КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Кафедра кінорежисури та кінодраматургії


**

Завідувач кафедри
Марченко Валентин Віталійович
Завідувач навчальної лабораторії – Бендовська Ольга Петрівна

Адреса кафедри:
e-mail:
01133, Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 18
directing@knutkt.edu.ua

Історія кафедри

[НАВЕРХ]

У 1961 році при Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого було організовано кінофакультет, при якому заснована кафедра кінорежисури. Першим завідувачем кафедри було призначено В.І. Івченка. Пізніше кафедру очолювали заслужені діячі мистецтв УРСР доцент В.П. Небера (1972-1984); кандидат мистецтвознавства, доцент В.Б. Кісін (1985-1991).

На той час для викладання на кафедрі були залучені видатні майстри кінематографа України – такі, як народний артист України та СРСР, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, професор Т.В. Левчук; народні артисти України, доценти, лауреати Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, В.Т. Денисенко, М.П. Мащенко; заслужені діячі мистецтв України А.Й. Войтецький, В.З. Довгань, Ф.М. Соболєв; доцент А.А. Народицький.

З 1975 року кафедра почала готувати спеціалістів для телебачення – телережисерів.

До 1990 року кафедра здійснила 25 випусків кінорежисерів. Серед випускників – відомі майстри кіномистецтва, лауреати і дипломанти вітчизняних та зарубіжних кінофестивалів, такі як: В. Криштофович, О. Гойда, Я. Лупій, В. Новак, Б. Савченко, О. Бійма, Б. Квашньов, В. Артеменко, Г. Бульдо, В. Жилко, О. Фіалко, А. Борсюк, В. Бортко, В. Руденко, М. Малецький, В. Попов, О. Янчук, А. Бенкендорф, Я. Ланчак, С. Маслобойщиков, О. Роднянський, А. Загданський, В. Шматолоха, Ю. Терещенко, В. Оселедчик, С. Буковський, Н. Мотузко, А. Праченко, С. Чернілевський – випускники різних років з майстерень В.Т. Денисенка, А.Й. Войтецький, В.П. Небери, М.П. Мащенка, В.І. Івченка, А.О. Серебренникова, Ю.С. Лисенка, А.А. Народицького, Ф.М. Соболєва.

У 1990 році кафедру було роздільно на дві самостійна кафедри: перша – кінорежисури та кінодраматургії і друга – режисури телебачення. Кафедру кінорежисури і кінодраматургії з 1991 р. очолював академік Академії мистецтв України, народний артист України, професор Ю.Г. Іллєнко, з 2002 р. її очолював член-кореспондент Академії мистецтв України, народний артист України, професор О.І. Коваль.

Саме на кафедрі кінорежисури і кінодраматургії у 1991 році було започатковано нову спеціалізацію "Організація виробництва фільмів", перший набір якої зробив заслужений працівник культури України Б.П. Остахнович. У 2000 році цю спеціалізацію було передано кафедрі кінознавства. За час діяльності кафедри кінорежисури і кінодраматургії з 1990 року було зроблено 12 випусків кінорежисерів.

На кафедрі проводять підготовку науково-педагогічних кадрів через асистентуру-стажування за спеціальністю 17.00.04 – "Кіно-, телемистецтво" – режисура.

Наразі кафедру очолює заслужений діяч мистецтв України Марченко Валентин Віталійович.


До складу кафедри входять штатні викладачі:

[НАВЕРХ]

 • доценти: Б.І. Савченко (народний артист України), Є.Я. Сивокінь (заслужений діяч мистецтв України) та
  М.Г. Іллєнко (заслужений діяч мистецтв України), В.В. Марченко (заслужений діяч мистецтв України);
 • старші викладачі: Н.В. Богданенко, Т.Г. Ілліна, О.Б. Касавіна, С.М. Марченко (кандидат мистецтвознавства), Ю.В. Помазков (кандидат технічних наук),О.Б. Прімогенов, В.В. Карасьов (псевдонім В.В. Трубай), Г.М. Шигаєва, І.В. Роздобудько;

