КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (2 курс)

Вступне випробування за освітньо-професійною програмою «Кінооператорство» призначено для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступників.

Вступники за даною спеціальністю мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам’яттю та мати здібність до відображення навколишнього світу у своїх наданих та виконаних в процесі вступного випробування фотороботах. Ураховуючи специфіку майбутнього навчання і професії, на навчання приймаються особи, які виявили природні здібності до обраного фаху.

Вступне випробування – це професійно зорієнтовані завдання у вигляді переліку вправ на елементи творчого бачення, головною метою яких є виявлення у вступника творчих здібностей, певної реакції на явища, розкриття авторського задуму, певного композиційного мислення, відчуття світла і кольору, володіння фотографічною технікою і технологічними процесами.

Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину вступного випробування.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Запроваджене випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: спеціальність (практично) та спеціальність (усно). Зйомки відбуваються у фотопавільйоні та на натурі на цифрових носіях. Робота у фотопавільйоні має за мету виявити вміння зйомки гіпсових бюстів і портрету з трьома різновидами освітлення – світлотіньового, тонального і ефектного. Робота на натурі дозволяє виявити здатність робити жанрові знімків, пейзажі, тематичні фоторепортажі.

На етапі побудови композиції кадру вступник вибирає необхідну оптику, її фокусну відстань, розраховує глибину різкозображувального простору, відповідно дистанції до об’єкту зйомки, визначає ракурс.

Головним принципом у цій частині випробування є виявлення у вступника творчих здібностей, певної реакції на явища та події, розкриття авторського задуму, відповідного композиційного мислення, відчуття світла і кольору, володіння фотографічною технікою і технологічними процесами.

І. Спеціальність (практично)

Включає в себе демонстрацію вступником запропонованих на конкурс фоторобіт та завдань, виконаних в процесі фотозйомок у павільйоні та на натурі.

Конкурсні фотороботи – 20-25 різножанрових знімків формату 18х24, А4 відзняті до початку вступних випробувань на цифрових носіях або на плівці і належно оформлені, а саме, мають схеми світла, умови зйомки та прізвище автора. Фотороботи, відзняті у павільйоні на цифрових носіях і відібрані вступником для подачі (15 кадрів) повинні продемонструвати виконане завдання.

У павільйоні виконується зйомка гіпсового бюсту і натюрморту (по три знімки з різним характером освітлення). Фотороботи, відзняті на натурі з використанням цифрових технологій повинні продемонструвати виконане завдання:

– жанрові сюжети на натурі (три знімки);

– портретні композиції (два знімки)

– тематичний або подієвий фоторепортаж на натурі (пять знімків);

Виконані на іспиті фотороботи повинні розкрити авторський задум знімку. Вступник повинен чітко і переконливо пояснити вибір композиції, прийомів зйомки, його світло- і тональне вирішення.

ІІ. Спеціальність (теоретично)

Теоретична частина вступного випробування має за мету виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису. Вступник повинен дати відповідь на питання, які стосуються:

– фотографічних плівочних і цифрових процесів, матеріалів та апаратури у чорно-білій та кольоровій фотографії;

– розділів з фізики: «оптика», «світло», «електрика» (за програмою середньої школи).

Вступник має бути ознайомлений з визначними творами вітчизняного фото- та кіномистецтва, повинен знати роботи провідних світових фотомитців та вітчизняних кінооператорів, характерні риси їх творчості, виявити обізнаність у галузі образотворчого мистецтва.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І. Спеціальність (практично)

1-99 бали (незадовільно) – відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей. Повне нерозуміння поставленого завдання щодо роботи зі світлом при зйомці портретів і гіпсових моделей у павільйоні.

100-139 балів (задовільно) – неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Невміння розкрити авторський задум представлених знімків. Не обґрунтований вибір та одноманітність прийомів зйомки, світлового і тонального рішення фоторобіт.

140-179 балів (добре) – виставляється при наявності визначених вправою усіх фотознімків. Розуміння поставленого завдання з одним або двома недоцільностями в побудові композиції та світла фотознімку.

