КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Режисура балету» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Режисура балету» (2 курс)

На спеціальність «Режисура балету» приймаються особи, які мають хореографічну освіту з дипломом молодшого спеціаліста або дипломом бакалавра (спеціаліста).

Враховуючи специфіку майбутнього навчання за даною освітньо-професійною програмою приймаються особи, які вміють створити художній хореографічний образ, мають організаторські здібності. Крім того, вступники повинні орієнтуватися в питаннях театрального життя, бути творчо обдарованими.

Запропонована програма має на меті створити такі умови під час вступного випробування, в яких перспективний вступник зможе показати свої здібності з композиції (балетмейстерства) та репетиторства, а також творчий підхід до викладання методики класичного танцю, базуючись на знаннях класичної спадщини.

Запроваджене вступне випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: класичний і народно-сценічний танець (практично) та спеціальність (співбесіда) та складається в один день.

Метою вступного випробування є виявлення здатності вступника до образного, художньо-композиційного мислення, ерудицію щодо знання основ класичного та народно-сценічного танцю. Важливе значення має обізнаність вступника з основами теорії та історії хореографії, вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

І. Класичний та народно-сценічний танець (практично)

Вступнику пропонується показати всі програмні розділи уроку класичного танцю: екзерсис біля станка та на середині, стрибки, екзерсис на пальцях, оберти. Виконати етюди з народно-сценічного танцю, задані екзаменаційною комісією, показати рухи народних та сценічних танців. Продемонструвати володіння координацією, акторською виразністю та манерою виконання. Виявити власну ерудицію щодо знання основ класичного, народно-сценічного танцю.

Продемонструвати власну композицію (сольну чи групову) тривалістю до 5 хвилин, підготовлену на заданий або вибраний самостійно (за рішенням екзаменаторів) музичний матеріал.

ІІ. спеціальність (співбесіда)

Вступник повинен виявити загальний культурний рівень у питаннях щодо театрального та образотворчого мистецтва, музики та архітектури. Показати обізнаність з основами теорії та історії хореографії, літературою з балету та вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно). В показі програмних розділів уроку класичного танцю та рухів народно-сценічного танцю багато неточностей і помилок. Погана координація, відсутність манери виконання та акторської виразності. творча безпорадність при виконанні запропонованих завдань.

Власна композиція підготовлена незадовільно. Відсутність акторської виразності, творчої фантазії та навичок пластичного мислення. Взаємини з партнерами не вибудовані.

Низький рівень загальної культури. Дуже слабкі знання з літератури, архітектури, образотворчого та театрального мистецтва. Безпорадність у питаннях з історії хореографії та сучасного хореографічного мистецтва. Відсутність аргументації вірного вибору професії.

100-139 балів (задовільно). Комбінації з екзерсису класичного танцю складені не зовсім точно і логічно. В показі рухів народно-сценічного танцю є помилки. При наявності певної координації досить невиразна манера виконання. Приблизність і поверховість знань з методики класичного, народно-сценічного та історичного танцю.

Нечітко вибудована і невпевнено продемонстрована власна композиція. Слабка творча фантазія та уява. Невміння оригінально розкрити музику через рух. Не зовсім точна робота з партнерами.

Невисокий загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, історії хореографії, а також у питаннях сучасного хореографічного мистецтва. Непереконлива мотивація вибору професії.

140-179 балів (добре). Комбінації з екзерсису класичного танцю складені досить логічно. Є певні неточності у вправах з деяких розділів. Добре показані рухи народно-сценічних танців. Хороша координація та манера виконання. Є певні знання з методики класичного, історичного та народно-сценічного танцю.

Виявлення у показі власної композиції вміння відчувати і розкривати музику через рух. Дещо обмежений діапазон творчої фантазії та уяви. Проявлення організаційних здібностей у роботі з партнерами.

Знання ключових моментів історії хореографії, історії балету. Наявність певних знань з літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтва. Мотивована переконливість у вірному виборі професії.

180-200 балів (відмінно). Уміння правильно і логічно скласти і вірно показати комбінації з екзерсису класичного танцю. Творче спілкування з концертмейстером. Уміння правильно скласти комбінації з народно-сценічного танцю. Дати вірні відповіді на запитання з методики класичного, народно-сценічного та історичного танцю. Прояв натхнення у імпровізації на задані теми.