 • викладачі: Ю.В.Домбругова, О.А. Мартиросян, В.О. Коновалова, С.М. Коваль, О.В.Терешкова;
 • викладачі-суміники: Р.С. Адамович (заслужений діяч мистецтв України), Ю.М. Голіченко, І.А. Капінос (заслужена артистка України), А.І. Стулій, О.М. Григор’єв (кандидат філологічних наук), С.Ю.Доронченко, В.А. Грабовська,
  В.В. Харченко, В.В. Галицький, М.М. Литвин;
 • викладачі-погодинники, серед них: В.М. Гукайло, О.Ю. Мавлатова, Н.В. Стефанова, Г.О. Десятник,
  І.М. Черніченко, М.І. Павлов, А.І. Бабік.

Усього в складі кафедри 35 високопрофесійних викладачів.

Враховуючи специфіку кафедри, до викладання циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін широко залучаються відомі фахівці-практики на засадах погодинної роботи.

Викладачі-погодинники забезпечують навчальний процес як на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії, так і на інших кафедрах Інституту екранних мистецтв.

Художнє керівництво курсами нині забезпечують видатні майстри українського кінематографа, такі як М.Г. Іллєнко, Б.І. Савченко, Г.М. Шигаєва, В.В. Харченко – режисура ігрового кіно;
В.В. Марченко, М.І. Павлов – режисура неігрового кіно;
Є.Я. Сивокінь, Р.С. Адамович, О.Б. Касавіна, С.М. Коваль – режисура анімаційного фільму;
С.М. Марченко, В.В. Карасьов, Ю.М. Голіченко, І.В. Роздобудько, О.В.Терешкова, А.І. Бабік – драматургія кіно і телебачення.

Творчий колектив кафедри складається з науковців і практиків, які здійснюють теоретичну і практичну підготовку студентів і мають фундаментальну освіту за фахом.

Викладачами кафедри ведеться активна творчо-виконавська робота поза межами університету. Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів через асистентуру-стажування. Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь в організації і роботі фестивалів, конкурсів, оглядах студентських робіт. Так фестивалі, як "Молодість", "Крок", "Відрита ніч", "Пролог", "Кінокімерія", "Коронації слова" широковідомі за межами України.

Все це, безумовно, сприяє позитивному іміджу кафедри і свідчить про високий фаховий рівень науково-педагогічних кадрів та професійну підготовку студентів.


Про кафедру

[НАВЕРХ]

Кафедра готує фахівців за напрямом підготовки "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" за освітньо-професійними програмами "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно", "Режисура кіномонтажу", "Режисура анімаційного фільму" та "Драматургія кіно і телебачення". Термін навчання – 3 роки 10 місяців (освітній ступень – "бакалавр") та 1 рік і 5 місяців (освітній ступень "магістр").

Процес навчання здійснюється за окремими навчальними програмами і планами. Велика увага надається практичним методам навчання та самостійній роботі студентів.

В основі учбових програм закладено низку дисциплін для вивчення форми мистецтва і отримання практичного досвіду. Тематика і кількість збалансовані задля того, щоб наші студенти могли добитися найкращих результатів кіновиробництва. У рамках цього процесу студенти не лише вчаться працювати з камерою, встановлювати світло або здійснювати монтаж. Вони вчаться тому, як усі аспекти кіновиробництва відносяться один до одного, взаємодіють один з одним і залежать один від одного. Це досягається завдяки насиченому розкладу, який включає лекції, практичні та семінарські зайняття і безпосередньо процес кіновиробництва. В ході програми студенти пишуть сценарій, знімають, режисують і монтують свої учбові, курсові і дипломні фільми.