180-200 балів (відмінно) – максимальна кількість (за переліком) представлених фоторобіт. Повне розуміння поставленого завдання. Різноманітність прийомів фотозйомки. Відповідність вимогам композиційного та світлового рішення фотознімку.

ІІ. Спеціальність (теоретично)

1-99 бали (незадовільно) – відсутність загальних знань у галузі фото- процесів і матеріалів. Відсутність знань основних положень у розділах курсу фізики «оптика», «світло», «електрика». Відсутність загальних знань з історії і розвитку кіно фотомистецтва і живопису.

100-139 балів (задовільно) – відсутність конкретних відповідей на запитання, що подані у переліку. Лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку фотомистецтва і живопису. Невпевнені відповіді на запитання щодо розділу курсу фізики «оптика», «світло», «електрика» та фотографічних процесів і матеріалів.

140-179 балів (добре) – надані чіткі відповіді на питання за переліком, але допущені 1-2 помилки. Розуміння основних законів фізики у розділах «оптика», «світло», «електрика», але нечітке формування теоретичних положень. Загальна обізнаність в галузі історії та теорії кінофотопроцесів, але невміння виділити характерні риси творчості видатних фотографів та кінооператорів.

180-200 балів (відмінно) – повна відповідь на поставлені запитання. Безпомилкове формування основних положень фізики у розділах «оптика», «світло», «електрика». Досконалий аналіз творчості видатних фотомитців. Грунтовні знання кінофотомистецтва.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Побудова кольорових негативних фотоплівок.
 2. Образотворче мистецтво епохи Відродження.
 3. Поняття "композиція кадру", методика композиційного рішення, різновиди, зміст та форма.
 4. Видатні майстри портретного живопису.
 5. Характеристики об'єктивів. Класифікація об'єктивів.
 6. Лінійна композиція кадру як образотворчий спосіб, основи і можливості. Перспектива, ритм, масштаб і лінійна домінанта.
 7. Особливості та послідовність роботи при зйомці Натюрморту.
 8. Український живопис XIX ст. Основні етапи розвитку і провідні художники цього періоду.
 9. Спектральний склад світла при природному та штучному освітлені та його значення при фотозйомці на чорно-білій та кольоровій плівці.
 10. Творчість майстрів фотографії А.Родченко, А.Кареліна, Й. Судека на вибір.
 11. Позитивний процес у фотографії.
 12. Образотворчі засоби фотомистецтва. Наведіть приклади зі своїх фоторобіт.
 13. Об'єкт і фон в кадрі. Змістовний і образотворчий центр кадру.
 14. Фотометричні величини.
 15. Робота зі світлом під час зйомок на натурі. Основні джерела, якісні та кількісні фактори натурного освітлення.
 16. Основні етапи роботи над фотоісторією. Фотонарис – як розповідь про якесь явище.
 17. Технічна побудова плівкового фотоапарата. Типи об'єктивів по конструкції, глибина різкості об'єктива.
 18. Числа Фібоначчі. Походження, історія та зв'язок із золотим перетином.
 19. Об’єкт і фон в кадрі. Змістовний та образотворчий центр кадру. Концепція "Лінії краси" художника Вільяма Хогарта.
 20. Творчість сучасних українських фотографів
 21. Методи визначення експозиції при зйомці на натурі.
 22. Експонування, способи регулювання експозиції.
 23. Документальна сутність фотографії та розвиток фоторепортажу. Методи роботи фоторепортера.
 24. Значення гармонії та її ознаки. Поняття "Гармонія", типи гармонійних поєднанні, колірна гармонія.
 25. Образотворче мистецтво епохи Відродження.
 26. 26 Спеціальні види зйомки у фотографії.
 27. Особливості та техніка зйомки під час руху при фотографуванні різних сюжетів (наведіть приклади).
 28. Композиція, зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
 29. Просвітлення фотографічної лінзи.
 30. Технічна підготовка перед початком зйомки у фотопавільйоні, студії. Система прецизійного освітлення при зйомці в інтер’єрі, студії, фотопавільйоні.
