КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (2 курс)

Мета вступного іспиту – виявлення базових знань та вмінь вступника, які необхідні для опанування ним програми підготовки за освітньо-профксійною програмою «Організація кінотелевиробництва».

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, до вступників ставляться вимоги щодо професійних здібностей та підготовленості у вигляді відповідної системи знань, умінь і навичок.

Програма відповідає функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з означеної освітньо-професійної програми.

Завданням вступного іспиту є: оцінка теоретичної та практичної фахових підготовок вступника; виявлення рівня й глибини практичних умінь і навичок щодо професійних функцій організатора кінотелевиробництва, визначення здатності застосування ним набутих знань, умінь і навичок:

 1. Вміти розв’язувати логічні завдання.
 2. Безпомилково аналізувати конкретні ситуації, пов’язані з сучасним кіно процесом.
 3. Орієнтуватися у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами.
 4. Мати високий загальний культурний рівень та професійну обдарованість.

Вступники, що вступають на навчання на старші курси, складають ті ж вступні іспити, що і вступники на перший курс.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Оцінювання знань вступників носить комплексний характер та складається з двох частин вступного випробування: логіка та аналіз конкретних ситуацій (усно) та теоретичного випробування – спеціальності (співбесіда).

Перша частина випробування має на меті виявити знання з логіки та вміння проаналізувати конкретну ситуацію, пов’язану з сучасним кінематографічним процесом та діяльністю кінознімальних груп. Друга частина має на меті виявити у вступника загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі, уявлення про історичні етапи в розвитку кінотелемистецтва, в тому числі в Україні, виявлення загального культурного рівня вступника, вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та права, знання стану національної кіноіндустрії.

І. Аналіз конкретних ситуацій

Екзаменаційна картка з випробування «Аналізу конкретних ситуацій» містить три запитання, метою яких є виявлення загальної обізнаності та цілеспрямованості вступника, вміння розв’язувати логічні завдання та безпомилково аналізувати конкретні ситуації, які пов’язані з сучасним кінопроцесом та діяльністю кінознімальної групи.

Критерії оцінювання:

1-99 бали (незадовільно) – повна відсутність уявлення про кінопроцес як такий. Нездатність логічно і доказово викласти свої думки, повна відсутність організаторських здібностей, що проявляється у відповіді на питання з аналізу конкретних ситуацій, не розвинене логічне мислення. Допущено ряд суттєвих помилок.

100-139 балів (задовільно) – нечіткі відповіді на питання, які пов’язані з сучасним станом кінотелевиробництва, діяльністю кінопродюсера. Неконкретні відповіді на завдання з логіки. Певна обмеженість мислення.

140-179 балів (добре) – надані вірні відповіді, проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчий пошук. Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди чіткі висновки.

180-200 балів (відмінно) – впевнені відповіді на поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. Безпомилковий аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з сучасним кінопроцесом. Вступник має перспективи професійної діяльності.

ІІ. Спеціальність (співбесіда)

На співбесіді зі спеціальності встпнику ставляться три запитання, зорієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок щодо особливостей та принципів діяльності у галузі кінотелевиробництва (колопитань додається).

Критерії оцінювання:

1-99 бали (незадовільно) – відсутність елементарних знань з питань кіномистецтва, невміння формулювати свою думку, збіднена мова. Повністю відсутнє уявлення щодо проблем сучасної економіки та права.

100-139 балів (задовільно) – приблизне уявлення про загальну картину сучасного кінотелемистецтва. Відсутність аналітичного інструментарія при розгляді питань, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку кінотелемистецтва.

140-179 балів (добре) – загальна обізнаність в галузі історії кіно, театру, живопису, музики та у проблемах сучасної економіки і права, проте допущено 2 помилки. Не досить чітке уявлення про місце в системі кінематографа професії, яку вибрав вступник.

