КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Конкурсний набір до аспірантури та творчої аспірантури


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
оголошує конкурсний набір до аспірантури (теоретичні кафедри) та творчої аспірантури на
20
20/21 навчальний рік

Вступ до аспірантури та творчої аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 865 та Правилами прийому на навчання до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, затвердженими Вченою радою університету 24.12.2019 р., протокол № 10.

Набір до аспірантури здійснюється зі спеціальностей:

 • 026 Сценічне мистецтво;
 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво.

Вступники до аспірантури та творчої аспірантури подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету з візою завідувача відповідної кафедри;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • реферат з обраної спеціальності з відгуком та оцінкою рецензента, призначеного кафедрою. Реферат оформлюється за вимогами до наукової статті. Обсяг реферату: 20 – 22 аркуші А4, шрифт Times New Roman 14, 1,5 інтервал;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплому, перекладеного на українську мову з апостилем та консульською легалізацією. У перший рік навчання ці особи повинні пройти процедуру визнання в Україні їх дипломів шляхом нострифікації.
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 фотографії (3х4).

Документи подаються у білому картонному швидкозшивачі.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після зарахування до аспірантури з відривом від виробництва або творчої аспірантури вступником подається трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.

Заяви про прийом до аспірантури та творчої аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі організаційно-наукової та редакційно-видавничої роботи щодня, крім суботи та неділі за адресою:

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, (з 10.00 – 16.00) в такі терміни:

з 6 квітня по 22 травня;

з 1 серпня по 23 серпня.

Контактний тел. 272 02 17.

e-mail: international@knutkt.edu.ua

Вступні екзамени до аспірантури та творчої аспірантури проводяться з 31 серпня по 7 вересня.

Вступні екзамени до аспірантури КНУТКТ складаються з:

 • спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра);
 • естетики – для вступників до аспірантури;
 • філософії – для вступників до творчої аспірантури;
 • іноземної мови за вибором (англійської, німецької, іспанської, французької) в обсязі, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти . Вступник, який має міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2, звільняється від складання вступного екзамену з іноземної мови. Наявність такого сертифіката прирівнюється до результатів вступного екзамену з іноземної мови з найвищим балом.
 • Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають додатковий вступний екзамен у формі співбесіди.

Вступники до аспірантури та творчої аспірантури, які позитивно склали вступні іспити але не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co