Дисципліни по спеціальності, які вивчають студенти напрямку підготовки
за освітнім ступенем "Бакалавр"

[НАВЕРХ]

За всіма освітньо-професійними програмами викладаються:

Обов’язкові для навчання загальноосвітні дисципліни:

 1. Історія та культура України
 2. Естетика
 3. Філософія
 4. Українська мова
 5. Іноземна мова
 6. Історія світового кіно
 7. Аудіовізуальний твір, як складний об’єкт авторського права
 8. Історія образотворчого мистецтва
 9. Історія музики

Загальноосвітні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Культура української мови
 2. Історія української літератури
 3. Історія зарубіжної літератури
 4. Історія костюму і побуту
 5. Психологія
 6. Соціологія
 7. Правознавство
 8. Політологія
 9. Релігієзнавство


На ОПП "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно" студенти вивчають такі профільні дисципліни:

[НАВЕРХ]

Обов’язкові профільні дисципліни:

 1. Режисура
 2. Драматургія та сценарій фільму
 3. Робота режисера з актором та не актором
 4. Теорія кіномонтажу
 5. Звукове вирішення фільму
 6. Основи кінооператорської майстерності
 7. Фотографія
 8. Перегляд з кінорежисури
 9. Відеозйомка
 10. Відеомонтаж

Профільні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Майстерність художника в кіно
 2. Стилістика та редагування
 3. Публіцистика на кіно- телеекрані
 4. Українська кінопроза
 5. Зображальна культура фільму
 6. Анімація в недійних технологіях
 7. Психологія недійної творчості
 8. Психологія сприйняття
 9. Історія фотографії
 10. Екранне і образотворче мистецтво
 11. Сценічна мова
 12. Кінооператорська майстерність
 13. Основи журналістики
 14. Медійні технології
 15. Sound-дизайн
 16. Маркетинг та реклама

Свої майстерні з "Режисери ігрового кіно" набирають:

Доцент, Народний артист України – Б.І.Савченко,
Доцент, заслужений діяч мистецтв України – М.Г.Іллєнко,
Старші викладачі: Я.О.Ланчак, Г.М. Шигаєва.

Свої майстерні з "Режисери неігрового кіно" набирають:
Старший викладач, завідувач кафедри, заслужений діяч мистецтв України – В.В.МарченкоНа ОПП "Режисура анімаційного фільму" студенти вивчають такі

[НАВЕРХ]

Обов’язкові профільні дисципліни:

 1. Режисура
 2. Анімація
 3. Драматургія та сценарій фільму
 4. Робота художника в анімаційному фільмі
 5. Акторська майстерність
 6. Медійні технології
 7. Звукове вирішення фільму
 8. Комп’ютерні програми
 9. Комікси та карикатура
 10. Відеомонтаж

Профільні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Фотографія
 2. Предметна анімація
 3. Сценографія анімаційного лялькового фільму
 4. Історія і теорія анімаційного фільму
 5. Основи анімації
 6. Основи створення фільму
 7. Маркетинг та реклама
 8. Музика в кіно
 9. Екранне і образотворче мистецтво
 10. Сценічна мова
 11. Історія фотографії
 12. Зображальна культура фільму
 13. Психологія недійної творчості
 14. Психологія сприйняття
 15. Історія театру ляльок
 16. Історія театральної ляльки
 17. Особливості екранізації літературного твору
 18. Сучасний фільм

Свої майстерні з "Режисери анімаційного фільму" набирають:

Доцент, Заслужений діяч мистецтв України – Є.Я.Сивокінь,
Старший викладач, Заслужений діяч мистецтв України – Р.С. Адамович
Викладач, фахівець по ляльковій анімації – О.І. ПеданНа ОПП "Режисура кіномонтажу" студенти вивчають такі профільні дисципліни:

[НАВЕРХ]

 1. Режисура кіномонтажу
 2. Основи кінорежисури
 3. Драматургія кіно і телебачення
 4. Робота режисера з актором та не актором
 5. Звукове вирішення фільму
 6. Еволюція монтажної стилістики
 7. Теорія кольору та корекція кольору в кіно
 8. Цифровий кінематограф
 9. Інформаційні техології
 10. Основи кінооператорської майстерністі
 11. Фотографія
 12. Перегляд з кіномонтажу
 13. Перегляд з режисури
 14. Сучасні форми відеоконтенту
 15. Цифрова реставрація кіноматеріалів
 16. Монтаж музичного відео
 17. Зображальна культура фільму
 18. Тенденції режисури сучасного кіно

Майстерню з "Режисури кіномонтажу" веде:

Кандидат технічних наук, викладач – Ю.В. Помазков.На ОПП "Драматургія кіно і телебачення" студенти вивчають такі

[НАВЕРХ]

