КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Кафедра кінознавства

Братерська-Дронь Марина ТарасівнаЗавідувач кафедри — Братерська-Дронь Марина Тарасівна,
доктор філософських наук, професор.

Завідувач навчальної лабораторії – Костюк Христина Фрідріхівна

Є категорія кіноглядачів, які йдуть до кінотеатру як на роботу, і обов’язково з’ясовують, чому їм сподобався або не сподобався той чи інший фільм, при чому не тільки в приватній бесіді, а й на шпальтах журналу чи газети. У цьому випадку потрібні аргументи і докази, аби довести, що перед ними – справжній шедевр або чергова невдача того чи іншого митця. Автор статей та виступів повинен добре відчувати свою аудиторію - чи то широкий глядацький загал, чи вузьке коло колег-кінематографістів, включаючи постановника картини. Така людина називається кінокритиком. І саме людей цієї досить-таки рідкісної професії готує кафедра кінознавства київського національного університету театру, кіно і телебачення
ім. І.К. Карпенка-Карого. Проте не тільки про поточний процес повинен кваліфіковано говорити й писати кінокритик. Переконливим у своїх судженнях він може стати лише тоді, коли глибоко і всебічно вивчить історію кіномистецтва, зможе зіставити і порівняти події сучасності з тим, що відбулося у минулі десятиліття. Доказовість забезпечується і серйозним теоретичним підґрунтям кінознавчої думки, а також знанням процесів і явищ із суміжних мистецьких галузей – з літератури, театру, музики, образотворчого мистецтва.

Отже, кінознавець, а саме так називають спеціаліста, що отримав освіту на кафедрі кінознавства, має бути всебічно ерудованою людиною. Адже кіно, що народилось із синтезу традиційних мистецтв, продовжує і до сьогодні взаємодіяти з ними.

У тісному зв’язку знаходиться кіно з іншими екранними засобами масової інформації – зокрема, з відео та телебаченням. Чимало картин глядач дивиться саме на домашньому екрані, і тут на допомогу приходить кваліфікований кінознавець. Саме він готує кінопрограми на телебаченні, враховуючи смаки і уподобання різних груп глядачів, вибирає оптимальний час для тої чи іншої стрічки, беручи до уваги, хто опиниться в той момент перед малим екраном. І, звичайно, кінознавець на телебаченні повинен уміти грамотно презентувати фільм глядачам, розповісти про режисера-постановника картини, акторів, що знімались у фільмі, а також про інших митців (сценариста, оператора, режисера, художника, композитора), які брали участь у створенні стрічки.

Кінознавці вивчають історію кіно близького і далекого зарубіжжя, приділяючи основну увагу українському кінематографу від його витоків до сьогодення. Майбутні історики кіно мають ретельно вивчати архіви, бо тільки знання конкретних фактів може стати підґрунтям для всебічного наукового осмислення.

Кінознавець має бути озброєним вагомими теоретичними знаннями, інакше історія кіно розпорошиться, перетвориться на емпіричний набір розрізнених фактів.

Отже, кафедра кінознавства готує спеціалістів для ведення роботи в пресі, наукових, начальних закладах, науково-дослідних центрах (таким є, наприклад, Національний центр ім. О.П. Довженка), на теле- і кіностудіях, де на них чекає робота редактора.

З 1961 року, коли було створено кінофакультет, кафедру історії та теорії кіно очолював заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор І. С. Корнієнко, який з 1968 по 1975 рік був також ректором Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. Він мав великий вплив на формування творчих кадрів театру і кіно в Україні, був засновником кінознавчого відділення. Сам показував приклади високої педагогічної майстерності, вів плідну наукову роботу. Він написав низку сценаріїв до науково-популярних фільмів; автор ґрунтовних досліджень «Українське радянське кіномистецтво» (1917-1929), «Ігор Андрійович Савченко», «Кіно і роки», «На орбітах кіномистецтва», «Мистецтво кіно», «Олександр Довженко», «Кіно радянської України» та ін.

Першими педагогами на кафедрі кінознавства були Г. Б. Зельдович, С.П. Іванов, М.С. Канюка, Ю.В. Левін, Г.П. Савченко, Д.Я.Шлапак, К.Г. Теплицький.

З 1975 року почався прийом на стаціонарне навчання до кінознавчого відділення. Кінознавців прагнули готувати фахівцями широкого профілю, аби вони могли працювати у різних галузях кіно – як кінокритики, теоретики й історики кіно, у кінопропаганді, бути редакторами фільмів та організаторами різноманітних творчих акцій, писати сценарії і працювати в пресі.

На початку 2000-2001 навчального року до складу кафедри кінознавства увійшла спеціалізація «ОВФ» (організація виробництва фільму).

У 1976–1991 рр. кафедру кінознавства очолював доктор філософських наук, професор, лауреат Всесоюзної та республіканської премій в галузі літературно-художньої критики Б.С. Буряк, який певний час працював редактором Київської кіностудії О.П.Довженка, потім очолював відділ кінознавства в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії
ім. М.Т. Рильського Академії наук України; автор багатьох літературознавчих та кінознавчих праць.

