КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу» (2 курс)

Вступне випробування для виявлення певних практичних і теоретичних здібностей вступника проводиться з метою виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі іспиту практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. Запропонована програма має на меті створити такі умови, в котрих творчо перспективний вступник зможе розкрити свої здібності з режисури.

Запроваджене вступне випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: спеціальність (співбесіда) та створення фотофільму (практичний монтаж). Іспит має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного та монтажного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських здібностей, певного життєвого досвіду, бажано - досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

І. Фотофільм (практичний монтаж)

З добірки запропонованих фотографій відібрати, осмислити та організувати (змонтувати) оригінальний сюжет із залученням початкового і (по необхідності) міжкадрових титрів. Вступники мають не меньше 45 хвилин на вказану підготовку. Кожна фотографія має свій номер, тому вступник у процесі відбору записує тільки номер фотографії та використовує власне фотографію вже під час відповіді на іспиті (зрозуміло, що певні фотографії можуть бути використані декількома вступниками, але сюжети мають бути оригінальними).

ІІ. Співбесіда (усно).

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених питань для вступників та на два додаткових питання з боку екзаменаційної комісії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

0-99 бали (незадовільно) – невміння розкрити тему та ідею фотофільму, невідповідність назви до зображення.

Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).

100-139 балів (задовільно) – неповне розкриття теми та ідеї фотофільму, невиразність назви зображення на фотографії.

Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.

140-179 балів (добре) – розкриття теми та ідеї фотофільму, але відсутність яскравого творчого бачення.

Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

180-200 балів (відмінно) – прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми та ідеї фотофільму, влучне надання назви до зображення фотографії, наявність яскравого авторського бачення.

Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Що таке кіно?
 2. Витоки кіномистецтва.
 3. Сучасні форми екранних мистецтв.
 4. Роль кінематографу як засобу відображення життя.
 5. Кінематографічний та реальний час: спільне та відмінне.
 6. Кінематографічний та реальний простір: спільне та відмінне.
 7. Кінематограф та телебачення: в чому спільність, в чому різниця.
 8. Природа кіновидовища.
 9. Ступінь умовності кіновидовища як мистецтва.
 10. Що таке ідея та тема.
 11. Що таке жанр та стиль.
 12. Що таке фабула та сюжет.
 13. Шляхи розвитку кінематографу.
 14. Зародження кінематографу.
 15. Естетика німого кіно.
 16. Зміна парадигми або трансформація функції і ролі "героя" в неігровому кіно від 30-50-х років до сьогодні.
 17. Мова кіно.
 18. Класифікація неігрового фільму ( науково-дослідницький, учбовий, науково-популярний, документальний, фільм-портрет, видовий, музичний, рекламний). Тематика і жанрова розмаїтість.
 19. Дві течії, "дві школи" українського неігрового кіно – документальне та науково-популярне. Спільне та відмінне.
 20. Неігрове кіно як "дзеркало часу" та матриця формування суспільної свідомості.
 21. Телевізійний фільм. Основні принципи побудови.
 22. Телевізійні формати, що стали органічним продовженням напрацьованих прийомів та естетики неігрового кіно.
 23. Майкл Мур – феномен чи закономірність на стику телевізійного та неігрового кіно.
 24. Ігровий елемент у неігровому фільмі.
 25. Кіностудія як виробнича структура. “Продакшн” та “пост-продакшн”.
 26. "Пост-продакшн" – суто технічний чи творчий період роботи над проектом?
 27. Порівняння переваг та недоліків традиційної (плівкової) та цифрової (безплівкової) технологій фільмовиробництва.
 28. Сучасні відео- та кіносистеми і формати (High Definition, 2K, 4K, цифровий кінематограф).
 29. Комп’ютерна графіка та спеціальні ефекти в кіно.
 30. Застосування візуальних ефектів, комп’ютерного дизайну, спеціальних ефектів, 2D та 3D анімації в неігровому кіно.
 31. Середовище "YouTube" – як комунікація та платформа креативу для кінематографа.
 32. Склад знімальної групи.
 33. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму. Сценарний задум.
 34. Екранізація літературного твору.
 35. Сценарій - основа фільму. Ігровий та неігровий фільм - загальне і відмінність у засобах вираження технічних шляхів реалізації.
 36. Багатогранність професії режисера кіно.
 37. Режисер як організатор знімального процесу. Його функції та завдання.
 38. Режисерський сценарій як основний виробничо-творчий документ - проект майбутнього фільму.
 39. "Проектне мислення". Цикл: "ідея – синопсис – режисерська експлікація – фінансові можливості реалізації – девелопмент – дистрибуція".
 40. Режисер-документаліст – продюсер власних кінопроектів. Основні засади просування малобюджетних фільмів.
 41. Режисура, як процес оперування часом і простором.
 42. Режисура – як практична психологія.
 43. Режисер – як творчий організатор аудіовізуальної дії.
 44. Продюсер у кіно.
 45. Художній образ у кіно.
 46. Екранний образ та реальне явище: спільне та відмінності.
 47. Подія та її екранний еквівалент.
 48. Місце кіно в системі сучасних каналів інформації.
 49. Інформаційна та естетична функції кінематографу.
 50. Учбове кіно як один із засобів освіти.
 51. Види реклами та її функції.
 52. Сюжетна та несюжетна реклама. Вплив на глядача.
 53. Роль та функції соціальної реклами. Соціальна кінореклама– дієвість у вирішенні проблем суспільства.
 54. Різновид та специфіка рекламного фільму.
 55. Звукове вирішення фільму. Музичне та шумове оформлення фільму.
 56. Музика в кіно.
 57. Музика драматургічна та фонова.
 58. Монтаж фонограм.
 59. Посилення ролі звукового компоненту в середовищі сучасних виражальних засобів кіно- і відеофільмів.
 60. Відеокліп. Музика на кіно-відеоекрані.
 61. Художник у кіно.
 62. Документальний кінорепортаж.
 63. Соціальна післядія сучасного фільму.
 64. Українська школа науково-популярного кіно.
 65. Матеріал у кіно.
 66. Науковий експеримент у кіно.
 67. Науковий факт та його кінематографічна подача.
 68. Публіцистичність фільму та його соціальна спрямованість.
 69. Сергій Ейзенштейн – видатний кінорежисер та теоретик кіно.
 70. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
 71. Поетичне кіно України.
 72. Творчість Сергія Параджанова. Аналіз фільму "Тіні забутих предків".
 73. Творчість Юрія Іллєнка. Аналіз його фільму (за вибором абітурієнта).
 74. Творчість Фелікса Соболєва. Аналіз його фільму (за вибором).
 75. Виразність спеціальних видів зйомки (мікро-макро, цетрафер, рапід)
 76. Епізод - головна драматургічна одиниця побудови фільму. Побудова епізоду. Функція епізоду.
 77. Що таке сценографія?
 78. Як ви розумієте термін "мізансцена"?
 79. Точка зору и ракурс. Нерухомий і рухомий кадри.
 80. Монтажна фраза. Крупний, середній і загальний плани.
 81. Рух і простір в кіномізансцені. Роль крупного плану. Принцип використання панорам та зйомки з рухом. Мізансцена та оптика.
 82. Кадр як частина загального розвитку фільму. Змістовний зв'язок кадрів між собою.
 83. Монтаж та його роль у кінематографі.
 84. Монтаж як головний принцип утворення кіновидовища. Час, простір, рух у монтажі. Еволюція монтажу.
 85. Монтаж, як засіб художньої виразності.
 86. Монтаж, як естетична категорія. Девід Гріффіт, Лев Кулєшов, Дзига Вертов , Сергій Ейзенштейн… Спільне та відмінне.
 87. Ваш улюблений режисер. Аналіз фільму.
 88. Класична українська література. Аналіз улюбленого твору.
 89. Класична зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 90. Сучасна українська література. Аналіз улюбленого твору.
 91. Сучасна зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 92. Український живопис: класичний та сучасний. Аналіз улюбленого твору.
 93. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алов А.А., Наумов В.Н. "Статьи, свидетельства, высказывания", М., Искусство, 1989.
 2. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М., Искусство, 1981.
 3. Братья Васильевы Собрание сочинений в 3т., М., Искусство, 1981.
 4. Вертов Дзига "Статьи. Дневники. Замыслы", М., Искусство, 1966.
 5. Герасимов С. Собрание сочинений в 3 т., М., Искусство, 1983.
 6. Герасимов С. "Воспитание кинорежиссера", М., 1978.
 7. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984.
 8. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966.
 9. Іллєнко Ю. "Парадигма кіно", К., 1999.
 10. Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005.
 11. Ілляшенко В.В. "Книга режисури", К., "ВІК", 2002.
 12. Левчук Т., Ілляшенко В., "Кінорежисура", К., 1981.
 13. Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999.
 14. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К., Мистецтво 1985.
 15. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л., Искусство, 1986.
 16. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987.
 17. Мачерет А.В. "Художественные течения в советском кино", М., Искусство.
 18. Митта А.Н. "Кино между раем и адом", М., "Подкова", 2000.
 19. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
 20. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980.
 21. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство
 22. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98.
 23. Ширман Р. "Телевізійна режисура", К., 2004.
 24. Эйзенштейн С.М., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964.
 25. Юткевич С.И. Собр.соч. в 3 т. М., Искусство, 1990. 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co