Обов’язкові профільні дисципліни:

 1. Майстерність кінодраматурга
 2. Принципи побудови телевізійного серіалу
 3. Режисура
 4. Монтаж
 5. Зображальна культура фільму
 6. Акторська майстерність
 7. Стилістика та редагування
 8. Публіцистика на кіно-, телеекрані
 9. Журналістика
 10. Перегляд з кінодраматургії

Профільні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Українська кінопроза
 2. Редактор в кіно і на телебаченні
 3. Психологія недійної творчості
 4. Фотографія
 5. Кінорежисура
 6. Майстерність художника в кіно
 7. Драматургія сучасного театру
 8. Телережисера
 9. Анімація в недійних технологіях
 10. Звукове вирішення фільму
 11. Психологія сприйняття
 12. Сценічна мова
 13. Кінооператорська майстерність
 14. Історія фотографії
 15. Екранне і образотворче мистецтво
 16. Медійні технології
 17. Sound-дизайн
 18. Маркетинг та реклама
 19. Техніка та технології кіно і ТБ

Свої групи з "Драматургії кіно і телебачення" (очне відділення) набирають:
Кандидат мистецтвознавства, старший викладач – С.М.Марченко
Викладачі: В.В.Карасьов та І.В.Роздобудько

"Драматургії кіно і телебачення" (заочне відділення) набирають:

Старший викладач – Ю.М.Голіченко
Викладач – О.В.Терешкова

Випускники різних майстерень з успіхом працюють не тільки в тимчасово обмеженому просторі українського кіновиробництва, але їх знання і досвід набуті під час навчання в студентських лавах Інституту екранних мистецтв дозволяє "знайти себе" в споріднених мистецьких просторах – телебаченні, театрі, радіо, рекламних агенціях, тощо.Дисципліни по спеціальності, які вивчають студенти за освітнім ступенем "Магістр":

[НАВЕРХ]

На ОПП "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно", "Режисура анімаційного фільму", "Режисура монтажу", "Драматургія кіно і телебачення" студенти вивчають такі дисципліни:

Обов’язкові загальноосвітні дисципліни:

 1. Історія та теорія художньої творчості
 2. Іноземна мова (за спрямуванням)
 3. Державна політика в галузі культури і мистецтв
 4. Педагогіка вищої школи

Обов’язкові професійні дисципліни для ОПП "Режисура ігрового кіно", "Режисура неігрового кіно", "Режисура анімаційного фільму", "Режисура кіномонтажу":

 1. Методика та методологія науково-дослідницької роботи
 2. Методика викладання фахових дисциплін
 3. Моделі сучасного аудіовізуального мистецтва
 4. Методи формування кінематографічного твору
 5. Новітні технології кіновідеовиробництва

професійні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Історія міфології
 2. Філософські напрями ХХ століття
 3. Теорія телебачення в контексті теорії масових комунікацій
 4. Візуалізація традиційного мистецтва
 5. Сучасне виробництво серіалів і фільмів
 6. Проектування кінотелевиробництва
 7. Мистецькі форми сучасної музичної культури
 8. Українське кіно в конспекті європейської культури
 9. Сучасні інформаційні технології та PR
 10. Спецсемінар з кінорежисури

Дисципліни по спеціальності, які вивчають студенти за освітнім ступенем "Магістр" для ОПП
"Драматургія кіно і телебачення":

Обов’язкові професійні дисципліни:

 1. Методика та методологія науково-дослідницької роботи
 2. Методика викладання фахових дисциплін
 3. Моделі сучасного аудіовізуального мистецтва
 4. Методи формування кінематографічного твору
 5. Новітні технології кіновідеовиробництва

професійні дисципліни на вільний вибір студента:

 1. Історія міфології
 2. Філософські напрями ХХ століття
 3. Україна та світ в сучасному геополітичному вимірі
 4. Історія політичної думки
 5. Майстерність кінодраматурга
 6. Теорія драматургії
 7. Основи сучасного цифрового кінотелевиробництва
 8. Теорія телебачення в контексті теорії масових комунікацій
 9. Українське кіно в контексті європейського кіно
 10. Особливості екранізації літературного твору


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co