У 1991–2013 роках кафедру кінознавства очолювала кандидат мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, О.С. Мусієнко – автор багатьох наукових робіт, серед яких монографії «В лабіринті ілюзій», «Світло далеких зірок» (у співавторстві), «Нова хвиля у французькому кінематографі», «Українське кіно: тексти і контекст», сценаріїв фільмів та телепередач, лауреат премії Спілки кінематографістів України.

З 2013 року кафедру кінознавства очолює вихованка кафедри, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) УАН М.Т. Братерська-Дронь – автор низки наукових праць, серед яких монографії «Етика космізму: проблема людських стосунків», «Інтерпретація наріжних понять моралісної свідомості у кіномистецтві», «Кінофантастика: філософський аспект», «Царство Духа і царство Кесаря в дзеркалі кіноекрана», член спеціалізованої вченої ради у Інституті філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України.

Художнє керівництво навчальних курсів, керівництво науковими пошуками студентів та викладання предметів забезпечується провідними українськими кінознавцями і кінокритиками, що мають значний творчий доробок, та іменитими представниками української кінознавчої думки, такими, як М.І. Слободян, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри, заслужений працівник культури України, автор низки документальних фільмів, автор багатьох праць з питань кіно і телебачення, серед яких монографії «Сучасний український документальний фільм», «Сучасна українська радянська кінопубліцистика» та ін.; В.Р. Слободян, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник культури України, професор кафедри, автор багатьох наукових робіт, серед яких «Актор і кіно», «Час. Герой. Кіноактор», «Кіноактор і сучасність», «Світло далеких зірок», автор сценаріїв фільмів та телепередач; І.Б. Зубавіна, вихованка кафедри, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України професор кафедри, автор низки статей у періодичній пресі та наукових збірниках, книжок «Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності», «Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті», «Час і простір в кінематографі»; Т.І. Ковтун, професор кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент, автор статей у збірниках, журналах і газетах; Л. В. Большак, доцент, автор наукових розробок та навчального посібника з науково-популярного кіно; О.М. Равлюк-Голіцина, доцент кафедри, автор наукових робіт у фахових виданнях; Р.В. Росляк, кандидат мистецтвознавства, доцент, автор наукових статей, а також монографії «Кіноосвіта в Україні»; О.О. Войналович, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України; О.О. Мусієнко, кандидат мистецтвознавства, автор наукових робіт у фахових виданнях; Л.П. Мужук, лауреат Національної премії України
ім. Т.Г. Шевченка, заслужений діяч мистецтв, народний артист України, автор сценаріїв до документальних фільмів;
А.І. Вінярський, старші викладачі Н.В. Шматко, Е.А. Подольская, викладачі П.М. Мазяр та О.М. Лавроненко, та інші.

На кафедрі викладають її вихованці – кандидат мистецтвознавства Л.Є. Новікова, кандидат мистецтвознавства
І.Є. Побєдоносцева, кандидат мистецтвознавства, доцент Г.П. Погребняк, О.І. Конюх, старший викладач
І.Т. Чхатарашвілі-Петраш, старший викладач А.Ю. Пасічник, Х.Ф. Костюк.

Свою кваліфікацію науково-педагогічний склад кафедри підвищує у закордонних відрядженнях, науково-теоретичних та творчих конференціях, семінарах, систематично виступає зі статтями на шпальтах періодичних видань, бере активну участь у роботі як вітчизняних, так і міжнародних кінофестивалів.

Крім педагогічної та наукової роботи, викладачі кафедри плідно працюють на творчій ниві. Так, О.С Мусієнко, М.І. Слободян, В.Р. Слободян – постійні члени журі кінофестивалю «Кришталеві джерела»; І.Б. Зубавіна має офіційну акредитацію на Міжнародному Берлінському кінофестивалі «Берліналій» та є президентом Асоціації діячів кіноосвіти та медіапедагогіки України.

Студенти кафедри кінознавства багато років працюють в оргкомітетах фестивалю «Пролог», «Відкрита ніч», беруть активну участь у підготовці Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Студенти спеціалізацій «Кінознавство» та «Організація кінотелевиробництва» під час навчання проходять навчально-виробничу практику в Національному центрі ім. О.П. Довженка, на Національній кіностудії ім. О.П. Довженка, Національному телебаченні, у редакції журналу «Кіно-Театр» (журналістська практика), де прагнуть реалізувати свої теоретичні знання. Така практика допомагає майбутнім фахівцям у їх подальшій роботі.

Випускники кафедри кінознавства плідно працюють на багатьох ділянках кіно: як наукові працівники Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, у різних редакціях на телебаченні, редакторами на національній кіностудії ім. О.П. Довженка, науковими співробітниками науково-дослідних лабораторій Національного центру О.П. Довженка, викладачами у навчальних закладах, поєднуючи творчу, педагогічну та адміністративну роботу.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями «Кінознавство» та «Організація кінотелевиробництва».

Після закінчення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого випускники мають змогу вступити до аспірантури.

Серед випускників кафедри чотири доктори наук та шістнадцять кандидатів наук.

Для забезпечення якісного контингенту студентів викладачі кафедри ведуть підготовчу роботу з абітурієнтами – проводять консультації протягом усього начального року. Вони вишукують обдарованих вступників, допомагають зорієнтуватись в аналізі та оцінці сучасних картин, рекомендують відповідну літературу.


Адреса кафедри: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 18,
тел.: (044) 529-51-95
e-mail: filmstudies@knutkt.edu.ua
 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co