КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Кафедра гуманітарних дисциплін


Завідувач кафедри —


ОНІЩЕНКО Олена Ігорівна,
доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Завідувач лабораторії –   ГАЙДАЙ Раїса Дмитрівна

Адреса кафедри: вул. Ярославів вал, 40 Київ, 01054
тел.: +38 (044) 272-02-27
e-mail: social@knutkt.edu.uaІсторія кафедри

Суспільні дисципліни викладалися з 20-х років у Музично-драматичному інституті імені М. Лисенка, потім – у театральному інституті до і після війни. Окрема кафедра була створена в 1947 році, де  крім філософських викладалися  історичні та економічні дисципліни.

Кафедру очолював кандидат економічних наук А.Ю. Шевченко. У 1952-1953 рр. нею завідувала кандидат філософських наук М. М. Підтиченко, у 1953-1965 рр. – кандидат історичних наук Г. А. Ніколаєнко, у 1965-1976 рр. – кандидат  філософських наук, доцент В. Ф .Безпальчий (згодом – доктор філософських наук, професор), у 1976-1979 рр. – кандидат філософських наук, доцент А. М. Макаров, у 1980-1981 рр. – кандидат філософських наук, доцент В. А. Лукеренко, у 1981-1983 рр. – кандидат філософських наук, доцент М. П. Савчук, у 1984-1999 рр. -  кандидат філософських наук, доцент А .М. Феоктистов, у 1999-2005 рр.- доктор філософських наук, професор А. К. Бичко, а з 2005 р. до цього часу кафедру очолює доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О. І. Оніщенко.

У середині 60х-70х рр. XX ст.  на кафедрі працювали доктори філософських наук, професори В. О. Кудін, В. Ф. Безпальчий, В. Ф. Передерій, кандидати філософських наук, доценти І .А. Зязюн (пізніше – доктор філософських  наук, професор, академік Академії педагогічних наук України), А. М. Макаров (пізніше – доктор наук, професор).

Згодом, В. О. Кудін і В. Ф. Безпальчий були призначені ректорами Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, І. А. Зязюн – ректором Полтавського державного педагогічного інституту, В. Ф. Передерій – ректором Рівненського державного інституту культури.

Наприкінці 80-х  на початку 90-х рр. на кафедрі Київського державного інституту театрального мистецтва було вперше запроваджено курс історії України, який читав тоді кандидат історичних наук О. П. Реєнт (тепер - доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України Національної академії наук України).

1990 року кафедра була перейменована на кафедру суспільних наук. Того ж року до складу кафедри були включені викладачі історії образотворчого мистецтва, серед яких відомий мистецтвознавець Д. О. Горбачов.


Про кафедру

Кафедра гуманітарних дисциплін – багатопрофільна, її науково-педагогічні працівники забезпечують читання 16 суспільствознавчих дисциплін.

Для бакалаврів, магістрів та аспірантів викладачі кафедри читають дисципліни:

 • історія та культура України;
 • філософія;
 • естетика;
 • релігієзнавство;
 • політологія;
 • правознавство;
 • психологія;
 • психологія творчості;
 • історія образотворчого мистецтва;
 • міфологія як феномену культури.
 • історія та теорія художньої творчості;
 • естетико-художні напрямки ХХ століття;
 • психологія екранного мислення.
 • філософія мистецтва;
 • естетичні концепції художньої творчості;
 • мистецтво в контексті культури.


Науково-педагогічний склад кафедри:

ОНІЩЕНКО Олена  Ігорівна,

завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Після закінчення 1989 року Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого навчалась в аспірантурі (1989-1992 рр.). 1993 року захистила дисертацію: «Творча спадщина О.П. Довженка. Естетико-мистецтвознавчий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України). 1996 р. їй присвоєно вчене звання доцента; у 2002 р. захистила дисертацію: «Художня творчість у контексті гуманітарного знання» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України). В 2004 році присвоєно вчене звання професора.

Олена Ігорівна – один з провідних фахівців у галузі естетики, культурології та мистецтвознавства. Потужною є її науково-методична діяльність, що налічує понад 200 публікацій (5 монографій, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні програми, статті та ін). Член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій з естетики: в Київському Національному університеті імені Т. Шевченка та Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України; 2021 року призначена Головою Державної екзаменаційної комісії філософського факультету Національного університету імені Тараса Шевченка.