180-200 балів (відмінно) – безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватись у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть головні завдання творчої групи на етапі підготовки до зйомок.
 2. Що таке презентація?
 3. Ваше розуміння професії телепродюсера та кінопродюсера
 4. Чому делегування обов’язків підвищує ефективність роботи команди над проектом?
 5. Що таке кіно ринок, телеринок?
 6. Назвіть причини за якими контроль емоцій є ефективним способом вирішення конкретних ситуацій.
 7. Джерела фінансування телеканалів.
 8. Вкажіть можливі способи розширення Вашого кола знайомств в аудіовізуальній сфері.
 9. Риси характеру, необхідні продюсеру?
 10. Що таке демонстраційний ролик? Як він може допомогти продюсеру?
 11. Назвіть ключові посади у будь-якому проекті.
 12. Назвіть лідерські якості продюсера і поясніть, яким чином кожна з них впливає на результат при створенні проекту.
 13. Розшифруйте поняття «паблік рілейшнз».
 14. Вкажіть позитивні і негативні моменти, з якими доводиться стикатися при створенні власного продюсерського центру?
 15. Кінореклама, її функції та засоби використання.
 16. Навіщо потрібне страхування при створенні кінофільму?
 17. Складіть список професійних завдань, які Ви ставите перед собою на майбутнє.
 18. Опишіть тему майбутнього фільму, продюсером якого Ви хотіли б стати.
 19. Вплив, кола знайомств і потрібні люди. Кого Ви знаєте - важливіше за те, що знаєте?
 20. Назвіть можливі джерела фінансування вашого проекту.
 21. В яких трьох областях юрист може виявитися Вам корисним?
 22. Які професійні спілки Ви знаєте?
 23. Телебачення - це мистецтво, чи лише - ремесло? Чи є телебачення просто віддзеркаленням нашої культури, або воно безпосередньо впливає на її формування?
 24. Як Ви побудуєте свою роботу над проектом, щоб зацікавити телеканали в його придбанні?
 25. Наскільки важливо в продюсуванні вміння працювати в команді?
 26. Творчість Ю.Г.Іллєнка.
 27. Розшифруйте поняття «екранні мистецтва».
 28. Творчість О.П. Довженка.
 29. Назвіть джерела, з яких Ви можете почерпнути ідеї майбутнього фільму.
 30. Роль засобів масової інформації у суспільстві.
 31. Права та обов’язки громадян України.
 32. Творчість Л.Ф.Бикова.
 33. Які міжнародні кінофестивалі Ви знаєте? Назвіть найпрестижніші з них.
 34. Яка роль продюсера у створенні кінопроекту?
 35. Творчість С.Й.Параджанова.
 36. Що таке інфляція? Чи впливає вона на рівень життя громадян?
 37. Яких Ви знаєте сучасних українських кіноакторів, кінорежисерів?
 38. Що впливає на імідж ділової людини, кінотелепродюсера?
 39. Які загрози існують сьогодні для цивілізованого світу?
 40. Авторське кіно, його роль в кінопроцесі.
 41. Хто є авторами фільму.
 42. Творчість Л.Осики.
 43. На Ваш погляд, з якими найбільш серйозними проблемами може зіткнутися продюсер?
 44. Творчість Т. Левчука.
 45. Творчість Р. Балаяна.
 46. Кого Ви знаєте з відомих кіноакторів які стали кінорежисерами.
 47. Які закони України регулюють відносини в галузі кінематографії та телебачення?
 48. Що Ви знаєте про кіноіндустрію США, Росії, Європейських країн.
 49. Яких іноземних кінорежисерів Ви знаєте? Які фільми з їхнього доробку Ви вважаєте найкращими та невдалими?
 50. Як Ви розумієте поняття «Національний фільм», «Національна телепродукція».
 51. Якою на Вашу думку має бути державна політика стосовно національного кінематографу і телебачення?
 52. Що таке планові і фактичні витрати?
 53. Беручись за роботу над проектом, на яке питання важливо отримати відповідь у першу чергу?
 54. Які технології в аудіовізуальній сфері Вам відомі?
 55. Яку роль, на Вашу думку, відіграє реклама на телебаченні.
 56. Творчість К.Муратової
 57. Творчість І.Миколайчука.
 58. Яка різниця між фізичною та юридичною особою?
 59. Як Ви можете створити рекламу своєму проекту? А собі, як продюсеру?
 60. В чому схожість та відмінності понять: «арт-хаус», «андеграунд», «блокбастер».
 61. Що означає «формат» телеканалу?
 62. Де і коли з’явився термін «незалежний» продюсер.
 63. Кого історично вважають «основоположниками» кінематографа?
 64. Які категорії продюсерів Ви знаєте?
 65. Яку функцію виконують консультанти при написанні сценарію?
 66. Які види та жанри фільмів Ви знаєте?
 67. Хто, на Вашу думку, головний на знімальному майданчику: режисер, продюсер, оператор, актор або хтось інший.
 68. Що таке право: Правова держава? Які функції виконує право в суспільстві?
 69. В чому на Вашу думку полягають проблеми сучасного українського кінематографа.
 70. Якому жанру кіномистецтва Ви надаєте перевагу? Чому?
 71. Що таке Конституція і чим вона відрізняється від інших законів держави? Коли прийнята Конституція України?
 72. Який вид кінематографу на Ваш погляд повинна підтримувати держава?
 73. Що Ви знаєте про українське неігрове кіно.
 74. Охарактеризуйте поняття «четверта влада».
 75. Які вітчизняні кіностудії Ви знаєте.
 76. Які кінокомпанії складають основу Голівуду.
 77. Які ваші варіанти при виборі місця зйомки? У чому полягають переваги і недоліки кожного з них?
 78. Яким особисто Ви бачите майбутнє телебачення з точки зору:
  - технологічної
  - творчої
  - економічної
 79. Назвіть якості висококласного продюсера і обґрунтуйте їх важливість.
 80. Складіть короткий опис цілей і завдань, які Ви перед собою ставите, працюючи над проектом.
 81. Чому юридично оформлені документи важливі для продюсера?
 82. Які переваги надає продюсеру участь у кінофестивалях?
 83. Чому важливо захищати ідею юридично? Як це можна зробити?
 84. Назвіть чинники, які можуть вплинути на бюджет фільму?
 85. Назвіть склад знімальної групи.
 86. Як би Ви вважали за краще працювати: самостійно? з партнером? або в команді? Чому?
 87. Які чинники можуть завадити проведенню зйомок?
 88. Які поради Ви можете дати стажерам знімальної групи?
 89. Що допоможе Вам залишатися урівноваженим в стресових ситуаціях неминучих у вашій роботі?