 31. Глибина різко-зображувального простору на фотознімку. Гіперфокальна відстань.
 32. Пейзаж, розвиток жанру в образотворчому мистецтві,  фотопейзаж, виразні способи, конкретика.
 33. Геометричний та арифметичний розподіл відрізка прямої по золотому перетину.
 34. Основні етапи розвитку фотографічного мистецтва XIX і початку XX ст. Характеристика творчості провідних майстрів того часу.
 35. Особливості зйомки спортивних сюжетів та об'єктів, що швидко пересуваються.
 36. Колір в фотографії. Основні етапи розвитку кольорової фотографії.
 37. Фізіологічний та психологічний вплив кольору на людину.
 38. Світло в природі. Освітлення як основний спосіб фото діяльності у створені виразного образу. Різновиди освітлення і методи їх застосування.
 39. Зонна теорія Ансела Адамса і розрахунок експозиції по декількох точках виміру.
 40. Художньо-пластичні можливості фотографії. Художній образ і засоби його виразності.
 41. Етапи розвитку жанрової фотографії.
 42. Динамічність фотознімка. Передача характеру руху, напрямок руху в кадрі. Композиція і рух.
 43. Робота над постановочним портретом. Портрет як жанр в образотворчому мистецтві, завдання, можливості, специфіка фотопортрета.
 44. Образотворчі засоби фотографії. Жанри фотографії.
 45. Методика визначення експозиції під час зйомки об’єктів з великим інтервалом яскравості.
 46. Спектральний склад світла. Типи спектрів.
 47. Дзеркальний плівковий фотоапарат.
 48. Творчість «Харківської школи» в українській фотографії
 49. Методика визначення експозиції під час зйомки об’єктів з великим інтервалом яскравості.
 50. Спектральний склад світла. Типи спектрів.
 51. Цифровий електронний фотоапарат.
 52. Творчість фотоагентства «МАГНУМ» і фоторепортажі журналу «Лайф».
 53. Матриця ПЗС (ССD)
 54. Види світла. Ключове світло.
 55. Матриця КМОП (СМОS).
 56. Фотопортрет при натурному освітленні.
 57. 57 Фотозатвор.
 58. Особливості фотомистецтва у сучасній рекламі.
 59. Обробка цифрового електронного зображення (PHOTOSHOP).
 60. Професія – фотограф.
 61. Переваги і недоліки плівкових і цифрових фотоапаратів.
 62. Колір як засіб фотографічної виразності. Особливості колірного сприйняття. Основні характеристики кольору (колірний тон, насиченість, світлота).
 63. Фешн фотографія, особливості напрямку, основне завдання. Головні відмінності робіт Вільяма Кляйна і Сесіл Бітон.
 64. Живопис постімпресіоністів.
 65. Живопис імпресіоністів.
 66. Творчість американських фотографів К.Хестона, Е.Стейхена, Р.Аведона – на вібір.
 67. Діафрагма об'єктива, побудова та призначення діафрагми. Вплив діафрагми на зображення.
 68. Сферична аберація в лінзах.
 69. Види аберацій в лінзах та їх усунення.
 70. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод.
 71. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури.
 72. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.
 73. Закони відбивання світла. Побудова зображень, що дає плоске дзеркало.
 74. Фотометричні величини.
 75. Яскравість джерела світла. Яскравість освітлених поверхонь.
 76. Сила світла і освітленість поверхонь. Закони освітленості.
 77. Світлова енергія. Світловий потік.
 78. Змінний електричний струм. Закон Ома для кола змінного струму.
 79. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.
 80. Явище самоіндукції. Закон самоіндукції. Індуктивність.
 81. Електричне поле в діелектриках.
 82. Інтерференція світла та її практичне застосування.
 83. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дають лінзи.
 84. Дифракція світла.
 85. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показник заломлення. Повне внутрішнє відбивання.
 86. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома для повного кола.
 87. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. Варіанти з'єднання конденсаторів.
 88. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів.
