КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Кафедра театрознавства

*


Завідувач кафедри
- Фіалко Валерій Олексійович,

заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства,
лауреат премії НСТД України в галузі театрознавства і театральної критики,
професор кафедри.

Завідувач лабораторії - Самойлова Тетяна Гнатівна

Адреса: Вул. Хрещатик, 52
Тел.: (044) 234-14-08
E-mail: theaterstudies@knutkt.edu.ua


Про кафедру [НАВЕРХ]

Кафедра театрознавства КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого є провідним науково-педагогічним центром України з підготовки спеціалістів у галузі теорії, історії театру та театральної критики. Викладачі кафедри успішно поєднують наукову, театрально-критичну і педагогічну діяльність, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють широким діапазоном професійних навичок.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр (спеціальність 026 – сценічне мистецтво, спеціалізація «театрознавство»; 4 роки навчання, денна й заочна форми).
 • Магістр (спеціальність 026 – сценічне мистецтво, спеціалізація «театрознавство»; 1,5 роки навчання, денна й заочна форми).
 • Доктор філософії (4 роки навчання, денна й заочна форми).

Навчання здійснюється на засадах індивідуального підходу до кожного студента, адже у навчальній групі – до 10 осіб. Викладачі опікуються фаховим та творчим розвитком кожного студента персонально. Велика увага у навчальному процесі приділяється органічному поєднанню теоретичної та практичної підготовки. Студенти забезпечені можливістю проходити виробничу практику в театрах, в редакціях газет, журналів, на радіо і телебаченні, під час проведення театральних фестивалів та інших проектів. Вони беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, виступають з доповідями на мистецьких заходах та олімпіадах,активно співпрацюють із ЗМІ.

Серед фахових дисциплін, що включені до навчальних планів:

 • Історія світового та українського театру
 • Теорія драми, теорія театру
 • Театральна критика; журналістика; тележурналістика
 • Історіографія театру
 • Феноменологія українського театру
 • Музично-театральна культура (історія музики, музичний театр, музика в театрі,
  музична культура ХХ-ХХІ ст.)
 • Історія образотворчого мистецтва; сценографії; кіно; матеріальної культури, костюму і побуту
 • Історія культури: текст, контекст, інтертекст
 • Методика та методологія науково-дослідницької роботи
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Театральний менеджмент; авторське право
 • Основи драматургії та сценарної майстерності та ін.

Випускники кафедри успішно працюють керівниками літературно-драматичних підрозділів в театрах, викладачами в навчальних закладах різного рівня акредитації, науковими співробітниками в науково-дослідних установах, співробітниками державних установ та громадських організацій, креативними продюсерами мистецьких проектів, журналістами, керівниками відділів культури у ЗМІ, менеджерами в дирекціях мистецьких фестивалів, фондів, продюсерських агенцій тощо.

Від 2004 року кафедру очолює заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри Валерій Олексійович Фіалко.


Історія кафедри [НАВЕРХ]

Кафедра театрознавства — найстаріша в Україні серед навчальних підрозділів подібного спрямування —веде родовід з 1904 року, від першого українського театрального навчального закладу — Музично-драматичної школи Миколи Лисенка, правонаступником якої є Університет. Фундаторами вивчення історії і теорії театру в цьому навчальному закладі були видатні українські театрознавці — академік Імператорської, а згодом Всеукраїнської академії наук Володимир Перетц, Іван Стешенко, Петро Рулін та інші видатні українські театрознавці ХХ століття.

Перший прийом студентів зі спеціалізації «Театрознавство» було здійснено 1944 року (в цей час підготовку театрознавців здійснювала кафедра історії театру та літератури, яку в 1945-1947 очолював академік АН України О. І. Білецький). На кафедрі працювали відомі фахівці, історики українського та зарубіжного театру — професор А.Я. Гозенпуд, доценти В.О. Хорол, Д.Л. Соколов.

У 1948 році кафедра відокремилась у самостійний структурний підрозділ, зосередившись на викладанні лише театрознавчих дисциплін, і отримала назву кафедри історії театру.Її очолювали: доктор мистецтвознавства, професор М.К. Йосипенко (1947–1953), Є.О. Шатилов (1954–1956), кандидат мистецтвознавства, доцент І.О. Волошин (1957–1973).