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

 1. Обґрунтувати, чому кіновиробництво є творчо-виробничим процесом.
 2. Продюсер в кіновиробництві: визначення та принцип роботи.
 3. Перелічити основні періоди (етапи) створення фільму.
 4. Функціональні продюсери, орієнтовний перелік та обов`язки.
 5. Дати визначення термінів «Продюсер» та «Інвестор» в кінематографі. Пояснити, в чому полягають спільність та протилежність напрямків їх діяльності.
 6. Види державної підтримки українського кіно-виробництва. Законодавча база.
 7. Кошторис витрат на виробництво фільму.
 8. Закон України «Про кінематографію», основні положення.
 9. Авторське право при створенні аудіовізуального продукту. Законодавча база.
 10. Майнові та немайнові права автора фільму.
 11. Продюсерська система в Україні. Визначення, нормативна база.
 12. Підприємницькі ризики при створенні аудіовізуального продукту.
 13. Аудіовізуальний продукт як нематеріальний актив та об`єкт права інтелектуальної власності.
 14. Інвестиції у кіновиробництво, їх специфіка та особливості.
 15. Витрати на просування кіно-теле продукції. Надайте орієнтовний перелік витрат.
 16. Спільне кіновиробництво. Загальні поняття, нормативна база.
 17. Характеристика, складові та значення аудіовізуальної сфери.
 18. Кінематографія – галузь культури. Складові галузі.
 19. Поняття про фільм. Види і жанри фільмів.
 20. Характеристика знімальної групи. Її склад.
 21. Ринки розповсюдження фільмів.
 22. Кіно проект ї його складові. Бізнес-план кінотелепроекту.
 23. Базові технології кінематографії і телебачення.
 24. Характеристика сучасних кінотеатрів.
 25. Секрети успіху фільмів.
 26. Специфіка менеджменту аудіовізуальної сфери.
 27. Суспільні функції телебачення. Види телеорганізацій.
 28. Міжнародна діяльність в аудіовізуальній сфері.
 29. Охарактеризуйте поняття «телеформат». Наведіть приклади.
 30. Специфічні особливості аудіовізуального бізнесу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. «Основи продюсерства. Аудіовізуальна сфера», підручник для вузів. Під редакцією Г. П. Іванова, П. К. Огурчикова, В. І . Сидоренко. М. ЮНІТІ-ДАНА, 2003.
 2. «Професія – продюсер кіно і телебачення» , Сидоренко В. І., М. ЮНІТІ-ДАНА , 2010.
 3. «Кіно як бізнес», Кокарев І. Є., Мінськ , 1991.
 4. «Професія – директор фільму», Криштул Б. І., М. «Кіноцентр», 1990.
 5. «Створення кіно й відеофільмів від А до Я» Розенталь А.М.Тріумф, 2003.
 6. «Майстерність продюсера кіно і телебачення» ,Огурчиков П.К., М.2008.
 7. «Медіа економіка зарубіжних країн», Є. Вартанова, М. 2003.
 8. «Про творчість художника в кінофільмі», Богданов М. А., М. ВГИК,1976.
 9. «Створення кіно і відеофільмів як захопливий бізнес», А. Розенталь, М. 2000.
 10. «Аудіовізуальний бізнес. Договірне регулювання», Чуковська О.Є., М. 1999.
 11. Закони України: «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу».
 12. «Бізнес – пан: Технологія розробки та обґрунтування», Покропивний С.Ф., К. 2002.

Рекомендована література:

 1. «Організація виробництва фільмів», Г.Н.Горюнова, М. 1983.
 2. «Основи підприємницької діяльності в кінематографії», В.К. Кокошкін.
 3. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників кінематографії». 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co