрознавства — найстаріша в Україні серед навчальних підрозділів подібного спрямування — веде родовід з 1904 року, від першого українського театрального навчального закладу — Музично-драматичної школи Миколи Лисенка, правонаступником якої є Університет. Фундаторами вивчення історії і теорії театру в цьому навчальному закладі були видатні українські театрознавці — академік Імператорської, а згодом Всеукраїнської академії наук Володимир Перетц, Іван Стешенко, Петро Рулін та інші видатні українські театрознавці ХХ століття.

Перший прийом студентів зі спеціалізації «Театрознавство» було здійснено 1944 року (в цей час підготовку театрознавців здійснювала кафедра історії театру та літератури, яку в 1945-1947 очолював академік АН України О. І. Білецький). На кафедрі працювали відомі фахівці, історики українського та зарубіжного театру — професор А.Я. Гозенпуд, доценти В.О. Хорол, Д.Л. Соколов.

У 1948 році кафедра відокремилась у самостійний структурний підрозділ, зосередившись на викладанні лише театрознавчих дисциплін, і отримала назву кафедри історії театру. Її очолювали: доктор мистецтвознавства, професор М. К. Йосипенко (1947–1953), Є. О. Шатилов (1954–1956), кандидат мистецтвознавства, доцент І. О. Волошин (1957–1973).

В 1950–1960-ті роки науково-педагогічну діяльність кафедри визначали випускники першого набору спеціалізації «театрознавство»: Р. Д. Сеннікова (історія російського театру), Л. К. Білецька (історія українського театру), І. Г. Посудовська-Ваніна (історія зарубіжного театру). Семінар з театральної критики вели театрознавці Б.Я. Доценко, П. І. Тернюк, Ю.Д. Луцький.

З 1973 по 1978 кафедру очолював кандидат мистецтвознавства, доцент Ю. М. Бобошко. Він викладав студентам-театрознавцям семінар з театральної критики і вступ до театрознавства (теорія театру).

З 1957 року почалася підготовка театрознавців заочної форми навчання.

Кафедра історії театру, що у 1977 році перейменована на кафедру театрознавства, розширила профіль підготовки фахівців зі спеціалізацій історія і теорія театру, театральна критика. У 1978–1981 роках її очолювала кандидат мистецтвознавства, доцент Р. Д. Сеннікова, у 1981 – 1988 та 1993–2004 — кандидат мистецтвознавства, професор А. В. Поляков (паралельно він вів семінар з театральної критики), у 1988–1993 — академік Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Р. Я. Пилипчук, який водночас обіймав посаду ректора Інституту (1983–2003). Від 2004 року кафедру очолює заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор кафедри В. О. Фіалко.

Значний внесок у науково-педагогічну діяльність кафедри зробили кандидат мистецтвознавства, професор В. І. Заболотна (викладала кільком поколінням студентів семінар з театральної критики і курс з теорії драми); кандидат мистецтвознавства, доцент Т. Д. Болгарська (викладала історію російського театру та історію матеріальної культури, костюму та побуту); доцент Ю. Б. Богдашевський (його багаторічний досвід роботи на посаді головного редактора журналу “Український театр” суттєво збагатив зміст семінару з театральної критики), К. М. Пітоєва-Лідер (викладала історію сценографії).

Кафедра завжди долучала до викладацької діяльності своїх випускників, які за цей час захищали кандидатські та докторські дисертації. В останні десятиліття на кафедрі працювали доктор мистецтвознавства, професор Г. І. Веселовська, доктор мистецтвознавства М. О. Гринишина, кандидати мистецтвознавства О. В. Красильникова, Г. К. Липківська, Н. П. Чечель та ін.

На сьогодні серед викладачів кафедри – сім докторів наук, шість кандидатів мистецтвознавства, два члени-кореспонденти Національної академії мистецтв України, чотири заслужених діяча мистецтв України, один заслужений журналіст України, два заслужених діячі мистецтв України, один народний артист України, чотири лауреати фахових премій Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики.

Науково-педагогічна робота та творча діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри визначають наукове і театрально-критичне життя України, беруть участь у роботі та очолюють журі театральних фестивалів, працюють у складі спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, у роботі експертної ради Державної атестаційної комісії та ін.

Творча та наукова діяльність викладачів кафедри щороку реалізується у створенні монографій, методичних посібників, навчальних програм, статей у наукових виданнях та ЗМІ, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях і симпозіумах.

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • Ангелова Ангеліна Олегівна – доктор філософських наук, доцент;
 • Бубнова Вікторія Вікторівна викладач;
 • Васильєв Сергій Геннадійович заслужений діяч мистецтв України, доцент, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики;
 • Владимирова Наталія Вікторівна  доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України
 • Грицук Валентина Іванівна старший викладач;
 • Єрмакова Наталія Петрівна кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики;
 • Жицька Тетяна Валентинівна кандидат мистецтвознавства, доцент;
 • Коржова Анастасія Михайлівна  доктор філософії, викладач;
 • Котеленець Марина Василівна старший викладач;
 • Кравчук Петро Іванович кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України;
 • Кужельний Олексій Павлович народний артист України, професор;
 • Куріцин Борис Олександрович заслужений діяч мистецтв України, старший викладач;
 • Миленька Галина Дмитрівна доктор мистецтвознавства, професор;
 • Приходько Оксана Михайлівна  кандидат мистецтвознавства, доцент;
 • Ржевська Майя Юріївна  доктор мистецтвознавства, професор;
 • Ряпулова Марія Максимівна  викладач;
 • Шерман Ганна Ігорівна  заслужений журналіст України, старший викладач;
 • Шестакова Дар’я Вікторівна  старший викладач;
 • Шкарабан Микола Миколайович кандидат мистецтвознавства, викладач.


 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co