КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (2 курс)

Метою фахового випробування є:

- виявити, чи мають вступники за цією освітньо-професійною програмою здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, чи наділені конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності;

- виявити рівень базових знань та вмінь вступників, які необхідні для опанування ними програми підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» освітньо-професійної програми «Режисура драматичного театру» та зарахування їх на програму підготовки.

Завданням фахового випробування є оцінка глибини теоретичної та практичної фахової підготовки вступників, визначення вміння використовувати свої природні дані та виконувати професійні функції режисера драматичного театру

Вступники, які вступають на навчання на старші курси, складають такі ж вступні випробування, що і вступники на перший курс, а саме: під час творчого випробування вступник виконує (за власним вибором) прозу (уривок тривалістю 3-5 хвилин), вірш, байку, монолог з п’єси. Крім оцінки акторських здатностей у абітурієнта перевіряються його голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані. Також вступник повинен виконати (імпровізаційно, чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення; пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей та загального культурного рівня, обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану спеціальність.

Питання до співбесіди орієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі театрального мистецтва.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

180-200 балів (відмінно) – відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

Яскраві психофізичні дані, віра в запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, гарний м’язовий тонус; при виконанні заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії; сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього; має внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені; виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.

Чітка дикція, хороші природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму; розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору; уміння зацікавити слухача розповіддю через власне емоційне ставлення до літературного твору, відчути жанр твору, надати мовну характеристику його дійовим особам, наявність мовної культури; хороші вокальні, слухові дані та почуття ритму; вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок; повторення мелодії запропонованої пісні точне; виконання танцю на достатньо високому художньому і технічному рівні, наявна емоційність, виразність, композиційна побудова….

140-179 балів (добре) – відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

Гарні психофізичні дані, хороша технічна підготовка, достовірність, логіка та послідовність виконання дії; вступник швидко сприймає будь-яке творче завдання, але при виконанні етюду не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

Розуміння логічного змісту твору, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент; вступник реалізує словесну дію; наявні природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму; здатен емоційно впливати на глядача, передаючи своє ставлення до подій і героїв твору; добрі вокальні та слухові дані та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне; виконання танцю на достатньому художньому (емоційність, виразність, композиційна побудова) і технічному рівні; наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконання танцю.

100-139 балів (задовільно) – відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

Посередні природні дані, які можна поступово розвинути; вступник має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє органічною правдою.

Чітка дикція, слабкі природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму; вступник розуміє зміст тексту, але допускається логічних помилок, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно; присутні вокальні та слухові дані та почуття ритму; вправи на вистукування ритму виконуються з помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконує з помилками; виконання танцю на середньому художньому (емоційно, виразно, композиційна побудова) й низькому технічному рівні.

1-99 балів (незадовільно) – відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються відсутністю знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

Відсутні природні дані, низький рівень технічної підготовки, необхідні для майбутньої професії; невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім не розвинуті до належного рівня морально-вольові якості.

вступник не впевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравим інтонуванням; ніяк не виявляє бажання захопити слухача змістом твору, відсутність розуміння особливостей характерів дійових осіб твору; виконання позбавлене емоційного інтонування, не впливає на слухача; вступник не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити запропоновану мелодію; виконання танцю на низькому художньому (неемоційно, невиразно, відсутня композиційна побудова) та низькому технічному рівні.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Наскрізна дія вистави, ролі.
 2. Основи особистості мистецтва стародавньої Греції.
 3. Корифеї – фундатори українського театрального мистецтва.
 4. Темпоритм та атмосфера вистави.
 5. Види конфлікту.
 6. М. Куліш – український театр.
 7. Планування репетиційного процесу і випуску вистави.
 8. «Перетворення» Леся Курбаса.
 9. Драматургія М. Гоголя.
 10. Робота режисера з технічними цехами.
 11. П.І. Чайковський – опера та балет.
 12. Творчий шлях І.К.Карпенка-Карого.
 13. Принципи роботи режисера з акторами.
 14. Видатні режисери сучасності.
 15. Леся Українка і театр.
 16. Робота режисера з балетмейстером та режисером по пластиці.
 17. Софія - Київська. Архітектура, мозаїка, фрески.
 18. Лесь Курбас – вплив на український театр.
 19. Робота режисера з композитором.
 20. Історичне значення М.В.Лисенка як засновника української музичної класики.
 21. Тенденції сучасної української драматургії.
 22. Робота режисера з художником.
 23. Джаз, як своєрідне явище музичного життя XX ст.
 24. Створення МХАТ.
 25. Мізансцена – мова режисера.
 26. Музика як вид мистецтва: специфіка, засоби музичної виразності.
 27. Революційний театр В. Мейєрхольда
 28. Образ вистави.
 29. Т. Г. Шевченко - художник.
 30. Система К. С. Станіславського.
 31. Жанр і стиль п’єси, їх вирішення у виставі.
 32. Театральне життя Вашого міста.
 33. Театр А.П.Чехова.
 34. Конфлікт у режисерській аналітиці.
 35. Етапи роботи режисера над звуковим образом вистави.
 36. Б. Брехт – театральна система.
 37. Дійовий аналіз п’єси і ролі.
 38. Українське образотворче мистецтво 20– 30 рр. XXст.
 39. Театр В. Шекспіра.
 40. Надзавдання – вистави, ролі.
 41. Українські режисери сучасності.
 42. Ж.Б. Мольєр – представник французького класицизму.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
 3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. - М., 1980
 4. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 5. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.
 6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 7. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
 8. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. – М., 1968.
 9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
 10. Образцов С. Моя профессия. – М., 1981.
 11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.
 12. Красильникова О. Історія українського театру XX сторіччя. – К., 1999.
 13. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 14. Станіславський К. Етика. – М., 1961.
 15. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 16. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 17. Эфрос А. Профессия – режиссер. – М., 1979.
 18. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.
 19. П’єси:
 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 2. Франко І. Украдене щастя.
 3. Українка Леся. Лісова пісня.
 4. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Медвідь. Базар.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 7. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 9. Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 10. Толстой Л. Влада темряви.
 11. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 12. Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 13. Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 14. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 15. Ібсен Г. Нора.
 16. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
 17. Вільямс Т. Трамвай бажання.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co