 89. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принципи суперпозиції полів.
 90. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.
 91. Спектральний склад світла. Типи спектрів.
 92. Магнітне поле. Магнітна індукція.
 93. Магнітний потік. Явища електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.
 94. Закон відбивання світла. Побудова зображень, що дає сферичне дзеркало.
 95. Принцип дії генератора постійного струму.
 96. Електричне поле в діелектриках.
 97. Принцип дії генератора постійного струму.
 98. Принцип дії генератора змінного струму.
 99. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дають лінзи.
 100. Послідовне та паралельне з’єднання проводників.
 101. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань (формула Тампсона).
 102. Голандський живопис XVII ст.
 103. Російський живопис 2-ї половини XIX ст.. Провідні художники цього періоду.
 104. Аналіз картин (репродукцій) видатних художників епохи Відродження.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Головня А.Д., Дыко Л.П. Фотокомпозиция. "Искусство", 1962.
 2. Дыко Л.П., Иофис Е.А. Фотография, ее техника и искусство. "Искусство", 1960.
 3. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографи. М. "Высшая школа" 1988.
 4. Морозов С.А. Фотография как искусство. "Знание", 1970.
 5. Общин курс фотографии /под редакцией М.М. Шахрова/. "Высшая школа", 1976.
 6. Соколов А., Когин П.А. Фотоаппараты и оптика. "Искусство", 1958.
 7. Ильин Р.Н. Фотографирование при естественном освещении. "Искусство", 1970.
 8. Симонов А.Г. Фотографирование при искусственном освещении. "Искусство", 1959.
 9. Иванов-Алилуев С.К. Фотосъемка пейзажа "Искусство", 1958.
 10. Л.Д. Курский., Я.Д. Фельдман. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке. М. "Высшая школа" 1991.
 11. Гальперин А. Определение фотографической экспозиции. "Искусство", 1955.
 12. Гальперин А. Глубина резкоизображаемого пространства при кино- и фото съемке. "Искусство", 1958.
 13. Мархилезик К. И., Яштольд-Говорко В. А. Фотографическая химия. "Искусство", 1958.
 14. Ли Фрост. Современная фотография. Москва., "Арт-родник", 2003.
 15. Л.Волков-Ланит. Александр Родченко. "Искусство", 1968.
 16. Анри Картье-Бресон. Воображаемая реальность. "Лимбус пресс", /Санкт-Петербург/ Москва., 2008.
 17. Десять операторских биографий. Сборник. "Искусство", 1964. /А.А.Левицкий, Э.К,Тиссе, А.Д.Головня, А.Н.Москвин, Д.П.Демуцкий, М.П.Магидсон, Б.И.Волчек, А.В.Гальперин, Л.В.Косматов, П.Урусевский/.
 18. Кохно Л. Данило Порфирович Демуцкий. Мистецтво, 1965.
 19. Собрание Дома Джоржа Истмена. История фотографи. "TASCHEN". 2010.
 20. Морозов С.А. Искусство видеть. "Искусство", 1963.
 21. Журналы: Світло й тінь, Фотография, FOTO. и др.
 22. Фізика /за середню школу/. Розділи: оптика, світло, електрика.
 23. О.Л. Голубева. Основы композиции. Москва. «Изобразительное искусство» 2001.
 24. Альбомы репродукций.
 25. История искусства зарубежных стран.

  Фото-КіноТехніка у книгах видавництва "Мир":

 26. Л.Гонт. Экспозиция в фотографии.
 27. Р.Рессинг. Увеличение фотоснимка.
 28. Э.Хокинс, Д.Зйвон. Фотография. Техника и искусство.
 29. К.Престон-Мзфем. Фотографирование живой природы.
 30. Р.Хеймен. Светофильтры.
 31. Митчел. Фотография.
 32. Д.Килпатрик. Свет и освещение.
 33. Дж.Уэйд. Техника пейзажной фотографии.
 34. Л.Пренгель. Практика цветной фотографии.
 35. Дж.Хеджкоу. Фотография.
 36. М.Лзнгфорд. Фотолабораторные работы.
 37. Джон Хеджко. Как делать фотографии hi класса. Издательство «Омега», 2004.
 38. Ли Фрост. Фотография. Вопросы и ответы. Издательство «Арт – родник» 2004.
 39. Ли Фрост. Черно – белая фотография. Издательство «Арт – родник» 2004.
 40. Тим Дейли. Основы фотографии. Издательство «Арт – родник» 2004.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co