В 1950–1960-ті роки науково-педагогічну діяльність кафедри визначали випускники першого набору спеціалізації «театрознавство»: Р.Д. Сенникова (історія російського театру), Л.К. Білецька (історія українського театру), І.Г. Посудовська-Ваніна (історія зарубіжного театру). Семінар з театральної критики вели театрознавці Б.Я. Доценко, П.І. Тернюк, Ю.Д. Луцький. З 1973 по 1978 кафедру очолював кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. Бобошко. Він викладав студентам-театрознавцям семінар з театральної критики і вступ до театрознавства (теорія театру).

З 1957 року почалася підготовка театрознавців заочної формин авчання.

Кафедра історії театру, щоу 1977 році перейменована на кафедру театрознавства, розширила профіль підготовки фахівців зі спеціалізацій історія і теорія театру, театральна критика. У 1978–1981 роках їїочолювала кандидат мистецтвознавства, доцент Р.Д. Сенникова, у 1981 – 1988 та 1993–2004 — кандидат мистецтвознавства, професор А.В. Поляков (паралельно він вів семінар з театральної критики), у 1988–1993 — академік Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Р.Я. Пилипчук, який водночас обіймав посаду ректора Інституту (1983–2003).

Значний внесок у науково-педагогічну діяльність кафедри зробила кандидат мистецтвознавства, професор В. І. Заболотна, яка викладала кільком поколінням студентів семінар з театральної критики і курс з теорії драми. На кафедрі працював доцент Ю.Б. Богдашевський. Його багаторічний досвід роботи на посаді головного редактора журналу “Український театр” суттєво збагатив зміст семінару з театральної критики.

Кафедра завжди долучала до викладацької діяльності своїх випускників, які за цей час захищали кандидатські та докторські дисертації. В останні десятиліття на кафедрі працювали доктор мистецтвознавства, професор Г. І. Веселовська, доктор мистецтвознавства М. О. Гринишина, кандидати мистецтвознавства О. В. Красильникова, Г. К. Липківська, Н. П. Чечель та ін.

На сьогодні серед викладачів кафедри – п’ять докторів наук, шість кандидатів мистецтвознавства, два члени-кореспонденти Національної академії мистецтв України,сім заслужених діячів мистецтв України, один заслужений журналіст України, чотирилауреати фахових премій Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики.

Науково-педагогічна робота та творча діяльність [НАВЕРХ]

Науково-педагогічні працівники кафедри визначають наукове і театрально-критичне життя України, беруть участь у роботі та очолюють журі театральних фестивалів, працюють у складі спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, у роботі експертної ради Державної атестаційної комісії та ін.

Творча та наукова діяльність викладачів кафедри щороку реалізується у створенні монографій, методичних посібників, навчальних програм, статей у наукових виданнях та ЗМІ, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях і симпозіумах.

Професорсько-викладацький склад кафедри
[НАВЕРХ]
 • Ангелова Ангеліна Олегівна —доктор філософських наук, старший викладач.
 • Болгарська Тетяна Дмитрівна — кандидат мистецтвознавства, доцент.
 • Варварич Олена Юріївна — старший викладач.
 • Васильєв Сергій Геннадійович — заслужений діяч мистецтв України, доцент, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики.
 • Владимирова Наталія Вікторівна — доктор мистецтвознавства, професор,член-кореспондент Національної академії мистецтв України.
 • Волошин Леся Володимирівна — викладач.
 • Грицук Валентина Іванівна — старший викладач.
 • Єрмакова Наталія Петрівна — кандидат мистецтвознавства, доцент,лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики.
 • ЖицькаТетяна Валентинівна —кандидат мистецтвознавства, доцент.
 • Клековкін Олександр Юрійович —доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики.
 • Котеленець Марина Василівна — старший викладач.
 • Кравчук Петро Іванович — кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України.
 • Кужельний Олексій Павлович — народний артист України, професор.
 • Куріцин Борис Олександрович—заслужений діяч мистецтв України, старший викладач.
 • Кушніренко Валентина Андріївна— старший викладач.
 • Миленька Галина Дмитрівна —доктор мистецтвознавства, професор.
 • Пітоєва-Лідер Кіра Миколаївна —заслужений працівник культури України, викладач.
 • Поспєлов Олександр Олегович — заслужений працівник культури України, викладач.
 • Приходько Оксана Михайлівна — кандидат мистецтвознавства, доцент.
 • Ржевська Майя Юріївна — доктор мистецтвознавства, професор.
 • Фіалко Валерій Олексійович — завідувач кафедри театрознавства, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики.
 • Шерман Ганна Ігорівна —заслужений журналіст України, старший викладач.
 • Шестакова Дар’я Вікторівна —старший викладач.
 • Ягодовська Олена Олександрівна — викладач.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co