КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Роз’яснення щодо реєстрації на ЄВІ – єдиний вступний іспит для вступу до магістратури


Роз’яснення щодо реєстрації на ЄВІ – єдиний вступний іспит
для вступу до магістратури

Приймальна комісія Університету здійснює реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за особистої присутності особи-вступника – особиста реєстрація та/або дистанційно – дистанційна реєстрація.

Реєстрація триватиме з 08 травня до 31 травня включно.

Нагадуємо, що у 2023 році вступ до магістратури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого відбувається за такими спеціальностями і освітньо-професійними програмами:

Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

 • Освітньо-професійна програма «Мистецтво кіно і телебачення» (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма «Звукозорові технології в аудіовізуальному мистецтві» (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва» (денна, заочна форми навчання).

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

 • Освітньо-професійна програма «Теорія та практика театрального мистецтва» (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання).

ДЛЯ ОСОБИСТОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Бажаючі вступити на навчання до магістратури Університету та подати документи особисто, звертаються до приймальної комісії за адресою:

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40 (з понеділка до п’ятниці включно, з 10.00 до 16.00)
і надають наступний пакет документів:

 • заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, в якій потенційний магістр має вказати населений пункт у якому бажає пройти ЄФВВ, ЄВІ (тут можна знайти назву населеного пункту, у якому буде створено осередки проведення незалежного тестування https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/DOKUMENT-001-5.pdf);
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП), що зазначається в заяві-анкеті вступника: (картки платника податків, або паспорта громадянина України (ID-картки), до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків);
 • документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП (для громадян України, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП – паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, які не є громадянами України – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети);
 • документ про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти  (диплом+додаток з оцінками) – для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • для вступників з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, необхідно подати медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900 (далі – висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);
 • одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 2019 року № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

Під час реєстрації працівник приймальної комісії створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після оформлення екзаменаційного листка.

Формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – Програма).

Перевірка достовірності інформації, наданої вступником, здійснюється під час реєстрації.

Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань, яку представник приймальної комісії має роздрукувати та надати для перевірки особі, яка реєструється.

Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки (у разі виявлення помилок вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника.

Інформацію про видачу вступникові екзаменаційного листка зазначають у журналі видачі екзаменаційних листків.

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Вступники мають заповнити google-форму.

Контактні дані приймальних комісій інших закладів вищої освіти (електронна скринька, адреса, телефон) вступники можуть знайти в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності та на офіційних сайтах закладів.

Для реєстрації на єдиний вступний іспит (ЄВІ) вступники повинні заповнити заяву-анкету вступника з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка. Анкету потрібно роздрукувати, заповнити ручкою і заповнену анкету прикріпити до google-форми.

У заяві потенційний магістр має вказати населений пункт у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ (тут можна знайти назву населеного пункту, у якому буде створено осередки проведення незалежного тестування https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/DOKUMENT-001-5.pdf)

До заповненої заяви необхідно прикріпити скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • документа, що посвідчує особу;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП), що зазначається в заяві-анкеті вступника: (картки платника податків, або паспорта громадянина України (ID-картки), до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків);
 • документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП (для громадян України, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП – паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, які не є громадянами України – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети);
 • документа про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти (диплом+додаток з оцінками) – для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • для вступників з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, необхідно подати медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900 (далі – висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);
 • одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 2019 року № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

Уповноважений представник Приймальної комісії перевіряє наявність документів, які надіслав вступник для реєстрації, та електронною поштою надає вступнику відповідь про їхнє отримання.

Далі отримані документи роздруковуються і формується особова справа вступника.

На підставі цих документів створюється запит на формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, а далі, відповідно, і сам екзаменаційний листок.

Здійснивши всі необхідні перевірки та реєстрацію, представник приймальної комісії надсилає скановані копії екзаменаційного листка та реєстраційної картки на електронну адресу вступника, зазначену ним в анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в Журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку. В такому випадку у Журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок,
на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється
інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ»,
доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка
та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Корисна інформація:

«Про деякі питання нормативного забезпечення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий  (магістерський) рівень вищої освіти»:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-normativnogo-zabezpechennya-vstupnih-viprobuvan-sho-provodyatsya-z-vikoristannyam-organizacijno-tehnologichnih-procesiv-zdijsnennya-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-dlya-vstupu-na-drugi
 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co