КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


ВСТУПНИКАМКиївський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
оголошує конкурсний набір на 2023‒2024 навчальний рік до аспірантури ‒
на здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії


Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства» від 23 червня 2016 р. № 707 та «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 р. № 276.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Набір до аспірантури здійснюється
на очну та заочну форму навчання
зі спеціальностей:

 • 026 Сценічне мистецтво (кафедра організації театральної справи імені І. Д. Безгіна);
 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (кафедра кінознавства; кафедра продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва).

Вступні іспити до аспірантури складаються:

 • зі спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра);
 • з філософії (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра);
  іноземної мови за вибором (англійської, німецької, французької) в обсязі, що відповідає рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

  Вступник, який має міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2, звільняється від складання вступного екзамену з іноземної мови. Наявність такого сертифіката прирівнюється до результатів вступного екзамену з іноземної мови з найвищим балом.

Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають додаткове вступне випробування у формі співбесіди за відповідною спеціальністю.

Вступники, які вступають на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора Університету за власним підписом;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплому перекладеного на українську мову з апостилем та консульською легалізацією. У перший рік навчання ці особи повинні пройти процедуру визнання в Україні їх дипломів шляхом нострифікації,
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію паспорту (чи ID картки) та копію довідки про реєстрацію місця проживання;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності у вигляді реферату обсягом до 25 сторінок формату А-4, який повинен містити обґрунтування та актуальність майбутнього дисертаційного дослідження, опис вирішення поставлених завдань, стан наукової розробки зазначеної проблематики, яка буде оцінена Університетом на предмет можливості надати належне наукове керівництво; відгук рецензента, призначеного відповідною кафедрою.
 • направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності);
 • 2 фотокартки (3х4).

Документи подаються у білому картонному швидкозшивачі.

Паспорт (чи ID картка), копія довідки про реєстрацію місця проживання, диплом про вищу освіту пред’являються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після зарахування до аспірантури очної форми навчання (з відривом від виробництва) вступником подається трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.

Прийом заяв і документів на навчання
за кошти державного бюджету
та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 1 червня – 30 червня 2023 р.

з 22 серпня – 29 серпня 2023 р.

Години прийому:
10:00 – 18:00
понеділок – п’ятниця

Терміни проведення вступних випробувань

30 серпня – 7 вересня 2023 р.

Термін зарахування вступників
за державним замовленням
та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

8 вересня 2023 р.


Заяви та документи на вступ до аспірантури подаються вступником до відділу аспірантури КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого за адресою:

вул. Ярославів Вал, 40, Київ
контактний тел.: +38 (044) 272-02-17
e-mail: postgraduate@knutkt.edu.ua


 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co