Виявлення належних здібностей у підготовці власної композиції: наявність професійної хореографічної школи, акторської виразності, творчої фантазії та уяви, оригінальність образно-пластичного мислення у вирішенні завдання. Наявність належних організаційних здібностей. Вміння чітко вибудовувати взаємини з партнерами.

Знання і розуміння проблематики сучасного балетмейстерського мистецтва як специфічної галузі художньої діяльності. Виявлення ґрунтовних знань з історії хореографії, балету, літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтва. Переконлива аргументація вірного вибору професії.

КОЛО питань до співбесіди

 1. Міфи Давньої Греції.
 2. Що таке класичний танець? Його витоки, естетичне значення.
 3. Доба Відродження – мистецтво, архітектура.
 4. Що таке народний танець? Його витоки, естетичне значення.
 5. Видатні діячі балету Франції ХVІІ-ХVІІІ ст. (балетмейстери і танцівники).
 6. Ж..Ж.. Новерр – реформатор балетного театру.
 7. Зародження балету в Росії (друга половина ХVІІ ст.).
 8. Значення народно-сценічного танцю в балетній виставі.
 9. Музика, хореографія, сценографія, драматургія як складові балетної вистави.
 10. Виникнення балету в Україні.
 11. Романтизм в балеті. Перші балети романтизму.
 12. Хореографія в контексті інших видів мистецтв (мюзикл, опера, драматичний театр, цирк, шоу).
 13. Видатні українські балетні виконавці.
 14. Ансамбль ім. П. Вірського.
 15. Спробуйте проаналізувати балетну виставу, що найбільше вразила.
 16. Творчість С. Лифаря.
 17. Чому людина прагне займатися творчістю?
 18. Чи вірите, що мистецтво може змінити життя? Обґрунтуйте свою думку.
 19. Творчість Маріуса Петіпа.
 20. Балети П.І. Чайковського.
 21. Творчість Р. Захарова, Л. Лавровського, К. Голейзовського.
 22. Улюблений літературний твір. Чому?
 23. Ваші музичні уподобання. Обґрунтуйте.
 24. Творчість М. Фокіна.
 25. В. Ніжинський – танцівник і балетмейстер.
 26. С.П. Дягілєв та «Російські сезони» в Парижі.
 27. Педагогічна діяльність А.Я. Ваганової.
 28. Айседора Дункан – пошуки вільної пластики.
 29. Перші балети радянського періоду.
 30. Давньослов’янська культура.
 31. Що Ви знаєте про професію балетмейстера?
 32. Перелічіть відомі Вам види мистецтва.
 33. Творчість В. Верховинця, І. Мойсеєва, П. Вірського.
 34. Українські балети за літературними сюжетами.
 35. Дж. Баланчін як засновник неокласики в балеті.
 36. Творчість О. Горського, Ф. Лопухова,В. Вайнонена.
 37. Творчість Л. Якобсона.
 38. Творчість Ю. Григоровича.
 39. Видатні хореографи США та Західної Європи.
 40. Видатні виконавці США та Західної Європи.
 41. Творчість А. Шекери, В. Ковтуна.
 42. Засновники сучасної хореографії початку ХХ ст.
 43. Оперно-балетні театри України.
 44. Як впливає оточуючий світ на мислення художника?
 45. Хореографічна освіта в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ваганова А. Основы классического танца. – Л.; 1980.
 2. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.; 1968.
 3. Захаров Р. Искусство балетмейстера. – М.; 1954.
 4. Захаров Р. Сочинение танца. – М.; 1983.
 5. Захаров Р. Музыка и хореография современного балета. – Л. 1974-1979.
 6. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л.; 1986.
 7. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – Л.; 1972.
 8. Мессерер А. Уроки классического танца. – М.; 1967.
 9. Серебренников Н. Поддержка в дуэтном танце. - Л.; 1985.
 10. Тарасов Н. Классический танец. – Л.; 1981.
 11. Фокин М. Против течения. – «Искусство», 1986.
 12. Голейзовский К. Жизнь и творчество. – М.; 1984.
 13. Худеков С. Всеобщая история танца. М.; 2010.
 14. Станішевський Ю.О. Режисер і балетмейстер. – К.; 1973.
 15. Добровольская Г. Танец. Пантомима. Балет. – Л.; 1975.
 16. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. М.-Л.; 1964.
 17. Зихлинская Л. Десять уроков классического танца. – К.; 2008.
 18. Лопухов Ф. Хореографические откровенности. – М.; 1972.
 19. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.; 1987.
 20. Пасюткина В. Волшебный мир танца. – М.; 1967.

 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co