КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Конкурсний набір до аспірантури та творчої аспірантури


Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого оголошує конкурсний набір до аспірантури)
на здобуття ступеня доктора філософії
та творчої аспірантури на здобуття ступеня доктора мистецтва
на 2022-2023 навчальний рік

Вступ до аспірантури та творчої аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 865 та Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом МОН України від 27 квітня 2022 р. №392.

Вступ до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії

Набір до аспірантури здійснюється на очну та заочну форму навчання зі спеціальностей:

 • 026 Сценічне мистецтво (кафедра театрознавства та кафедра організації театральної справи імені І. Д. Безгіна);
 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (кафедра кінознавства та кафедра продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва).

Вступні іспити до аспірантури складаються з:

 • спеціальності (в обсязі програми другого (магістерського) рівня вищої освіти);
 • естетики (в обсязі програми другого (магістерського) рівня вищої освіти);
 • іноземної мови за вибором (англійської, німецької, французької) в обсязі, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який має  міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2,  звільняється від складання вступного екзамену з іноземної мови. Наявність такого сертифіката прирівнюється до результатів вступного екзамену з іноземної мови з найвищим балом.

Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають додатковий вступний екзамен у формі співбесіди з відповідної спеціальності.

Вступники подають наступні документи:

 • заяву на імʼя ректора університету;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплому, перекладеного українською мовою з апостилем та консульською легалізацією. У перший рік навчання ці особи повинні пройти процедуру визнання в Україні їх дипломів шляхом нострифікації;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • реферат з обраної спеціальності обсягом до 25 сторінок формату А-4, оформлений за вимогами до наукової статті, з відгуком та оцінкою рецензента, призначеного відповідною кафедрою. Реферат повинен містити опис наукових намірів у формі дослідницької пропозиції, яка буде оцінена Університетом на предмет можливості надати належне наукове керівництво;
 • направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 фотографії (3х4).

Документи подаються у білому картонному швидкозшивачі .

Паспорт, диплом та додаток до диплому про вищу освіту подаються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після зарахування до аспірантури очної форми навчання (з відривом від виробництва)  вступником подається трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.

Вступ до творчої аспірантури на здобуття ступеня доктора мистецтва

Набір до творчої аспірантури здійснюється на очну та заочну (для осіб, які провадять професійну творчу мистецьку діяльність за основним місцем роботи в закладах культури) форму навчання зі спеціальностей:

 • 026 Сценічне мистецтво (Перша кафедра акторського мистецтва та режисури драми);
 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (кафедра звукорежисури; кафедра кінорежисури та кінодраматургії).

Вступні іспити до творчої аспірантури складаються з:

 • творчого випробування із спеціальності (в обсязі програми другого (магістерського) рівня вищої освіти  з відповідної спеціальності);
 • співбесіди з фахових питань (в обсязі програми другого (магістерського) рівня вищої освіти  з відповідної спеціальності),  наукового реферату, оформленого за вимогами до наукової статті;
 • вступного іспиту з філософії (в обсязі програми другого (магістерського) рівня вищої освіти);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької ‒ в обсязі програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Вступник, який має  міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2,  звільняється від складання вступного екзамену з іноземної мови. Наявність такого сертифіката прирівнюється до результатів вступного екзамену з іноземної мови з найвищим балом.

Вступники до творчої аспірантури подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • науковий реферат з обраної спеціальності до 25 сторінок, оформлений за вимогами до наукової статті, з відгуком та оцінкою рецензента, призначеного відповідною кафедрою. Реферат повинен містити опис  творчих намірів у формі, які будуть оцінені Університетом на предмет можливості надати належне творче і наукове керівництво;
 • копію диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до диплому;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 фотографії (3х4).

Документи подаються у білому картонному швидкозшивачі.

Паспорт, диплом та додаток до диплому про вищу освіту подаються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після зарахування до творчої аспірантури очної форми навчання (з відривом від виробництва)  вступником подається трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.


Заяви про прийом до аспірантури та творчої аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються  у відділі організаційно-наукової та редакційно-видавничої роботи щодня, крім суботи та неділі за адресою:

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40 в такі терміни:

Прийом заяв і документів на навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних або юридичних осіб

з 1 серпня по 25 серпня 2022 р.

години прийому: 10-00–16-00.

Терміни проведення вступних екзаменів

30 серпня 2022 р. – 8 вересня 2022 р.


Контактний тел. (044) 272-02-17;

e-mail: postgraduate@knutkt.edu.ua
 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co