КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (2 курс)

Метою вступного випробування є виявлення рівня базових знань та вмінь вступників, які необхідні для опанування ними програм підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» освітньо-професійної програми «Організація театральної справи», а також для їх участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання;

Вступник за зазначеноюосвітньо-професійною програмою повинен мати здібності до організаторської діяльності та розвинене логічне мислення. Вступник мусить також бути обізнаним у поточному театрально-видовищному процесі.

Програма розроблена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра зіспеціальності «Сценічне мистецтво».

Передбачена певна послідовність у проведенні вступного випробуваня, яка складається з двох етапів.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

І.Аналіз конкретних ситуацій (практично).

Аналіз конкретних ситуацій зазвичай пов’язаний з роботою театрально-концертних організацій, управлінням і організацією театральної справи.Вступник повинен виконати вправи на логічне мислення, розв’язати завдання з аналізу конкретних ситуацій.

ІІ.Спеціальність (теоретично).

Вступник повинен пройти співбесіду з фаху на виявлення обізнаності з загальних питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Співбесіда з фаху передбачає виявлення обізнаності з питань розвитку економіки та менеджменту організацій виконавського мистецтва.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І.Аналіз конкретних ситуацій (практично).

1-99 (незадовільно)повна відсутність уявлення про театральний процес як такий. Не здатність логічно і доказово викласти свої думки. Повна відсутність організаторських здібностей, що проявляється у відповіді на питання з аналізу конкретних ситуацій, не розвинене логічне мислення. Неправильні відповіді на завдання з логіки.

100-139 (задовільно)не чіткі відповіді на питання, що пов’язані з сучасним станом театральної справи, діяльністю керівника театру, менеджера театрально-концертної галузі. Не конкретні відповіді з театральної логіки. Певна обмеженість мобільності мислення. Допущено ряд помилок у відповідях на завдання з логіки.

140-179 (добре) - надані правильні відповіді на вправи з логіки, проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчі пошуки. Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди чіткі висновки, недостатня аргументованість варіантів вирішення ситуації.

180-200 (відмінно) - впевнені відповіді на поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. Безпомилковий аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з сучасним театральним процесом. Вступник має перспективи професійної, управлінської діяльності.

ІІ.Спеціальність (теоретично).

1-99 (незадовільно) - відсутність елементарних знань з питань театрального мистецтва, не вміння сформулювати свою думку, збіднена мова. Повністю відсутнє уявлення, що до стану та проблем сучасної економіки та управління в державі та в театральній справі.

100-139 (задовільно)приблизне уявлення про театр, загальну картина сучасної театральної справи Відсутність аналітичного інструментарію при розгляді питання, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку театрального мистецтва.

140-179 (добре)– загальна обізнаність в питаннях з історії мистецтв та в проблемах сучасної економіки і управління, проте допущено дві помилки. Не досить чітке уявлення про місце в системі театральної справи професії менеджера

180-200 (відмінно)безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та менеджменту, актуальних проблемах розвитку театру та концертних організацій, як у нашій країні так і за її межами. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість до управлінської діяльності в виконавському мистецтві.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект: Збірник наукових праць. – К., 2001
 2. Актуальні проблеми мистецького менеджменту. Збірник наукових праць. – К.,2013
 3. Актуальні проблеми організації театральної справи. – Тематичний збірник наукових праць. - К., 1994.
 4. Безгин И.Д. Организационные проблемы театра. - К., 1993.
 5. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. – К., 2005
 6. Безгін О.І. Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30-ті рр.ХХ чт.). – К., 2003
 7. Бобошко Ю. Режисер Лесь Курбас. - К., 1987.
 8. Захаревич М. В. Національний академічний драматичний театр імені І. Франко. – К., 2016.
 9. Історія українського театру у трьо хтомах. – К., 2009.
 10. Історія української культури. – К., 2011.
 11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995
 12. Корифеї українського театру: Збірник - К., 1982.
 13. Курбас Л. “Березіль”. – К., 1991
 14. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід / Переклад з англ. мови під ред. І.Д. Безгіна. – К., 2000
 15. Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні – К.,2010
 16. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. – К., 2006.
 17. Рейсс, Алвін Г. Кеш ін! Як залучати кошти для мистецтва та просування його в суспільстві. – К.2010.
 18. Русский драматический театр. – М., 1987.
 19. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве.
 20. Театральний менеджмент– 25. – К., 1996.
 21. ЗУ Про культуру. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
 22. Теляковский В.О. Воспоминания. - Л.-М., 1965.
 23. Фіалко В. О. Театр України ІІ пол. ХХ століття. К. – 2016.
 24. Юра Г. “Життя і сцена”. – К., 1965
 25. П’єси:
 1. Брехт Б. Матінка Кураж та їїдіти.
 2. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь.
 3. Гоголь М. Ревізор.
 4. Грибоєдов О. Горе з розуму.
 5. Карпенко-Карий І. Суєта. Хазяїн. Сава Чалий.
 6. Котляревський І. Наталка Полтавка.
 7. Кропивницький М. Дай серцю волю, заведе в неволю. Глитай, або ж Павук.
 8. Кочерга. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 9. Куліш М. Патетична соната. Народний Малахій. Мина Мазайло.
 10. Мольєр Ж.-Б. Тартюф.
 11. Островський О. Гроза. Безприданниця.
 12. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 13. Старицький М. Не судилось.
 14. Толстой Л. Живий труп.
 15. Українка Леся. Лісова пісня. Камінний господар.
 16. Франко І. Украдене щастя.
 17. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 18. Шевченко Т. Назар Стодоля.
 19. Шоу Б. Пігмаліон.
 20. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
 21. Шекспір В. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло.
26. Журнали:
 1. «Кіно-Театр» (за останні роки).

 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co