КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок» (2 курс)

На старші курси приймаються особи, які мають освіту молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, за спорідненими спеціалізаціями що відповідають галузі знань «Культури і мистецтва». Вступники складають такі самі випробування, що і абітурієнти на перший курс.

Завданням вступного випробуваня є: оцінка теоретичної та практичної підготовки вступників, виявлення рівня практичних умінь і навичок щодо професійних функцій актора театру ляльок.

Виявляються вміння:

– виконувати професійні функції актора як театру ляльок, так і драматичного театру;

– працювати із партнером над створенням сценічних образів (спираючись на отримані знання та творчі пошуки, створювати художні образи у запропонованих обставинах сценічної дії);

– у творчій діяльності керуватися надбаннями майстрів українського та світового театрального мистецтва та використовувати їхні зразки у створенні художніх образів у виставах театру ляльок;

– виховувати естетичний смак (формувати та розвивати світогляд, художньо-естетичний смак);

– використовувати попередньо набуті знання в практичній діяльності;

– планувати та організовувати власну професійну діяльність (складати плани власної професійної діяльності);

– прогнозувати та передбачати вірогідні наслідки власної професійної діяльності (результати професійної діяльності у найближчому та віддаленому майбутньому).

Програма вступного випробування органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння вступника використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції актора театру ляльок тощо.

Вступне випробування за освітньо-професійною програмою «Акторське мистецтво театру ляльок» повинно визначити рівень теоретичної та практичної підготовки вступника та складається з двох етапів.

І. Виконавська майстерність та музично-пластична імпровізація:

Художнє читання творів різних жанрів (байка та монолог з п’єси) та перевірка музично-ритмічних здібностей (пісня, танець).

Вступник демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні та пластичні номери.

Також вступник здійснює показ сценічного етюду (на запропоновану комісією тему) самостійно. Етюд має переконливо розкрити сюжет із композиційною побудовою.

Оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність до перевтілення у дійову особу, оцінка природного володіння голосом, ритмом та пластикою тіла.

ІІ. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум.

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів або художніх витворів вступник створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему з кількох предметів створюється сюжетна анімація (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність до розкриття сутності побутового предмету, анімаційні здібності вступника.

Колоквіум – співбесіда виявляє загальноосвітній рівень вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії , історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявляється світогляд вступника.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І. Виконавська-художня майстерність та музично-пластична імпровізація

Вступник демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери.

Оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність до перевтілення у дійову особу, оцінка природного володіння голосом, ритмом та пластикою тіла.

1-99 балів (незадовільно)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів.

Має такі вади виконання, які не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість.

1.2. Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити мелодію запропонованої пісні.

1.3. Виконання самостійно підготовленого вокального номеру.

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності.

1.4. Демонстрація всьупником умінь і навичок народного, сюжетного, бального,

або сучасного танцю (за вибором вступника).

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова).

1.5. Виконання етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Відсутні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається «м’язовий затиск».

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через «безпредметну дію».

100-139 балів (задовільно)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів.

Має незначні вади, щодо володіння голосом, але дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».

1.2. Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками.

1.3. Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність.

1.4. Демонстрація всьупником умінь і навичок народного, сюжетного, бального,

або сучасного танцю (за вибором вступника).

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова).

1.5. Виконання етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою.

Визначена подія, яка не розгортається досконало у сценічній дії. Присутній процес боротьби не чітко виразний (конфліктна ситуація слабо розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник має не досить правдиве бачення, бракує фантазії, імпровізації, не досить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через «безпредметну дію».

140-179 балів (добре)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів.

Чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.

1.2. Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Добрі вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

1.3. Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності.

1.4. Демонстрація всьупником умінь і навичок народного, сюжетного, бального,

або сучасного танцю (за вибором вступника).

Виконання танцю на достатньо високому художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконанні танцю.

1.5. Виконання етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Гарні психофізичні природні данні, достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

В основі етюду лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, але відчуття жанру не зовсім виразне. Визначена вірно конфліктна ситуація. Вступник добре використовує фантазію, має правдиве бачення. Присутня правдива імпровізація, але вступник не досить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через "безпредметну дію"

180-200 балів (відмінно)

1.1. Художнє читання творів різних жанрів.

Чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

1.2. Перевірка музичного слуху та почуття ритму.

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

1.3. Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого вокального номеру.

Високе володіння природним голосом, високе розкриття виконавської майстерності.

1.4. Демонстрація всьупником умінь і навичок народного, сюжетного, бального,

або сучасного танцю (за вибором вступника).

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

1.5. Виконання етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації.

Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.

Невеличкий закінчений сюжет має чітку композиційну побудову у етюді з зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. В основі лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, відчуття жанру. Чітка конфліктна ситуація яку вступник емоційно вирішує у дії. Гарно використовує фантазію, має правдиве бачення. У виконанні етюду присутня правдива імпровізація. Вступник чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування.

ІІ. Художньо-предметна інсталяція та анімація, колоквіум.

1.1. На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів вступник створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему вступник з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету).

Оцінюється обрана тематика та здатність вступника до розкриття сутності побутового предмету, анімаційні здібності вступника.

1.2. Колоквіум – співбесіда, що виявляє загальноосвітній рівень вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявляє світогляд вступника.

1-99 балів (незадовільно)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

У вступника відсутнє розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів; невміння вступника створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

2.2. Колоквіум

У відповіді вступника відсутні знання нормативного матеріалу, відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

2.2. Колоквіум

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється втупнику за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

2.2. Колоквіум

Виставляється встунику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

180-200 балів (відмінно)

2.1. Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

2.2. Колоквіум

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОЛОКВІУМУ – СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників «розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які функції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.
 2. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 3. Королёв М. Искусство театра кукол. – Л., 1991.
 4. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 5. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
 6. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.
 7. Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
 8. Смирнова Н. Искусство играющих кукол. – М., 1983.
 9. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.
 10. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 11. Станіславський К. Етика. – М., 1961.
 12. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 13. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.

 14. П’єси:
 • Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 • Франко І. Украдене щастя.
 • Українка Леся. Лісова пісня.
 • Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.
 • Куліш М. Патетична соната.
 • Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 • Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 • Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 • Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 • Толстой Л. Влада темряви.
 • Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 • Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 • Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 • Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 • Ібсен Г. Нора.
 • Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co