КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Режисура анімаційного фільму» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Режисура анімаційного фільму» (2 курс)

Вступне випробування для виявлення певних практичних і теоретичних творчих здібностей вступників проводиться у вигляді творчого конкурсу і має на меті виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі іспиту практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху.

Вступне випробувння зі спеціальності носить комплексний характер та складається з двох частин – виготовлення розкадровки (практично) та співбесіда. Випробування має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, вміння проаналізувати характер та поведінку героїв анімаційних, кінематографічних і літературних творів. Вступник повинен мати загальне початкове уявлення з анімації та, бажано, навички самостійної роботи в цій галузі.

Однією із специфічних, але основних умов для для вступника за освітньо-професійною програмою "Режисура анімаційного фільму" є вміння малювати приблизно на рівні художньої школи та вміння мислити за допомогою розгорнутого ряду малюнків, по яких можна прочитати сюжет та думку автора, показати серії рисунків за власною придуманою історією. Робота повинна виглядати подібною до коміксу, мати персонажі, розроблені самим автором, розвиток події та власне бачення графічного втілення.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

І. Виготовлення детальної розкадровки (практично)

Розкадровка до анімаційного фільму на одну із запропонованих тем: байка, вірш, казка, анекдот, пісня тощо. Робота виконується протягом 3-х годин (180 хв.) у присутності членів комісії. Матеріал вільний, за бажанням вступника (туш, олівець, фломастер тощо). Вступнику для роботи надається папір в необмеженій кількості. Обов’язкова вимога – разом з роботою здати чернетки.

ІІ. Співбесіда (усно).

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених питань та на два додаткових питання з боку екзаменаційної комісії. Крім того, на співбесіді може бути обговорена письмова робота вступника, а також дана загальна оцінка творчих даних вступника, які він виявив на всіх етапах вступного випробування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 бали (незадовільно) – повне нерозуміння основ розкадровки фільму, відсутність авторського бачення, повне невміння малювати.

Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).

100-139 балів (задовільно) – неповне розуміння розкадровки як початкової стадії фільму, погана графічна підготовка.

Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.

140-179 балів (добре) – розуміння розкадровки як бачення майбутнього фільму. Посередня графічна підготовка. Відсутність яскравого авторського бачення.

Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

180-200 балів (відмінно) – повне розкриття теми в розкадровці. Яскравий авторський підхід до майбутнього фільму. Відмінна графічна підготовка.

Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Що таке анімаційний фільм?
 2. Визначні зарубіжні анімаційні фільми.
 3. Визначні українські анімаційні фільми.
 4. Визначні анімаційні фільми радянської доби.
 5. Режисери та художники світової та вітчизняної анімації.
 6. Різниця між авторською та комерційною анімацією.
 7. Ставлення до скульптури, архітектури, фотографії.
 8. Гумор та сатира у світовій та вітчизняній графіці.
 9. Ставлення до бардівської пісні.
 10. Уолт Дісней та його фільми.
 11. Режисери українського анімаційного кіно.
 12. Ставлення до коміксів.
 13. Мальована і об’ємна анімація.
 14. Визначні українські художники.
 15. Анімація та образотворче мистецтво.
 16. Фантазія автора в анімаційному фільмі.
 17. Що таке ідея та тема твору?
 18. Шляхи розвитку анімації.
 19. Зародження кінематографа.
 20. Багатогранність професії режисера анімаційного кіно.
 21. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму.
 22. Екранізація літературного твору.
 23. Умовність анімації.
 24. Улюблені анімаційні фільми.
 25. Режисер і художник в анімаційному фільмі.
 26. Художній образ у кіно.
 27. Роль кінодраматурга у створенні фільму.
 28. Основні принципи композиції фільму (експозиція, зав’язка, кульмінація, розв’язка).
 29. Українська школа анімації.
 30. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
 31. Режисер Ю. Норштейн і його фільми.
 32. Ваш улюблений режисер-аніматор. Аналіз фільму.
 33. Класична українська література. Улюблений твір.
 34. Класична зарубіжна література. Улюблений твір.
 35. Сучасна українська література. Улюблений твір.
 36. Сучасна зарубіжна література. Улюблений твір.
 37. Живопис класичний та сучасний. Улюблений твір.
 38. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.
 39. Режисери анімаційного кіно: А.Хржановський, М.Котьоночкін, Е.Назаров, О.Татарський.
 40. Ваш улюблений композитор. Аналіз твору.
 41. Жанрові різновиди анімаційного кіно.
 42. Літературний сценарій фільму.
 43. Етапні ігрові та анімаційні фільми в історії кінематографа.
 44. Видатні постаті режисерів в історії вітчизняного та світового кіно (ігрового та анімаційного).
 45. Де, коли виник кінематограф. Основні історичні етапи становлення нового мистецтва.
 46. Першопрохідці кінематографа.
 47. Кінематограф і споріднені мистецтва.
 48. Кінематограф і література.
 49. Кінематограф і образотворче мистецтво.
 50. Сучасні форми екранних мистецтв.
 51. Коли і де відбувся перший кінопоказ.
 52. Сучасний український кінематограф.
 53. Сучасні форми екранних мистецтв.
 54. Природа екранного видовища.
 55. Що таке ідея та тема.
 56. Що таке жанр та стиль.
 57. Що таке фабула та сюжет.
 58. Інформаційна та естетична функції кінематографа.
 59. Звук у кіно.
 60. Художник у кіно.
 61. Як вирозумієте термін "мізансцена"?
 62. Українська школа анімаційного кіно.
 63. Сергій Ейзенштейн – видатний кінорежисер та теоретик кіно.
 64. Поетичне кіно України.
 65. Монтаж та його роль у кіно.
 66. Актор в анімаційному фільмі.
 67. Характер героя. Засоби донесення характеру героя до глядача.
 68. Фільми про мистецтво.
 69. Комп’ютерні технології, їхній вплив на сучасне кіномистецтво.
 70. Розшифруйте термін "Віртуальна реальність".
 71. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.
 72. Фільми для дітей та юнацтва.
 73. Музика в кіно, музичні фільми.
 74. Перелічити значні світові кінофестивалі.
 75. Етапні ігрові та анімаційні фільми українського кіно.
 76. Фотографія і кінокадр - в чому спільність і в чому різниця.
 77. Визначні фільми та кіномитці радянської доби.
 78. Першопрохідці кінематографа.
 79. Кінематограф і театр.
 80. Кінематограф і музика.
 81. Музика в анімаційному фільмі.
 82. Сучасні форми екранних мистецтв.
 83. Видатні актори українського кіно.
 84. Київська студія анімаційних фільмів.
 85. Кінорежисер В. Пудовкін.
 86. Виховна функція кінематографа.
 87. Феномен Ч.Чапліна.
 88. Фільми-казки.
 89. Роль кінематографа в суспільному житті.
 90. Видатні українські художники-аніматори.
 91. Видатні скульптори світового мистецтва.
 92. Видатні графіки світового мистецтва.
 93. Видатні архітектори світового мистецтва.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алов А.А., Наумов В.Н. "Статьи, свидетельства, высказывания", М., Искусство, 1989.
 2. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М., Искусство, 1981.
 3. Вертов Дзига "Статьи. Дневники. Замыслы", М., Искусство, 1966.
 4. Герасимов С. Собрание сочинений в 3 т., М.,Искусство, 1983.
 5. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984.
 6. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966.
 7. Ілляшенко В.В. "Книга режисури", К. "ВІК", 2002.
 8. Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999.
 9. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К. Мистецтво 1985.
 10. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л. Искусство, 1986.
 11. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М.Искусство, 1987.
 12. Мачерет А.В. "Художественные течения в советском кино", М., Искусство.
 13. Митта А.Н. "Кино между раем и адом", М., "Подкова", 2000.
 14. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
 15. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980.
 16. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство
 17. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98.
 18. Тарковский А.А. "Лекции по режиссуре", "Искусство кино", №10//1990.
 19. Эйзенштейн С.М., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964.
 20. Юткевич С.И. Собр.соч. в 3 т. М., Искусство, 1990.
 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co