За вагомий внесок у виховання національних мистецьких кадрів України 2004 року відзначена Подякою мера Києва, а у 2009 р. присуджено почесне звання  «Заслужений діяч науки і техніки України».


БУДНІКОВА Ольга Олександрівна,

старший викладач.

Після закінчення в 1977 р. Київського державного художнього інституту почала працювати  в КДІ театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого.

Викладає «Історію образотворчого мистецтва» та «Образотворчі та екранні мистецтва» в Інституті екранних мистецтв.

ГОЛУБ Андрій Павлович,

кандидат філософських наук наук, доцент (професор кафедри).

Закінчив КДУ імені Т. Шевченка в 1987 р., в 1990-94 рр. навчався в аспірантурі цього університету. 

В КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого працює з 1994 р.

Викладає «Політологію», «Релігієзнавство», «Філософію».
КУШИНСЬКА Лариса Анатоліївна,

кандидат історичних наук, доцент. 

Після закінчення КДУ імені Т. Шевченка в 1996 р. та аспірантури в 2000 р. працювала в НПУ імені М. Драгоманова.

На кафедрі гуманітарних дисциплін працює з 2012 р.

Викладає «Правознавство» та «Історію та культуру України».
МИРОПОЛЬСЬКА Євгенія Валеріївна,

кандидат філософських наук, доцент.

Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія»  в 1998 р.

На кафедрі працює з 2006 р.

Читає курси «Філософія», Естетика», «Міфологія як феномен культури» для бакалаврів та «Філософія мистецтва» для аспірантів.
РОМАНОВА Наталія Валентинівна ,

старший викладач.

Закінчила Київський державний художній інститут в 1976 р.

Працює на кафедрі з 2003 р. 

Викладає «Історію образотворчого мистецтва» для студентів факультету театрального мистецтва.ТЕРНОВА Марина Володимирівна,

кандидат філософських наук, доцент кафедри.

Закінчила КНУ імені Т. Шевченка в 2007 р., в 2007-2010 рр. навчалась в аспірантурі.

Працює на кафедрі з 2011 р.

Викладає «Філософію».

ЩЕРБАТЮК Олена Вадимівна,

кандидат філософських наук, доцент.

Закінчила Київський державний художній інститут в 1983 р., аспірантуру КНУ імені Т. Шевченка в 1989-1992 рр., докторантуру в 2004-2008 рр. 

Викладає «Естетику» та «Історію образотворчого мистецтва».


Викладачі кафедри ведуть активну наукову та науково-методичну роботу, є авторами монографій, підручників, посібників, статей у провідних фахових виданнях України, зокрема:

О.І. Оніщенко автор монографій та навчальних посібників:

«Художня творчість у контексті гуманітарного знання» (К., 2001); «Художня творчість: проект некласичної естетики» (К., 2008); «Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг)» (К., 2011); «Культурологічний потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.» (К., 2017); «Культуротворчі виміри інтелектуальної прози: від художньої творчості до «ігор розуму». – К, 2021; «Основи естетики» (у співавторстві, К., 2000, 2006); «Художня культура світу: європейський культурний регіон» (у співавторстві, К., 2001, 2010); «Художня культура світу: арабо-мусульманський, африканський, далекосхідний, латиноамериканський та північноамериканський культурні регіони (у співавторстві, К., 2003, 2010); «Художня культура України (у співавторстві, К., 2006, 2010); підручників «Естетика (для  вищих навчальних закладів – у співавторстві, К., 2005, 2006, 2010); «Художня культура» (для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – у співавторстві, 2011).

Є. В. Миропольська автор монографії «Естетичні засади «філософії абсурду» в мистецьких практиках ХХ ст.». – К.: Вид-во Ліра-К, 2019.

Викладачі кафедри постійні учасники, організатори та співорганізатори наукових конференцій і симпозіумів, зокрема:  університет і кафедра  є співзасновником асоціації «Новий Акрополь»,  в щорічних  міжнародних наукових  конференціях якого беруть участь викладачі кафедри.

Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарних дисциплін мають високий науковий авторитет, постійно виступають опонентами дисертаційних досліджень, рецензентами бакалаврських та магістерських робіт, головами Державних екзаменаційних комісій. 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co