КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Освітньо-професійна програма «Режисура неігрового кіно» (2 курс)


Освітньо-професійна програма «Режисура неігрового кіно» (2 курс)

Вступне випробування проводиться у вигляді творчого конкурсу і має на меті виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних у процесі іспиту практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання на дану спеціальність приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху. У запропонованій програмі стоїть завдання скласти такі умови, в котрих творчо перспективний вступник зможе розкрити свої здібності з режисури.

Запроваджене вступне випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: спеціальність (майстерність актора, практично) та спеціальність (співбесіда, усно). Професійна придатність оцінюється певними балами за кожну частину творчого випробування окремо.

Випробування має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

І. Майстерність актора

Вступник має виконати 4 літературні та драматичні твори (вірш, уривок з прозового твору, байку та монолог з п'єси) тривалістю не більше 2-3 хвилин кожний, підготовлені за власним вибором. Також вступникові може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події, вірша чи іншого уривку. Ці завдання можуть виконуватися вступником як імпровізаційно, так і з наданням мінімального часу на їх підготовку (до 5 хвилин). Крім того, вступникові можуть бути запропоновані вправи для перевірки музичного слуху, ритму та пластичних даних (вправи виконуються імпровізаційно).

ІІ. Співбесіда

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених питань для вступників та на два додаткових питання з боку екзаменаційної комісії.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

1-99 бали (незадовільно) – повна відсутність музичних і пластичних даних (слуху, ритму), неосмислене читання прозових і віршованих творів, неспроможність виразно пояснити за якими критеріями був сформований представлений до іспиту репертуар з майстерності актора та неспроможність проявити своє ставлення до змісту твору. Невміння побудувати сюжет сценічного етюду та відсутність засобів сценічної реалізації, невиразне розкритя теми та ідеї сценічного етюду.

Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).

100-139 балів (задовільно) – часткова відсутність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, але невміле виділення авторської мови та мови персонажів, нерозуміння підтексту твору, нездатність до імпровізації. Неповне розкриття теми та ідеї сценічного етюду, його невиразність.

Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.

140-179 балів (добре) – наявність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми та ідеї, здатність до імпровізації. Розкриття теми та ідеї сценічного етюду, але відсутність яскравого творчого бачення.

Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

180-200 балів (відмінно) – осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, присутність літературного смаку у виборі репертуару, демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації. Прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми та ідеї сценічного етюду, наявність яскравого авторського бачення.

Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Що таке документальне кіно?
 2. Витоки кіномистецтва.
 3. Сучасні форми екранних мистецтв.
 4. Роль кінематографа як засобу відображення життя.
 5. Кінематографічний та реальний час: спільне та відмінне.
 6. Кінематографічний та реальний простір: спільне та відмінне.
 7. Кінематограф та телебачення: в чому спільність, в чому різниця.
 8. Природа кіновидовища.
 9. Що таке ідея та тема.
 10. Що таке жанр та стиль.
 11. Що таке фабула та сюжет.
 12. Шляхи розвитку кінематографа.
 13. Зародження кінематографа.
 14. Естетика німого кіно.
 15. Багатогранність професії режисера документального кіно.
 16. Режисер як організатор знімального процесу. Його функції та завдання.
 17. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму.
 18. Художній образ у кіно.
 19. Екранний образ та реальне явище: спільне та відмінності.
 20. Подія та її екранний еквівалент у документальному кіно.
 21. Інформаційна та естетична функції кінематографа.
 22. Музика в документальному кіно.
 23. Звук у документальному кіно.
 24. Роль кінодраматурга у створенні документального фільму.
 25. Документальний кінорепортаж.
 26. Українська школа документального кіно.
 27. Сергій Ейзенштейн – видатний кінорежисер та теоретик кіно.
 28. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
 29. Поетичне кіно України – Ю.Іллєнко, С. Параджанов, Л. Осика, М. Мащенко, І.Миколайчук.
 30. Ігровий елемент у документальному фільмі.
 31. Монтаж та його роль у створенні документального фільму.
 32. Ваш улюблений режисер. Аналіз фільму.
 33. Класична українська література. Аналіз улюбленого твору.
 34. Класична зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 35. Сучасна українська література. Аналіз улюбленого твору.
 36. Сучасна зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 37. Живопис класичний та сучасний. Аналіз улюбленого твору.
 38. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.
 39. Ваш улюблений композитор. Аналіз твору.
 40. Актор та дійова особа документального кіно.
 41. Характер героя. Засоби донесення характеру героя до глядача.
 42. Публіцистичність фільму та його соціальна спрямованість.
 43. Комп’ютерні технології, їх трансформації та вплив на сучасне кіномистецтво.
 44. Розшифруйте термін "Віртуальна реальність".
 45. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.
 46. Чорно-біле кіно та кольорове (сьогодні).
 47. Функція титрів.
 48. Суб’єктивна та об’єктивна камера.
 49. Перелічити значні світові кінофестивалі.
 50. Жанрові різновиди кіно.
 51. Літературний сценарій документального фільму.
 52. Етапні ігрові та документальні фільми українського кіно.
 53. Видатні постаті режисерів українського кіно
 54. (ігрового та документального).
 55. Фотографія і кінокадр - в чому спільність і в чому різниця.
 56. Основні принципи драматургічної побудови фільму.
 57. Де, коли виник кінематограф. Основні історичні етапи становлення нового мистецтва.
 58. Видатні постаті режисерів в історії світового кіно (ігрового та документального).
 59. Специфіка документального телебачення. Відмінності документального фільму від телепередачі.
 60. Дзиґа Вертов – фундатор документального кіно.
 61. Італійський неореалізм.
 62. Видатні режисери радянської доби – А.Тарковський, В.Шукшин, Н.Міхалков, К.Муратова, Р.Балаян.
 63. Українська кінодокументалістика 70-90 років.
 64. Сучасна світова кінодокументалістика.
 65. Епоха українського барокко.
 66. Мистецтво епохи відродження.
 67. Живопис імпресіонізму та постімпресіонізму.
 68. Ваші улюблені композитори – класика та сучасність.
 69. Роль оператора і художника у створенні фільму.
 70. Творчий склад знімальної групи і роль кожного з її членів.
 71. Основні принципи композиції фільму (експозиція, зав’язка, кульмінація, розв’язка).
 72. Де і коли відбувся перший кінопоказ.
 73. Кінематограф і споріднені мистецтва.
 74. Кінематограф і література.
 75. Кінематограф і театр.
 76. Кінематограф і образотворче мистецтво.
 77. Кінематограф і музика.
 78. Сучасний український кінематограф.
 79. Роль кінематографа в суспільному житті.
 80. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.
 81. Документальне кіно як засіб впливу на соціальне життя.
 82. Роберт Флаерті.
 83. Роман Кармен.
 84. Створення художнього образу у документальному кіно.
 85. Що таке кінопубліцистика.
 86. Класична журналістика.
 87. Кінорепортаж. Телевізійний репортаж.
 88. Провокація у документальному кіно.
 89. Фільм-портрет у документальному кіно.
 90. Фільм-розслідування.
 91. Авторське слово та дикторський текст.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алов А.А., Наумов В.Н. "Статьи, свидетельства, высказывания", М., Искусство, 1989
 2. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М., Искусство, 1981
 3. Вертов Дзига "Статьи. Дневники. Замыслы", М., Искусство, 1966
 4. Герасимов С. Собрание сочинений в 3 т., М.,Искусство, 1983
 5. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984
 6. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966
 7. Ілляшенко В.В. "Книга режисури", К. "ВІК", 2002
 8. Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999
 9. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К. Мистецтво 1985
 10. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л. Искусство, 1986.
 11. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М.Искусство, 1987
 12. Мачерет А.В. "Художественные течения в советском кино", М., Искусство.
 13. Митта А.Н. "Кино между раем и адом", М., "Подкова", 2000
 14. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975
 15. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980
 16. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство
 17. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98
 18. Тарковский А.А. "Лекции по режиссуре", "Искусство кино", №10//1990
 19. Эйзенштейн С.М., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964
 20. Юткевич С.И. Собр.соч. в 3 т. М., Искусство, 1990


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co